Pagina 23

Gelezen bij Luc Van Braekel:

1. Neem het dichtstbijzijnde boek vast.
2. Open het boek op pagina 23.
3. Vind de vijfde zin.
4. Neem deze zin over op je blog, samen met deze instructies.

Hij had het van Haedesch

Gelezen in ‘Catalina’s Wapen’ van Steven Saylor

“De stad is meer iets voor jonge mannen, die door hun zonden worden gedreven; er gaat voor een man niets boven Rome als omgeving om zijn ambitie of wellust of inhaligheid bot te vieren tot de dood er op volgt”

 1. 3

  “En hij kan het beste te werk gaan zoals bekwame boogschutters, die wanneer ze het doel dat ze willen raken te ver weg achten, omdat ze weten wat de kracht van hun boog is, het mikpunt veel hoger nemen dan het doelwit, niet om met hun pijl zo hoog te komen, maar om met behulp van dat hoge mikpunt hun doel te kunnen bereiken.”
  VI. Over nieuwe machtsposities die men met eigen wapens en door eigen capaciteiten verovert.

  Niccolò Machiavelli, Il Principe, 1513. Vertaling Frans van Dooren, 1976

 2. 4

  Toeristen willen giraffen en olifanten zien, had de ervaring alphonse geleerd.

  Een grap van God : oorlogsreportages uit Afrika, Dirk Draulens, Globe 1997

 3. 5

  Although the nature of this higher temperature transformation remains uncertain, it may be relevant that Kihara et al. (1968) observed that the annular PDF distribution for the oxygen atoms in tridymite changed from a uniform symmetry at 460oC to a slightly bimodal symmetry at 420oC.

  Heaney, PJ (1994): Structure and chemistry of the low-pressure silica polymorphs. In: Heaney, PJ, Prewitt, CT, and Gibbs, GV (editors): Silica: physical behavior, geochemistry and materials applications. Reviews in Mineralogy (29): 1-40.

 4. 6

  Many of the knights and men at arms fell fighting bravely -they at least had fulfilled their vows- however massacre turned to rout; fugitives poured back towards the base camp where the Turks slaughtered the children and old folk tending the cooking fires awaiting the army’s return.

  Geoffrey Hindley – A Brief History Of The Crusades

 5. 8

  Dit boekje heeft helaas niet meer dan twintig bladzijden, maar de vijfde zin luidt als volgt :

  Jack besprong haar en ramde zijn harde lid haar natte flamoes in en begon onbeheerst te stoten.

  Tuk – April uitgave, jaargang 2004 – Piet en Annie’s anale avonturen.

 6. 9

  The absence, on the one hand, of plausible, universal doctrines and the presence, on the other, of an unprecedented intensity of production have created a unique, wrenching condition: the urban seems to be least understood at the very moment of its apotheosis.

  (niet van pagina 23 want die was zonder tekst dus van de eerstvolgende pagina met tekst )

  uit: Project on the City – edited by Chuiha Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung Leong

 7. 11

  Daarvor is nodig het ontwikkelen bij de arbeiders van een sociologische fantasie: het vermogen om de eigen individuele problematiek te interpreteren als onderdeel van de wijdere maatschappelijke problematiek.

  Uit:Didaktisch Vademekum, publicatie van de werkgroep docenten onderwijszaken, mei 1983

 8. 12

  ‘Wanneer dit criterium strikt wordt toegepast, vallen heel wat wetten en theorieën af die gewoonlijk als wetenschappelijk te boek staan.’

  Ideaalbeelden van wetenschap (P.A. Kroes)

 9. 15

  “Uit het Statuut van de Raad van Europa blijkt dat het bevorderen van de rechtsstaatgedachte, het garanderen van mensenrechten en het mede op deze wjze vergroten van de eenheid tussen de lidstaten kerndoelstellingen van de Raad zijn.”

  Uit: ‘De betekenis van het EVRM voor het materiele bestuursrecht’, Preadvies VAR, T. Barkhusen, A.B. Blomberg, M.K. Bulterman en J.M. Verschuuren.

  Tja dat krijg je als je op je werk zit.

 10. 17

  “Expectation is another powerful mental process you can harness.”

  Hoe prozaïsch, en dat uit het 1300-pagina dikke en nu alweer verouderde “Using HTML 4, XML and Java 1.2”.

 11. 22

  It is hard to avoid that the paramount axis of cultural conflict in Los Angeles has always been about the construction/interpretation of the city myth, which enters the material landscape as a design for speculation and domination (as Allan Seagar suggests, ‘not [as] fantasy imagined but [as] fantasy seen).

  Mike Davis – City of Quartz
  (een van de vele zinnen in het boek die je 50 keer moet lezen om er achter te komen dat je er geen hol van begrijpt)

 12. 25

  Plebs!

  “They were code words like honesty, hard work, self-reliance… myths, actually, to motivate the people to accept the natural inequities found in a market system”

  Interface, Neal Stephenson

 13. 26

  “Een paar van mijn vrienden woonden daar al bijna het hele jaar door en mij leek het ook wel wat.”

  Peter R de Vries, De ontvoering van Alfred Heineken

 14. 27

  afkanten ● (scherpe kant wegnemen) blunt, square ● (handwerk afmaken) cast off, fasten off

  Prisma Nederlands Engels

  Dat krijg je als je achter je bureau zit.

 15. 28

  SID_Classes, where SID is the security identifier of the console user, contains per-user class registrations and file associations.

  Dit komt uit Windows XP Registry Guide.

 16. 30

  Conversely, with a soft machine the relaxation is long and is much more representative of the machine than of the sample.

  Poirier, JP (1985): Creep of crystals: high-temperature deformation processes in metals ceramics and minerals. Cambridge University Press, Cambridge: pp 260.

 17. 32

  No matter the hour Tina quietly hustled him into the kitchen, closed the doors, and whipped him up a platter of ham and eggs and toast.

  John Fante: “West of Rome”

 18. 33

  Dieser Strang entspricht einer Koppelungsgruppe im genetischen Sinne und wird Bakterienchromosom genannt.

  Hans G. Schegel: “Alllgemeine Mikrobiologie” (6de ed.)

 19. 36

  “Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden”

  Het Nieuwe Testament

 20. 43

  Grappig, als ik zo door mijn huis loop kom ik de meest vreemde dingen tegen.

  5) PWR_FAN
  (Handboek [email protected])

  Anschmeichln: einem etw. – ,iem. iets door vleien aanpraten.
  (Prisma, Duits Nederlands)

  Dit voorstel beviel Abraham in het geheel niet, want ook dit kind was tenslotte zijn kind.
  (Grootnieuwsbijbel, 1988)

  Zij droeg een behoorlijk korte, rode rok, waaronder witte zijden kousen waar heel wat gaten in zaten, te zien waren, en snoezige schoenen van rood marokijnleer, die met vuurrode linten waren vastgebonden.
  (Carmen, Prosper Mériméé)

  Tijd voor de “voorjaars” schoonmaak ;)

 21. 45

  “Bij de aanvraag geldt de volgende voorwaarde:
  – indienen van een gedocumenteerd verzoek, volgens de richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.”

  Fondsenalmanak 2004 – Elsevier Subsidie-uitgaven
  (ook aan ’t werk)

 22. 46

  Daarom verstootte God hem met zijn engelen, ver weg van zijn aangezicht, zoals de profeet sprak: “Allen die God haten werden verwijderd, weg van zijn aangezicht en van de heerlijkheid van God”.

  Rüdiger Safranski
  Het Kwaad