1. 1

  Opdat u niet vergete:
  …een volk, dat voor tirannen zwicht,
  verliest meer dan lijf en leden,
  dan dooft het licht…
  —————————————————-

  T E R O V E R W E G I N G & W A A R S C H U W I N G
  door hans willems, rechtsstatelijkheidsfascistenjager:
  Het is simpel, maar lees het gerust verschillende malen:
  ——————————————————–

  HET ARROGANTISME BINNEN DE DEMOCRATIEëN
  Grote justitiële ego’s met zeer veel arrogantie, en met opperste condescendentie, en hun
  (dossier-)kennis van criminaliteit vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie,
  en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen het vrije Europa, Midden Amerika
  met het Caribisch gebied; het substantiële rechtsstatelijkheidsfascisme?

  Uitgebreide definitie van RECHTSSTATELIJKHEIDSFASCISME (RSHF)

  [begin definitie]
  Het bij gelegenheid willekeurig of gericht, naar believen, of de waan of luim van de dag, en/of
  op basis van eigen belang en/of wederdienstbaarheid, en/of anderszins toepassen en/of achterwege laten van de door/vanwege/middels de 3-overheden ontwikkelde en/of toegepaste en/of toe tè zullen passen of niet van

  * beleidsregels, uitvoeringsregels, beschikkingen, decreten, wetsregels, akten, pseudowetgevingen, Landsbesluiten, e.d.,
  * wetten, grondwet en grondswetsregelingen, (gecombineerde) in-externe voorschriften, protocollen en reglementen e.d.,
  * beslissingen/beschikkingen/uitspraken/arresten/jurisprudentie e.d. (of nalating van e.e.a.) door/vanwege de toepassende (3de) macht,
  * rijksregelingen en rijkswetgeving, het Statuut zelve, aanwijs-/aanwijzingsbevoegdheden, beginselen, principes, criteria e.d.,
  * doen of laten van uitlatingen middels media(-berichten) en andere openbare uitlatingen of verzwijgingen, of anderszins

  opdat buitenwerkingstelling, uitholling, onbereikbaar-making en neutralisering (Kaltgesatz),
  het van toepassing (of niet) verklaren van [onderdelen van]

  * de ondeelbare Mensenrechten in de meest ruime betekenis van het woord o.a. geregeld in het Internationale Recht en
  * in het daaruit ontwikkelde EVRM en andere mensen-, dus ook kinderbeschermende verdragen, zoals
  * Internationale (VN-) verdragen, protocollen, uitspraken, beslissingen, adviezen en aanwijzingen e.d.
  * maar ook traktaten, (bi-)laterale overeenkomsten e.d..
  Enzocetera
  [einde definitie]

  Bewijs~toepassing:
  Het tijdsvolgordelijk Hollands proces, beginnend bij de uitroeping van de Heerlijkeden in de Middeleeuwen,
  via de uitvinding van de boekdrukkunst en dubbelboekhouden ± 1450,
  1621, 1634, 1795, 1815, 1863, 1948, 1954, 1969, eind ‘sixties, jaren zeventig, tachtig en negentig,
  2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010…

  hans willems ;
  http://www.geblokkeerd.door.ErnstHirschStallin.com