1. 4

  Een pers knijpt anders twee zaken dichter op elkaar – een kloof veroorzaakt wordt eerder veroorzaakt door een wig.

  Overigens kan mij de kloof niet diep en breed genoeg zijn, tussen politici en publiek. Zodat de stank geen enkele kans heeft mijn kant op te waaien. Gezien het bedroevende niveau waarop in Nederland politiek bedreven wordt, verdient die journalistiek niet meer plaats dan op de servicepagina, tussen het weerbericht en het recept van de dag.

 2. 5

  Kan ik me intussen zo boos maken dat gezeur van al die zichzelf profilerende politici op de Pers. Zijn ze al eens in Engeland of Duitsland geweest?

  Enkele maanden geleden stak men de hand nog iets meer in eigen boezem:

  ” e. Bestuurlijke drukte
  In Nederland is sprake van een zeer groot aantal bestuurders en volksvertegenwoordigers
  dat zich op dezelfde onderwerpen wil profileren. Dit wordt ervaren als een te grote
  bestuurlijke drukte.
  f. Dramademocratie en beleidsaccumulatie
  Incidentenpolitiek, in combinatie met een sterke wederzijdse afhankelijkheid van politiek
  en media, kan het risico van opeenstapeling van beleid versterken. Dit draagt bij aan
  klachten over de publieke sector.
  g. Inpassing van Europese besluitvorming in de Nederlandse democratie
  Het democratisch tekort in Europa heeft vele kanten werkt door binnen Nederland.
  Nederlandse politiek bemoeit zich te weinig met de Europese beleidsvoorbereiding.
  http://www.perssupport.anp.nl/Home/Persberichten/Actueel?itemId=85404

 3. 6

  De meerderheid wil ook geen nieuw referendum over de EU-grondwet, omdat ze daar het onderwerp te ingewikkeld voor vinden.

  Stelletje lutsers, en dan nog durven stellen dat de pers iets verkeerd doet!

 4. 7

  @Chinaman : Sterker nog, de burger haakt af door de onbetrouwbaarheid van de politiek en vervolgens wordt (kort-door-de-bocht) voorgesteld om een sociale dienstplicht (zie nationale conventie 5) voor tieners in te stellen. Alsof dat gaat werken….

 5. 9

  @Chinaman : In 1863 ofzo… klaarblijkelijk willen sommigen het weer invoeren.

  On topic : Ik denk niet dat de pers de kloof tussen politiek en burger veroorzaakt, maar dat een belangrijk deel van de redenen in het functioneren (en communiceren) van de politiek te vinden zijn. Chinaman illustreert dat aardig met zijn quote in #6. Zo zijn echter meer voorbeelden op te lepelen.

 6. 12

  De kloof tussen de politiek en burger ontstaat m.i. toch vooral omdat veel burgers liever Dansen op IJs of GTST kijken dan Nova of – the horror! – een krant lezen. Waar ze dan rationeel gezien gelijk in hebben, want de inspanning is behoorlijk, veel invloed krijg je er niet voor terug en Nederland blijft toch bestuurlijk wel op de rails. Om de kloof te dichten moet politieke betrokkenheid beter beloond worden en/of politiek desinteresse gestraft.

 7. 15

  Het was anders weleens in de ik weet niet meer HP de TIjD? dat Ferry Mingelen echt expliciet weigerde om ook maar iets over Europa Vandaag te doen.

  Valt het verder soms niemand op dat je voor Europees nieuws naar Één moet kijken? Europa wordt geboycot door de NOS …

 8. 19

  Ach ja, de media heeft nu eenmaal geen baat bij een rustige, tevreden samenleving. Er moeten stinkende wonden gemaakt worden, en daar zout in gestrooid worden. Trekt tenminste aandacht.

 9. 20

  In het artikel van de Telegraaf staat 1 aspect niet vermeld, In de VK wel. Hierin stellen de kamerleden dat burgers meer naar het eigen belang kijken dan naar het algemeen belang. Ik ben het van harte met de kritiek van de kamerleden eens.

 10. 21

  @ALO: er staan nog meer interessante dingen in het rapport. Maar ik heb het nog niet uit. Morgen ergens verslag.
  (gvd 120 pagina’s, de gekken).

  De kop “pers veroorzaakt kloof tussen politiek en burger” is trouwens behoorlijk uit zijn verband gerukt. Zo staat het niet direct in het rapport.

 11. 22

  Ben het met ALO eens, zo werkt een financiele prikkel bij het gros van de burgers heel goed om gedrag te veranderen. Of ook sociale uitsluiting is een enorm goed werkend middel om onwenselijk gedrag te reguleren. Het is ook zo mooi met die o-zo gewilde individuele vrijheid, het zal nooit werken tenzij mensen besluiten zich eens van nature fatsoenlijk en sociaal te gedragen. Maar ik dwaal af ;)