Nederland krijgt nationaal Cyber Security Center

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (1)

#1 hans willems

Opdat u niet vergete:
…een volk, dat voor tirannen zwicht,
verliest meer dan lijf en leden,
dan dooft het licht…
—————————————————-

T E R O V E R W E G I N G & W A A R S C H U W I N G
door hans willems, rechtsstatelijkheidsfascistenjager:
Het is simpel, maar lees het gerust verschillende malen:
——————————————————–

HET ARROGANTISME BINNEN DE DEMOCRATIEëN
Grote justitiële ego’s met zeer veel arrogantie, en met opperste condescendentie, en hun
(dossier-)kennis van criminaliteit vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie,
en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen het vrije Europa, Midden Amerika
met het Caribisch gebied; het substantiële rechtsstatelijkheidsfascisme?

Uitgebreide definitie van RECHTSSTATELIJKHEIDSFASCISME (RSHF)

[begin definitie]
Het bij gelegenheid willekeurig of gericht, naar believen, of de waan of luim van de dag, en/of
op basis van eigen belang en/of wederdienstbaarheid, en/of anderszins toepassen en/of achterwege laten van de door/vanwege/middels de 3-overheden ontwikkelde en/of toegepaste en/of toe tè zullen passen of niet van

* beleidsregels, uitvoeringsregels, beschikkingen, decreten, wetsregels, akten, pseudowetgevingen, Landsbesluiten, e.d.,
* wetten, grondwet en grondswetsregelingen, (gecombineerde) in-externe voorschriften, protocollen en reglementen e.d.,
* beslissingen/beschikkingen/uitspraken/arresten/jurisprudentie e.d. (of nalating van e.e.a.) door/vanwege de toepassende (3de) macht,
* rijksregelingen en rijkswetgeving, het Statuut zelve, aanwijs-/aanwijzingsbevoegdheden, beginselen, principes, criteria e.d.,
* doen of laten van uitlatingen middels media(-berichten) en andere openbare uitlatingen of verzwijgingen, of anderszins

opdat buitenwerkingstelling, uitholling, onbereikbaar-making en neutralisering (Kaltgesatz),
het van toepassing (of niet) verklaren van [onderdelen van]

* de ondeelbare Mensenrechten in de meest ruime betekenis van het woord o.a. geregeld in het Internationale Recht en
* in het daaruit ontwikkelde EVRM en andere mensen-, dus ook kinderbeschermende verdragen, zoals
* Internationale (VN-) verdragen, protocollen, uitspraken, beslissingen, adviezen en aanwijzingen e.d.
* maar ook traktaten, (bi-)laterale overeenkomsten e.d..
Enzocetera
[einde definitie]

Bewijs~toepassing:
Het tijdsvolgordelijk Hollands proces, beginnend bij de uitroeping van de Heerlijkeden in de Middeleeuwen,
via de uitvinding van de boekdrukkunst en dubbelboekhouden ± 1450,
1621, 1634, 1795, 1815, 1863, 1948, 1954, 1969, eind ‘sixties, jaren zeventig, tachtig en negentig,
2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010…

hans willems ;
http://www.geblokkeerd.door.ErnstHirschStallin.com