Nederland door vreemde ogen

In het literair-politieke magazine The New Yorker staat deze week een artikel over het Nederland van nu getiteld “The Dutch Model, multiculturalism and muslim immigrants”. Het zelfbewustzijn is een mank instrument en dus is het soms verhelderend eens door de ogen van een ander naar jezelf te kijken. Nu penitentiair medewerkster Rita Verdonk het gezicht van de Liberalen wil worden, wordt het artikel nog scherper.

Het artikel kijkt met een zekere naiviteit naar Nederland zoals alleen vreemdelingen dat kunnen, niet vastgebakken aan voorveronderstellingen of sociaal-culturele verwachtingen. De meeste artikelen die je leest in de Amerikaanse pers althans hebben grotendeels dezelfde teneur: bewondering voor het Nederland dat is geweest, verwondering voor het Nederland dat is. Het artikel in The New Yorker van Jane Kramer is daarop geen uitzondering, maar ze graaft wel ietsje dieper en met verrassende conclusies hier en daar.

OORZAAK
Zo komt ze tot de opvallende conclusie dat de wortels van de problemen van de multiculturele samenleving niet zo zeer in de paarse jaren onder Wim Kok liggen waarin de evidente problemen doodgezwegen werden. De problemen hebben twee grote oorzaken volgens haar: een kultuurschok tussen de cultuur van de zuilenmaatschappij en de cultuur van een post-industriele maatschappij, en het regeringsbeleid van de kabinetten Ruud Lubbers ten aanzien van immigranten.

Terwijl de zuilenmaatschappij voorschrijft dat ieder in zijn eigen zuil leeft en dat je de ander slechts hoeft te tolereren om tot een harmonische samenleving te komen, blijkt dat juist in de diversiteit van de post-industriele stad niet langer houdbaar. Het zijn niet de buitenlanders met hun oneigen cultuur die daarvan de oorzaak zijn, maar het angstvallig vasthouden aan het bestaan van een ‘Hollandse identiteit’ en een ‘Europese identiteit’ die de culturele spanningen veroorzaken, omdat de globale sociaal-economische organisatie in een stadium van post-industriele ontwikkeling zit waarin diversiteit en mobiliteit centraal staan. Met andere woorden, de autochtonen verkeren in een identiteitscrisis en houden tegen beter weten in vast aan een verstijfde identiteit die uit de tijd is.

Ten tweede, stelt Kramer vast dat het juist de periode van de rechtse kabinetten onder Lubbers waren die het polder model geschapen hebben. Lubbers zegt daarover in het artikel: “Mijn job was om de economie te herstellen. Emancipatie neemt niet plaats in de openbare ruimte.” Het was de socioloog Rinus Penninx die onder Lubbers het immigratie beleid vorm gaf met een rapport over de immigratie politiek in 1983.

GEVOLG
Het gevolg was dat toen Pim Fortuyn de potentie van de anti-vreemdelingen politiek in de smoezen kreeg alle politieke en sociale grenzen los kwamen. Fortuyn kon dat doen met enige naieve sympathie: “Ik begrijp de Marokkanen goed, omdat ik met heel veel jonge Marokkaanse jongens geslapen heb.” Maar die naiviteit ging verloren toen hij vermoord werd, en in de plaats daarvan kwam een kwaadaardigheid na de moord op Theo van Gogh.

Het zijn nu rechtse en voormalig liberale politici die het opportunisme van de anti-vreemdelingen politiek aanwenden ten eigen bate. Rita Verdonk, Ali Hirsi Ali en Geert Wilders zijn daarvan de huidige boegbeelden. Hoe daar in het buitenland tegenaan gekeken wordt? Het artikel is niet mild.

Over Rita Verdonk:
“The Minister for Immigration and Integration is a former prison warden named Rita Verdonk, whose solution to any problem involving immigrants is to throw them out.”

Over Ali Hirsi Ali:
“She was their token stranger – their ‘good’ minority – a Muslim anti-Muslim feminist poster-girl celebrity.

Over Geert Wilders:
“Geert Wilders, a flamboyant but straight version of Pim Fortuyn whose claim to serious attention had mainly to do with the number of dead threats he received.”

Zo Nederland, daar sta je dan weer leuk op.

update (artikel nog niet online):
The New Yorker Magazine, “The Dutch Model” by Jane Kramer

 1. 1

  whose solution is to throw to any problem involving immigrants is to throw them out.

  Dat is dom, zeg. Minister Verdonk gooit uitgeprocedeerde asielzoekers er uit, niet zomaar immigranten. Om Verdonk zo neer te zetten heb je ferme oogkleppen nodig.

 2. 2

  Niet bepaald een nieuwe observatie, dat nederland nog steeds lijdt aan een post-verzuilings moreel vacuum.

  Maar ja, wat doe je eraan.
  Op rechts bashen? blijkens het stuk zit vooral het CDA erachter…

  Zo bezien hebben alle politieke hoofdstromingen schuld aan ‘de problemen’.

 3. 4

  De meeste westeuropese landen worden trouwens door die Jane Kramer afgeserveerd qua migrantenbeleid:

  There was the British “multicultural” model—or, to put it perhaps more accurately, the “You will never be us” model. There was the “We’ll support you, but please be invisible until you are us” Scandinavian model. There was the “integrated but not assimilated” oxymoron called the Dutch model. There was the “You’re guest workers, so you’ll be going home” German model—which, until the late nineties, put off even the possibility of citizenship for most immigrants and their children..

  Uit een eerder stuk in The New Yorker.

 4. 5

  … en uiteraard zit ’t venijn ‘m weer in de staart. De enige juiste oplossing is volgens Kramer de Amerikaanse: positieve discriminatie.

 5. 6

  Wat verfrissend is aan Amerika is dat je hier niet zoiets hebt als asielzoekers centra (die heten in het artikel dan bij gebrek aan een vertaalbare naam: holding camps), en dat de discussie hier rondom illegalen nu op gang komt maar het zwaartepunt ligt vooral bij enerzijds nationale veiligheid van de grenzen en anderzijds bij een positieve connotatie van illegalen en immigranten als mensen die veel opofferen voor een betere toekomst, in Nederland heten die ‘profiteurs’, vanuit dat kader moet je ook die zin rondom Verdonk lezen.

 6. 7

  Juffrouw Jannie gebruikt een hoop holle woorden (als het maar galmt) in haar eerste argument. Het tweede argument (poldermodel, Lubbers, immigratiepolitiek) is mij even onhelder.

  Fortuyn kon anti-vreemdeling zijn met enige sympathie, die verdween toen hij vermoord werd. Huh ?

  Politiek rechts loopt nu voorop, ten eigen bate: Verdonk, Hirsi Ali en Wilders. Ten eigen bate ?

  Verdonk is de traditionele kop van jut: verantwoordelijk minister die illegalen moet uitwijzen. NL als prison onder de prisom warden, huh ?

  Hirsi Ali als knuffeldier ? Huh ? AHA is bijzonder controversieel en propageert dingen waar ze niemand mee mee krijgt.

  Geert Wilders staat er tenslotte leuk op.

  Zelden zo’n Amerikaanse “analyse” gezien.

 7. 9

  In de US heb je sowieso geen ‘profiteurs’ want er valt daar niets te ‘profiteren’ van sociale voorzieningen.

  En een assielzoekerscentrum (waar je gewoon in en uit kunt lopen) noemen ze daar een ‘holding camp’? LOL! Hoe noemen ze Guantanamo Bay dan wel niet?

  En assielzoekers zijn sowieso allang geen issue meer hier, op wat naweeen van uitgeprocedeerden na dan.

 8. 10

  Wie heeft er een asielzoekerscentrum nodig wanneer je trophee-huntinggewijs Mexicano’s van achter een muur kan wegknallen in de woestijn?
  Wij Europeanen zijn mietjes.

 9. 11

  Wat een gelul zeg, Caprio. Er heerst wel een verfrissende wind jegens illegale immigranten in de VS, maar er staat toch wel een groot hek tussen Mexico en Texas. Laten ze dat dan neerhalen.

  De heren kapitalisten kunnen illegale immigratie natuurlijk wel waarderen want die willen import van spotgoedkope werkkrachten.

 10. 12

  …een positieve connotatie van illegalen en immigranten als mensen die veel opofferen voor een betere toekomst…
  Weer wat geleerd. Ik dacht altijd dat illegalen werden gewaardeerd omdat ze zulk goedkoop werkvee zijn, en geen grote bek tegen de baas durven op te zetten omdat ze dan geen werk meer krijgen. Met 100.000en levend in ‘Colonias’, sloppenwijken zonder stroom, electra, water, vuilnisophaaldienst.
  [img]http://www.bic.state.tx.us/img/colonia_kids.jpg[/img]
  terwijl de rijken/blanken zich verschuilen in hun ‘gated community’?

  Moeten we daar nu een voorbeeld aan nemen?

 11. 13

  @boog: typisch geval van niets van Amerika weten: de sociale voorzieningen zijn hier minstens op hetzelfde peil als in Amerika. De problemen bestaan vooral voor de middenklasse voor wie gezondheidszorg en onderwijs privaat betaald moeten worden. De uitkeringen zijn juist prima geregeld.

 12. 14

  “het zwaartepunt ligt vooral bij enerzijds nationale veiligheid van de grenzen en anderzijds bij een positieve connotatie van illegalen en immigranten als mensen die veel opofferen voor een betere toekomst”

  Die tijd is voorbij, vrees ik:

  http://dneiwert.blogspot.com/2006/03/immigration-conundrum.html

  Kramer’s zuilentheorie vind ik wel interessant, maar heb ik al vaker gehoord.

  “bewondering voor het Nederland dat is geweest”

  Bewondering voor de “mythe” van een Nederland dat wellicht nooit geweest is?

 13. 15

  @mescaline: denk je nu echt dat Hirsi Ali, Verdonk of Wilders zo in de kijker hadden gestaan als ze geen anti-immigranten beleid hadden? Noem eens een ander thema van 1 van de 3 op bijvoorbeeld, dat weet toch geen kip!

 14. 18

  “omdat de globale sociaal-economische organisatie in een stadium van post-industriele ontwikkeling zit waarin diversiteit en mobiliteit centraal staan”

  Ja, dat begrijpt Mat Herben natuurlijk niet.

 15. 19

  @pelayo: dat artikel moet je vooral niet verkeerd lezen (i.e. buiten context) namelijk dat ze A. dus werken (i.t.t NL waar de jacht al jaren geopend is op illegalen) en B. dat artikel steunt het pro-illegalen debat in de VS momenteel (zie ook de massale demonstratie afgelopen week).

 16. 23

  Er bestaat aan de buitengrens met Mexico een actief patrouilleer beleid, met veel pro en tegen protesten en acties zoals de militiamannen. Maar in andere staten bestaat er vrijwel geen actief opsporings- en uitzettingsbeleid van illegalen, dat heeft wellicht te maken met de 20% tot 25% die Hispanics uitmaken van de bevolking, i.e. de kiezers.

 17. 25

  In Nederland werken de meeste illegalen ook. Illegaal werk, dat dan weer wel natuurlijk.

  Maar daar ging het helemaal niet om. Het me om die arrogantie van het US beleid tav het NL beleid. Net doen alsof wat ze daar doen ‘the right thing’ is.

 18. 28

  @Degtyarev Pekhotny : Zo is het !

  Anderszins ook een grappig artikel, geschreven met de spreekwoordelijke (polaroid) zonnebril op. Rare jongens die Amerikanen.. Zouden ze zelf ook zo kritisch zijn over hun eigen misstanden??

 19. 29

  Het zijn niet de buitenlanders met hun oneigen cultuur die daarvan de oorzaak zijn, maar het angstvallig vasthouden aan het bestaan van een ‘Hollandse identiteit’ en een ‘Europese identiteit’ die de culturele spanningen veroorzaken

  Goed artikel, caprio. Beetje hanige kretologie voor de geschoolde burger economen (of misttoeters).

  post- industrieel, divers ,harmonie, post-industieel etc.

  In het citaat maakt een ding me subiet tot een antogonist voor het leven omdat in en in uw perversie symboliseert of die van uw klasse karakteriseert.

  Ergens staat de term ‘oneigen cultuur’ ingevlochten. Ik kwalificeer dat als het perverse wapen van de blanke, christen kapitaalrijken en viceversa. De contra-productiviteit maar dan als embleem, symbool voor een minderwaardigheidsgevoel jegens overigen.Alle overigen. Geen Naasten, Slechts Concurrenten, Rivalen, Vijanden.
  Dit is precies de shit van het heilig gekoesterde vooroordeel en is de wortel van heel het racisme.
  Onthou een ding van mij, globalist, er zijn nooit ofte nimmer ‘oneigen’ culturen ontstaan of geevolueerd. Deze oorspronkelijkheid is door types als u en de uwen en de bezittende klasse veilig gesteld door uitstoting en vervreemding en pas daarna krijgt de inboorling, de indiaan, de aboriginal, de tegenstander het etiket ‘oneigen’. Wat een vreselijk wreed onrecht ligt er opgelsoten in twee lettergreepjes., een enkel samengesteld begrip, idee, opvatting,expressie enu uitkomst. Foei, krijg het warm van.

 20. 30

  Ik tel in de opsomming dus 3 oorzaken. Anti-vreemdeling klinkt niet erg liberaal. En misschien een gebrek aan goede boegbeelden doet mij dit artikel in deze vorm niet verbazen.

 21. 32

  @Binga: inderdaad, het artikel is erg gericht op het verbazingwekkende pact tussen het liberalisme en het anti-immigratie blok.
  De Amerikaanse maatschappij is doordat de maatschappij veel gepolariseerder is dan in NL, ook veel zelfkritischer en toleranter. Dat je daar in NL nauwelijks iets van leest licht vooral aan de zelf-ingenomen gesloten cultuur van den Nederlander.

 22. 34

  De Amerikaanse maatschappij is […] veel zelfkritischer en toleranter.Dat je daar in NL nauwelijks iets van leest licht vooral aan de zelf-ingenomen gesloten cultuur van den Nederlander.

  Zooooo, is dat zo? Is het percentage Amerikanen dat bv. de Washington Post leest groter dan het percentage Nederlanders dat bv. de NRC leest?

  Graag verneem ik de statistieken.

 23. 35

  “De Amerikaanse maatschappij is […] veel zelfkritischer en toleranter.Dat je daar in NL nauwelijks iets van leest licht vooral aan de zelf-ingenomen gesloten cultuur van den Nederlander.”

  Zelfkritischer, dat geloof ik wel. Zeker als je de blogosfeer daar bekijkt. Zie vooral ook de recente affaire Domenech. Toleranter? Tot op zekere hoogte. Maar dan moet je niet naar Little Green Footballs (Amerikaanse GeenStijl) of zo surfen, natuurlijk.

  Ik denk dat het gewoon heel moeilijk is om op welk volk dan ook een etiket te plakken, hoe verleidelijk dat soms ook is.

  Trouwens, wat is tolerant? Veredelde NIMBY?

 24. 36

  @Guy: het grappige is dat jij de extremen in Amerika gebruikt in je pleidooi om het intolerante van Amerika aan te tonen, maar daarbij precies aantoont wat ik beweer: dat kan allemaal in Amerika en je wordt er niet voor onthoofd, afgeslacht, voor kutbuitenlander uitgemaakt, noch word je ervoor het land uitgezet.

 25. 37

  “het grappige is dat jij de extremen in Amerika gebruikt in je pleidooi om het intolerante van Amerika aan te tonen”

  Ik toon het intolerante van Amerika helemaal niet aan, ik bedoelde gewoon dat het er maar van afhangt waar je kijkt. Ik hou trouwens helemaal geen pleidooi.

  “en je wordt er niet voor onthoofd, afgeslacht, voor kutbuitenlander uitgemaakt, noch word je ervoor het land uitgezet. ”

  Dit is overigens ook best wel een extreem rijtje, hoor ;-)
  Tenzij je dat rijtje als “structurele” problemen “in Nederland” beschouwt. (afgezien van dat kutbuitenlander, dan, dat is aardig structureel)

 26. 38

  Kweenie hoor ,alles is relatief en het blauw van de lucht hier is ook overal even zwart.

  Komt door een liberalisme -een subliem type kolonialisme kenmerken hoogmoed arrogantie en megalomanie -al met al de hoge zonde van de gulzigheid en schraperigheid. de konsekwetie van deprivatie en de ontmentselijking van het winnaar syndroom waar behalen van korte trmijn, het direkt resultaat de ontworteling van alle moraal -volks (these) en burger (anti-these) sublimeert in de paradoxen van alles wat met vrijheid samenvalt maar niet materialiseert. En holle vrijheid en een burgermoraal van folter en lange geseling en immobilisatie in een schamel bestaan, hoe dan ook een economische wet en functie, net zolang men alle hoeken en gaten uit die verzengende hel van deprivatie aan kans, kennis, ontplooiing, handgeld, werk, inkomen en gebrekkige civilisatie van de het meerderheidsbelang niet in verhouding kunt brengen met (arbeids, mensen) recht, rede en ratio van het zwart van alle dagen. De erecode van zelfbehoud en integriteit van geweten verbied het je. Toegeven is een nul optie. Je valt in duizend duigen en beledigt de voorvaderen en alle eerste zonen in corruptie,leugen en bedrog en alle minnestrijd verwordt tot een mager aftreksel van de belofte. In de asimilatie aan de uiterlijke drogbeelde van dogma , orthodoxie, de gesel die agressie en lust heet en de in de laffe expansie door oorlogvoering culmineert om een a-historisch bewustzijn te vrijwaren van elke schaamte en
  politieke verantwoording lijkt me onzinnig en verspillend en overmoeiend. Zonder kwaliteit. De dood als onder handeleraar der gerenommeerdhied en cumlaude burger ethiek.De elitaire fielt en ploert, archetype voor de misdaad uit geweten en kille macht.

  De zon ,alle natuurverschijnselen ,de luister der seizioenen, god, niets is zo civiel als vrijheid te koppelen aan de solidariteitsgedachte, demilitarisering, vredeswil. Een kracht, een gebalde volkswil die alle accumulatie aan denken, wetenschappen, het intellect, de machten, krachten, lusten en lasten naar ratio en rede van de existentiele behoeften van onze gemeenschappen zodat de resultaten van de inspanning, de economie der meerwaarde aan en door en voor het klasse vrije bewustzijn en de nieuwe civilisatie van man en vrouw ter beschikking en door uitsparing ten goede wordt gesteld voor de toekomst v.d. wereld van de vrije mens in sublieme gelijkhied en vrede. Amen.

 27. 41

  @nove: vreemd genoeg zou ik je willen adviseren iets meer tijd en woorden te nemen om jezelf uit te drukken, ja ik weet het dat klinkt vreemd als je net zo’n hele bak aan concisie hebt uitgebrult, maar je zult zien dat je opeens veel overtuigender wordt, want in de kern van je betoog heb je natuurlijk volkomen gelijk, dat staat buiten kijf.

  @Lodewijk: mijn man, wat rook jij allemaal niet? Get a life.

  @Guy: touche. het leven is zo simpel.

  @boog: washingtonpost heeft ongeveer 800.000 lezers geloof ik. Maar je kunt daar niet al te simplistisch in zijn, tenzij je Telegraaf leest, dan kun je zo simplistisch zijn als je wilt natuurlijk. Om verschillende redenen: Washington heeft geen kiesrecht, dwz zij zijn niet vertegenwoordigd in het Congres, erg heikel punt hier: no vote, no tax, of zoiets. Daarnaast is de WP zoiets als het NRC of de Volkskrant, of boilingpoint.nl, ze hebben niet veel volk dat hen leest maar wel veel opiniemakers. wp heeft enorme geloofwaardigheid, ik weet of die term je iets zegt hoor, roep maar.

 28. 43

  Caprio, dankjewel. Goed advies. Onder druk presteren staat hier constant op de agenda. Me tot de kern beperken..kappen..wieden..schonen..de kern beetpakken.yes..yes..hoe ga ik dat aanpakken. Merci, Caprio..later!

 29. 44

  Lodewijk: om je koffer vol trivialia nog verder te vullen:

  Excellent Brandaris – Selected Dark Shag Tobacco.
  Ik rij geen auto
  Ik heb geen hond, geen kat, geen vriendin, vrouw, geen minnaar. Ik ken geen heilige pastoors, dominees, ondernemers, politici, agenten en soldaten. Die hebben allamaal de kolder in de kop.Hartstikke zot zijn ze.Gek wordt ik van ze en hun systeem, de Orde en het Onheil.

  Die shag van mij is zeldzaam aan het worden.zeker in het buitenland een schaars goed. Hier wel lang bekend maar elders het zwarte zwaantje..

 30. 45

  Caprio: ik denk dat de gehele usa media en burgerlijke pers ‘credibility’ ,geloofwaardigheid meekrijgt, mede vanwege het belang wat in bvb. in nl en eu landen door het hoger en aller allerhoogste kader *(regeringskringen, instituties) aan hun werk wordt gehecht. U krabt mijn rug, krab ik de uwe. Mutual Love, we can’t be beaten. Hoe men er toch toe komt te verdalen in misvattingen over wat het ‘hoogste kader’ ter land,ter zee en in de lucht zo blauw ik hou van jou is per land, per economie en per cultuur, hoort voor mij tot de raadselen van de tijd. Die alleen daardoor al afdwaalt van haar taken. Het hoogste kader lijkt mij het jongste kader, de kinderen, hun gezin, ouders etc..

 31. 46

  De inleiding bij deze post zegt het al: soms is het verhelderend om door de ogen van een ander naar jezelf te kijken. Als je zelfonderzoek wilt doen, kan je dan de op- en aanmerkingen van die ander aanpakken en die ofwel weerleggen, ofwel voor waar aannemen en er al dan niet iets mee doen, of nader onderzoeken. Als je zelfonderzoek wilt doen, dan ga je in ieder geval niet lopen jij-bakken.

  Voor mij was het wel verhelderend om een andere oorzaak van de immigratieproblematiek te vernemen, dan dat het gaat om de puinhopen van paars. Voor mij, indien ik graag zou willen weten hoe het zit, zou dit nader onderzoek betekenen. Het interesseert me echter niet zo veel hoe het komt, als het maar opgelost wordt. En vingertjeswijzen naar paars of lubbers lost niets op.