Quote du Jour – Aidstoornis

Quote du Jour“The benefit that the Africans got from a mutation that gave them some resistance to malaria has, statistically at least, rendered them some increased susceptibility to HIV,”

Alweer een mooie volzin die de monsterlijkheid van AIDS op alweer een andere manier onderstreept. Blacks zijn genetisch beschermd geworden voor een nu uitgestorven vorm van malaria, maar maakt hen vatbaarder voor HIV. Maar wat mij het meeste frappeerde bij dit artikel, of liever deze wetenschappelijke bevinding, is de invloed die genetica al dan niet onopgemerkt in ons bestaan in begint te nemen. Het effect van de atoombom in de jaren ’50, of de teeleeviesie anno ’60, of de oliekraan in de zeventigs… die schaal.
De glorieuze zoektocht naar dat wat de DNA-kennis kan opleveren overschaduwt mediagewijs de invloed die het koele geneticadenken op het arme menselijke sociale bewustzijn heeft – en dat is van atomaire orde. Mits enige overdrijving kan men stellen dat, nu de grote ideologieën verdwenen zijn, er een allesverslindende Borgkubus is gearriveerd die niet enkel life as we knew it heeft ingepalmd, maar een cleane, logische, uitgebeende, geratificeerde en gecertificeerde Waarheid heeft gebodysnatcht. Overdreven, maar niet erg: kwestie van tijd vooraleer er gepaard wordt op uitkomst – niet langer volgens het model: topmodel < > autocoureur.

Genetics anno de ’00ies vormen het perfecte antwoord op het uitgeraasd zijn van de grote menselijke waanbeelden – die soms goed en dan weer walgelijk zijn geweest. De vraag is of de mens niet enkel de rat van de ingenieur wordt, en dat Ingeneurisme als een ware Borg het betekeniswekkende heeft geclaimd, inclusief filosofie, ideologie, romantiek of instinct.
Of zoals de ‘onderzoekster’ in het artikel kalt stellt: “What would they [you] do with the information?”.
Nothing?

 1. 1

  Wat doe je met de wet van de remmende voorsprong ? De anderen gelijk proberen te trekken. Enter genetics die ook positieve effecten kunnen euh genereren voor de Afrikanen, dat zullen de optimisten bepleiten ? Het slag à la wijlen Paul baron Janssen ziet nog tal van projecten mogelijk, lijkt mij.

 2. 3

  @Crachàt: Je vat het poetisch samen met de aankomst van de Borgkubus. Wat mij zo bezig houdt is dat met het hebben van de informatie niet kiezen ook een keuze is. Er komen steeds meer momenten, bij bijvoorbeeld het krijgen van een kind, waarop je kan ingrijpen. Het kiezen om niet in te grijpen bij een bepaalde kans op een genetisch defect (lees: kans op ziekte) is ook een keuze. Vroeger had je pech als je een kind kreeg met een ernstige ziekte, in de toekomst heb je er in zekere zin voor gekozen.

 3. 6

  […] en dat Ingeneurisme als een ware Borg het betekeniswekkende heeft geclaimd, inclusief filosofie, ideologie, romantiek of instinct.

  Right @Crachàt.
  Maar de vraag is of het erg is.

  […] of ik het erg vind dat mijn taal verdwijnt. Nee, zeg ik tot hun verbazing, het is evolutie. Je kunt daar niets aan doen. Het Latijn is verdwenen en dat noemen we nu Frans of Spaans. Waarom het Nederlands niet. Het gaat nu eenmaal zo. Niets is stabiel en eeuwig. Alles is in beweging en aan verandering onderhevig. Dat heet evolutie.

 4. 7

  Prachtig omschreven juist @W.

  Het vervelende van eenmaal een stap gemaakt uit nieuwsgierigheid is dat er weer een stap wordt gemaakt. Oftewel (Laurie Anderson) “walking is falling…at the same time en dat met Mach 20.

 5. 8

  “Blacks zijn genetisch beschermd geworden voor een nu uitgestorven vorm van malaria, maar maakt hen vatbaarder voor HIV.”

  Zelfs bablefish maakt een mooiere vertaling van de quote! De pijn aan mijn ogen…

  Verder is me niet helemaal duidelijk waar je naar toe wil met dit artikel.

 6. 9

  “What would they [you] do with the information?”

  Het geeft inzicht in hoe HIV-1 cellen infecteert, wat nuttige informatie is om AIDS te bestrijden.
  Meer in het algemeen wordt momenteel veel onderzoek van dit type – vaststellen wat de invloed van genotype op ziekte en medicijnen is – gedaan om te komen tot betere behandelingsmethoden. Sommige zware chemokuren werken wel bij de ene patiënt en niet bij de andere. Als je van te voren kan vaststellen dat die behandeling toch niet gaat werken, dan hoeft de patiënt er ook niet onder te lijden en bespaar je bovendien geld. In dit artikel vind je al een paar nuttige ontdekkingen op dit gebied.

 7. 10

  Zelf ben ik een supporter op afstand van de anti-AIDS club die stelt: “er is alleen westers AIDS. Wat we nu als Afrikaans AIDS definieren bestaat niet als een type ziekte.”. Eventueel inklusief: “Het is een complot/religie/hoax !!”

  Dus ja, mensen, wegens dit postje trilt het hartje blij. Of niet blij, eigenlijk.

 8. 11

  @m44 eeeh .. ? Afrikaans AIDS versus westers AIDS wat is dat voor een rare scheiding? In Afrika gaan er mensen dood aan het HIV virus doordat ze er AIDS van krijgen. In de rest van de wereld ook. Sommige mensen ontwikkelen dankzij het hebben van andere varianten (allelen) van genen sneller AIDS en anderen langzamer. Andersom is dit ook zo, verschillende “strains” van HIV hebben bij mensen met een verschillende genetische samenstelling een verschillende ziekte ontwikkeling.

 9. 13

  He did not reject Barnard’s suggestion that, for a recipient, they should “take a Bantu with cardiomyopathy because it is a disease common to them with no known cure. This will give us a young man with a good body who has only one defect – heart disease.”

  Vooruitgang , we kunnen en willen het niet stoppen.

 10. 14

  de atoombom in de jaren ‘50, of de teeleeviesie anno ‘60, of de oliekraan in de zeventigs…

  Met het grote verschil dat genetische eigenschappen altijd een basis onderdeel van leven is geweest of daar wat van af wisten of niet. Verder ben ik niet bekent met het onderzoek maar er zijn al eerder verbanden gelegd tussen vroegere epidemieën en genetische variaties die een effect hadden op het succes van nieuwe virussen.

  Genetica is er , blijft en zal in de toekomst een steeds grotere invloed op de mensheid krijgen en deze uiteindelijk instaat stellen zich te bevrijden van het beperkende kader van eigenschappen waar hij anders voorbestemt was mee te leven. Het wordt een nieuwe wereld, laat angst en onwetendheid u niet verhinderen deze te betreden.

 11. 15

  @14 Dat is beslist een goeie raad.

  Ik ben ook best een beetje blij met de recente ontdekking van het voorkomen en nut van homofilie in de wereld. Daar kun je allerlei stijve raapstelen terzake goed mee stukzwaffelen.

 12. 16

  @14: Lees eens Brave New World zou ik zeggen. Kanttekeningen plaatsen bij het modernisme en de rationalisering van de samenleving is géén volledige onzin. De voortschrijdende erfelijkheidswetenschap biedt naast bevrijding ook bedreiging.

  @m44: Gaan we nog reageren op het boeren in Argentinië thread of wat?

 13. 18

  Precies, MG3 – ook al een fenomeen van dat allesomvattende, onontkoombare, beklemmende aan de Euh…genetica.

  Persoonlijk pleziert me aan deze verIngenieurisering het de facto afschrapen van het grote gelijk van de Sprookjesmensen, maar het gevaar blijft op verlies van de grote verhalen die de mensheid kleuren. Er is niet veel inspirerends aan een rij aminozuren als voorbeeld om bijvoorbeeld de toestand in de wereld te veranderen.

 14. 19

  De mens, als wandelende zoutzak, is er om micro-organismen te transporteren. Micro-organismen voelen haarfijn aan als de genenpool verarmd, dan stap je over op een verwante soort. De mogelijkheid om individuen binnen de dragerpopulatie resistent te Laten zijn is een noodzaak. Zonder transportmiddel kom je niet ver.

  Een verloren strijd van groot om klein te verslaan, alle genetische varianten zijn al gepasseerd en sluimeren in het bewaarde geheugen van d infiltrant.

  *we’r doomed*

 15. 20

  @18: “Er is niet veel inspirerends aan een rij aminozuren als voorbeeld om bijvoorbeeld de toestand in de wereld te veranderen.”

  Dat is niets meer of minder dan jouw mening. Ik ken een in drie jaar tijd in studentenaantal verdrievoudigde opleiding waar men daar heel anders over denkt.

 16. 21

  Ik chargeer wellicht ietwat om te illustreren dat de soort mens er een is van hoogmoed. De planeet en andere bewoners verwoestend, niet eens weten hoe een hand een tekening maakt en dan de euvele moed hebben op micro-nivo te gaan lopen klooien want we zijn zo knap en dom, “we” weten helegaar niks.

 17. 22

  @larie … voorlopig gaat de meeste relevantie niet ui van “tinkering” maar van “diagnose”, weten dat je x% grotere kans hebt op huidkanker, hartstilstand, autisme, etc. etc. en wat we daar mee gaan doen … willen we dat weten? En zoals in het artikel gesteld, als je dat weet wat doe je dan met die info.

 18. 23

  Het aantal medische studenten/onderzoekers valt geheel in het niet tegen de rest van d wereldpopulatie. Als mondiaal het sociaal bewustzijn opgekrikt wordt is dat significant belangrijker dan die paar mensen die wat met reageerbuizen doen @Bimarck. De verkregen kennis van dat kleine op de borst kloppende groepje zal altijd OOK misbruikt worden.

 19. 25

  20: zoals Crachàtkenners weten: alles wat ik hier plemp is niet meer of minder dan mijn mening, Bismarck. Zo bescheiden ben ik opgevoed.
  Maar ik heb het niet over de wetenschappelijke verwezenlijkingen op het gengebied. Die zijn er, ten goede of ten kwade.
  Ik wil er enkel op wijzen dat ons dènken verandert door de ontdekkingen, en dat dat met een kracht gebeurt die niet onderdoet voor opgesomde veranderingen. Er zijn wetenschappers die de pil hebben uitgevonden, goed. Maar het gebruik ervan, en de sociale revolutie die eruit voortkwam… ik denk dat we het effect van hoe wij met die ontdekkingen omgaan nog hoger mogen inschatten, nog verregaander, nog onomkeerbaarder.
  Zat iez all, dear.

 20. 26

  Zonder Tour de France geen Panzerfaust.org zoals we dat kennen, bedoel je dat Crachat ? Maar wat sterft er dan al niet uit… mijn overgrootvader reed nog tegen Jaap Eden om een veredeld kerstpakket. Dat gvoel kennen wij helemaal niet meer.

 21. 27

  het grote strijkijzer, met als enige weerstand op het voor de rest gladde kunstzijden oppervlak: de eigen genetische malfuncties.
  Het is wachten àp het eerste proces van een kind tegen zijn ouders.
  “Wat jullie me daar gaven is onverantwoord. Ik eis schadevergoeding.”

 22. 30

  “Het is wachten àp het eerste proces van een kind tegen zijn ouders.
  “Wat jullie me daar gaven is onverantwoord. Ik eis schadevergoeding.””

  Het is helemaal niet zo gek om je af te vragen of het genetisch gezien verantwoord is om je voort te planten. Ook niet vreemd om mensen daar achteraf op aan te spreken ;)

  Wel erg geforceerd stuk…

 23. 34

  Ooit – ik was een soort onbevangen gelukkig, gevangen in een moment –
  stond ik te wachten op een zomerse avond met mijn tas in de hand
  voor het huis waarin ik werkte.
  Iemand kwam me ophalen met de auto, het was warm en stil.
  Een schorre stem, horend bij een geestelijk gehandicapte vrouw van een jaar of 35
  riep door de schemering: “NIET MET TWEE VINGERS!”.

  Het was vast bedoeld tegen haar geestelijk gehandicapte man
  daar in hun bed in het kleine slaapkamertje vooraan tegen de straat.

  Later hoorde ik dat zij gesteriliseerd was, een voorwaarde voor hen
  om met hun twee alleen te gaan wonen.

  GENETSIS: 1.0.

 24. 36

  Ach, eugentica heeft ook alleen aanhangers kunnen krijgen omdat natuurlijke selectie steeds meer tegen de mensheid werkt. Of dat is toch de hypothese van “idiocracy“.

 25. 37

  Ooit haalt ergens in Afrika een chimp zonder naam, al een tijdje rondlopend met allerlei onbestemde vraagtekens, haalt me daar die chimp zonder naam het in z’n bolle harses iets té lang in een plas water te blijven kijken. Gaat meneer vervolgens rechtop lopen zo van “En wie bén jij dan”…
  Enkele duizenden jaren…een spekje in het tijdsgewricht van het universum…enkele duizenden jaren van gezondheidszorg (inenten), hygiëne, Verlichting, revoluties, grondwetten en vooral goed kauwen later…in een Haags cafetaria:

  “Hoefeel suikâh hebbie nâh in me bakkie pleûr gebloedkankâhstraaaaalt ik sei toch 1 kankâhklontje stomme kankâhtiefushoeeejr…”
  Doe het dan lekkâh sellef joh achtelijke kankâh grafdebolio hout je kankâhmuil.

  Tja geachte medeholbewonerts…dat is de vraag hè. Hoe ver. Vérder en dieper gaan sleutelen aan dát Zijn? Zou zonde zijn…nietwaar. Alle deformaties maar (willen) ausradieren…van allerlei gruwelijke ziekten als kanker, en van Downsyndroom en homofilie tot aanleg voor een te dikke reet. Maar wil je Vooruit (eindelijk een keertje van deze stip in heelal af) zal je wel moeten…al te frivool en daar dreigt The Borg, Dr. Mengele revisited: een leger uniform taai als leder gehard als Kruppstahl rank marchierend blauwogige knaben, een angstwekkende optie. Met genetica betreed je “gewoon” een ander level van Donkey Kong. Spel moet je leren spelen, for the better for the worse. Een ander soort mens een ander soort wanproduct. Je betaalt voor elke vooruitgang in de kantlijn met dik boter en suiker, helaas.

  Hier (weliswaar een gewoon medicament): 3e generatie EPO (Dekra). Een zegen voor nierpatiënten i.v.m. verbeterde halfwaardetijden (minder inenten), wielerwereld maakt (denkt te maken) er direct misbruik van: bepaalde renners vliegen plots weer tegen de bergen op…maar vervolgens gebonk op rennersbussen, batterijen camera’s onder neuzen en met loeiende sirenes in de nor gesmeten…

  It’s a two-edged sword.

 26. 39

  @YP: Fijn dat je wat voor ieder begrijpelijke conversatie aanhaalt :-)

  Maar de essentie klopt in grote lijnen, behalve dan dat The Borg Balkenende en consorten blijken te zijn.

  Maar was het nou Aidstoornis of Eetstoornis? Ik ga er bijna van aan de dunne…