Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

At first sight it might look like an IKEA commercial. Instead, Page 23 is a beautiful 4 minutes short movie that describes a surreal yet real world many of us might live in. The language spoken is Dutch but it’s with English subtitles.

Reacties (1)

#1 L.Brusselman

Ze staan er voor in de rij hoor.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gelezen bij Luc Van Braekel:

1. Neem het dichtstbijzijnde boek vast.
2. Open het boek op pagina 23.
3. Vind de vijfde zin.
4. Neem deze zin over op je blog, samen met deze instructies.

Hij had het van Haedesch

Gelezen in ‘Catalina’s Wapen’ van Steven Saylor

“De stad is meer iets voor jonge mannen, die door hun zonden worden gedreven; er gaat voor een man niets boven Rome als omgeving om zijn ambitie of wellust of inhaligheid bot te vieren tot de dood er op volgt”

0

Reacties (46)

#1 Doesbrand Afflinghof zum Fruhling

“Bij de naïve mens kan dit zintuig zich net zo openen als bij wie wetenschappelijk hoog is opgeleid.”

[met dit wordt bedoeld: het hogere zintuig, het geestesoog]

Rudolf Steiner, Theosofie, herziene uitg. Vrij Geestesleven, Zeist, 1994

 • Volgende discussie
#2 Tijmen

“En hij kan het beste te werk gaan zoals bekwame boogschutters, die wanneer ze het doel dat ze willen raken te ver weg achten, omdat ze weten wat de kracht van hun boog is, het mikpunt veel hoger nemen dan het doelwit, niet om met hun pijl zo hoog te komen, maar om met behulp van dat hoge mikpunt hun doel te kunnen bereiken.”
VI. Over nieuwe machtsposities die men met eigen wapens en door eigen capaciteiten verovert.

Niccolò Machiavelli, Il Principe, 1513. Vertaling Frans van Dooren, 1976

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 name

Toeristen willen giraffen en olifanten zien, had de ervaring alphonse geleerd.

Een grap van God : oorlogsreportages uit Afrika, Dirk Draulens, Globe 1997

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Rocky

Although the nature of this higher temperature transformation remains uncertain, it may be relevant that Kihara et al. (1968) observed that the annular PDF distribution for the oxygen atoms in tridymite changed from a uniform symmetry at 460oC to a slightly bimodal symmetry at 420oC.

Heaney, PJ (1994): Structure and chemistry of the low-pressure silica polymorphs. In: Heaney, PJ, Prewitt, CT, and Gibbs, GV (editors): Silica: physical behavior, geochemistry and materials applications. Reviews in Mineralogy (29): 1-40.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Dominee Schilder

Many of the knights and men at arms fell fighting bravely -they at least had fulfilled their vows- however massacre turned to rout; fugitives poured back towards the base camp where the Turks slaughtered the children and old folk tending the cooking fires awaiting the army’s return.

Geoffrey Hindley – A Brief History Of The Crusades

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Ruud

Als je nou Rome eens vervangt door Den Haag, dan….. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 dreadloki

Dit boekje heeft helaas niet meer dan twintig bladzijden, maar de vijfde zin luidt als volgt :

Jack besprong haar en ramde zijn harde lid haar natte flamoes in en begon onbeheerst te stoten.

Tuk – April uitgave, jaargang 2004 – Piet en Annie’s anale avonturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Praetoriaan

The absence, on the one hand, of plausible, universal doctrines and the presence, on the other, of an unprecedented intensity of production have created a unique, wrenching condition: the urban seems to be least understood at the very moment of its apotheosis.

(niet van pagina 23 want die was zonder tekst dus van de eerstvolgende pagina met tekst )

uit: Project on the City – edited by Chuiha Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung Leong

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Erik van Heeswijk

[3] Voor de achtervoegsels -aard en -achtig wordt de lettergreep als gesloten beschouwd.
= Groene boekje SDU

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Gert Jan

Daarvor is nodig het ontwikkelen bij de arbeiders van een sociologische fantasie: het vermogen om de eigen individuele problematiek te interpreteren als onderdeel van de wijdere maatschappelijke problematiek.

Uit:Didaktisch Vademekum, publicatie van de werkgroep docenten onderwijszaken, mei 1983

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 T-Jo

‘Wanneer dit criterium strikt wordt toegepast, vallen heel wat wetten en theorieën af die gewoonlijk als wetenschappelijk te boek staan.’

Ideaalbeelden van wetenschap (P.A. Kroes)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Ben Helder

De bazuin van ’t laatste oordeel had ons niet schielijker kunnen doen opstaan.

Uit: Lijmen, Het been, van Willem Elsschot

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 JJ

“Obviously, the fact that all this is very new is part of the problem”

Uit: Inside C#, Tom archer

/op mn werk :-(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Zwarte Kip

“Uit het Statuut van de Raad van Europa blijkt dat het bevorderen van de rechtsstaatgedachte, het garanderen van mensenrechten en het mede op deze wjze vergroten van de eenheid tussen de lidstaten kerndoelstellingen van de Raad zijn.”

Uit: ‘De betekenis van het EVRM voor het materiele bestuursrecht’, Preadvies VAR, T. Barkhusen, A.B. Blomberg, M.K. Bulterman en J.M. Verschuuren.

Tja dat krijg je als je op je werk zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Arthur

“Well-“

Uit: Job, a comedy of justice – Robert A. Heinlein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Siquo

“Expectation is another powerful mental process you can harness.”

Hoe prozaïsch, en dat uit het 1300-pagina dikke en nu alweer verouderde “Using HTML 4, XML and Java 1.2”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 werner

“The man drinks the wine down to his middle finger, and his face looks puffy with dark chin stubble. “

Diary, Chuck Palahniuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 koen h

“Zo doodde Romulus de koning”.
Livius —Sinds de stichting van de stad— Atheneum, A’dam 2000

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mark

“Skydivers who mount cameras on their heads to capture the events in the air have to shoot at twice the speed at which they plan to play the video.”
The clock of the long now

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 mark

p.24 bij ontbreke(n) van 23

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 MMaas

It is hard to avoid that the paramount axis of cultural conflict in Los Angeles has always been about the construction/interpretation of the city myth, which enters the material landscape as a design for speculation and domination (as Allan Seagar suggests, ‘not [as] fantasy imagined but [as] fantasy seen).

Mike Davis – City of Quartz
(een van de vele zinnen in het boek die je 50 keer moet lezen om er achter te komen dat je er geen hol van begrijpt)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 PAUL

Op open reserves rust geen vennootschapsbelastingclaim; daarover is immers al belasting betaald.

Uit Elsevier vpb almanak 2003

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 bicat

Lezen jullie boeken dan?
Snobs!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Siquo

Plebs!

“They were code words like honesty, hard work, self-reliance… myths, actually, to motivate the people to accept the natural inequities found in a market system”

Interface, Neal Stephenson

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 pablow

“Een paar van mijn vrienden woonden daar al bijna het hele jaar door en mij leek het ook wel wat.”

Peter R de Vries, De ontvoering van Alfred Heineken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 toinerz

afkanten ● (scherpe kant wegnemen) blunt, square ● (handwerk afmaken) cast off, fasten off

Prisma Nederlands Engels

Dat krijg je als je achter je bureau zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Attu

SID_Classes, where SID is the security identifier of the console user, contains per-user class registrations and file associations.

Dit komt uit Windows XP Registry Guide.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 dom

Laissez cuire à feu doux et ajoutez sauge, canelle et poivre.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Rocky

Conversely, with a soft machine the relaxation is long and is much more representative of the machine than of the sample.

Poirier, JP (1985): Creep of crystals: high-temperature deformation processes in metals ceramics and minerals. Cambridge University Press, Cambridge: pp 260.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 hexx

wat een alleraardigste estafette! jammer dat ik mijn exemplaar van ‘kruistocht in sprijkerbroek’ niet bij de hand heb.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Francesco

No matter the hour Tina quietly hustled him into the kitchen, closed the doors, and whipped him up a platter of ham and eggs and toast.

John Fante: “West of Rome”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 phonkee

Dieser Strang entspricht einer Koppelungsgruppe im genetischen Sinne und wird Bakterienchromosom genannt.

Hans G. Schegel: “Alllgemeine Mikrobiologie” (6de ed.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 mark

LvB formuleert zijn viavermelding zelf als volgt:
“Hij had het vanop http://www.sempermagis.be.”

Het is zo prachtig da’kiek me afvraag of ‘vanop’ de plaats van ‘via’ in gaat nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 hexx

@mark: dat gaat zeker en vast gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Olaf

“Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden”

Het Nieuwe Testament

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Siquo

“Vorig jaar werd Bin Yang gearresteerd op verdenking van belastingontduiking.”

Quote 500.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Burd

“Ihre Ankunft wird gefeiert, es wird viel gesungen und noch mehr getrunken”

Wladimir Kaminer, “Russendisko”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Herman

De hele dag thuis zitten is ook maar z.o.z.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Mtijn

“Therefore she is now my only key to discovering the location.”

George Lucas – Star Wars IV – A New Hope

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Jacobine

Dit is Hek-tor, zegt hij te-gen Jip en Jan-ne-ke.

An-nie M. G. Schmidt

Jip en Jan-ne-ke

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Dreknek

… ……. . . . … . .
. . . . . . … .
. . . . .
. . . . . . . . .. .. .

Koken met Kokki, A.B. Schuur
(brailleuitvoering)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 NoName

Grappig, als ik zo door mijn huis loop kom ik de meest vreemde dingen tegen.

5) PWR_FAN
(Handboek GA-7N400Pro@)

Anschmeichln: einem etw. – ,iem. iets door vleien aanpraten.
(Prisma, Duits Nederlands)

Dit voorstel beviel Abraham in het geheel niet, want ook dit kind was tenslotte zijn kind.
(Grootnieuwsbijbel, 1988)

Zij droeg een behoorlijk korte, rode rok, waaronder witte zijden kousen waar heel wat gaten in zaten, te zien waren, en snoezige schoenen van rood marokijnleer, die met vuurrode linten waren vastgebonden.
(Carmen, Prosper Mériméé)

Tijd voor de “voorjaars” schoonmaak ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Balko

The human resources woman nods her head politely.
Augusten Burroughs, Dry

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Roodhaar

“Bij de aanvraag geldt de volgende voorwaarde:
– indienen van een gedocumenteerd verzoek, volgens de richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.”

Fondsenalmanak 2004 – Elsevier Subsidie-uitgaven
(ook aan ’t werk)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Wok

Daarom verstootte God hem met zijn engelen, ver weg van zijn aangezicht, zoals de profeet sprak: “Allen die God haten werden verwijderd, weg van zijn aangezicht en van de heerlijkheid van God”.

Rüdiger Safranski
Het Kwaad

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Slagers

”Dat Had ik hem vroger nooit toovertrouwd, zonnen leaftied.”

Diogenis en andere Twentse verhalen – André Hottenhuis

 • Vorige discussie