Ontruiming van start

De ontruiming van de Gaza strook is nu van start gegaan. Kolonisten die niet vrijwillig zijn vertrokken worden desnoods met geweld verwijderd. In Kfar Darom, een van de grootste verzetshaarden, hebben honderden streng-religieuze joden de synagoge bezet en zijn niet van plan die vrijwillig te verlaten. Naar verluidt zijn dit geen kolonisten.

Ook binnen het leger zelf, die de verwijdering moet uitvoeren, zijn de meningen verdeeld. Een joodse soldaat moest volgens dagblad Haaretz verwijderd worden omdat hij in plaats van zijn taken uit te voeren neerzeeg en begon te bidden. In een prachtige fotoreportage van de Volkskrant (klik rechtsonder op de reportage) is ook een foto te zien van soldaten die kolonisten in de armen vallen en beide huilen over het lot van de kolonisten.

Vooralsnog is er geen nieuws over mogelijke schermutselingen tijdens de verwijderingen.

Zie ook dit Volkskrant Weblog voor achtergronden.

Update (16:56u): Het verzet blijft bij duwen en trekken en eieren gooien. Langzaam maar zeker gaat de ontruiming door. Het leger verwacht binnen tien dagen klaar te zijn. Slechts in een nederzetting wordt nog echt verzet verwacht, een man en veertig sympathisanten hebben zich in het huis van de man verschanst en dreigen het vuur te openen zodra het leger ze komt halen.

Reacties zijn uitgeschakeld