Pledge ongrondwettig

Atheïst Michael Newdow strijdt al jaren om de woorden ‘under god’ uit de Pledge of Allegiance te krijgen. Voor Newdow is het een gruwel dat Amerikaanse schoolkinderen zich elke morgen gedwongen voelen verplicht zijn om het bestaan van god te erkennen. Daarom wil hij via de rechter bereiken dat de Pledge weer in zijn oorspronkelijke vorm in de klaslokalen weerklinkt. De woorden ‘under god’ zijn in 1954 toegevoegd ten tijde van de communistenjacht onder aanvoering van senator Joseph McCarthy. Newdow heeft woensdag een overwinning geboekt voor een districtsrechter die de Pledge in strijd met de grondwet oordeelde. De rechter vond dat de verwijzing in de Pledge de rechten van kinderen schendt om “vrij te zijn van een dwingend voorschrift om god te erkennen”. Vorig jaar verklaarde het Supreme Court Newdow nog niet-ontvankelijk omdat hij geen voogdij had over zijn dochter, namens wie hij procedeerde. Nu treedt hij op namens drie ouders en hun kinderen, en zal de hoogste rechter er hoogstwaarschijnlijk niet aan ontkomen een inhoudelijk oordeel te vellen.

Newdow: Imagine every morning if the teachers had the children stand up, place their hands over their hearts, and say, ‘We are one nation that denies God exists. I think that everybody would not be sitting here saying, ‘Oh, what harm is that?’ They’d be furious. And that’s exactly what goes on against atheists. And it shouldn’t.”

 1. 1

  Hier klopt iets niet. De oude Sargasso-post verklaart dat de uitspraak uit 2002 ten gunste van Newdow ongeldig werd. De huidige uitspraak beroept zich hier echter op en ondersteunt deze.

  Heel vreemd overigens dat de pledge in public schools onwettig wordt verklaard. Niet in private schools dus ?

 2. 2

  @mescaline:
  Op zich werd de beslissing ten gunste van Newdow door het oordeel van Supreme Court ook ongedaan gemaakt, zoals in oude pots staat. Newdow werd immers niet-ontvankelijk geacht en kon zich daar dus niet op beroepen tov de school. Nu er een nieuwe zaak is aangespannen heeft de rechter geoordeeld dat vanuit de inhoudelijke uitspraak van 2002 precedentwerking uitgaat.

  Gaat inderdaad om public schools. Bij een Pledge op private schools komt het principe van een godsdienstneutrale overheid niet in het geding (zoiets als bij ons een bijzonder onderwijsschool een ‘aanhanger van de evolutietheorie’ mag weigeren als biologieleraar).

 3. 4

  Dit wordt een leuke. God is een benaming voor een hogere macht, maar niet alleen beperkt tot het Christendom. De vermelding van God maakt de pledge nog niet dat de pledge niet godsdienstneutraal is, behalve als atheisme als godsdienst wordt gezien. Maar de vraag is; staat in de grondwet dat eenieder vrij moet zijn en niets opgelegd mag worden (dus geen verplichting tot het geloof in een hogere macht).

  Maar eigenlijk interesseert me het hele onderwerp geen fluit. Wie groet er nu ’s morgens een vlag en gaat elke dag het volkslied zingen?

 4. 5

  @Jeroen: Inderdaad, dat is een goede vraag. Hier wat meer over die leuke quaestie die u geen fluit uitmaakt:

  There is no doubt that the Constitution prohibits government from declaring one faith to be the official religion of our country. If the Pledge of Allegiance read “one Nation under Jesus Christ Our Lord,” the endorsement of Christianity would be clear.

  The more difficult question is whether the Constitution prohibits government from officially endorsing religion over non-religion. We know that the Constitution protects religious minorities. Does it also protect those who do not believe in God at all, or those whose beliefs are not fully formed, or those who simply do not wish to be involved in a public expression of faith?

  If the answer is “no,” and our government is free to make official endorsements of general religious belief, then the Ninth Circuit got it wrong [met hun uitspraak uit 2002 -m]. But we should consider the implications of that position. Could a State post signs around a government workplace saying “This is a God fearing office”? Could the federal government give flyers to food stamp recipients that say, “This assistance comes to you by the grace of God”?

  Many Americans would, of course, feel alienated or excluded by such official statements of religious belief. That very feeling of alienation is part of what the Establishment Clause is meant to prevent.

  And the “Under God” pledge goes further than the signs or flyers. When public school teachers lead students in reciting the pledge, it not only expresses a government position, it pressures children to join in.

  If the answer, instead, is “yes” – the Constitution does forbid official endorsements of general religious belief, and not only endorsements of particular religions – then the Ninth Circuit faced a difficult issue: Does including “under God” in the pledge send children a message that they are not fully American if they do not believe in God and embrace God in public life? Or is the phrase merely an acknowledgement of the religious beliefs of most Americans, and not a statement of official orthodoxy?
  http://writ.news.findlaw.com/commentary/20020702_wolff.html

 5. 6

  @mark, die desinteresse van mijn zijde is niet persoonlijk bedoeld. Ik vind het absurd dat het zingen en vlag zwaaien een vast onderdeel is in een land. Het gehele gebruik mogen ze van mij afschaffen, niet alleen het zinnetje in een pledge

 6. 7

  @Carlos: John Roberts is geloof ik een echte Strict Constructionalist als het gaat om grondwettelijke zaken, dus je maakt best kans dat juist Roberts tegen dit soort ‘moderne’ toevoegingen aan de Constitution is. Amerikanen zijn echt niet de Bushiaanse eenheidsworsten die de Europese media propaganda, gefinancierd door de Franse Bolsjewisten, ons willen doen geloven.

 7. 8

  Die stelling is makkelijk onderuit te halen: De pledge gaat namelijk uit van alle monotheisten. Ze ontneemt dus godsdienstvrijheid aan Hindoes, boeddhisten en andere poli- of oligotheisten.

  Ook zouden rechtlijnige moslims of Joden de naam God niet kunnen accepteren. Het gaat namelijk niet om “een hogere macht” maar expliciet om God, de hogere macht van de christenen.

  Daarnaast is godsdienstvrijheid ook makkelijk te interpreteren als de vrijheid om wel/niet aan godsdienst te doen. Ik vermoed sterk dat dat ook de intentie is van degenen die de grondwet schreven.

  Verder vraag ik me af wat die hele pledge toch voorstelt en of die verplicht is en waarom? Klinkt een beetje erg Nazi, zo’n pledge elke dag.

 8. 9

  @Jeroen: Niet persoonlijk opgevat. Ik vind het in concreto ook een tamelijk futiele discussie of het nou echt misdadig is of kinderen een soort folkloristisch deuntje moeten opdreunen. Maar principieel vind ik het wel een zeer interessante discussie. Zeker omdat die Amerikanen zo’n fraaie constitutie hebben en daar prachtig principieel over discuzeuren.

  Enne denk erom:
  [img]http://taltos.pha.jhu.edu/~tamas/files/images/jesussaves.gif[/img]

 9. 10

  @Bismarck: het is niet verplicht volgens mij als kind om de Pledge te zeggen, dat maakt dit dan ook een moeilijkere kwestie dan het op het eerste oog voor Europeanen lijkt.

 10. 11

  Caprio: Is het ook niet verplicht voor de docenten? Als je als docent verplicht bent om de pledge te zeggen of te bevorderen zit je al met die staat godsdienst verwikkeling die de grondwet zou moeten vermijden.

  Nogmaals ik heb echt geen idee wat die hele pledge is, hoe hij in het systeem is geslopen en op welke manier hij aan de kinderen wordt opgedrongen. De manier waarop het hier gepresenteerd wordt lijkt het erop dat je er als kind bijna niet onderuit komt, maar misschien is dat nioet zo?

 11. 12

  Even een vraag tussendoor; stel ik ben anarchist. Zijn mijn grondrechten dan vastgelegd in de grondwet en zijn er dan in Nederland niet gelijksoortige “overtredingen” waar ik bezwaar tegen kan maken?

 12. 13

  De pledge is een van die veelgebruikte nationalistische rituelen en symbolen waar je bij wilt horen, zult respecteren or else. Zie ook onder: Amerikaanse vlag, Opzwepende militaire filmmuziek (bwam-bwawawa-wam-bam-bam-bwawawawam) en Hoe ziet een cop eruit (blokje om).

 13. 14

  anarchisme is geen godsdienst, maar een politieke stroming. De grondwet werkt wel meer politieke stromingen tegen, democratie bv. want nederland is een monarchie volgens de frondwet..

 14. 15

  @Caprio (10): Dat maakt het m.i. niet zo heel veel moeilijker, maar u heeft g’lijk dat een kind niet verplicht is mee te dreunen. Het rode boekje van het Official Fact Finding Institute of the Netherlands and the Rest of the World verplicht mij dit in het bericht aan te passen.

  “Legal precedent makes reciting the pledge a voluntary act, but Newdow argues it is unconstitutional for students to be forced to hear it, saying the teacher-led recitations carry the stamp of government approval.”
  http://edition.cnn.com/2003/LAW/10/14/scotus.pledge.of.allegiance/

 15. 16

  Ja kijk daar heeft ie een punt! De docent staat op een public school namens de staat, dus hij mag die pledge inclusief god niet voorzingen.

  Net zo goed mag een ambtenaar van de gemeente niet weigeren een homohuwelijk af te sluiten (om er even op te wijzen dat in nederland ook maffe ongrondwettelijke dingen gebeuren en niet alleen in engeland).

 16. 17

  engeland moet de VS zijn natuurlijk, tenzij ze in engeland ook een grondwet hebben (dacht van niet) en een pledge met god erin (weet ik niet).

 17. 18

  @Bismarck: het is een klassieke spanning tussen individu en het recht van de meerderheid. Wat ik in deze discussie altijd aardig vond was de discussie dat de vlag en de pledge als integratie middel werden ingezet. Met de enorme stroom immigranten zag de Amerikaanse overheid de vlag en de pledge als samenbindend element. De hele pledge is daarom een pledge op de vlag en de grondrechten, op zich zou het niet zo dom zijn om al die zogenaamde kutmarokkaantjes trouw te laten zweren aan de rechten die de Nederlandse samenleving voorstaat en de vlag. Dat zinnetje UnderGod is in Amerika slechts voor 1 tot 2% van de mensen een probleem.

  @Jeroen Donkevoort: Amerika biedt vele malen meer garanties voor individualistische vrijheden dan Nederland. Waarom zou je in godsnaam naar school gaan als anarchist? Doe als de Amish of vele andere relioten in de VS en volg thuisonderwijs. De Amish stoppen met school op hun 12e overigens, dat leidt alleen maar tot trots en ijdelheid, zie ook hier op Sargasso.

 18. 19

  Caprio: Hoe vaak heeft een kutmarokkaantje jou niet iets gezworen dat hij binnen een dag vergeten was? Ik geloof dat zweren niet HET middel is om marokkanen te integreren.

  Verder zie ik het niet als het individu tegen de meerderheid, maar als scheiding van geloof en staat (iets wat in amerika volgens de grondwet verder is doorgevoerd dan in nederland, maar in de praktijk misschien minder).

 19. 21

  Zoals ik zei: Grondwettelijk is er in nederland geen scheiding tussen staat en kerk. We zijn bijna Iran! Alleen hebben we in ons parlement geen 100 SGP-ers zitten.

 20. 22

  UPDATE:
  Een federale rechter in de VS heeft het zweren van de eed op de vlag door scholieren onwettig verklaard aangezien daarbij wordt verwezen naar “één natie onder God”. De rechter oordeelde dat dit een schending is van de scheiding van kerk en staat, zo meldde de internetsite Katholiek Nederland.

  De zaak was ingebracht door een atheïstische advocaat. Advocaat en arts Newdow had de zaak aangespannen namens drie anonieme ouders en hun kinderen. Rechter Karlton heeft aangekondigd dat hij een verordening zal laten uitgaan die het uiten van de eed in de scholen van de betreffende kinderen verbiedt. De verordening reikt niet verder dan deze scholen, tenzij het verbod wordt bevestigd door een hogere rechtbank, waardoor hij in negen westelijke staten van kracht zou worden. Religieuze groeperingen hebben al laten weten in beroep te zullen gaan.

 21. 23

  @Crachat: dit lijkt me inderdaad pas echt interessant worden als het het tot de Supreme Court raakt daar wordt de Amerikaanse maatschappij meer dan waar ook vormgegeven. Voor het buitenland lijken me deze zaken niet zo heel interessant overigens omdat het vooral de spanning tussen staten en federale overheid betreft.

 22. 24

  Uhuh, maar als de zaak zich juridisch naar boven spartelt wordt het derhalve meer, toch?
  Dan staat er het ‘liberale 6ties-Amerika’ tegen het ‘neo-con’ tegenover elkaar in een showdown…
  Ik overtrek, maar het heeft wel iets symbolisch in zich, daarom dat het interesse opwekt…