1. 1

    Ik denk dat zoiets de VS te slecht uitkomt. Aangezien ze in Afghanistan de regering behoorlijk in hun macht hebben en die van Pakistan financieel van ze afhankelijk is, zal met enige dwang een oorlog wel afgewend worden. Natuurlijk lopen er genoeg stammen rond die zich van beide regeringen niets aantrekken en dus eventueel wel op elkaar schieten.

  2. 4

    @2: Ik denk dat noch de VS, noch beide regeringen enige interesse hebben in de burgerbevolking van de grensgebieden en of een oorlog die burgerbevolking slecht zou uitkomen.