PvdA Amsterdam Zuid-Oost: van kwaad tot erger

De PvdA in Amsterdam Zuid-Oost heeft door de krampachtige bescherming van haar eigen fractieleden niet alleen het vertrouwen in de integriteit van de politiek beschadigd, maar ook nog eens verschillende ondersteunende instanties tegen elkaar uitgespeeld. Hoe eigenbelang de publieke zaak kan schaden.

Het verhaal is bekend. Na geluiden over gesjoemel met subsidies en belangenverstrengeling, vroeg de PvdA in Amsterdam Zuid-Oost om een onafhankelijk onderzoek. Met steun van de deelraad ging de Rekenkamer toen aan de slag.
Eind juni vorig jaar kwam ze met haar rapport. Zeven raadsleden, waarvan 4 actieve PvdA’rs blijken niet zuiver geweest te zijn. Drie worden zelfs beticht van zelfverrijking.
De PvdA zet de drie onder grote publieke druk op non-actief.
Maar in plaats van zich er dan verder bij neer te leggen, te accepteren dat dit in het belang is van geloofwaardige politiek, schakelen ze BING in voor een zogenaamde Second Opinion.
De term Second Opinion is echter zeer misleidend. Het suggereert namelijk dat het onderzoek van de Rekenkamer met een verse blik wordt overgedaan. Dat is dus niet zo. Bij onderzoeken is het altijd van belang goed naar de opdrachtformulering te kijken. Ook nu levert dat een interessant perspectief:
De bevindingen hebben ertoe geleid dat drie op de lijst van de PvdA gekozen raadsleden niet langer deel uitmaken van de PvdA-fractie. Vanuit de behoefte om zorgvuldig met personen om te gaan en om de grondslag voor deze beslissing te waarborgen, heeft de fractie van de PvdA Amsterdam Zuidoost besloten de betrokken personen de gelegenheid te geven hun verweer door een onafhankelijk bureau aan een second opinion te onderwerpen.

Het komt er dus op neer dat BING alleen die zaken heeft onderzocht waar de drie personen vonden dat het niet klopte of waarvoor ze nieuw materiaal hadden die de beschuldigingen in een ander daglicht zouden plaatsen.

BING komt vervolgens tot de conclusie dat er nog steeds sprake is geweest van fouten, maar dat van zelfverrijking geen sprake was. Dit laatste punt heeft in de media de meeste aandacht gekregen en deed het meeste pijn. De PvdA kon opgelucht ademhalen. Helaas negeren ze daarbij de reacties van de Rekenkamer zelf. Die ziet grote tekortkomingen in de bewijsvoering en vindt dat er wel heel zwaar geleund wordt op uitspraken i.p.v. documenten. Kortom, ze zijn niet overtuigd.

De PvdA gaat vervolgens intern aan de slag met het BING rapport en komt begin december met de verrassende uitspraak dat de raadsleden weliswaar fouten gemaakt hebben, maar omdat er geen sprake was van zelfverrijking ze gewoon weer terug kunnen komen.
Gevalletje selectieve waarneming dus. Zwaar leunen op het rapport dat je het beste uitkomt.

Afijn, hierdoor restte de directeur van de Rekenkamer, dhr Eiff niets anders dan zijn functie in stadsdeel Zuidoost neer te leggen. En daarmee was de schade maximaal.
Voor de goede orde, de Rekenkamer is een instituut dat na het dualisme in de gemeenteraad van 2002 is ingevoerd om de raad te helpen onafhankelijk onderzoek te doen. De PvdA vindt het dus kennelijk acceptabel een gedegen instituut dat er ook voor hun is om zeep te helpen omwille van de bescherming van drie van haar politici.
Sterker nog, de PvdA, bij monde van voorzitter Nick Bolte, doet aan “shoot the messenger”. In zijn “Geachte partijgenotenzegt hij het volgende:
Wij konden ook niet anders dan om een tweede onderzoek vragen, omdat de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (RSA) die in haar rapport als aanklager was opgetreden, zelf géén eigen klachtprocedure kent. Dit is laakbaar, zelfs de Nationale Rekenkamer heeft een klachtprocedure.
Waarbij hij er gemakshalve even vanuit gaat dat het rapport van BING correct is en een klacht dus inderdaad tot een correctie had geleid.

Al met al een treurige vertoning van de PvdA in Zuidoost. Niemand die nog geloof heeft in de politici aldaar en twee instituten die tegen elkaar uit gespeeld zijn, met alle gevolgen van dien op de lange termijn.

Wat me overigens ook verbaast, is dat de betrokken politici niet de eer aan zichzelf gehouden hebben. Maar misschien is dit wel het sterkste bewijs dat het niet om het dienen van het algemeen belang gaat, maar om het persoonlijke gewin.

Bovenstaande is alleen tot stand gekomen op basis van documentatie zoals die online beschikbaar was. Er zijn geen personen gevraagd om commentaar of reacties.

 1. 4

  Weetje..als verstokte pvda stemmer ga ik nu een geheel andere koers varen..dit is echt te erg..de druppel…niet treurig maar soort van nsb gevoel houd ik er van over, nog een keer een nog een keer en nog een keer..utrecht, eindoven, oost..zuidoost..mijn maat is nu vol…nie leuk…doet pijn.

 2. 7

  @ Larie, 4: PvdA A’dam ZO is wel een geval apart. Je hebt een daar een clubje van Surinaamse afkomst dat graag Malcolm X’je speelt, bij alle kritiek roept “Neo-kolonialisme!” en waar een paar mensen, waar het ergste scheldwoord ‘Bountie’ is en waar zelfs mensen zijn die vinden dat het geoorloofd is ‘de witten’ uit te buiten, want zij hebben immers ‘de zwarten’ ook eeuwen uitgebuit. Lees dit onthutsend stuk uit ’96(!) maar eens.

 3. 9

  Ik ken de buurt @sci-inv..woonde vlakbij bijna 10 jaar. Maar wat is een geval apart als de partijtop de beslissingen genomen heeft in deze.

  Mind U..bubbling contest op kwakoe..oef :))

 4. 10

  Dat klinkt dan wat negatief maar zo bedoel ik het niet..echie.. het heeft tijd nodig, van de ene cultuurdruk naar de andere..wel benaderen vanuit de ene vind ik, de regio rules en dan in samenhang..coffee-coloured people. Schuiven gaat wat anders in deze regio en dat moet afgedwongen worden. Lands eer enzo ( neemt risico met deze uitspraken, weet ik).

  Als (nu) ex -pvda’r vind ik het een pijnlijk stuitende vertoning ( er zijn meerdere voorvallen geweest)..niet “geval apart” maar structureel..je zou er toch rechts van worden.

 5. 16

  Wellicht is het aardig de PvdA gewoon eens te bezien voor wat het is; Een partij van regenten. PvdA is allang geen kritische partij meer maar een elitair genoodschap dat koste wat kost haar macht wil vergroten.

  Natuurlijk is dit, electoraal gesproken, het slechtste wat de PvdA kon doen, maar wat had men dan anders verwacht?

  Overigens, toen ik begin jaren negentig in de Bijlmer woonde, bestond het bestuur volgens mij vooral uit witte meneren. Ook toen was het bestuurlijk gesproken al een zootje daar. Ik denk aan de buurtvernieuwings-projecten, het ondermoffelen van de Bijlmer-ramp en wat niet meer…

 6. 17

  Steeph,

  Kleine correctie die al vaker in de media rondwaart:

  Victor Eiff heeft zijn functie niet neergelegd, hij zegt dat hij en zijn club niks meer met zuid oost te maken wil hebben. Ze zoeken maar een andere.

  http://www.nieuwnieuws.nl/archives/binnenland/2008/01/rekenmeester_stopt_na_subsidie.html

  Hij is dus nog steeds directeur van de rekenkamer voor amsterdam.

  Maar ik wed er een leuk bedrag om dat de PvdA hem gaat wippen: Over twee jaar is hij weg.

 7. 18

  Iemand al opgevallen dat de twee burgemeesterskandidaten in Utrecht beide PvdA’ers waren?

  Iemand al opgevallen dat de twee burgemeesterskandidaten in Eindhoven beide PvdA’ers zijn?

  Ik dent dat we de Duitsers moeten vragen om ons land te komen bevrijden van de Socialisten, de Nationaal Socialisten

 8. 20

  Het opmerkelijke dat in beide gevallen @richard met stelligheid (vanuit de pvda) gesteld wordt dat er een echte keuze is.

  Dat is wat me verontrust.

 9. 21

  Larie,

  Er zijn 4 manieren om geld uit te geven

  1.
  Ik geef mijn eigen geld uit aan mijzelf.
  Resultaat: Goedkoop en goede kwaliteit
  2.
  Ik geef mijn eigen geld uit aan iets voor een ander.
  Resultaat: Goedkoop, kwaliteit is niet belangrijk
  3.
  Ik geef andermans geld uit voor mezelf.
  Resultaat: Duur, maar goede kwaliteit
  4.
  Ik geef andermans geld uit oor iets voor een ander.
  Resultaat: Interesseert me geen ruk wat er uit komt, als ik maar m’n baantje hou.

  Actie nr 4 is de overheid en de PvdA wil graag dit zelfs verhogen.

 10. 22

  Of is dit artikel soms omdat de PvdA A-dam Z-O zo evident fout zit dat het “handiger” is en daarmee heel politiek correct om dat aan de kaak te stellen?

  Zomaar een vraagje?

 11. 23

  @22

  Het is duidelijk niet alleen ZO, in Amsterdam. De affaire met Anne Marie Hoogland (zedenzaak Westerpark) staat menig stadsbewoner nog helder voor de geest, om maar eens wat te noemen.

 12. 24

  @Richard #17: Uh, mijn formulering m.b.t. tot dhr Eiff is correct. Ik haal dat uit het persbericht van de Rekenkamer zelf en geef een linkje erbij. Beetje vreemd om dan met nieuwnieuws als bron aan te komen.

 13. 27

  Cico,

  Socialisten staan voor een ‘Sterke Publieke Zaak’. dat is cryptogrammentaal voor: De overheid weet het beter dan de burger dus jelui moeten al je vrijheid inleveren aan de ambtenaren. Samen met je centen.

  Klinkt cynisch, is het ook, maar het is raar genoeg ook waar. Ze winnen er zelfs verkiezingen mee.

  Als je een club geld en macht geeft zonder dat ze belang hebben bij de directe uitkomst, dan is corruptie, machtpolitiek en vriendjes kliekjes niet ver weg. Dat ligt niet aan de socialisten maar dat is zo omdat de mens nou eenmaal zo in elkaar zit. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Volkomen natuurlijk, biologisch evolutionair process. Niks onduidelijks aan. De vvd is niet veel anders hoor.

  Er is geen enkele partij in nederland die zegt: Elk jaar 0.5% minder overheid.

  Je kunt ze dus rustig zonder in al te grote problemen te komen over een kam scheren: Overheid = Slecht.

 14. 30

  @richard: Ik heb voor de zekerheid het woord “voor” vervangen door “in”. Hopelijk neemt dat wat onduidelijkheid weg.
  Het is overigens inderdaad zo dat onterecht elders wordt gezegd dat hij er mee stopt.

 15. 31

  @ 25 (Carlos)

  Beste Carlos,

  Enig idee hoe zielig je klinkt in:”Cico, ik nok nooit, ik hou je scherp in de gaten ook na je schoffering van Steeph van onlangs.”

  Het doet mij voorkomen dat je een heel onzeker persoon bent, die een eigen wereld van (schijn)zekerheden heeft gecreëerd, waarin het veiliger is om “good and bad” langs scherpe lijnen te definieren. Als je niet doorhebt hoe je jezelf laat kennen met bovenstaande reactie heb je nog een lange weg te gaan. De “schoffering” van Steeph (die jij totaal verkeerd en absurd overdreven uitlegt) is de splinter die je in mijn ogen ziet, maar de balk in de ogen van hen die dit soort (milde) typeringen in het kwadraat gebruiken, maar tot jouw eigen kring behoren (the good guys), zie je niet of zelden.

  Ga maar door met je gemakkelijke wereldbeeld, het geeft je immers houvast en voorkomt dat je uit jezelf treedt en het eigen lichaam in alle menselijkheid aanschouwt. Jij zult mij nooit begrijpen, je bent er simpelweg niet tot in staat, vastgeroest als je zit in eigen oppervlakkige en snelle oordelen, die je in staat stellen onzekerheden te verbergen en de veilige wereld van het eigen gelijk intact te houden.

  Een nieuwe schoffering…dat zal je uitleg weer zijn. Ik zei het al, ik meen je een beetje te kennen. Zoals het er nu voorstaat kun je eenvoudigweg niet uit je eigen schaduw stappen.

  Ik verspil kennelijk mijn tijd. Misschien had ik beter moeten weten. Laat de handschoen liggen en draai je om, vol trots en in het besef dat jouw moraal, jouw hoge standaards wederom hebben gezegevierd.

 16. 34

  @DP: vertel nog eens over die goeie ouwe tijd en het grote ongelijk.

  @Cico/Carlos: prachtig, prachtig, wat een proza, doorgaan nu, er begint net wat vaart in te komen, niet inhouden, niet tot 10 tellen, die impulsen zijn de reden van ons bestaan.

 17. 43

  Jongens, jongens…laat het ruziën nou maar aan Carlos en mij over. Hoewel? Voor hem is het een ruzie, voor mij het vermaak met een serieus randje. Jullie moeten weten dat ik me erg amuseer!

 18. 46

  Na al die jaren wordt ie nog steeds niet op handen gedragen door zijn fans, en kan ie nog steeds alleen maar doen wat caprio hem influistert. Initiatief is Carlos vreemd. Probeer hem bijvoorbeeld eens te betrappen op een eigen (zelf verzonnen) mening.

 19. 50

  @48:

  Nee DP,

  Toon je andere wang en zegevier op innerlijke kracht. Reageren zoals je nu doet, is koren op de molen van hen die je dwars zaten. Zij zullen glimlachen om hoe het je nog steekt. Doe het anders…leg hun selectieve blindheid en handelen bloot op het juiste tijdstip en hanteer daarbij een kalme, zelfverzekerde, doch onweerlegbare redenering. Slachtofferschap maakt je kwetsbaar, zelfs voor hen die sympathie voor je koesteren.

 20. 64

  Heel leuk dat de IP-gebanden geonband zijn, maar kan DP linea recta weer de ban in gedaan worden? Net nu de commentaren op artikelen niet meer volstonden met het oeverloze gejammer over het al dan niet hem aangedane leed, begint het weer heerlijk van voor af aan.
  DP: al had je jezelf al niet tot in den treure belachelijk gemaakt, dan doe je dat nu.

 21. 65

  Ik wil hier maar 1 ding over zeggen:

  ik ga er niet over, Sargasso is het weblog van Carlos, Grobbo, Steeph en anderen. Ik zal ook niet oproepen tot een IP-ban. Maar het gedrag van sommigen die denken dat zij maar iedereen kunnen schofferen en beledigen maakt dat ik al enige tijd af zie van een reactie hier en dat ik de stukjes die ik zelf heb geschreven niet indien.

 22. 69

  Triest hoor dat geroep om IP-bans voor mensen die gewoon hun mening geven. Het valt mij op dat het “schofferen” door A altijd een reactie is op krasse taal van B. Het geruzie verloopt ook altijd in een vast patroon. A komt met een vaak goed onderbouwd betoog. B vindt dat hij/zij het goede vertegenwoordigt en A niet en dus mag A voor eng en facist worden uitgemaakt. A, ook niet bang, gaat vervolgens over tot persoonlijkheidsanalyses waarbij de verstandelijke vermogens van B in twijfel worden getrokken. B herhaalt zijn verwensingen of staakt de ruzie. A kraait victorie. Het is net als in het echie. Links meen het monopolie op het goede te hebben. Niet-links het alleenrecht op gezond verstand. Wel grappig hoor.

 23. 70

  Vraagje aan Steeph. Zou je ook eens kunnen kijken naar de relatie tussen de PvdA en de Publieke Omroep. Voor het Kerstreces heeft de SP een motie ingediend om ook bij de PO de Balkenende-norm voor salarissen te gaan handhaven. De PvdA was hier tegen. Waarom waren ze hier tegen? Anders gaan ‘ze’ (Pauw & Witteman, Mathijs van Nieuwkerk e.a.) naar de commercielen was het antwoord. De grote vraag is nu: Waarom zouden echte socialisten als Witteman en Van Nieuwkerk niet gewoon voor de PO blijven werken als ze 150 k Euro gaan verdienen?

 24. 72

  Niet te geloven deze reacties. En dan een redacteur van frustratie betichten Degtyarev Pekhotny, jij durft. Waarom ga je niet ergens anders zitten huilen over het onrecht en het leed dat je is aangedaan. Grow up jankerd!

  * sorry voor deze flame *

 25. 74

  Vervelend gedoe inderdaad met die gefrustreerde heren..
  En dat terwijl ik ook wel van een robbertje betichten en verwensen houdt!
  Ik vind die Cico nu ook inmiddels wel erg vervelend met zijn totaal misplaatste off topic gezwatel!

 26. 76

  Ja Thijs, moet je wel blijven opletten he.

  Had al gepost, on topic, en twijfelde nog of ik nou iets zou zeggen over de mekkerende heren.

  Al met al, nogmaals, ben ik blij met het feit dat Steeph dit heeft uitgezocht. Het is een goed stuk geworden.

 27. 77

  Steeph, goed stuk. Het geeft duidelijk aan dat sommige kringen binnen de PvdA het uitsluitend om macht en vriendjespolitiek (combinatie heet corrupt) te doen is. Het lijkt mij meer een zaak voor het OM worden.

 28. 80

  @Plofkip: Nee, maar wil je nu zeggen dat de PO geen PvdA-bolwerk is? Wouter Bos riep in 2006 dat er meer geld naar de PO moest. Wie betaalt, bepaalt of – aan de andere kant van de tafel – wiens brood men eet diens woord men spreekt.

 29. 85

  De volgende IP-bans zijn zojuist uitgedeeld:

  Degtyarev Pekhotny, levenslang (tot volgende gratie), vanwege het consequent moedwillig verzieken van discussies.
  Cico, 6 maanden (tot volgende gratie), voor herhaaldelijke beledigingen en een valse opstelling.
  Caprio, 1 week voor opruiing.

 30. 87

  Geen idee waar jullie allemaal over zitten te mekkeren tegen elkaar stelletje ceylon theemutsen, boeit me helegaar ook niet
  maar eeh zo’n ip ban hé, is da duur?
  ik spaar ze namelijk.