1. 1

  For the record: Peter Breedveld moet tegenwoordig vaker aan de Chinese Culturele Revolutie denken dan aan de Tweede Wereldoorlog.

  Goed gezien.Ik herhaal het nog maar eens: over twintig jaar heeft ‘rechts’ afgedaam en zal een marijnissen — net als bolkesteijn destijds– excuus vragen voor iedereen die nu ter rechterzijde het morele gelijk claimt.

 2. 2

  Dat commentaar van Halsema is jammer, maar wel voorstelbaar. Politici hebben nu eenmaal onvermijdelijk een ernstig verstoord maatschappij-beeld en ze is er nog niet lang genoeg uit verdwenen om te mogen verwachten dat het nu al weer helemaal goed zit.

  Een politicus weet heel erg fundamenteel dat 50% van 75% procent van wat je zegt voor de bühne is; bedoeld om stemmen te winnen of als algemene zelf-profilering, of om een insteek neer te zetten die daarna al compromissen sluitend tot je gewenste resultaat afgezwakt kan worden, of …

  En als zodanig is het dan ook voor die beroeps-groep een stuk minder significant als de PVV, zoals het doet, bijvoorbeeld oproept tot schending van de scheiding tussen politiek en rechtspraak omdat zij ook wel weten of toch tenminste aannemen dat het weinig anders is dan het naar de mond praten van een dom electoraat. Dan kun je het niet eens zijn met dat electoraat, maar de politicus doet uiteindelijk toch maar gewoon z’n werk. Hè Mark? Fatsoenlijke politici die zich aan hun afspraken houden, of ze nu onderwijl voor de eigen achterban wat fundamentele principes van onze democratieën overboord gooien of niet.

  Het is het inherente effect dat in de politiek er geen onderscheid tussen “het spel” en “de knikkers” is; je bent een knap politicus als een zetel weet te winnen. Hoe dan ook. Zie Geert Wilders, zie Maxime Verhagen, zie Mark Rutte, zie …

  En zie Femke Halsema schijnbaar, wier methode van het naar de mond praten van haar electoraat (virtueel gesproken inclusief mij) bestaat uit het benadrukken van liberale redelijkheid. Maar inhoud, dat is dan toch weer wat anders. We hebben het immers over politiek, niet over inhoud zeg. Kom aan.

  Voorstel: maximeer het kamer-lidmaatschap op twee periodes. Misschien scheelt het wat carrière politici…

 3. 3

  @Rene: Ach man, dat doet elke partij toch? Zelfs een partij als SP weet dat ze opportunistisch praat over bvb de pensioenen of de zorg.

 4. 4

  Ja. Dat zeg ik. Het is een inherent probleem van de politiek. De voorbeelden zijn slechts de op het moment meest treffende en, hopelijk, door niemand meer te missen uitwassen van het effect.

 5. 7

  @rene: ik zie het toch meer als een ‘wij van de oppositie zijn ook tegen geert wilders, maar anders‘.

  Zolang de oppositie nog druk bezig is elkaar vliegen af te vangen wordt ’t helemaal niks met die oppositie.

 6. 8

  Een groot deel van de oppositie is alleen maar tegen en biedt geen ander alternatief dan oubakken praatjes.. tel uit je winst..

 7. 9

  @7: Maar dat drukt een beetje uit wat ik ook zeg. Een focus op zelf-profilering (“maar anders”) en vliegen afvangen in plaats van de inhoud.

  Als je die lezing van Von der Dunk leest is het niet een bijzonder vergaand betoog — behalve wellicht als je laat leiden door een taboe op het vergelijkingen trekken met de tweede wereldoorlog waar dat betoog nu net over ging. Halsema toetenbordiseert iets over “obligate godwins” maar wat Von der Dunk’s betoog nu net doet is het aandacht vragen voor het feit dat na jaren van obligate godwins het op het moment dat er een partij is die op een serieuze manier aan de beginselen van de rechtsstaat aan het knagen is elke vergelijking met vroegere periodes obligaat als “godwin” wordt afgedaan.

  Dat is de inhoud van het geheel, en de politiek ervan is jezelf als redelijk en weldenkend neer te zetten door blind te volgen wat momenteel (*) als redelijk en weldenkend geldt, zonder verdere reflectie op die inhoud. Als het niet hip — wervend — is om een vergelijking met de tweede wereldoorlog te trekken, is het DUS niet goed, in de logica van een politiek waarvan “werven” een inherent onderdeel vormt van de activiteit.

  (*) wat, dank de vrede, trouwens aan het veranderen is. De tweede wereldoorlog IS een ijkpunt van moraliteit en daar is niets mis mee. De periode heeft onze huidige samenlevingen vorm gegeven en waarschuwingen die het ons kan bieden over de aard van mensen of (politieke) processen moeten we niet verwerpen maar omarmen. Politici dweilen ook altijd sowieso een jaartje of twee achter de rest van de maatschappij aan echter; iets nieuws moet immers eerst voldoende gevestigd zijn als het volgende hippe standpunt voordat een politicus het veilig kan adopteren.

  We hebben weer iets meer technocratie nodig. Het heeft ook weer z’n nadelen natuurlijk maar vandaar dat maximeren van kamer-lidmaatschap; het zou een bijdrage kunnen leveren aan een terugkeer van meer inhoudelijkheid. Minder mensen die die “N zetels goooood, N+1 zetels better! Raaaah!” dynamiek zo volledig geïnternaliseerd hebben als, zeg, Geert Wilders, Maxime Verhagen en Mark Rutte die hun hele leven niets anders gedaan hebben als politicus zijn en dus ook echt weinig andere definities van “goed” of van “succes” snappen.

 8. 10

  (even voor de goede orde trouwens — Rutte beroept zich graag z’n unilever achtergrond maar concentreer je niet op dat parkeer-baantje maar op het feit dat ie op z’n 21ste reeds voorzitter van de JOVD was).

 9. 11

  nou, je hebt veel woorden nodig om te zeggen dat de politiek niets weet, niets kan en alleen maar achter de waan van de dag aanloopt Rene..

  met het enige punt dat je maakt; namelijk dat Van der Dunk gelijk had en Halsema niet ben ik het ook al niet eens.. Ik vind het erg smakeloos om tijdens een herdenking van de tweede wereldoorlog politiek te gaan bedrijven.

  Vergelijk het met op de dodenherdenking spandoeken meedragen met de tekst: stop racisme, stop wilders o.i.d.. Ik noem dat verkrachting van de nagedachtenis

 10. 12

  als je het daar niet mee eens bent: stel je dan maar voor dat wilders-aanhangers tijdens de dodenherdenking spandoeken meedragen met de tekst: stop de jodenhaat, stop de islam

 11. 13

  En zelfs met zoveel woorden begrijp je het dan weer niet Sickbok. Veel meer namelijk dan zeggen dat de politiek niets weet, niets kan en alleen maar achter de waan van de dag aanloopt namelijk, zeg ik dat inherent is aan het politieke bedrijf dat ze zulks doet zolang je geen expliciete remmingen op die dynamiek aanbrengt.

  Maar om dit vervolgcommentaar dan specifiek voor jou in wat minder en concretere woorden te gieten: nee, suffe eikel.

  De Arondéus-lezing is geen “herdenking van de tweede wereldoorlog” maar

  een jaarlijkse themalezing te organiseren met een aansluitend debat [ … ] een podium [ … ] om vrij, desnoods controversieel, van gedachten te wisselen over actuele en voor de Provincie relevante maatschappelijke thema’s.

  Er is en was heel weinig mis met de inhoud van die lezing; ik hoop van harte voor jou dat je nooit met een te pijnlijk gemoed hebt af te vragen wanneer nu toch het moment kwam dat censuur van aan de huidige macht niet welgevallige meningen ineens heel redelijk en weldenkend scheen.

 12. 14

  hehe :-) Touchee.. waarom zeg je dat in # 9 dan niet direct? Aan jouw communicatie-skills valt nog wel wat te verbeteren..

  Over de strekking van de bijeenkomst kunnen we nog redetwisten, maar ik begrijp dat jij denkt dat ook het gebruik van halogeenlampen in de lantaarnpalen van de provincie een onderwerp van discussie kan zijn?

  Ook over de inhoud van de lezing verschillen we van mening.. but, who cares.. en die censuur is geen nieuw verschijnsel hoor.. heb je de afgelopen 30 jaar onder een steen gelegen?

 13. 15

  Het is hetgeen ik in #9 direct zei — afgezien van dat gegeven dat de Arondéus lezing geen herdenking van de tweedewereldoorlog is omdat op dat moment nog niemand dat had beweerd.

  Ik heb je wat dat betreft wel vaker het commentaar meegegeven dat “communicatie” een bezigheid voor (minimaal) twee is en dat je een niet volstrekt rimpelloos verlopen ervan allicht ook niet bij één moet leggen. Merk daarbij bovendien op dat als, bijvoorbeeld, ook dat alweer te impliciet geformuleerd is ik het alleen nog kan houden op iets als “leer lezen, knurft”. Hoewel ik wat dat soort dingen uiteindelijk tot veel bereid ben probeer ik toch in eerste instantie altijd nog een bepaald decorum van beschaafde welsprekendheid op te houden. Het moet leuk blijven, niet waar.

  Ik denk niet iemand voldoende belangstelling kan opbrengen voor halogeenlampen of al dan niet daaromtrent bestaande controverses om er een Arondéus lezing aan te wijden. Maar sinds enige maanden zit de PVV in de PS van Noord-Holland en lijkt het thema daarmee niet ongeschikt, gegeven de aard van die jaarlijkse lezing. Het was ook in die provincie dat er campagne werd gevoerd met oprispingen als het weigeren van hoofddoekjes in het openbaar vervoer bijvoorbeeld.

  Politiek correcte censuur is inderdaad niets nieuws, maar het zou wel aardig zijn als zichzelf rechts en/of liberaal vindend Nederland ook voor zichzelf wil erkennen dat er een nieuwe politieke correctheid opgestaan is waar de PVV zich met volle gretigheid van bedient. Elke kritiek met maar een component van historische onderbouwing wordt weggezet als “walgelijk” en — het Pim Fortuyn trauma-treintje tot aan het verste station berijdend — “demoniserend” om er zonder maar enige inhoudelijkheid vanaf te geraken.

  Dat spelletje beginnen alleen steeds meer mensen door te krijgen, en ik ben bang dat de morele vakantie voor egoïstisch rechts-blaffend Nederland nu toch echt bijna voorbij is, Sikbock.

 14. 17

  @Rene; dit zegt de organisatie over de lezing bij het eerste lustrum:

  “Wij hebben met ons initiatief voor de jaarlijkse Willem Arondéuslezing aan ons publiek de relatie willen tonen die wij zien tussen leven en werk van de vooroorlogse kustenaar, verzetsstrijder en openlijk homosexueel Willem Arondéus en de betekenis daarvan voor onze tijd. Vrijheid is het centrale thema geweest, in uiteenlopende percepties belicht door interessante en maatschappelijk betrokken sprekers. […]

  Met het tijdstip van de lezing, eind april, hebben wij de verbinding willen leggen tussen het lot van verzetsstrijder Willem Arondéus en de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.”

  Ik blijf dus bij mijn standpunt dat het niet in de “geest” van de bijeenkomst is om tijdens zo’n bijeenkomst politiek te bedrijven

 15. 18

  Natuurlijk Sikbock; want het verzet van Arondéus tegen de nazi’s was ook helemaal niet politiek van aard…

  Het is dan ook helemaal niet in de geest van deze lezing om concrete uitingen van xenofobie, fascisme of morrelen aan de rechtsstaat te benoemen. Stel je voor zeg! Straks gaan we nog doen alsof de nazi’s of de NSB politieke partijen waren!

 16. 19

  De linkse oppositie stelt al tien jaar lang geen kut meer voor in dit land. De communis opinio is al die beetje bij beetje opgeschoven naar rechts en dus is het bikkelen voor ieder stemmetje. En dus weet men niet meer wat men wil. Te veel splintermeninkjes. Vertegenwoordigen we vandaag moslims ? Homo’s ? Vrouwen ? Het millieu ? En kan dat allemaal tegelijk ? Natuurlijk niet.

  Men zou natuurlijk gewoon naar het midden kunnen opschuiven, maar dan komen hun romantische wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd-idealen in de weg. Die ook niet vastomlijnder gedefinieerd kunnen worden als: goede dingen voor zielige mensen. En bovendien komen ze dan CDA en D’66 tegen en dat is ook pijnlijk.

  Men zou natuurlijk kunnen proberen, binnen PvdA of GL om intelligente, charismatische en zichzelf-zijnde mensen aan te trekken. Maar die zouden dan moeten samenwerken met Diederik of Yolande S. En dat gun je ook niemand.

  Tenslotte zou men ook kunnen proberen om daadwerkelijk oppositie te voeren. Je weet wel: van je obstructief en extravert en intelligent en zo. Maar omdat je niet meer weet wat voor wie taboe is, durf je dat niet.

 17. 20

  @rene: wat je in je tweede alinea in #9 zegt — von der dunk heeft flink de tijd nodig om z’n punt te maken, maar inderdaad: d’r bestaat iets als ‘herkend/gedoogd fascisme’ en ‘niet-herkend fascisme’.

  Mensen met een snorretje die in het duits lopen te schreeuwen met hun hand omhoog = fascisme. NVU-Kaalkopjes: fascisme. Allemaal ongevaarlijk omdat het ongevaarlijke ‘fringe’-groepjes zijn of omdat het beelden zijn uit het verleden.

  Maar iemand die serieus aan de rechtsstaat gaat knagen (‘rechters na 5 jaar ontslaan als ze niet streng genoeg straffen’), of een overheid die een identificatie, pardon, toonplicht oplegt*: da’s geen opmaat naar fascisme.

  * wilders is niet de enige fascist, en IMO hebben bureaucratieen een ingebakken hang naar fascisme.

 18. 21

  @Sikbock; Nee maar de organisatie heeft wel Dunkie uitgenodigd, nietwaar ? Het gaat er niet om of er ‘politiek bedreven wordt’; dat wordt er, IMHO, niet. Er wordt populistische, eenzijdige geschieds-lezing bedreven en Dunkie heeft (naar mijn weten) geen politieke ambities. En wat hadden ze (de organisatie, waaronder dus CDA en VVD) *dan* verwacht ? Lezen die gasten geen kranten of zo ?

  Het punt is dat je, als je Dunkie uitnodigt, dat je dan gewoon wel weet wat je krijgt en je gewoon een vent moet wezen en de rest op zijn beloop moet laten. Kun je altijd achteraf nog schande! roepen ofzo.

 19. 24

  KJ @19 Er staan een paar hele zinnige overwegingen in voor het linker deel van ons politiek spectrum. Maar op een punt ben ik het pertinent met je oneens. “Men zou gewoon naar het politieke midden kunnen opschuiven”: de afgelopen tien jaar heeft GL zich als neoliberale stadspartij voor hoger opgeleiden gemanifesteerd en de PvdA zich als de grootste voorvechter van ons financiële en bestuurlijke systeem. Tegelijk is bv. het taboe op oorlogsvoeren verdwenen. Veel verder naar het midden kan niet.

 20. 25

  @ Sickbok, #17:

  Raar psychologisch effect is dat toch, dat mensen zich op de één of andere manier beter voelen als ze wat rabiate onzin in een zin gieten die grammaticaal nog redelijk klopt.

  Die lezing is een initiatief van een volstrekt politiek orgaan en vernoemd naar iemand die in een politieke context verzet bood en vermoord werd. En dan zegt de door sickbok omarmde nieuwe rechte politieke correctheid dat het niet mag gaan over een door iemand geponeerde parallel tussen de reden waarom hij verzet bood en vermoord werd en een huidige ontwikkeling — want da’s niks nie netjes nie.

  Uiteindelijk begrijp ik dat soort dingen gewoon niet. Je weet dat je enkel wat goedpraat-onzin aan het oplepelen bent terwijl je het intikt maar tegelijk wordt dat dan meteen ook weer vergeten in het licht van de Hogere Waarheid dat rechts in ieder geval altijd gelijk heeft. Of zo. Diepe intellectuele oneerlijkheid die, naar ik hoop, op mij altijd even afschuwelijk zal blijven overkomen.

 21. 26

  niet zo aanstellen rene.. als ik onze politieke cultuur een beetje ken zijn dit soort lezingen bedoeld om te verbinden en niet om te polariseren.. het moet dus vooral gezellig zijn en kwasten als van der dunk dragen daar niet aan bij.. bekend principe.. vroeger al veel toegepast door zowel links als door rechts.. niks nieuws onder de zon dus

 22. 27

  Dus dan gaat het ineens niet meer over die “verkrachting van de nagedachtenis” maar over het, nou, ach, weet je, gewoon niet zo gezellig zijn, weet je. Er zit enige vooruitgang in je sikbock — je probeert in ieder geval je flauwekul nog wat bij te stellen.

 23. 28

  ik ben nog steeds van mening dat van der dunk de oorlog misbruikt om zijn punt te maken.. maar goed, ik ga buiten spelen.. laterz

 24. 29

  @sikbock: dat zeiden de nazi’s ook tegen de joden destijds: ‘he getver, doe nou niet zo ongezellig, gewoon op de trein stappen en niet van dat moeilijke gedoe joh. Komt allemaal wel goed.’

 25. 30

  Juist bij een algemene lezing binnen de gedeelde politieke kaders dient de politieke waan van de dag buiten beschouwing te blijven. Zoiets hoort partijpolitiek te overstijgen en te ontwijken en als Thomas van der Dunk zich niet aan de van tevoren afgesproken spelregels houdt dan moet ie maar lekker even op de blaren gaan zitten. Ik kijk dan ook van de vanzelfsprekendheid waarmee Sikbock’s mening hier terzijde wordt geschoven.

 26. 31

  @28: Dat is net waar het over gaat. De vergelijking die Von der Dunk maakt is niet gratuit. Je kunt het ermee eens zijn of niet maar hij wordt niet gemaakt enkel als goedkoop effectbejag maar als een — wat hem betreft — relevante en waarachtige argumentatie. Het IS zo dat er voor het eerst sinds die tijd, nog niet zo lang geleden, op een heel fundamentele manier aan basis-principes van de rechtsstaat wordt geknaagd door een partij die in of heel dichtbij het centrum van de macht zit.

  Als dat al geen goed moment is om eens te gaan kijken of er nog wat lessen uit het verleden liggen te roesten dan is schijnbaar per decreet besloten dat die lessen er niet kunnen zijn en jij en alle andere taboe-adepten bekijken het maar met die onzin. Het is een fundamenteel belangrijke periode geweest en de lessen voor wat betreft menselijk natuur en politieke processen zijn goud waard. Hij misbruikt niks. Hij gebruikt.

 27. 32

  @30: Als jij het politieke waan van de dag noemt als een partij die in of heel dichtbij het centrum van de macht zit voorstelt om benoemingen van rechters afhankelijk te maken van politieke goedkeuring van hun uitspraken dan heb je zojuist jezelf voorzien van een definitie van “waan” waaronder je geheel gelijk hebt.

  Maar het is wel een heel persoonlijke en een beetje vreemde definitie…

 28. 34

  En mijn punt is dat het niets met “waan” òf “van de dag” te maken heeft. Het is een uiterst fundamenteel gegeven en het is volstrekt belachelijk om dat tot partij-politiek te verklaren.

 29. 35

  “Het is uiterst fundamenteel en het is volstrekt belachelijk om dat tot partij-politiek te verklaren.”

  Wat een gekke redenering. In de politiek zijn ze zeker alleen met niet-fundamentele zaken bezig :). Nog een keer proberen Rene?

 30. 36

  Mieter op met die gratuite discussie-onzin, je weet wat ik zei (of je bent erg dom). Een fundamenteel gegeven is niet “politieke waan dan wel realiteit van de dag” of partij-politieke specifiekheden. Een fundamenteel gegeven is iets dat zich prima thuis voelt op een lezing als de Arondéus lezing.

  Reageer inhoudelijk of reageer niet.

 31. 37

  Wat ben je toch een muts, Rene. Eerst begin je te muggenziften en wanneer je daarop wordt teruggepakt, vraag je om een inhoudelijke reactie. Ik zal mijn punt nog eens in andere woorden uiteenzetten (speciaal voor jou).

  Ik vind de gelegenheid, de lezing, ongeschikt voor het verhaal van von der Dunk. Het podium is er eentje waarbij aanvallen op politieke partijen misstaat. Wanneer Afshin Ellian op dezelfde locatie keihard zou willen uithalen naar de Partij van de Arbeid, dan vind dat ik ook incorrect. Niet omdat Ellian of von der Dunk geen gelijk zouden kunnen hebben, maar omdat zo´n lezing nu eenmaal niet de arena van de tweede kamer of de column in de Volkskrant of Elsevier is. Ik vind het vergelijkbaar met het ophangen van die beroemde marlboro poster van Wilders (http://tinyurl.com/43zmtxu) in de vrijdenkersruimte in het Tweedekamergebouw. Graag prikkelend, graag engagerend, maar wel binnen grenzen dat niemand zich ontzettend geschoffeerd hoeft te voelen.

 32. 38

  maar wel binnen grenzen dat niemand zich ontzettend geschoffeerd hoeft te voelen.

  Volgens mij was het niet de intentie achter die vrijdenkersruimte om alleen ‘gezellige’ posters/objecten te etaleren.

 33. 39

  Rob, ik ben in een slecht humeur en jij bent een mijn tijd verspillende imbeciel. Ik was noch ben aan het muggenziften en ik weet wat je zegt.

  Wat ik jou zeg is dat het betoog van Von der Dunk geen “aanval op een politieke partij” is of in ieder geval niet om het zijn van een aanval op een politieke partij. Waar het in eerste instantie een aanval op is op het tot taboe verklaren van vergelijkingen met de tweede wereldoorlog en in zoverre je dat an sich als een aanval wilt classificeren is het er één die ter dienste staat van een algemeen en fundamenteel verhaal.

  Als mensen zich geschoffeerd voelen als er vergelijkingen worden gemaakt met huidige en oude mechanismen — vergelijkingen ook, geen gelijkstellingen — dan moeten ze dat helemaal zelf weten. Het gaat niet om een willekeurige “uithaal” naar PVV of naar PvdA, het gaat om een betoog die de waarde van rechtstatelijke principes onderstreept aan de hand van het verleden; principes die worden geobserveerd als wederom onder druk staand. Hoe zie jij die dingen? Hoe belangrijker en fundamenteler een principe is, hoe minder er over gepraat mag worden want misschien wordt iemand dan ook wel belangrijk en fundamenteel boos?

  Wij verschillen schijnbaar van mening over wat fundamenteel en wat vluchtig van aard is en hoewel ik het absurdistisch vind om het gegeven dat een partij in of nabij het centrum van de macht het heeft over een ernstige schending van het belangrijkste principe van de rechtstaat vluchtig te vinden — go wild. Het is alleen dat dat schijnbare verschil van inzicht niet een detail is maar juist waar het de hele tijd over gaat. Snap dat of ga weg.

 34. 40

  @Rob
  Volgens mij heeft Dunk zich prima aan de opdracht gehouden. Die twee heren hadden nb de samenvatting gelezen. Niets aan het handje.

 35. 41

  @38 Akkoord, maar er is zoiets als een fine line.

  @39 Von der Dunk valt de PVV aan. Wanneer ik zijn lezing doorneem is die conclusie onontkoombaar. Misschien is dat niet zijn hoofdpunt, maar hij spreekt toch echt over de PVV. Verder heb ik geen idee of wij van mening verschillen over ´ wat fundamenteel en wat vluchtig van aard is.´ Ik heb mij daar helemaal niet mee bezig gehouden en het valt buiten de context van wat ik zei.

  Enne Rene… Cheer up!

 36. 43

  Godver. Wat nou cheer up? Ik had me net voorgenomen om je in de volgende reactie een kut-kleuter te noemen en je in verschillende kleurrijke gradaties toe te voegen dat je kon opflikkeren.

  Nou moet ik de kat weer een rotschop gaan verkopen. Nee, hij zal je dankbaar zijn…

 37. 44

  Ik had eerst getypt dat je je tampon maar moest gaan verwisselen :), maar veranderde op het laatste moment van aanpak.

  Nu tevreden?

 38. 47

  De twee heren van CDA en VVD. Dat ze niet kunnen lezen is inderdaad geheel niet denkbeeldig, gezien hun politieke voorkeur. (In andere woorden, zo kun je natuurlijk alles goedpraten.)

 39. 48

  Ik heb er geen behoefte aan om eventuele stommiteiten van de twee heren goed te praten. Dat was niet mijn insteek. Waarom ik om meer info vroeg, is omdat jij in #40 aandraagt dat von der Dunk zich prima aan de opdracht heeft gehouden en dat de twee heren nota bene de samenvatting hadden gelezen. Nu vind ik dat een goedkeuring aan de hand van een samenvatting niet echt duidelijk maakt dat von der Dunk zich inderdaad goed aan de opdracht heeft gehouden: dat blijkt enkel en alleen uit het verhaal zelf.

 40. 49

  In ieder geval had VDD zich volgens de andere (voormalige) statenleden wel aan de opdracht gehouden. Bovendien kent men VDD toch? Dan weet je wat je krijgt, daar op allerlaatste moment huilie-huilie over doen omdat Brinkman er niet blij mee is, is wel van ongelooflijke hypocrisie.

 41. 50

  Er is op zijn minst sprake van een huichelachtig opportunisme.

  Edit: en/of gewoon stuitende domheid en desinteresse ten opzichte van de lezing zelf.