Progressie in wiskunde in VS over 40 jaar

DATA - De Amerikanen hebben heel wat minder monumenten dan de Europeanen, wellicht dat ze daarom nog zuiniger zijn met de korte historie die ze hebben. Dat ze ook overheidsdata zorgvuldig bewaren, had ik al eens geconstateerd bij onderzoek naar de familiegeschiedenis. Maar blijkbaar is ook allerlei beleidsinformatie goed terug te vinden.

In ieder geval ben ik onder de indruk van deze grafiek, die maar liefst veertig jaar teruggaat in de tijd. Het laat de prestaties zien van leerlingen op wiskunde en rekenen. De zogenaamde Nation’s Report Card zou iedere beleidsmaker bescheiden moeten maken. Er is wel enige progressie, maar dat duurt dus wel een generatie. Opvallend vind ik dat vooral de jongere groep (leeftijd negen jaar) sterke stijging laat zien. De verschillen op zeventienjarige leeftijd zijn veel minder groot.

NAEP 2012, Trends in Academic Progress, Reading 1971–2012 | Mathematics 1973–2012

In het rapport staat ook dat leerlingen nu gemiddeld in lagere klassen zitten dan in 1978. Toen zat 72 procent van de dertienjarigen in 8th grade, nu 60 procent. Het aandeel van dertienjarigen in de 7th grade is gestegen van 28 naar 39 procent.

Als ik dat goed interpreteer, dan hebben leerlingen dus meer onderwijsuren gehad dan veertig jaar geleden: een stijging in niveau zou dan helemaal niet zo gek zijn. Je kunt ook stellen dat men veertig jaar geleden met minder inspanning meer resultaat bereikte. Maar dat zijn allemaal suggestieve opmerkingen. De auteurs wijzer er expliciet op dat het rapport alleen trends weergeeft en geen oorzaken aanwijst.

Toch zou zo’n overzicht ook voor Nederland eens gemaakt moeten worden. Zeker nu de CITO-scores mogelijk openbaar worden, zou ik als sector proberen veertigjarige trends te laten zien. Dat nuanceert en relativeert enorm.

Via Onderwijs in Grafieken.

 1. 1

  Teveel aandacht voor rekenen is ook niet goed, zoals de kop boven dit artikel feilloos aantoont. En in de rest van het stuk zijn ook de nodige stel- en spel- c.q. slordigheidsfoutjes te vinden.

 2. 2

  Hoe kom je tot de conclusie dat er vooruitgang in de prestaties zit? De hoogst scorende groep (voor wiskunde) blijft gelijk, maar de laagst scorende neemt relatief sterk toe. Dat kan wijzen op een plafond-effect in de toets, maar ook op een wat grotere spreiding van de moeilijkheidsgraad van de vragen. Dat helpt immers de prestaties van de slechtere leerlingen te vergelijken.

  Een andere oorzaak kan beter onderwijs aan specifieke groepen zijn. Een van de rapporten noemt raciaal onderscheid. Dat betekent dan dat het onderwijs per se helemaal niet beter geworden is, alleen dat scholing in bepaalde wijken beter is geworden (hetgeen dan weer wel aan beleid kan worden toegeschreven), wat helaas botst met het gelijk blijven van de leesscores.

  Weer een ander rapport zegt dat NAEP (wiskunde) scores alleen algemene logische intelligentie meten, en niet (sterk) gerelateerd zijn aan het rekenonderwijs.

  Kortom, vragen, vragen, vragen.

 3. 4

  Wie de vragen ziet die bij een bepaald niveau horen vraagt zich af waar dit over gaat:

  320 Estimate a square root (CR)
  317 Compute the area of a square given its perimeter (MC)
  312 Add two fractions with unlike denominators (MC – age 13)
  308 Convert between units of weight (MC)

  Dus die met een gemiddelde van 307 kan dit allemaal niet als 17-jarige?

 4. 5

  @1: ”Teveel aandacht voor rekenen is ook niet goed, zoals de kop boven dit artikel feilloos aantoont. En in de rest van het stuk zijn ook de nodige stel- en spel- c.q. slordigheidsfoutjes te vinden.”

  ‘Te veel’ (met de betekenis ‘meer dan nodig(e)’) dient hier los geschreven te worden, ‘teveel’ is een zelfstandig naamwoord.

  En daarnaast bedoel je waarschijnlijk stijlfout, en geen ‘stelfout’.

 5. 6

  Ach ik bekijk het heel simpel, we worden niet slimmer maar juist dommer ondanks ons heilige geloof in onze vooruitgang. Hebben nog een Rembrandt? Noop! Een Michelangelo? Noop! Een Newton? Noop! Een Spinoza? Noop! Dit soort genieën zijn er niet meer ondanks de gigantische groei van de wereldbevolking. Dat moet toch te denken geven, maar nee niemand die dat eens in perspectief plaatst. We zijn goed in het bedienen van onze smartphone (=hulphersenen) maar veel verder komen we niet. Mijn mening is dat de huidige generatie niet veel meer is dan een ongelofelijk stelletje domme prutsers van elkaar napratende en na-apende kuddedieren. Kijk maar eens goed om je heen in het Nederlandse bedrijfsleven en de politiek, noem mij één persoon die eruit springt, een echte onafhankelijke geest is….. Helaas die is er niet. We moeten het doen met pRutte: https://www.facebook.com/Kiezersbedrog

 6. 7

  De vraag is if de meetmethode wel hetzelfde gebleven is over al die jaren. Als dat zo is is er per definitie geen progressie geweest. Als dat niet zo is zijn de getallen niet te vergelijken. Deze statistiek zegt dus niks.

  @6 Klopt, dat komt omdat er veel te veel regels zijn. Daardoor wordt iedereen een ‘breed opgeleide’ eenheidsworst. Er is geen rust en tijd voor verdieping. Bovendien hebben computers veel parate kennis en analytische vaardigheden overbodig gemaakt (voor het bedrijfsleven). Daarwordt dus niet meer voor opgeleid.

 7. 8

  @7: Is dat zo?
  Je zou ook kunnen zeggen dat er eigenlijk alleen nog maar ruimte is voor specialisatie (aangenomen dat je iets wilt bereiken) tot op de vierkante millimeter. Dit terwijl de homo universalis (de Goethes, Newtons, Da Vinci’s) een onmogelijkheid is geworden door de ongebreidelde toename van kennis.

 8. 9

  @8 Je hebt helemaal gelijk. Specialisatie is een absolute vereiste, je moet je tegenwoordig zeer diep in een aantal vakgebieden inwerken om ergens echt goed in te worden.
  Onze opleidingen doen alles behalve dat, het zijn prutserfabrieken. Daarna kost het 15 jaar om alsnog zonder opleiding zelf ergens goed in te worden, voor de mensen die dat lukt.

 9. 10

  Sargasso, doe me een lol en pas die kop even aan of leg me uit wat Progessie is. Wat een slordigheid, dat is toch niet meer serieus te nemen, of is het hele stuk ingetypt op een smartphone. Sjonge jonge.

 10. 11

  Hij is weer gevonden, de r.
  Misschien een teken dat het bloggen geen 24/7 ding is in Nederland. Alles valt een beetje stil, zelfs het reageren en redacties zijn hun familieding aan het doen.