Open draadje het weekend in

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

There are many who lust for the simple answers of doctrine or decree. They are on the left and right. They are not confined to a single part of the society. They are terrorists of the mind.

A(ngelo) Bartlett Giamatti (1938-1989)

Reacties (7)

#1 vos b.

Dat zou dan een heuse nieuwe doelgroep betekenen! Lastig grip op te krijgen maar, zeker gezien ons blijkbaar paranoïde tijdsgewricht, meer dan de moeite waard. Beetje als de jeugd van tegenwoordig…?

 • Volgende discussie
#2 fritzie

Neen, niet de jeugd.
De onnadenkenden, de kritieklozen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

Doctrines kunnen best complex/slim in elkaar zitten. En dan kan je best ook nog veel “nadenken” mee krijgen. Dat heeft het verleden aangetoond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Grobbo

Ik ben er niet van overtuigd dat een doctrine per definitie beknellend is. Ik kan me ook voorstellen dat doctrines een flexibele set regels en dergelijke bieden, zo lang ze maar helder en fair zijn.

Het probleem met de meeste religies is niet dat ze wreed zijn, maar dat er teveel interpretaties zijn. Zo draaien christendom en islam in essentie wel om liefde en vrede, maar staan er her en der nog genoeg verwijzingen om geweld te kunnen gebruiken vanuit hetzelfde geloof.

Doctrines zijn in feite op schrift gestelde normen en waarden lijkt me, maar net als met de hedendaagse normen en waarden ontkom je niet aan een stukje zelf denken waar het de toepassing betreft

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 fritzie

Elke doctrine heeft zijn onvolmaaktheden. Omgaan met die onvolmaaktheden is een kunst, vaak vervalt men in het geschreeuw van leuzen, om daaropvolgend de “afwijkenden “te gaan onderdrukken.

Daarom is het beter om de doctrine aan de praktijk te toetsen. De tand des tijds doet dan de rest.
Zie Keppler;copernicus, Gallileo of Einstein, Newton, leibnitz

Religieuze doctrines zijn vaak zeer beknellend. Zeker die het absolutisme in zich hebben.
“Het Boek” of “de Almachtige” kan zich niet verdedigen, dus móet het wel (Altijd) gelijk hebben. Anders valt alles in duigen.
Daarom is er de morele verontwaardiging, de Dogma’s en het onnodig kwetsen voor in het leven geroepen: Stop de Kritiek, Stop het vrije denken.
Wetenschap is een resultaat van het vrije denken, maar dat gaat vaak toch ook niet zonder slag of stoot:

Wetenscahp is ook emotioneel: Feared, fight.

In 1665 Newton created his somewhat clumsy method of fluxions. He feared criticism and sat on his work ’til 1704. Then he published it as an appendix to his book on Optiks. The odd thing is, he began his fight with Leibniz long before he published anything…..

Leibniz died poor and dishonored, while Newton was given a state funeral. Yet history validates Leibniz. For as time passes, so does the potency of Newton’s assault. And Leibniz gradually finds his place as one of the great thinkers of all time….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 dr Banner

Hoe ouder, hoe meer geindoctrineerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Larie

@dr Banner:Kom op zeg, u leeft toch ook verder (net zoals ik btw) .

 • Vorige discussie