Pim heeft gewonnen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Tijdens het lezen en recenseren van het boek “de verweesde samenleving” van dhr Pim Fortuyn werd mij duidelijk dat een van centrale thema’s de terugkeer van de zogenaamde Normen en Waarden in de samenleving was (zonder dit echt te specificeren). Met het heengaan van de dhr Fortuyn en de beroerde prestaties van zij die in zijn naam proberen op te treden, zou je verwachten dat zijn gedachtengoed geen rol van betekenis meer zou spelen.
Niets is echter minder waar.

Na het lezen van de column van Elsbeth Etty van gisteren in NRC werd dat pijnlijk duidelijk. Zij citeert uit een artikel van de jurist Dommering:

Laten we de memorie van toelichting er nog eens bij nemen. Hierin is de Staat als paternalistische zedenmeester weer helemaal terug (terug, want hij was na de provorevolutie van de jaren zeventig weg). Er moet normbesef worden ingescherpt en de zinnen moeten worden beteugeld. Er moeten centrale en gedeelde waarden worden aangeleerd.

Na het lezen van het artikel van dhr Dommering en het lezen van de memorie zelf is het duidelijk dat “Normen en Waarden” maatgevend geworden zijn voor het huidige regeringsbeleid. Quote uit de memorie:

Ook de overheid heeft een taak bij de instandhouding van de kwaliteit van het publieke debat en van het klimaat waarin dit kan gedijen. De inzet van het strafrecht is sluitstuk van het zelfreinigende vermogen in de samenleving om het publieke debat op orde en binnen aanvaardbare perken te houden. Goede strafwetgeving als laatste schakel in de aanpak van mensen die misbruik maken van hun grondwettelijke vrijheden ten koste en ten nadele van anderen, is onmisbaar. Die wetgeving moet bij de tijd blijven. De zorg voor het publieke debat vraagt nadere normering in elk tijdsgewricht.

Het is duidelijk, Pim heeft gewonnen en regeert over zijn eigen graf heen.

NB: los van de “Normen en Waarden” discussie, is het wetsvoorstel zelf ook uitermate problematisch. Het artikel dat ze willen toevoegen luidt als volgt:

Artikel 137h.1
Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, een misdrijf, omschreven in de Wet internationale misdrijven, een misdrijf, omschreven in artikel 6 van het Handvest van het Internationale Militaire Tribunaal bij het Verdrag van Londen van 8 april 1945, of een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 83 waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, verheerlijkt, vergoelijkt, bagatelliseert of ontkent, welke verheerlijking, vergoelijking, bagatellisering of ontkenning, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, de openbare orde ernstig verstoort of kan verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Zoals dhr Dommering terecht opmerkt, zou dan bijvoorbeeld Gretta Duisenberg indertijd ook naar de gevangenis gegaan zijn omdat zij een Palestijnse vlag had opgehangen (duidelijk een terroristisch volk, toch).

Reacties (14)

#1 mescaline

Exact dezelfde discussie wordt op dit moment in Engeland gevoerd. En de extra sanctie luidt: het land uit. Bewijsvoering dreigt heel eenvoudig te worden: geen rechtszaak meer, maar booordeling door de politie. Volgens de BBC is er nogal veel weerstand tegen dit plan bij liberalen, juristen en allochtonen. De vraag is nu of Blair zijn eigen partij kan overtuigen.

Maar, sinds zijn vrijage met G.W. Bush (betaalde liefde?) overtuigt hij mij van zijn leven niet meer.

 • Volgende discussie
#2 Fritzie

Steeph,
” Het is duidelijk, Pim heeft gewonnen en regeert over zijn eigen graf heen.”

Ik zie zo’n verband helemaal niet.
Het citaat is zo algemeen gesteld dat je er alle kanten mee opkunt gaan, dus wat is je bezwaar ?

Gretta valt onder vrijheid van meningsuiting.

Voorwaar een zepert.

Trouwens die Etty heeft wel meer “Lijkjes” op haar geweten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Grobbo

En wat nu als mensen de oorlogsmisdaden die door Amerikaanse troepen worden begaan onder het mom van War on Terror, goedpraat?

Onhoudbaar artikel lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

@Fritzie: Bloggen wordt erg saai als je geen provocerende verbanden meer op kan gooien :-)

Maar ik zie wel degelijk een indirect verband tussen de opkomst van dhr Fortuyn en het gedrag van de huidige regerende politieke partijen. Die hebben wel degelijk een deel van het gedachtengoed tot zich genomen om de “massa” tevreden te stellen (in hun ogen). Los van het feit of dit terecht is of niet.

En ik begrijp de laatste zin over Etty niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Har

@Steeph: Dat verband zie ik ook en als zij dit doen om de massa tevreden te stellen, is dat zeker niet terecht.
Net als de gemiddelde Sargassolezer, heeft de gemiddelde nederlander volstrekt geen idee waar Fortuyn werkelijk voor stond.
Men viel destijds alleen maar massaal voor het “tsjakka”-gevoel dat hij teweeg wist te brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Fritzie

@ Har,

egocentrische benadering, lijkt me: “Men viel destijds alleen maar massaal voor het “tsjakka”-gevoel dat hij teweeg wist te brengen. ”

Kijk daar jij zo over denkt, Prima, maar ben jij dan op de hoogte hoe de massa zich gedraagt ?
Neen, vrees ik.
Dus je lult.
En als je dan echt niets weet over een gestorven fenomeen, tja wat let je om jezelf te verrijken ipv te roddelen ?

@Steeph,
Mocht er een verband zijn, je hebt het weer niet duidelijk gemaakt, is het een flinterdun laagje. Balkenende zijn wereldbeeld en opvoeding lijken me een grotere bron tot zorg.

Etty dr man zit toch bij de fascistenpartij( n a v Aïsha verbod) PVDA Amsterdam ?
Die snoert toch ook monden? Of heb ik het nu mis ?
En wat jij vestaat onder overnemen van gedachtengoed is louter lippendienst, absoluut geen daden.

Dus je hoeft je nog niet met je koffers op het perron te melden !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Har

@ Fritzie: Wat een taal……mag ik u wijzen op het nut van normen en waarden in een serieuze discussie?
Ook ik heb Fortuyn destijds met veel interesse gevolgd, maar kwam tot een andere conclusie.
Goed beschouwd geef ik u op twee punten gelijk:
– “men” weet inderdaad weinig tot niets van Fortuyns beweegredenen, zoals u zelf meestal meteen roept wanneer iemand hier een mening over Fortuyn poneert.
– Fortuyn zag kans een grote massa nederlanders te mobiliseren voor zijn doel.
Daar wil ik nog aan toevoegen dat hij een intelligent man was, die wist wat hij deed en dat hij waarschijnlijk oprecht was in wat hij zei. Voorwaar een gevaarlijke opponent in de politiek.
Hij ging er prat op geen politicus te zijn, zich niet te voegen naar politieke mores en geen affiniteit te hebben met klassieke politieke ideologiën. Zijn voortraject getuigde daarvan, door het gehele politieke spectrum tot in de uitersten te bestrijken, met opportunisme als enige constante factor.
In de verkiezingsstrijd voerde hij geen klassieke politieke campagne, maar deed veeleer aan psychologische oorlogsvoering: hij sneed hete hangijzers aan, schetste daar een beeld bij van een complex aan hemeltergende misstanden die de schuld waren van “de politiek” (waar hijzelf nadrukkelijk buiten bleef staan) en wierp zichzelf op als de grote leider die dit alles zou bestrijden.
Hij had een broertje dood aan verklarende uitleg en debat, het “benoemen van problemen” nam de plaats in van argumenten en het standaard antwoord op vrijwel iedere inhoudelijke vraag was: “Lees mijn boeken maar”, precies zoals u nog altijd doet. De verborgen agenda avant la lettre.
Destijds heb ik veel van zijn volgelingen gesproken (ik woonde in Rotterdam), die zonder uitzondering hun eigen ongenoegens projecteerden op Fortuyn en meenden “eindelijk begrepen te worden”. Inhoudelijk wisten zij echter van niets.
Dit verschijnsel kreeg zijn weerklank zelfs onder de mensen die na de verkiezingen politiek benoemd werden uit zijn naam. Hun overeenkomst lag in de onstuitbare drang om frustraties uit te venten (pardon, “problemen te benoemen”), maar de interpretatie van het beoogde beleid liep in volstrekte tegenstrijdigheden uiteen en verschilde per persoon. Dit was dan ook de inzet van de 80-daagse oorlog, die ook wel bekend staat als “kabinet Balkenende I”.
Dat bedoelde ik dus, al klonk de eerdere oneliner beter.
Uw kwalificatie “egocentrisch” kan ik helaas niet plaatsen (ik heb geen “lijntje met Pim”) en heeft bovendien in het kader van deze discussie een curieuze bijklank, die ik graag voor uw rekening laat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 fritzie

Har,

“Fortuyn zag kans een grote massa nederlanders te mobiliseren voor zijn doel”
Tja, dat kun je ook zeggen van Kok, lubbers, melkert, thorbecke…
zucht (..)

“Hij had een broertje dood aan verklarende uitleg en debat”

Dan heeft u toch gemist, das nou jammer ! Mij was het wel, het zij sprokkelend, wel duidelijk. En als ie niet een verklarende uitleg gaf, hoe kan het dan zo zijn dat velen hem wel zagen als goed alternatief voor de onwetenden der 2de Kamer ?
…. O JA ik weet het al…. onderbuikgevoelens en gewoon domme mensen !
Stond ik in 2002 daar toch even naast een chirurg ?

Bestemd voor de Afdeling Roddel en kletspraatjes :

” Destijds heb ik veel van zijn volgelingen gesproken (ik woonde in Rotterdam), die zonder uitzondering hun eigen ongenoegens projecteerden op Fortuyn en meenden “eindelijk begrepen te worden”. Inhoudelijk wisten zij echter van niets”.

Je zou eens aan mijn vriendenkring een moeten vragen heo een slecht mens of ik ben…. En wat er over mij gezegd wordt….. achter mij rug.

U zou er versteld van staan !

Egocentrisch ? toch wel.
Aangenaam kennismaking: Ik ben geen massa. U moet die andere massa hebben.

“Ook ik heb Fortuyn destijds met veel interesse gevolgd ”
ZOO ! Werkelijk, kranten gelezen zeker ? Nog verder enige tekenen van verdieping ? Of blijven we alweer steken inde blubber van roddel en oppervlakkigheid.

U lijkt Mat Herben wel !
Die volgde Fortuyn ook !
Maar ja, of ook hij er iets van begrepen heeft…….

is een andere vraag.

.
Nou, dat wordt toch weer boekje kopen, Harlekijn. Als u in de winkel Crachat tegen kompt, doe em de hartelijke groeten ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Fritzie

Steeph,

Toch weer jammer dat je in je “””recensie”” van “de verweesde samenleving” het punt van Pimmetje en de Kernenergie-lobbisten onbesproken laat.
Toch een belangwekkend punt dacht ik zo.

Typisch dat jij op dat punt zo ineens “vergeetachtig” bent.

Hmm, ik krijg een vermoeden….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

@Fritzie #9: Weet je heel zeker dat het stuk over de kernenergie-lobby in De verweesde samenleving stond? Ik kan het me namelijk niet voor de geest halen (en heb het boek nu niet bij de hand om het snel door te bladeren).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Har

@Fritzie: U leest slecht en ziet voortdurend dingen die er niet staan. Zou dat het probleem zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Fritzie

Har,

Wellicht.
Maar dan kunt u mij vast wel helpen, is het niet ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Har

@Fritzie: Dat zou ik niet weten.
Wat ik wel zeker weet, is dat ik u nooit als “massa” heb aangesproken of als zodanig heb gezien. Verder heb ik niemands intelligentie in twijfel getrokken en nooit het idee gehad hier met een slecht mens te maken te hebben. Tot slot interesseert roddel mij al evenmin als plat gescheld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 fritzie

Har,

En wat heb ik dan verkeerd gelezen volgens u ?

 • Vorige discussie