Prozac slecht voor mosselen

noorderlicht-zoetwatermossel.jpgEr was eens een zwaarmoedige mosselonderzoeker, hij had een voorliefde voor zoetwatermosselen. Nu moet u weten: 70% van alle 300 zoetwatermosselsoorten wordt bedreigd met uitsterven. Dit stemde de mosselonderzoeker nog somberder en zijn dokter schreef hem derhalve Prozac voor. De mosselonderzoeker slikte dit in grote hoeveelheden. Maar het antidepressivum kon het zware gemoed van de mosselonderzoeker nog nauwelijks ten positieve ombuigen. Hij zonk steeds vaker weg in depressief gepeins boven zijn studeertafel. Totdat hij vernam dat de Prozac die hij slikte de zoetwatermosselen nóg sneller naar de rand van uitsterven joeg. De concentraties varieerden van 0,3 tot 3.000 microgram per liter, vergelijkbaar met de waarden die aangetroffen zijn in meren en rivieren. Door de medicijntoevoeging aan het water kwamen jonge mossellarven eerder ter wereld, waarmee hun overlevingskansen drastisch omlaag gingen (Noorderlog). Van de zwaarmoedige mosselonderzoeker is sindsdien nooit meer wat vernomen.

  1. 3

    Dit geeft eens temeer aan dat het slecht gaat met het Nederlandse weekdier. Geen wonder dat er zoveel ruggengraatlozen zijn in ons kikkerlandje. Prozac dus om de windvanen onder ons wat steun in de rug te geven.