Quote du Jour | De grenzen van tolerantie

Minister Sander Dekker heeft aanvullende maatregelen aangekondigd ter voorkoming van de ondermijning van de rechtsstaat die mogelijk wordt gemaakt door donaties uit niet-Europese landen aan maatschappelijke organisaties (lees: moskeeën).

Dekker motiveert deze maatregelen als volgt:

“Het propageren van haat tegen andersdenkenden, het aanzetten tot geweld en extremisme, of antidemocratisch gedachtengoed verspreiden. Daarvoor is geen plek in Nederland. Organisaties die zich hiermee bezighouden, moeten daarom stevig bestreden worden. In een rechtsstaat kunnen we niet onbeperkt tolerant zijn tegen intolerantie.”

De grenzen van de tolerantie blijven discutabel. Op een verzoek uit de Tweede Kamer om conversietherapieën voor homo’s in orthodox-christelijke gemeenschappen te verbieden reageert het kabinet zeer genuanceerd.

Voor het aanzetten tot beschadiging van mensen die anders zijn is kennelijk wel plek in Nederland.

D66 Kamer Jeanet van der Laan:

“Homoseksualiteit is geen ziekte die genezen moet worden, of iets onwenselijks, waar je mensen even van af moet helpen. Je seksuele identiteit is onderdeel van wie je bent, in Nederland moet daar alle vrijheid voor zijn. Het is te gek voor woorden dat in ons land nog steeds homogenezingen plaatsvinden om iemands identiteit te veranderen of te onderdrukken.”

Haar VVD-collega Hatte van der Woude noemt conversietherapie “middeleeuws”, “stompzinnig” en “traumatisch”. Hij bereidt samen met Van der Laan, Habtamu de Hoop (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) een initiatiefwet voor die alsnog tot een verbod moet leiden.

+2

Reacties (9)

#1 Hans Custers

Kan iemand een reden verzinnen waarom die maatregelen niet zouden gelden voor donaties uit de VS aan de PVV? Of uit Hong Kong aan het FvD?

  • Volgende discussie
#1.1 Jos van Dijk - Reactie op #1

Denk je dat CDA en VVD deze partijen durven te beschuldigen van ondermijning van de rechtsstaat? Ik denk dat ze wel een smoes verzinnen, bv politieke partijen zijn geen maatschappelijke organisaties. Met beschuldigen van islamieten is het veel makkelijker scoren.

  • Volgende reactie op #1
#1.2 Hans Custers - Reactie op #1.1

Nee, ik verwacht ook niet dat die partijen consequent zullen zijn. Dat valt natuurlijk ook helemaal niet te verwachten van partijen die liever de deur naar extreemrechts openhouden dan dat ze in een coalitie stappen met centrumlinks.

#1.3 AltJohan - Reactie op #1

@Hans Custers: De reden daarvoor is simpel. Wat als gevaar wordt ervaren is van belang. Ik denk dat CDA/VVD een groter gevaar zien in migrantenminderheden die van buiten worden beïnvloed.

Zo ervaar ik dat zelf ook.

  • Vorige reactie op #1
#1.4 Jos van Dijk - Reactie op #1.3

Angst zaaien, vreemdelingenhaat opwekken, dat is het effect van Dekkers wet. In dubbele betekenis nog wel. Angst voor wat uit het buitenland komt en Angst voor een binnenlandse ‘vijfde colonne. De realiteit is ver te zoeken, maar je kunt er wel stemmen mee winnen, zoals blijkt.

  • Volgende reactie op #1.3
#1.5 AltJohan - Reactie op #1.4

@Jos van Dijk: Jij noemt meer haat als gevold van de Dekker-wet, of is het juist andersom? minder haat door de Dekker-wet?

Dat laatste ligt meer voor de hand.

#1.6 Hans Custers - Reactie op #1.3

Dat zou best kunnen. Dat democratische principes en mensenrechten niet in veilige handen zijn bij bangeriken is in de geschiedenis al vaak genoeg gebleken. We moeten dus zeker op onze hoede blijven voor de angsthazen en lafaards. Hopelijk duikt er vroeg of laat aan de rechterkant weer eens iemand op met een beetje ruggengraat. Niet alleen hier, in de VS kunnen ze het nog veel meer gebruiken, willen ze daar een democratie blijven. Zo ver zijn we hier gelukkig nog niet.

  • Vorige reactie op #1.3
#2 AltJohan

@Hans Custers : je zegt precies hetzelfde als populistisch rechts. We hebben leiders met lef en ruggengraat nodig.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#2.1 Hans Custers - Reactie op #2

Ik bedoel met ruggengraat toch echt iets heel anders dan demagogische retoriek. Ik heb het over politici die vasthouden aan gelijke democratische rechten voor iedereen en die dus niet toegeven aan extremisten die dergelijke rechten alleen voor zichzelf opeisen.