Quote du jour | Business as usual

Serie:

SargQdJ09

Het is beangstigend dat het politieke midden eigenlijk geen serieus antwoord meer heeft op de meest acute economische problemen binnen Europa, op de mensonterende werkloosheid en de stagnerende levensstandaard. […]

Zo’n business as usual-mentaliteit van het politieke midden kweekt politiek extremisme.

Follow the Money-columnist Jesse Frederik.

Reacties (6)

#1 qwerty

Ja jongens, het is wachten op de revolutie van Marx-Piketty.

  • Volgende discussie
#2 Derpjan

@0

Het is wel makkelijk om de schuld bij de politici neer te leggen want er zijn eigenlijk maar twee manieren om op korte termijn de problemen die worden genoemd “op te lossen”, tenminste voor de rijkere Europese landen:

1) het effectieve uurloon laten dalen (inkomen kan gecompenseerd worden door meer uren te werken)

2) roven van andere werelddelen

De armere Europese landen hebben nog een derde optie:

3) productiviteit verhogen met een verregaande cultuuromslag (en waarschijnlijk gaat het gedeeltelijk ten koste van de rijkere Europese landen)

Heeft een politicus die campagne voert voor dit soort dingen enige kans van winnen? Nee, natuurlijk niet, maar het is wel makkelijk de schuld neer te leggen bij hen…

In de marge kan er wel wat aangerommeld worden door bv. infrastructuur voor duurzame energie aan te leggen (die moet er toch komen) en over het algemeen meer te investeren in techniek, maar verwacht geen wonderen in een tijd dat de relatieve Europese productiviteit steeds minder het hoge inkomensverschil met de rest van de wereld rechtvaardigt en daar verandert Pikketty helemaal niets aan.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 su

@2 het effectieve uurloon laten dalen (inkomen kan gecompenseerd worden door meer uren te werken)

Die daalt al jaren. Lonen worden nauwelijks gecompenseerd voor inflatie.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Derpjan

@3

Maar hij daalt maar mondjesmaat en zonder dat politici daar actief op ingezet hebben. In 2014 zullen iig. de CAO-lonen gemiddeld weer sneller stijgen dan de CPI-inflatie in Nederland. Het is een tweedeling: heb je een CAO en werk dan daalt je inkomen niet of nauwelijks, heb je geen CAO en/of geen werk dan daalt je inkomen extra hard, de enige manier dat je daar iets aan kunt doen zonder werkgevers weg te jagen is via onpopulaire maatregelen (onpopulair omdat mensen zonder vaste baan met CAO nog steeds geloven dat ze die uiteindelijk wel krijgen, een beetje zoals iedere arme Amerikaan een “temporarily embarrassed millionaire” is) zoals ontslagrechtversoepeling.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 su

@4 Een stagnerende levensstandaard keer je niet om met dalende lonen en nog meer uitholling van het arbeidsrecht. Dan kun je beter inzetten op een verplichte CAO voor alle beroepen. De huidige politieke keuzes zijn de omgekeerde wereld.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Derpjan

@5

Dan prijs je jezelf uit de markt Feit is gewoon dat de tijd voorbij is dat we er heel makkelijk mee weg konden komen om voor hetzelfde werk veel meer geld te vragen dan een Chinees, Indier, Braziliaan of zelfs Amerikaan, het verschil in relatieve productiviteit is afgenomen en we hebben de voorsprong van de koloniale erfenis niet meer. Een ijzeren gordijn om Europa heen zetten lost het probleem niet op omdat Europa zelf weinig grondstoffen bezit (je kunt vroegtijdig inzetten op 100% recycling en duurzame energie, maar dat zal de burger ook zeker voelen in de portemonnee en het zou tientallen jaren duren, dan kun je net zo goed de globalisering, die ooit zal eindigen, uitzitten).

  • Vorige discussie