Quote du Jour – Betutteling

Quote du JourWij zijn nou eenmaal een emancipatiepartij. Daar zit al wat betuttelends in. Politici gingen uit van mensen zoals zijzelf. Maar wil die elite iets van haar enorme individuele vrijheid opgeven om zwakkeren te beschermen?

Met deze uitspraak legt Jeroen Dijsselbloem, Tweede Kamerlid voor de PvdA uit wat de diepere politieke motivatie is achter het meedoen van zijn partij in het opstellen van betuttelende maatregelen.
De politieke filosofie wordt nog wat nader uitgediept in de reactie “Nou en?” van hetzelfde kamerlid.
Dit na het “Ik ben niet van de afdeling vrijheid, blijheid, maar het gaat al met al wel ver.” van Mark Rutte, fractievoorzitter van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Het niveau van het politieke discours in een notendop.

 1. 2

  Misschien is het wel goed dat datgene wat Nederland definieert nu eens recht voor zijn raap gezegd wordt: Nederlandse politici zijn betuttelaars.

  Ik mag die Dijsselbloem wel ;)

  Het niveau van het politieke discours in een notendop

  discours als ironische benaming voor geleuter…?
  Neem ik aan.

 2. 3

  Dijsselbloem heeft inmiddels als bijnaam het zevende kamerlid van de CU te zijn. Ik merk aan mijzelf dat ik hoe langer hoe liberaler begin te worden. Handen af van mijn leefsituatie, ga je lekker met jezelf bemoeien en laat me gewoon lekker met rust!

 3. 4

  Vind die corruptie, nepotisme en vriendjespolitiek in oa Amsterdam discutabeler dan dit. Maar ja, dat zijn daar geen blanke mannen, dus die hoef je niet serieus te nemen (lees: verbolgen stukje over schrijven).

 4. 5

  Ja ja betutteling…

  Natuurlijk is de ‘elite’ al een goede eeuw bezig met het ‘opvoeden’ van de massa vanuit welbegrepen eigenbelang. Daar is op zich niks mis mee, mits het goed wordt gedaan.

  Maar volgens mij was alleen boetes op afval lozen en buitendeurs behoeftes doen onvoldoende. Het was juist noodzakelijk om alle huisvrouwen het belang bij te brengen van hygiene.

  Zo kan dijsselbloem er echt niet mee wegkomen dat onder het mom van ‘beschermen’ alles wat zijn ‘ zwakkeren’ doen wat onvoldoende moreel hoogstaand is slechts verboden, beboet en gecontroleerd wordt.

  Ben benieuwd hoe die Dijsselbloem zijn kinderen opvoedt..

  Met enkel negatieve stimulansen,verboden etc.?

  Of zou die thuis stiekem wel positief belonen en negatief negeren

 5. 8

  Vroeger was alles beter, vooral de politici… tegenwoordig lijken ze meer op de gemiddelde supermarktpersoneelsmanager…

  “Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.”
  — Benjamin Franklin, de man die een vlieger opliet in een onweersstorm om zijn punt te bewijzen.

  “Ontspan een beetje. Dit is niet meteen Stalin of big brother.”
  — Jeroen Dijsselbloem, de man die stiekem streeft naar wetgeving tegen vliegeren tijdens onweersstormen.

 6. 9

  @6
  Mea culpa; was weer eens te impulsief. Heb idd niet alle topics afgelopen tijd even serieus tot me door laten dringen (ook ik heb gekleurde bril, maar dat is menselijk).

 7. 11

  Het lijkt er meer op dat Dijsselbloem met een paar onverwerkte trauma’s rond loopt. Als hij vroeger niet vaak gepest is eet ik mijn ingebonde hardcover versie van Das Unbehagen in der Kultur op,

 8. 12

  Verbazingwekkend vind ik het wel. Op 1 januari j.l. is de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in werking getreden. Die wet zegt populair gezegd “zoek het zelf maar uit, zoek steun bij mensen in je omgeving, en als het echt niet anders kan kun je een beroep op de gemeente doen”. Decentraliseren dus, met uiteraard een verkapte bezuiniging erbij. De WMO omvat ook het (preventief) jeugdbeleid en legt dat nadrukkelijk bij de gemeenten. Naast de WMO zijn nog een boel andere wetten aangenomen of in de maak (vb. nieuwe WRO) die taken naar gemeenten decentraliseren.

  Iets meer dan een jaar na het aannemen van de WMO en nog geen half jaar na invoering buitelen de landelijke politici over elkaar heen om ons aan het handje te nemen en op te voeden tot keurige christenbroeders en -broederinnetjes. Huwelijks-APK, fokpremie, peutertoets, kinderavondklok, antihangdwangmaatregelen, puberblaastests, ’s lands wethouders in de Tweede Kamer bedenken het allemaal. Veelzeggend is ook dat Bos via een landelijke U-bocht van corporatiegeld achterstandswijken wil gaan opknappen.

  Zouden ze spijt hebben van alle decentralisering?

 9. 13

  Ik vind het een uitermate zorgelijke ontwikkeling. Naarmate de politiek minder grip heeft op de structurele problemen in de samenleving worden er steeds meer maatregelen bedacht die direct ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen en krijgen die maatregelen ook een steeds repressiever karakter. Dat er sprake is van “goede bedoelingen”maakt het allemaal nog erger.
  Begon het communisme ook niet met goede bedoelingen om daarna individuën in het gareel te dwingen met repressieve maatregelen.