Quote du jour | CDA-blowjob

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

‘In de kwestie rond de grensgemeenten manifesteert zich het feit dat het buitenland anders denkt over softdrugsbeleid’…‘Het was een misrekening bij het ontwerp van ons gedoogbeleid in de jaren zeventig dat softdrugs op den duur wel geaccepteerd zouden raken in het buitenland’.
Henk van de Bunt, hoogleraar Criminologie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam, gooit al zijn wijsheid in de strijd om in 2007 een u-vraagt-wij-draaien-rapport af te leveren met de titel “De wereld achter de wietteelt”. Let wel: in opdracht van het ministerie van Justitie, in handen van het CDA. En zoals we inmiddels nu weten is het aanvankelijk ondergrondse verzet van CDA’ers tegen het gedogen van soft-drugs nu aan de oppervlakte getreden op het CDA-partijcongres van dit weekend. Van de Bunt leverde per ommegaande de munitie, die de gristendemo’s nu willen inzetten om het succesvolle beleid sinds ’76 ten aanzien van soft drugs af te schieten. Daarin uiteraard bijgestaan door mini-gristelijk grut. Is het opzet of toeval dat eerst twee Brabantse grensgemeenten, met CDA-burgemeester Michel Marijnen voorop, opzettelijk de zaak uit de hand laten lopen? Waarna het CDA-congres, met CDA-fractievoorzitter van Geel voorop, de aanval opent op het NL gedoogbeleid, dat door andere landen met immer grote interesse wordt gevolgd? Wij komen hier zeker op terug, temeer omdat we engerd Ab Klink als de kwade genius zien achter dit alles…

Reacties (29)

#1 ReinoutS

Inhoudelijk ben ik het wellicht met je eens, maar de kinderachtige spelling van “christelijk” komt de kracht van je verhaal bepaald niet ten goede.

 • Volgende discussie
#2 HansR

Mmm… Ik proef een maandagochtendaanval op de christendemocratie (een contradictio in terminis?) Maar men zou toch moeten weten dat die anders gevoerd zou moeten worden. Het roepen van gristen, gristenhond en meerdere gristenkwalificaties gaat niet werken. Het herhaald aanwijzen van Ab Klink als minste jongetje van de klas zal wellicht werken op een populistisch medium maar hier? Of toch? De constatering dat god niet bestaat helpt ook al niet. Heeft er ook niets mee te maken. Politiek moet je met politiek bestrijden of negeren. In het laatste geval heb je het meeste succes en de minste problemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 ALO

Bovendien komt het niet voort uit christendenken maar uit kleinburgerlijke moraal die sinds Fortuyn nogal aan invloed heeft gewonnen. Ik heb in 2002 in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een PvdA wethouder met een wals over restmateriaal uit een growshop zien rijden onder het goedkeurend oog van oude dames en heren die dachten dat er nu een probleem opgelost was. Wisten zij veel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 anderS

Dat het CDA tegen is, is dus niets nieuws.

Wat imo nieuw lijkt te zijn is dat de (politieke) voorstanders onvoldoende van zich laten horen.

Net als bij de prostitutie is het gedoogbeleid een tijdelijke oplossing, en net als bij prostitutie is het tijd om door te pakken. Volledige legalisering van voor- en achterdeur is toch een goede businesscase lijkt me.

Moet alleen in tegenstelling tot de prostitutie meteen een duidelijk handhavingsbeleid gecreeerd worden.

Raar dat geen van de ‘paarse’ partijen hier een helder pamflet oid over uitbrengt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@4: Het lijkt erop dat het CDA de andere richting op wil en aan dat plan ook uitvoering geeft. Die businesscase zal dus in deze kabinetsperiode geen kans krijgen, terwijl het CDA zo de kans krijgt om de gedoogsituatie steeds onhoudbaarder te maken, mede door de lokale invloed die ze kan uitoefenen in de grensgemeentes. Het enige hoorbare verzet komt zover juist uit eigen partij, van de grensgemeente met de meeste drugstoeristen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hayek

Ondertussen lacht de Nederlandse onderwereld zich suf met deze moraalridders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Perik

@2, HansR, je schreef: “Ik proef een maandagochtendaanval op de christendemocratie (een contradictio in terminis?) Maar men zou toch moeten weten dat die anders gevoerd zou moeten worden.”

Voor zover het een aanval is, dan toch in ieder geval geen gecoördineerde. Dat God in de discussie wordt gehaald, gebeurt omdat deze meer dan ooit de CDA-agenda beïnvloedt. De overheidsmaatregelen die de laatste jaren het meest onaangenaam invloed hebben gehad op mijn leven, komen uit deze hoek. Met inderdaad Klink, Donner en Hirsch-Ballin als verantwoordelijk bewindsman, die vanuit een religieuze visie menen dat de overheid als een soort streng controlerende ‘vader over het volk’ moet functioneren.

De term christenhond zul je uit mijn mond niet horen in dit debat. Wel mag me afvragen of de persoonlijke religieuze overtuiging van bewindslieden grond is om mijn en jouw bestaansvrijheid in te perken. Ik ben van mening dat dat niet zo is.

En hoe je dat het beste kunt bestrijden? Ik sta open voor goede suggesties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mb

En wat als ze nu gewoon echt tegen zijn. Het niet kies vinden om ‘drugs’ op deze manier te gedogen? Dan mogen ze dat via politiek toch zeker wel proberen te bereiken?

Mensen afserveren op grond van hun geloofsovertuiging is dan nogal zwak. Serveer maar af op grond van onderzoek, inhoud en argumenten.

en tenslotte: wie is de ‘we’ uit je laatste zin? Namens wie spreek je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Perik

@8. Als je ‘echt tegen’ bent, dan kun je besluiten om zelf geen soft-drugs te gebruiken.

De religieuze component zit in de taak die CDA-bewindslieden zichzelf toebedeeld hebben als hoeder van normen en waarden.

Zelfs de meest verstokte conservatieve sociaaldemocraat zou in zijn streven naar een complete verzorgingsstaat – die ook eng is – de goedbedoelde bemoeienis laten ophouden bij de voordeur.

Religieus geïnspireerde bemoeienis gaat veel verder. Daar wordt de voordeur normen&waarden-zingend ingebeukt. Religieuze politici willen meekijken in bar, brein, bruiloft, bed en baarmoeder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 mb

@9
eerste alinea is natuurlijk erg kort door de bocht. Ik MOET een helm op op de motor; mijn zoon zal ooit naar school moeten en we zijn verplicht verzekerd tegen medische kosten. Sommige dingen zijn zo slecht die moet je voor iedereen verbieden. [is de redenatie]

En nee, niet alleen religieuzen hebben een mening over hetgeen zich achter de voordeur afspeelt. Zo hebben ook niet-religieuzen een mening over de internetsites die ik bezoek, de bestanden die ik thuis download, hoe hard ik mijn vrouw sla [ook al is het een lichte corrigerende tik], en hoeveel kunstmatige inseminaties ik vergoed kreeg door de verzekeraar.

Je vooronderstelling is een vooroordeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Perik

@10 Uiteraard, is in de zaken die jij noemt overheidsbemoeienis, maar het zijn allemaal zaken waarin niet alleen het individu zelf, maar ook een ander betrokken is.

Okee, op de motorhelm na dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 mb

Hoe is een ander betrokken bij mijn ziektekosten verzekering? als ik me niet wil verzekeren en graag contant betaal bij het ziekenhuis, is er verder toch niemand betrokken? Ik loop gewoon kans op een hoge schuld als ik kanker krijg. Ik ben toch ook niet verplicht verzekerd tegen inbraak?

De gezonheid is een collectief belang en dat de cda verslavende middelen leiver ziet gaan dan komen, kan ik dat met een beetje empathische inspanning best begrijpen.

Dat alles afschuiven op het geloof is onzinnig. Ze bedrijven politiek. en in dat geval geeft HansR #2 een uitstekend recept.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Perik

@12. Ho ho, ik schuif niet alles op religie af. Ik constateer dat het private domein bij religieus geïnspireerde bewindslieden niet in goede handen in. Er is afnemend respect voor individuele keuzen van burgers.

Bij ziektekostenverzekeringen telt iets heel anders: namelijk de noodzaak tot collectiviteit. Het verplicht bijdragen aan dat systeem zie ik niet als een aantasting van mijn persoonlijke integriteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 mb

Daar zal een amerikaan (rep) misschien anders over denken. Waarom is er een ‘noodzaak’ tot collectiviteit?

Belangrijker is dat je je opmerking niet toetst. Je kijkt niet of niet-religeiueze bewindslieden/politici zich minder met het private domein bezighouden.

Even afgezien van het feit dat een coffeeshop niet in het private domein staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hayek

“Sommige dingen zijn zo slecht die moet je voor iedereen verbieden.”
Wat een vreemde redenatie als je gelooft in de erfzonde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@12: “De gezonheid is een collectief belang en dat de cda verslavende middelen leiver ziet gaan dan komen, kan ik dat met een beetje empathische inspanning best begrijpen.”

Daar gaat het hier toch niet over. Het gaat erover dat het CDA de gecontroleerde verstrekking van softdrugs wil verbieden. Iedereen die over de grens kan kijken weet dat dat niet bepaald overeen komt met het einde aan het gebruik van softdrugs.

Ik ben ook heel benieuwd hoe van Geel erbij komt dat het gedoogbeleid gefaald heeft. In vergelijking met de meeste Westerse landen waar geen gedoogbeleid heerst is het gebruik hier lager.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 mb

tsja, vraag me niet om dat toe te lichten; ik denk dat men zo redeneert. Hadden we hier maar een cda’er, om ons dit uit te leggen.

maar ik snap ook jouw opmerking niet zo: wat heeft dat met de erfzonde te maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Perik

@14, je schreef: “Waarom is er een ‘noodzaak’ tot collectiviteit?”

Collectiviteit is nu eenmaal een kenmerk van verzekeringen. En de mate waarin die collectiviteit geldt – veplicht voor iedereen of vrijwillige – dat is een discussie in het politieke domein.

Belangrijker is je opmerking dat ik zaken niet toets. Die constatering is niet juist. Nagenoeg alle maatregelen en voorstellen die de persoonlijke vrijheid en integriteit inperken zijn van religieuze herkomst. Een rijtje toetsbare feiten?

De ID-plicht (Donner), de registratie van medische gegevens (Klink), de abortuscoaching (Rouvoet), het rookverbod in private bijeenkomsten (Klink), komend verbod op gereguleerd cannabis-gebruik (Van Geel), religie in het openbare onderwijs (Van der Hoeven en Marcouch), internetbewaarplicht (Hirsch Ballin), de cartoonistenrel (Hirsch Ballin), de overheid als opvoeder (Rouvoet), de sexregels (vandaag weer, Rouvoet), De regeling ‘Ruimte voor De Lange Tenen Gods’ (voorstel art 137c, Hirsch Ballin) en tot slot de stelling dat een religieuze overtuiging zwaarder telt dan een niet religieuze overtuiging en dus wettelijk beter beschermd moet worden (opnieuw, art 137c, Hirsch Ballin).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Peter

@18: Mooi, bedankt! Dat rijtje jat ik even voor eigen gebruik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Pleuro

@Bianconero: waarom schrijft u eigenlijk in de meervoudsvorm? Bent u spreekbuis van de gehele Sargassoredactie? Of bespeur ik enige angst jegens het innemen van “ik”-standpunten?

Verder heeft u wel gelijk met de teneur van deze bijdrage: de betutteling in dit land stijgt tot ongekende hoogten en het beoogde resultaat wordt -het zal me zeker niet verbazen- kennelijk zorgvuldig voorbereid en in scène gezet door CDA, Rouvoet c.s.

Als het niet zo treurig zou zijn zou ik thans in een schaterende lach uitbarsten over zoveel onbenul. Of is plaatsvervangende schaamte beter op z’n plaats…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bianconero

#20 pluralis populus wellicht
of meer een journalistieke habitus, waar ‘ik’ te weinig afstand schept, teveel ego geeft

het ‘ik’ reserveren we (sic) voor zeer expliciete of persoonlijke ervaringen of meningen

Daar waar ik meen niet alleen te staan in een bepaalde visie, voel ik me meer thuis in het wij-gevoel, wat zeer beslist niet inhoudt dat ik daarmee de Sargasso-redactie representeer

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Pleuro

@Bianconero. Welverklaard, maar overtuigd hebt u me niet. De veronderstelling (of mening) niet alleen te staan in een bepaalde overtuiging, of met een bepaald standpunt, mag naar mijn bescheiden opinie nimmer leiden tot een min of meer opgelegd collectief-standpunt-gevoel. Er gaat iets aanschurkerigs richting lezer van uit, en daar voelt menig weldenkend mens zich bepaald niet zo lekker bij. Deze vorm van welhaast afgedwongen betrokkenheid wordt veelvuldig door de gelovigen van diverse pluimage (met Rouvoet c.s. voorop) in Nederland gebruikt, en daar krijgt uw toegenegen Pleuro waarlijk kippenvel van. Daarenboven: de ik-vorm geeft altijd een krachtiger indruk dan de wij-vorm. Dat laatste heeft iets verschuilerigs in zich. In de Verenigde Staten van Obama, waar uw Pleuro resideert, noemt men dat Chickens’ Courage. Tot slot: U bedrijft geen journalistiek, maar columnisme. In de journalistiek is “ik” noch “wij” usance. In het columnisme mogen beide vormen wel worden gebruikt, en heeft m.i. de ik-vorm de voorkeur. Probeer het eens: uw geschrijf zal aan inhoudelijke kracht opbollen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bianconero

@Pleuro Kijk naar mijn andere bijdragen, om ook mijn ik-gevoel te ervaren. Ik wissel wel degelijk af.
Nota bene: ik bedrijf ook hier journalistiek, met enige regelmaat. Dat sluit het gebruik van Ik noch Wij allerminst uit

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 anderS

@ 18:

Misschien nog toevoegen: het paddoverbod.
(wel door de kamer aangevraagd, maar evengoed door Klink uitgevoerd)

Het is blijkbaar niet de bedoeling om een individuele spirituele beleving te hebben.

Gelieve uw spirituele ervaring collectief op de zondag te houden.

Naarste is nog dat ik me niet kan bedenken waar je naar toe zou kunnen gaan om de persoonlijke vrijheden terug te krijgen. In de meeste landen is het toch nog erger, oftewel:

Vluchten kan niet meer
( http://www.youtube.com/watch?v=Ql_X8H4fQ8g )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

Heel even ervan uitgaande dat het polletje rechts bij dit topic hoort. Ik zie een overgrote meerderheid voor de optie legaliseren van de teelt. Zijn er ook politieke partijen die dit als officieel standpunt hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 HansR

OK, discussie gemist. Dat komt omdat de 10e de naamdag is van de dorpsheilige (!) van het dorp waar ik woon en dat wordt gevierd (het dorpsfeest dus). En de 11e is de ‘armistice’. De wapenstilstandsdag van de Grote Oorlog. Beiden iets dat we in NL niet kennen maar dat hier – Frankrijk – een grote invloed heeft [gehad].

Religie en oorlogen gevoerd door en vanwege religie. Vanwege het wegvallen van de religie waardoor een machtsvacuüm werd getrokken wat de oorlogen veroorzaakte.

Toch nog maar een opmerking.
Nee, Ik ben duidelijk niet religieus – voor hen die mij nog niet kennen :) – maar ontkenning van religie of invloed daarvan is onjuist @Perik#7. Het is toch echt politiek die gevoerd wordt vanuit een overtuiging. Het bestrijden van overtuigingen leidt altijd tot oorlogen. Dat heeft de religie wel laten zien, aangetoond zou ik bijna zeggen. Heb ik hier al eerder beschreven en ook een boekje.

Bestrijden moet dus via de technieken die de religie zelf ook gebruikt: massa-manipulatie, politiek en smerige trucjes als het brainwashen van kinderen met andere denkbeelden. In elk geval zal, als politici religie als basis gebruiken, er een politiek antwoord moeten komen waarbij de basis niet religieus is. De overtuiging dat god niet bestaat of de discussie over het wel of niet bestaan van god laten gaan is een heilloze weg.

Maar mb#8 met Mensen afserveren op grond van hun geloofsovertuiging is dan nogal zwak heeft wat mij betreft ook geen gelijk. Want religie gebruiken als argument binnen de politiek is net zo heilloos en dom als het bestrijden van religie. Maar laat een religieus eens proberen iets te willen zonder zijn religie als argument neer te leggen en het werkelijk alleen op argumenten voor elkaar te krijgen. Dan krijgt de religieus het pas echt moeilijk.

Anders gezegd: haal religie uit de politieke vergelijking. Wat de achtergrond van iemand is is niet interessant: rooms, joods of socialistisch. Misschien zijn hun redelijke argumenten wel allemaal hetzelfde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 anderS

Hoera!

Tegengeluiden:

http://www.depers.nl/binnenland/259991/Eindhoven-wil-meer-coffeeshops.html

http://www.depers.nl/binnenland/259530/Gedoogbeleid-heeft-ook-voordelen.html

http://www.depers.nl/binnenland/179616/Drugs-maken-politici-feitenblind.html

Dat klinkt als redelijke stellingnames en zelfs heel redelijk alternatieven; cirkeltje rondmaken en de rest bestrijden..

In feite is het de strijd tussen:
Voor reguleren (SP, D66, GroenLinks en in mindere mate de PvdA)
en verbieden (CDA, CU, SGP, PVV en ten dele de VVD)

Als PVDA en VVD zich o.b.v. feiten kunnen laten overhalen, dan komt er misschien nog wat van..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 zmc

Nog even over het christelijke aspect: in tegenstelling tot wat veel reacties hierboven zeggen, vind ik dat wel degelijk relevant. In het Christendom is namelijk zowel het gebruik van drugs (alcohol) als het verspreiden van carcinogenen op werkplekken en in openbare ruimten (wierook) aan de orde van de dag. De religie van de betrokken CDA’ers is derhalve dan ook een belangrijk argument tegen hun standpunt (m.b.t. het rookverbod, het gedoogbeleid en het paddoverbod), het is namelijk die religie, en dan specifiek de religie van meneer Ab Klink (katholiek), die hun standpunt tot hypocriet en inconsistent maakt.
Dat laatste kan een bijzonder goed argument zijn in de bestrijding van dat standpunt; het kan namelijk gebruikt worden om aan te tonen dat men zich wel degelijk laat leiden door zaken die niet zozeer voortkomen uit hun religie als wel uit hun kerk. En dat laatste is iets waar zelfs het CDA een vieze smaak van in de mond zou krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 HansR

@zmc#28
Dat laatste kan een bijzonder goed argument zijn in de bestrijding van dat standpunt

Kan best in een zeer specifiek geval juist zijn. Maar in zijn algemeenheid leidt het tot niets. De hakken gaan nl in het zand als je iemands levensovertuiging aanvalt.

Maar als je bij Klink vraagt om zijn religie buiten beschouwing te laten en alcohol (en evt. wierook) in de discussie brengt gaat het over andere dingen dan het gebruik van die zaken binnen de religie. Het stellen van alcohol en softdrugs op een lijn in een discussie is naar mijn mening relevanter dan het gebruik van bepaalde middelen binnen een religie cq. kerk.

 • Vorige discussie