Quote du Jour | Een “show-tekenmomentje”

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Dossier:

Quote du Jour

Het is nietszeggend, vaag, en schandalig wat betreft de rol van het Nidos dat alláng samenwerkt op het gebied van voogdij met een Griekse ngo die niet eens in de overeenkomst wordt genoemd. Een beetje directeur ondertekent zoiets niet. Het is puur een “show-tekenmomentje” voor de bühne.

In De Groene doet Ingeborg Beugel verslag van reacties van Griekse zijde op de vorige week ondertekende ‘Memorandum of Understanding’.

Voor een goed begrip: met dat memorandum verklaart het kabinet wederom de Grieken te laten barsten en het spectaculaire aantal van 0 (nul) alleenstaande minderjarige asielzoekers ook in Nederland op te vangen.
Lees de details in De Groene.

Reacties (4)

#1 sikbock

Het is voor gekleurde mensen sowieso een hel om in Nederland te leven wegens alle racisme, dus dit lijkt me een humane beslissing!

  • Volgende discussie
#2 beugwant

Dat kan allemaal wel wezen, maar als die ama’s geen zak geld meebrengen kunnen de Hollanders er niets mee beginnen.
Toch?
Niettemin kunnen we onze naastenliefde tonen door bijbeltjes uit te reiken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Ronzhu

Tja, het verwijt is dus dat staatssecretaris Broekers-Knol tijdens het debat uitspraken deed die niet precies kloppen, maar het artikel uit de Groene (prachtig speurwerk, dat wel) blijkt vooral dat het haar amper kwalijk is te nemen, gezien het verloop en chaos in asielbureaucratische kringen in Griekenland, want daar valt ook niet erg makkelijk chocola van te maken…

Dat de journalist na al haar ervaringen tot de conclusie komt dat het een grote bureaucratische nachtmerrie is, betekent nog niet dat Broekers-Knol niet in goed vertrouwen is uitgegaan van wat haar door iemand is verteld. Willens en wetens “laten barsten” e.d. vind ik dan wel erg gechargeerd. Ik kan me voorstellen dat een staatssecretaris of minister niet op dat niveau in de ‘haarvaten’ van het systeem zit.

Het verhaal van Eze is aangrijpend, maar waarom die knul zo nodig in Nederland moet verblijven ontgaat me geheel. Ze praat er veel mee, maar wat nou precies de reden voor asielaanvraag is wordt nadrukkelijk niet duidelijjk. De oproep om alsjeblieft die vijfhonderd ama’s naar Nederland te halen wordt er zo ook niet sterker op..

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Bismarck

@3: “dat Broekers-Knol niet in goed vertrouwen is uitgegaan van wat haar door iemand is verteld”
Je komt toch niet onder het vermoeden uit dat ze maar al te graag wilde geloven wat haar verteld werd.

@1: Kun je je rassistische praatjes misschien op de Roze Khmersite plaatsen? Daar zitten ze er vast wel op te wachten.

  • Vorige discussie