Paris van Oranje Nassau

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Afgelopen week werd bekend dat Beatrix en familie er in geslaagd waren in het afgelopen afgelopen jaar een bedrag van 24 miljoen te declareren.

Die weergave bleek echter buitengewoon eufemistisch, want in het vervolg bleek dat het Rijk in 2006 maar liefst 87,7 miljoen had uitgegeven aan het Koninklijk Huis. Dat was een whopping 30 miljoen meer dan het voorgaande jaar.

Genoeg reden om een de stukken op te gaan zoeken. Dat valt nog niet mee op de site van de Tweede Kamer, maar met het briljante tooltje van Geen Commentaar is dat tegenwoordig een makkie. De stijging met 30 miljoen euro is te verklaren door gestegen onderhoud aan paleizen en beveiliging, zo concludeert de Rekenkamer. Maar liefst 20 miljoen extra is opgegaan aan onderhoud en instandhouding van paleizen – een stijging van meer dan honderd procent!).

Daarnaaast is er bijna 7 miljoen extra opgegaan aan beveiliging. Is het Koningshuis zo enorm gegroeid? Nou nee. Integendeel, er zijn in 2006 maar tien leden van het Koninklijk Huis bewaakt. Een enkel hummeltje is misschien naar de kleuterschool gegaan, maar dat kan geen 6,7 miljoen gekost hebben. Is er sprake geweest van enorme dreiging ten opzichte van het Koninklijk Huis? Dat lijkt me sterk, als met Koninginnedag 2007 nog steeds de hele familie lullige oude ambachten en kinderkoortjes afhobbelt.

Nou nee. Het zou juist logisch zijn dat de beveiligingskosten gedaald waren, omdat Beatrix in 2005 alle provincies en overzeese gebiedsdelen afreisde in het kader van haar ambtsjubileum. Kortom, de stijging mag dan wel verklaarbaar zijn volgens de Rekenkamer, maar dat is voornamelijk door cijfertjes te verklaren uit andere cijfertjes in hetzelfde rapport. Welke feiten dat verklaren blijft wel heel onduidelijk.

Sterker nog, meneer Appels van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Bescherming vertelde in april nog dat de kosten voor het Koninklijk Huis “al jaren stabiel” waren. De DKDB beschermde in 2006 voor 34 miljoen euro tien leden van het Koninklijk Huis en vijftien tot twintig anderen. Het lijkt niet onlogisch te veronderstellen dat de ruim 12 miljoen aan kosten voor Beveiliging bij het ministerie van Binnenlandse Zaken de kosten bij het DKDB zijn. Blijkbaar heeft een andere dienst het nodig geacht ineens 6,7 miljoen extra uit te geven. Maar welke dienst was dat dan, en waar was die zware bewaking (zes ton per persoon gemiddeld, dat zijn 24 uur per dag minstens twee bewakers per persoon, bovenop de bestaande bewaking) in hemelsnaam voor nodig?

Nog meer opmerkelijke feiten: in 2005 werd het regeringsvliegtuig voor 493.000 euro gebruikt, werd voor 400.000 euro gebruik gemaakt van de burgerluchtvaart en lieten leden van het Koninklijk Huis zich voor voor 270.000 euro door Defensie rondvliegen. Er werden toendertijd Kamervragen gesteld toen bleek dat in vijf jaar tijd voor anderhalf miljoen gevlogen was op kosten van de Staat, waarvan 400.000 voor privé-reizen. Maar wat staat er onder “Overige uitgaven” bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat? Regeringsvliegtuig, 1.500.000 euro. Dat is drie keer zoveel als in 2005 – voor dat ene vliegtuig! Defensie is niet minder dan 27 miljoen armer geworden voor het Koninklijk Huis. Is dat óók nog bewaking? Zijn dat reisjes met defensievliegtuigen? Wat voor kosten zou Defensie überhaupt nog kunnen maken die niet onder die twee posten vallen? Elke week een tuinfeestje met de Luchtmachtkapel?

De economie trekt aan Beatrix zet de bloemetjes buiten. Is dit aanvaardbaar voor een staatshoofd of zou een staatshoofd – en zeker een staatshoofd dat niet gekozen wordt en daarnaast persoonlijk een van de rijkste staatshoofden ter wereld is – zich in moeten houden als het om uitgaven op kosten van de belastingbetaler gaat? En wat moeten we denken van deze verslaggeving, waar absurde stijgingen amper worden verklaard en al helemaal niet ter discussie worden gesteld? Je boven anderen verheven achten door je afkomst en je daarom gedragen als een Rupsje Nooitgenoeg is één ding, maar doe het dan wel op kosten van je eigen erfenis…

Reacties (42)

#1 Arjan

Dit eeuwige gezeik over het geld dat er naar het koningshuis gaat.

Ten eerste, zoals je kan zien gaat ongelooflijk veel geld op aan paleizen. Die paleizen zijn er met of zonder de koningin, die gaan dus altijd onderhoud kosten. Ten tweede, het geld dat de koningin opmaakt aan beveiliging e.d. wordt direct teruggepompt in de Nederlandse economie aangezien het loon voor Nederlandse mensen is.

Ten derde, iedere keer als de koningin lintjes gaat knippen in een ander land neemt ze 300 onderhandelaren mee en worden er voor weetikniethoeveel aan handelsverdragen verdient.

Ten vierde, de koningin heeft haar eigen inkomsten en als ze de “bloemetjes buiten wil zetten” heeft ze daar onze belastingcenten echt niet voor nodig.

Dit natuurlijk, staat geheel buiten de historische en culturere waarde van een koningshuis en het feit dat het koningshuis een onderdeel is van onze nationale identiteit.

Dus inderdaad, dat eeuwige gemekker en gezanik over die paar centen is naar mijn mening de grootst mogelijke uiting van bekrompeneheid. Nederland op z’n smalst.

 • Volgende discussie
#2 Eric

1. “Die paleizen zijn er met of zonder de koningin, die gaan dus altijd onderhoud kosten.”
Klopt. Met een klein verschilletje: wij mogen er nu niet in.

2.”het geld dat de koningin opmaakt aan beveiliging e.d. wordt direct teruggepompt in de Nederlandse economie aangezien het loon voor Nederlandse mensen is.”
Lekker argument. Krijg ik dan nu ook een miljoen per jaar extra als ik beloof het alleen in Nederland uit te geven?

3.”iedere keer als de koningin lintjes gaat knippen in een ander land neemt ze 300 onderhandelaren mee”
Fijn. Kan een iets goedkoper president dat niet doen dan?

4. “de koningin heeft haar eigen inkomsten en als ze de “bloemetjes buiten wil zetten” heeft ze daar onze belastingcenten echt niet voor nodig”
Dat is wat ik aan het eind ook zeg. Waarom moeten er dan privé-reizen op staatskosten gemaakt worden?

5.”Dit natuurlijk, staat geheel buiten de historische en culturere waarde van een koningshuis en het feit dat het koningshuis een onderdeel is van onze nationale identiteit.”
Niet van de mijne. We hebben een democratische rechtsstaat, maar ons staatshoofd – dat meer dan ceremoniële macht heeft – is op die plek gekomen omdat mammie toevallig óók al koningin was. Integendeel, het instituut koningshuis loopt mijlenver achter op de democratische waarden die in dit landje steeds weer aan anderen ten voorbeeld worden gehouden. Ze mag zich rustig koningin blijven noemen van mij, maar dan een zonder functie in ons staatsbestel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Eric

Overigens was mijn reden om dit stukje te schrijven mede het feit dat er in discussies over monarchie of presidentieel stelsel steevast wordt geroepen dat een koningshuis zoveel goedkoper zou zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 dr Banner

inderdaad
doe ’s een postje over waar miljarden aan uitgegeven worden, ipv waar miljoenen aan uitgegeven worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Eric

dr Banner: 87 miljoen voor tien personen, dat is de moeite niet waard?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 roy

Wat vooral lastig is in dit soort discussies is het feit dat we (de Nederlanders) wel een rekening voor onze kiezen krijgen, maar dat er weinig tot geen openheid is over de invloed van de Koningin op het politieke proces, dan wel de schimmigheid die wordt gecreëerd door het onder het tapijt schuiven van maatschappelijk moeilijke discussies over het wel of niet aanschuiven van een ex Junta lid bij een trouwerij, of een bouwvergunning in Wassenaar. Om maar wat te noemen …

Kijk, Maxima krijgt binnen 6 weken een verblijfsvergunnning met nationaliteit, waar een normaal mens tenminste 6 maanden bezig is voor een MVV en daarna 3+ jaar met een nationaliteit. Dat zijn allemaal zaken die ‘mensen gelijker maken dan anderen’ en dat lijkt mij in een democratie niet de bedoeling.

En dan is er nog een argument dat de paleizen volhangen met kunst gekocht en onderhouden met belastinggeld. Kunstwerken die door het klootjesvolk die de rekening betaald, niet gezien mag worden. Da’s kwalijk …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Arjan

Je hoopt door alles te kwantificeren en te kwalificeren, uit te rekenen en het liefst in tabellarisch formaat neer te zetten dat anderen net zoals jij, de essentie vergeten. Ik geloof dat Dickens daar ooit een boek over heeft geschreven.

Het feit is en blijft gewoon dat de koningin, ons relatief weinig ‘kost’. Wij, het Nederlandse volk, ‘verliezen’ weinig geld aan haar omdat het meeste geld direct teruggepompt wordt in onze economie. Daarnaast verdient ze haar kost door een culturele functie uit te oefenen, een functie die overigens alleen mogelijk is wanneer ze een bepaalde levensstijl erop na houd en een bepaalde politieke rol te vervullen. Of je het met die politieke rol eens bent is natuurlijk weer een totaal verschillende kwestie.

De feiten zijn echter simpel, de koningin ‘kost’ ons niets, ze levert ons zelfs geld op. Daarnaast vervult ze voor vele Nederlanders een bepaalde rol die niet in geld is uit te drukken. Misschien niet voor jou, maar zelfs jij kan niet ontkennen dat die rol bestaat, en dat het dus een nutteloze analyse is om alleen naar de euro’s te kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Eric

Arjan, afgezien van de politieke rol en noodzaak ben ik het op twee punten niet met je eens. Het argument dat ze het geld toch terugpompt in de maatschappij is een onzinargument. Als dat een argument zou zijn hoeven we geen begrotingen meer op te stellen, hoeven er geen maxima te worden gesteld aan vergoedingen aan of declaraties van wie dan ook, omdat het “toch in de maatschappij wordt teruggepompt”.

Anders is het raar dat je overal naar de besteding kijkt, maar niet bij het staatshoofd. De kosten lopen met ruim 50% op. Waarom kost het in 2006 ineens zo idioot veel meer dan in 2005? Wordt het volgend jaar 120 miljoen en over een jaar of tien een miljard? Waar trek je de grens en wanneer ga je wel om enige duidelijkheid vragen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 ijsbrand

Doet me erg denken aan dat interview van Jeremy Paxman in The Daily Show. Nee, er is geen enkele reden om voor een monarchie te zijn. Maar het bestaan is lang het grootste probleem niet, in onze niet bijster democratische parlementaire democratie.

Van alle landen doet alleen Zwitserland doet het goed. Wie weet er nu wie de president van Zwitserland is, en hoe lang die aan de macht is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 SciInv

Er wordt ook altijd gezegd: koningshuis of president. Ik zeg: gewoon Derde Stadhouderloze Tijdperk! Historische helemaal verantwoord en lekker goedkoop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 larie

Bij mieren&^*%n is dit wellicht een handig instrument,

[IMG]http://img512.imageshack.us/img512/8111/puntklko7.jpg[/IMG]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Eric

IJsbrand: natuurlijk, er is veel aan te merken op de parlementaire democratie alhier, al was het maar door het opportunistische gebruik van het argument “terrorisme”. Maar waarom zou je dan niet óók hier naar kijken? Ik zou overigens voorstander zijn van een president naar Duits voorbeeld. 0 Macht, maar met uitdrukkelijk een bindende functie.

De Zwitserse president rouleert, da’s niet eerlijk ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Eric

Larie: werd sex met dieren niet strafbaar binnenkort?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 dr Banner

@5
87 miljoen voor tien personen voor 6 miljard mensen!
een te verwaarlozen bedrag – daar een vergrootglas op zetten: inderdaad m.i. de moeite niet waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 larie

Juste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 larie

Eric..spreek eens iemand (heeft u nooit gedaan) die in de slipstream mee werd gezogen…handel zeg maar, waar U ook de vruchten van plukt. Zo gaat het in de grote mensen wereld @Eric.

Netwerk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Eric

Larie: dat lukt met een president ook prima. Of zouden ze in Duitsland, Franrijk etc geen buitenlandse handel hebben?

Het is wel een beetje kinderachtig om zo te proberen een discussie te beslechten, vind je niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 larie

In de regel beginnen presidenten zich als koning te gedragen hoor, wat dacht je van Bush of Giscard en ze kosten veel meer.

Ik ben niet kinderachtig, heb meegemaakt hoe dat gaat in beide gevallen en kies voor een onafhankelijk staatshoofd..levert meer op, folklore (bitter nodig voor velen, of kijkt U daar op neer..wie bent U dan?) en rokende schoorstenen.

U bent in uw reactie wat plat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 larie

@Eric 17..know your facts , het gaat hier beslist veel beter dan daar … causaal, chronologisch ik weet het niet maar U ook niet…we blijven gissen maar niet spugen svp, dat mag alleen “onze” kunstenaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Astronaut

Het jaarverslag van de koningin wordt gewoon netjes door de Tweede Kamer behandeld vanaf de derde dinsdag in mei: Gehaktdag. Ik zou zeggen, laten we kijken of er een politieke partij namens het volk om extra informatie gaat vragen over de nut en noodzaak van deze uitgaven.

Was er bijvoorbeeld sprake van achterstallig onderhoud of is er een andere verklaring voor een honderd procent stijging van deze kosten?

En ´Paris van Oranje Nassau´? Laten we hopen dat in ieder geval de seksvideo´s achter slot en grondel blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hugo

Privatiseren dat koningshuis! Laat de telegraaflezers die het zo nodig willen behouden het dan ook bekostigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Eric

Larie: aan komen zetten met Bush of Giscard, da’s pas plat. Ik kom bij de monarchie toch ook niet aanzetten met de verse maagden van de koning van Lesotho?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 sjaco

Ik ben het met Arjan eens, altijd en opnieuw komen de kosten op de proppen, de vader van Maxima, ik heb prins pils gemist en Bernard.
laten we gewoon blij zijn met ons koningshuis.
Wij waren gisteren trouwens bij Maxima…. in de buurt.
En inderdaad er is veel bewaking, maar hier komt er 1 van de monarchisten!
Wat kost de beveiliging tegenwordig van een gemiddelde voetbalwedstrijd of een inhuldiging.
En wat krijgen wij daarvoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bismarck

@23: Waarom zouden we blij zijn met het koningshuis, als er steeds Gladiator, Lockheed, Videla-Junta, Bruinsma enzomeer langskomen?

Altijd maar ge-emmer, los van alle louche zaken die NIET aan het licht komen (waar rook is…). Moeten we daar zoveel belastingsenten in steken? Nou ik liever niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 larie

Stelletje…..het steeds maar weer bewandelde uitgesleten straatje hier wat soms wel heel benauwend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Spuyt12

Snap ik gewoon iets niet of staat die 1986 er voor een reden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Spuyt12

@23: De voetbalindustrie belegt voor veel mensen de boterham, en draait zonder staatssteun. Die beveiliging mag geen naam hebben, zeker niet omdat het standaard al tot de taken van de politie hoort (ordehandhaving).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Ruud Oost

Theateropvoeringen koste nu eenmaal geld…monarchie, republiek of dictatoriale generaals met entourage, het maakt niet uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Ruud Oost

We zijn nu eenmaal een apensoort wat dominante alfa-mannetjes en vrouwtjes nodig heeft. En daar moet je voor dokken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Marynus

@27: De voetbalindustrie (…) draait zonder staatssteun?

Volgens mij hebben alle clubs al wel een keer een flinke subsidie gekregen om het hoofd boven water te houden of om een stadion te bouwen (om van de beveiliging maar niet te spreken).

Die beveiliging mag geen naam hebben, zeker niet omdat het standaard al tot de taken van de politie hoort (ordehandhaving).

Die beveiliging mag wel naam hebben. De hoeveelheid ME en andere politie die voor de westrijden moet uitrukken is gewoon een grote kostenpost. Het tot de standaardtaken behoren vind ik ook niet echt een argument. Als ze niet hoefden te werken voor de voetbalwedstrijden zouden er minder kosten gemaakt worden. Bewaking van het koningshuis behoort ook tot het standaardpakket en telt dus ook niet mee?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 larie

@Ruud Oost..sterker nog, wellicht..we zijn onderdeel van een kudde..niets meer en niets minder maar daarom niet slecht ,

[IMG]http://img258.imageshack.us/img258/4607/kuddeji3.jpg[/IMG]

Ps, dat gemiezemaus over die paar centen…zucht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Ruud Oost

@larie
Idd, de Betuwelijn b.v. kost ietsje meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Sir Humphrey

@ Eric & IJsbrand: Inderdaad rouleert de Zwitserse president. Bij tourbeurt vervult een minister de rol van ‘staatshoofd’. Lijkt verdacht veel op het Stadhouderloze Tijdperk van Scilnv.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Eric

Spuyt12: die 1986 was een buitengewoon knappe vertyping. Geen idee waar die vandaan kwam….

Larie: wat nou een uitgesleten straatje? Ik stel een punt aan de orde dat de kosten wel spectaculair gestegen zijn zonder aanwijsbare reden en dat enige openheid daaromtrent wel zinvol zou zijn. Daar gaat geen van de monarchisten op in, behalve door te zeggen dat het toch weer de maatschappij in gaat (het ministerie van Financiëen kan opgeheven worden) of dat ze toch o zo veel oplevert (waarom een president niet?). De eigenlijke vraag, hoe kan het dat die kosten zo absurd stijgen en waarom wordt dat voor kennisgeving aangenomen wordt niet beantwoord. Ook niet door jou. Nee, het gaat om de koningin, dus het is ineens gezeur over niets, er schijnen 6 miljard mensen ontzettend veel plezier van te hebben en we mogen blijkbaar blij zijn dat die poppenkast ons *maar* 87 miljoen kost voor tien (tien!) personen. Dát is een uitgesleten pad, en nog een zijweg ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 mescaline

Die grote stijging is best een relevante vraag. Maar je stelt hem zelf in een nogal negatief gekleurde context, vind je niet Eric ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Eric

De titel en het laatste zinnetje, Mescaline. Is dat dan aanleiding om alles ertussenin te negeren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 mescaline

Dat niet, maar je begrijpt dat er twee partijen zijn. Jij, de ene, haalt alles erbij. Ik, een andere, vind dat we met de monarchie nog het beste van twee kwaden hebben. En ben wel verbaasd over de nogal grote stijging van de uitgaven.

Verder is de berichtgeving zwaar tendentieus. “Oranje declareert zomaar 24 miljoen euro”, hoppa betalen maar. Het is helemaal niet zeker of dit ongeaccordeerd geld is. Kan al best begroot zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Eric

Ik heb nergens gezegd dat Oranje *zomaar* 24 miljoen declareert. En ik snap natuurlijk ook best dat als we een staatshoofd hebben, gekozen of niet, dat geld kost. Maar wanneer ik de cijfers uitpluis zit daar een stijging in waarvoor geen enkele verklaring gegeven wordt behalve onderhoud palelzen en veiligheid. Daarvan kun je misschien nog zeggen dat dat geen keuze was van de Oranjes, al lijkt me dat onwaarschijnlijk. Maar als je naar die vliegreizen kijkt, kun je alleen maar constateren dat de Oranjes zich niets hebben aangetrokken van eerdere kritiek – integendeel, ze hebben het er nog wat extra van genomen.

Wat dat “alles erbij halen” betreft: is het gek dat ik verwacht dat mensen, wellicht ondanks de titel en het slotzinnetje, op de inhoud en de feitelijke constateringen ingaan?

667 woorden en er wordt ingegaan op 34 woorden daarvan om vooral niet op die andere 633 in te hoeven gaan. Helaas is dat vaker het patroon: kritiek op het koningshuis wordt gepareerd door de boodschapper neer te sabelen, in plaats van op de boodschap in te gaan. Niet ik heb hier gesproken over 6 miljard mensen die blij schijnen te zijn met tien koninklijke nazaten, over prins pils, de vader van Maxima, prins Bernhard.

En het blijft mij verbazen hoe discussies over topinkomens heel hoog oplopen, terwijl over de kosten van het Koninklijk Huis wordt geroepen dat het peanuts is, omdat het geen miljarden kost. Kritiek op het koningshuis is not done, en alleen dat al is reden om kritisch te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 mescaline

Ik heb nergens gezegd dat Oranje *zomaar* 24 miljoen declareert.

Jij leest het ook in de Telegraaf. Daar dus.

Maar als je naar die vliegreizen kijkt, kun je alleen maar constateren dat de Oranjes zich niets hebben aangetrokken van eerdere kritiek – integendeel, ze hebben het er nog wat extra van genomen.

Een enorme slag in de lucht qua sfeermakerij en duiding. Nie t erg onder de indruk. Je windt je op over het feit dat niet iedereen het koningshuis mee zit neer te sabelen. En je ziet dat bijna als een aanval op jezelf. Komkom. De zon schijnt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Eric

Mescaline: ik heb het niet in de telegraaf gelezen. Ik zag het bericht op nu.nl, en ben vervolgens het rapport erbij gaan zoeken.

Don’t worry, ik zie het niet als aanval op mezelf. Maar waarom wordt er zoveel moeite gedaan om het vooral niet over de inhoud te hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 hemaworstje

Eeen bizar land waar 10% onder de armoe grens leeft en mensen kijken naar het zoveelste nep adellijke kindje wat eruit gepoept wordt.
Alex kan beter aan geboortemanagement doen dan Water.
scheelt een fikse slok op een borrel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Jan

Ijsbrand,
de naam van de zwitserse presidente is Micheline Calmy-Rey. Door de vereinigte Bundesversammlung (in Nederland vergelijkbaar met de eerste en tweede kamer samen) wordt ieder jaar uit de kabinetsleden een nieuwe president gekozen. Wat mij betreft kan de monarchie in Nederland afgeschaft worden, dat is in ieder geval voor de burgers al goedkoper en de politiek wordt altijd al door het parlament bepaald.

 • Vorige discussie