Quote du Jour – Blair over Irak, het is aan God

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du JourI think if you have faith about these things, then you realise that that judgement is made by other people… and if you believe in God, it’s made by God as well.

Tony Blair over de beslissingen die hij moest nemen aangaande de Irak oorlog

Reacties (21)

#1 bicat

Uit het citaat haal ik dat hij het ALLEEN aan God overlaat als je in God gelooft. De titel misleid, al geef ik ruimhartig toe dat ik op zaterdagochtend geen zin heb om die link te lezen.

 • Volgende discussie
#2 fjord

Mensen zijn altijd geïnspireerd door een ideologie of religie, daar kun je elkaar niet op afrekenen. Waar Blair op gevierendeelt mag worden is dat zijn argumenten de toets van de rationele kritiek niet kunnen doorstaan en dat hij mistbanken optrok, juist toen er helderheid nodig was.
Rose Gentle heeft een wat dubbelzinnige kritiek op Blair wanneer hij Blair verwijt God erbij te halen. Zelf beweert Gentle immers ”A good Christian wouldn’t be for this war.” Zo’n uitspraak kan dan evenmin. Godsdienstige disputen over wat God wil zijn voor binnen de kerk, niet daarbuiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 bicat

Mensen mogen ook alleen over voetbal praten in hun kleedkamers of op hun sportvelden. Er zijn er genoeg die geen zier om voetbal geven immers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

@bicat: Het is in dit geval wel relevant om de context te lezen. Eigenlijk maakt hij een koppeling tussen zijn keuzes en zijn geloof. Vervolgens geeft hij aan dat uiteindelijk god over zijn keuzes een oordeel velt (want hij is immers gelovig) en niet de mensen die hem gekozen hebben.
En dat lijkt mij een verkeerde uitspraak voor een gekozen politicus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 marc

Goh, Blair heeft z’n eigen lijntje met god gevonden. Wat wil ie beweren? Dat hij in goed gezelschap was toen hij deze foute beslissing maakte?
@fjord “A good Christian wouldn’t be for this war.” kan wat mij betreft wel aangezien de beslissing bij de mens (a good christian in dit geval) blijft liggen.
@Steeph Ben het het geheel met je eens. Je moet als politicus je daden kunnen blijven verantwoorden of anders je ongelijk toegeven. Misschien doet ie dat wel in deze woorden en bewijst terloops dat god niet onfeilbaar is ;-o

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Guy

In verband met Blair, even een even een leestipje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Caprio

Welke God heeft hij het precies over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

Is het niet al ernstig genoeg dat Blair als leider van een arbeiderspartij(!!!) in een god gelooft? Ik vind dat nou echt schandalig! Dat ie em dan nog eens bij de politiek haalt is natuurlijk ernstig, maar verder een logisch gevolg van het werkelijk schandaal: Iedereen die echt gelovig is zal per defenitie god(en) bij de politiek nemen, aangezien god(en) hem leiden. Je verwacht dat alleen niet in een arbeiderspartij…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 bicat

Bismarck zegt: “” Is het niet al ernstig genoeg dat Blair als leider van een arbeiderspartij(!!!) in een god gelooft?””

Leg uit waarom dat ernstig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Caprio

@bicat: omdat het onwaarschijnlijker wordt dat je als bepalende kracht achter de histrosiche ontwikkeling technologische innovatie en een klassestrijd ziet, maar in de plaats daarvan een God die de mens een vrije wil inblies. Dat is een fundamenteel verschillende levensovertuiging met radicaal verschillende inzichten. Het enige dat de twee bindt is een emotioneel medelijden (bij de christen) of een rationele solidariteit (bij de socialist).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Arduenn

Geen twijfel mogelijk. Blair is gehersenspoeld door een of ander duister amerikaans agentschap waar niemand graag over praat. Ik kan geen andere (ziniigere) verklaring meer bedenken voor een van een socialist die op de schoot van een neoconservatief gaat zitten keffen over een God. God weet hoeveel exemplaren van ‘Catcher in the Rye’ Tony in zijn boekenkasten heeft staan. Òf hij is een vuige infiltrant, van kindsbeen aan opgevoed en getraind om Labour te gronde te richten en een Nieuwe Wereldorde te stichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 larie

@Caprio: Soms denk ik “het” heel even in de vingers te hebben. Met “het” bedoel ik dan de samenhang van religie en economische welvaart en de daaropvolgende schismatische divergentie.

In de Christenjudeo (uw geintroduceerde term hier op deze plek) belevenis lijkt de opdracht het “gegeven” te beheren en te gebruiken. In de Islam lijkt het alsof de nadruk ligt op beheren/vereren, in stand houden zodoende. Een bekend fenomeen, wat doe je na de revolutie..behouden wat bereikt is of daarintegen al la Mao de voortdurende revolutie..

Gedachtes hoor..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Simon

Het Allerhoogste

‘De Heer der wereld creëert noch het vermogen tot handelingen, noch handelingen, noch de relatie tussen handelingen en zijn vruchten, maar het is de natuur die in dezen heerst. De Heer neemt van geen mens de daden op zich, om het even of zij zondig of vol van verdienste zijn. De waarheid wordt verduisterd door dat wat onwaar is, en bijgevolg geraken alle wezens op een dwaalspoor. Maar in hen bij wie kennis van het ware Zelf onwetendheid heeft verjaagd, wordt het Allerhoogste, alsof het door de zon wordt verlicht, geopenbaard.’

De Bhagavad Gītā

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 mescaline

@Bhagavad Gita, als ik u goed begrijp zijn Waarheid en onwaarheid dus beide in de geest aanwezig (en dat leidt tot onwetendheid). Maar de kennis van het ware Zelf verjaagt de onwetendheid (= waarheid en onwaarheid). En (Jenseits von Gut und Böse) wordt dan het Allerhoogste geopenbaard.

Makes sense, OK.

Maar, en dat is uw punt wellicht, zover is Tony Blair (Shaggles voor intimi) beslist niet gekomen. In de roos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 mescaline

En Larie is in elk geval verder dan Tony Blair. En ik mag dan alleen ook nog Crachat noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mescaline

@larie 12, als ik Caprio ( …waar? … ) voor mag laten gaan, u zit hier toch ook aardig op mijn eigen track…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Philip

Nu we het toch over nep-sociaaldemocraten hebben: Weet iemand hoe het zit met het religieus gehalte van dhr. W. Bos? Als die ook al lid is van de christelijke vijfde colonne verklaart dat wel beter waarom de pvda er ook voor was dat .nl een handje gaat helpen met het verspreiden van het Ware Geloof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 su

Een gezonde Hollandse jongen

Gelooft u in God? ‘Ik denk dat ik me houd aan de formulering die ik in mijn boek gebruik: dat ik er nooit meer van afkom en dat ik dat niet erg vind.’ Dat klinkt als een ziekte. Waarom doet u zo schimmig? ‘Omdat het een heel persoonlijke zoektocht is naar wat zin geeft aan het bestaan. Die zoektocht vind ik al complex genoeg om voor mezelf helder te formuleren, laat staan voor jullie lezers.’ Beïnvloedt het geloof uw politiek denken? ‘Mijn vader komt uit de doorbraak-traditie waarbij levensbeschouwing en politieke overtuiging heel nauw met elkaar zijn verbonden. En dat was bij ons thuis ook altijd zo. Mijn vader zat in het kerkelijke verzet tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Beyers Naudé, Boesak en Tutu kwamen bij ons thuis, die zaten in die kerkelijke sfeer. Van het begin af aan is het politieke in mijn opvoeding verbonden geweest met het levensbeschouwelijke. Het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Mijn idealen zijn mede tot stand gekomen doordat ik christelijk ben opgevoed. Ik merk hoe op cruciale momenten in mijn leven allerlei calvinistische oergevoelens bovenkomen, of dingen die te maken hebben met soberheid: dat je je vooral voor de wereld moet inzetten en niet voor jezelf.’ U zat bij de Youth for Christ… ‘Dat was zo’n ongelooflijk vrolijke boel. Ik vond dat een verademing na het sombere kerkelijk leven waarmee ik was opgegroeid.’ …en bij de Evangelicals en bij het Studentenpastoraat. Bent u nu nog steeds zoekende? ‘Ik zal nooit uitgezocht raken.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 larie

@maescaline: Het wordt druk op het weggetje ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 larie

ps: Het zijn die kleine doch verstrekkende uitspattingen zoals hierboven die, ik althans, op het web nog niet ontmoet heb.

Sargasso steent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Snaporaz

Destijds had je op BBC tv een reeks genaamd “Doubletake” (klik de link), waarin je zogezegd CCTV en candid camera fragmentjes zag van bekende mensen die rare dingen deden. In een van de afleveringen zag je hoe Bush en Blair samen op hun knieên zaten te bidden en de Bijbel te belijden. En zie nu…

 • Vorige discussie