Native Perspectives 16

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Would be haiku

How joyful for Spirit to see life force blossoming
How painful for ego to see chances for blossoming not realized

Spirit is the pond in which occasions are ripples
Ego identifies with ripples: up with success and down with failure

With large ripples, mind and words fail to express what is experienced

Spirit, knowing separation is illusionary, remains placid
Ego seeking contact and seeing its evasive nature, scrambles for comfort

To the extent we embody Zorba the Buddha, we live life:
express pond and ripples perfectly

– – –

We should make things as simple as possible, but not simpler

When so deeply involved with what this blog is about, this haiku of sorts seems unavoidable to express the world I live in.

This world behind high hopes and despair is only visible for those who can see beyond appearances. Who have the ability and take the time.

I see my involvement pressing this ability on me. My Zorba is reluctant, my Buddha is willing. We see this ego in action; being moulded by the ripples it creates.

Reacties (41)

#1 Gezellig

hm? Steeph?

 • Volgende discussie
#2 Steeph

Sorry. Ik had het stuk voor Emil geplaatst en vergeten de auteur goed te zetten. Bij deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 niemand

Geen links maar wel reli!

The loneliness of the long distance runner.
Running against the wind.
En inderdaad: een would be haiku.

Where 15 eventually continued to fail it appears that 15#1 was right: the author is a self propelled shouting loner. Usually Sargasso forbids writers like this so somebody ought to tell Steve about it so he can notify Carlos and within the redaction meeting they might decide EM>WB <> DP.
Hey Bullie, come in please…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 niemand

Hey, filter alert!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Martijn ter Haar

Alle wetenschappelijke pretenties zijn weg, we varen nu volledig de helder spiegelende geestesmeren der new age op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 niemand

En in relatie met de meest inspirerende muzieklijst en mijn kleine bijdrage daar hier een kleine hint naar werk dat prachtig is maar geen effect sorteert want de wereld is nog steeds kut.

Preken op de kansel werkt niet.
Kunst werkt niet.
En Don Quichot zijn net zo min.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bullie

The only problem
with Haiku is that you just
get started and then”

Roger McGough

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 zutman

Wat schattig: een ‘haiku’ als een lied van Huub Oosterhuis.

http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2004/detail_objectID454652_FJaar2004.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Emil Möller

mensen, nu mijn insteek weinig positiefs oproept, mag ik u verzoeken een geestverwant van mij eens in dit forum te becommentariëren?

dat zou fijn zijn en mogelijk ook leerzaam

http://www.tni.org/detail_page.phtml?act_id=18465

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 larie

Alstublieft Emil ALSTUBLIEFT! Zo onderhand ga ik je berichten bekijken als die van de schetsen van Crachat..soms lastig maar soms ook een stapje, he he eindelijk een stapje….Please continue..alleen de term “would be”al in deze is gewicht in goud…het deed me iets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 larie

Ik bedoel, je doet moeite om iets te verwoorden..een (jouw) inzicht over iets en dat wil je uitdragen anders sta je hier niet.

De realiteit is dat en gross “men” niet openstaat om de ingeroeste mening bij te stellen of , beter nog, af te wenden.

Ca c’est la vie Emil. Polijst je rug :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 larie

Voor ik afhaak..ik voel wel iets van een geestverwantschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 S’z

Ik schuil me achter Larie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 m44

Goochelen is toch niet zo moewilik jongens ?

We hebben het over de ideen van no kidding Bhagwan vrede zij met hem.

Ik hou niet zo van Japanners met spirit, maan en water, dus die wouldbe haiku viel hier heel kort effetjes in een dipje. Maar Bhagwan, dat zie je nou zo wel, die kan je niet stuk krijgen, en dat hoeft ook niet.

In het echt ging het echter wat minder genuanceerd, en de berichten waren dat ook, op http://www.zorbathebuddha.net/ b.v.

Zijn escapades, tegenwerking en finale is op Sargasso geen postjes waard geweest, maar https://sargasso.nl/archief/2007/12/18/de-verstikkende-normen-in-nederland/ vervangt niet onaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 niemand

@m44
Bhagwan, Boeddha?!

Wtf, zijn we nou gered?
Gaat Sargasso ons bekeren?

Of weten we nu waarom Waco slecht was?
Ik lees zelfs dat Ratzinger daar de hand in had.

Geweldig, wat een diepe gedachten hier.

En ja, googelen blijkt moeilijk.
Mijn respect.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Emil Möller
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Pepijn

We should make things as simple as possible… Then perhaps you should try a little harder.

Je kan beginnen met een duidelijk antwoord op mijn redelijk eenvoudige vraag.

Na energie uit zoet en zout water gaan we nu energie winnen die vrijkomt als je stromen yin en yang bij elkaar voegt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 su

Faith alone won’t sustain us no more.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 HansR

@Emil
Een gedistribueerd bewustzijn in een gedistribueerde relidiscussie?

Aha, de aap uit de mouw in de NRC-link: Spiritual Awaking. The Hidden Key to Peace and Security, Just and Sustainable Economics, A Responsible European Union. ik citeer: Hij herhaalt dat nog eens: „Alles hangt ervan af of de gelovigen werkelijk één zijn in hun liefde voor Christus.” (als basis voor de oplossing van de wereldproblemen). Het boek beschrijft de oplossing van de wereldproblemen in dezelfde termen waarin jij dat doet. Want hoewel Heldring concludeert: Wat spiritualiteit ook moge zijn, het is misschien een voorwaarde, maar geen panacee. Alle spiritualiteit sluit het harde en vaak vervelende werk aan de oplossingen niet uit, lijkt spiritualiteit wel als voorwaarde te worden geaccepteerd. Zowel door Heldring in de bespreking als in het boek zelf.

Je bent echt een relipromotor.
Je bent echt religieus.

En iemand die dat is en hier de discussie een zwengel die kant op probeert te geven mist iets. Namelijk gevoel voor…

Dit is niet meer een discussie op gang brengen. Dit is verkapt religie als randvoorwaarde voor oplossingen inbrengen.

Of mis ik iets over Sargassolezers?
Of over de redactie?

Of heb ik toch al die tijd gelijk gehad?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Emil Möller

@ 17: die vraag heb ik in posting 69 van de vorige sessie beantwoord in 39 woorden >

een trotse early adapter met een onderbuik aansturend ding (i phone, EV, http://www.youtube.com/watch?v=cJbVKxssBDE&feature=related ) wil dat wat dat ding in positieve zin onderscheidt (emissies, fossiele afhankelijkheid) niet door de 1e de beste wordt gedebunked.

Uhuh, die loopt op koole!

of heb je nog extra wensen inzake de leesbaarheid van deze posting?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Emil Möller

@19: misschien zou je zo goed willen zijn mijn commentaar bij het stuk van Heldring te lezen.

Dat neemt hopelijk wat misverstanden weg.

Ik geef het voor het gemak nog even weer:

Geachte heer Heldring,

Het is telkens weer een genoegen te zien hoe zorgvuldig u zaken beschouwd.

Ook ten aanzien het fenomeen ’spiritualiteit’ doet u dit. Ik zou daar graag enkele opmerkingen, cq aanvullingen bij maken.

Zoals ik het zie is ’spiritualiteit’ een voorwaarde om voortgang te boeken ten aanzien van n’importe welk probleem. Het vormt de basis om te _willen_ werken aan oplossingen. In die zin is het een panacea.

Precies daar ligt naar mijn overtuiging de uitdaging waar we als mensheid voor staan. Hoe gaan we _verlangen_ naar het verlichten van lijden van planten, dieren, mensen?

Als we verlangen, zullen we merken dat we alle middelen hebben om oplossingen te realiseren.

Susan George verwoord dat ook helder op http://www.tni.org/george/

‘Spiritualiteit’ is een onderzoekbare dimensie, toegankelijk voor alle mensen.
Alle grote religies bieden in hun esoterische traditie onderzoeksmethoden voor dit domein.

De wetenschappelijke methode is ook geschikt voor het onderzoeken van dit domein:

– iemand heeft een ervaring / waarneming
– de wijze waarop deze ervaring / waarneming tot stand is gekomen, wordt aangeboden aan derden (methode)
– derden gebruiken deze methode en koppelen hun ervaring terug aan degene die de ervaring had
– er is nu een dialoog / overeenstemming ten aanzien de oorspronkelijke ervaring en kunnen we spreken van een -intersubjectief- feit

Ken Wilber heeft in zijn boek ‘Integrale psychologie’ een overzicht gegeven van veel religieuze en psychologische systemen. Daaruit blijkt een grote mate aan overeenstemming inzake menselijke bewustzijnsontwikkeling.

Deze bewustzijnsontwikkeling is een ander woord voor de dynamiek in het spirituele domein.

Indien wetenschappers (en allen) serieus werk willen maken van het zetten van grote / betekenisvolle stappen richting oplossingen, dan is het spirituele domein het enige wat werkelijk oplossing biedt. Een panacea.

Zoals gezegd, zijn alle middelen voor handen om datgene waarnaar verlangt gaat worden te realiseren.

Het is een kwestie van willen.

Emil Möller
Maastricht

ps1: zie ook mijn commentaar bij http://solveclimate.com/blog/20080717/gore-calls-clean-tech-moonshot-repower-america

ps2: ben zelf ook een fervent wandelaar (en fietser); lijkt me leuk eens een stuk samen te wandelen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Emil Möller

voor degenen die een beetje blogmoe zijn, is
http://www.wecansolveit.org/page/s/joininterstitial
misschien iets

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 m44

Kan wel wezen @wiedanook….

ik ben ervoor eens uitgebreid samen te motocrossen.;||

@Emil Moller, er is formeel en inhoudelijk niets mischs met jouw ‘spiritualiteit’, die is kritikasterproof. En maniacal fool proof. Plus vars.

Maar niet ‘Wat een echte Control Body wil dat gebeurt ook’-proof. Verre van.

Laat de volgende in de serie nou eens een voorbeeld geven van: een publieke wens die is gehonoreerd door een Controlling State. Wegens het feit dat iedereen daar beter van werd. En anders: door een UnControlling State. Wegens het feit dat iedereen daar beter van werd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 m44

Je ziet wel dat ik publieke wens primair stel tegenover beloofd nut, hemel, fantastischheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 m44

Een bedrijfseconoom (vrijwilliger) die zijn geld waard is zou een fascinerend rekensommetje kunnen maken. “Hoeveel handelingen van hoeveel mensen met internet heb je nodig ?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 m44

Misschien is het mobilisatieplan op Sargasso voor die betere natuurlijke wereld een onderdeel van je eindscriptie/proefschrift.

Dat de natuur wreed en raar in elkaar steekt is hoef je niemand meer te vertellen. We zijn allemaal Maartens van Rossum. Toch vreemd dat je een behoorlijk doorzichtig ideaalbeeld voorschotelt… Waar alle biologen, filosoffen, tot en met – aan de laagste wal – een Philips Freriks eb een Matthijs van Nieuwskerks enz. dat ideaalbeeld al compleet hadden vermorzeld. Terecht!

Dus, het lijkt wel iets, waar je je voor inzet, maar met een breedbeeld zie je de vervormingen al heel gauw automatisch verschijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 m44

Halfuurtje faktuurtje. 95,– op de kop af, @Emil.

Jouw kutatfokaat reekent meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Emil Möller

@44: cynici hebben altijd een prettige uitwedstrijd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 niemand

@Emil
misschien zou je zo goed willen zijn mijn commentaar bij het stuk van Heldring te lezen.

Nee. Mijn eerste opmerking over gedistribueerde discussies probeerde aan te geven dat me dat niet zinvol lijkt. We discusieren hier en nu. En niet elders en op een andere tijd. Commentaren elders en bij andere stukken kunnen aardig zijn maar dan kun je gaan verwijzen naar het hele internet. M’n rug op! Lijkt me ook aan te geven dat jij niet helemaal begrijpt hoe internet werkt.

Maar omdat je nu hier de tekst weergeeft reageer ik wel. En ik moet zeggen dat ik geen aanleiding zie mijn commentaar in #19 aan te passen. Sterker: als jij zegt Zoals ik het zie is ’spiritualiteit’ een voorwaarde om voortgang te boeken ten aanzien van n’importe welk probleem. Het vormt de basis om te _willen_ werken aan oplossingen. In die zin is het een panacea diskwalificeer je je wat mij betreft als gesprekspartner. Spiritualiteit is nooit een voorwaarde voor wat dan ook. Het is op zijn hoogst een individuele beleving. En ook voor ieder individu anders. En daar zit ook het probleem als oplossingsaspect.

Een gezamenlijke wandeling zit er dus niet in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 niemand

En aanvullend wil ik nog zeggen dat mijn boek minder gaat over een wandeling maar meer over het concept dat spiritualiteit (religie) als basis voor de samenleving niet goed is.

En al helemaal niet voor een wetenschappelijke benadering van de wereldproblematiek.

En ik ben ondertussen toch werkelijk behoorlijk nieuwsgierig naar een opmerking van de redactie. Het kan er bij mij nl niet meer in dat er altijd beweerd wordt dat Sargasso alleen een medium is en dat de redactieleden alleen maar mededelen en niet direct hun mening verkondigen. Door Emil wekelijks zijn draadje te laten spinnen geeft Sargasso een lijn af.

New Wave Sargasso?

PS: met te zeggen: ben zelf ook een fervent wandelaar (en fietser); lijkt me leuk eens een stuk samen te wandelen geef je toch een beetje aan snel de inhoud van een boek te beoordelen zonder werkelijk maar een beetje naar de inhoud te hebben gekeken, zonder er maar een letter van gelezen te hebben. Je snapt er geen reet van en je weet niet waar het over gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 HansR

Shit, ik zie nu pas dat ik heb prijsgegeven dat ik niemand ben. Shit cookies :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Emil Möller

@ HansR en niemand: het lijkt me interessant eens te onderzoeken waar je sterk afwijzende reactie vandaan komt

zelfs de redactie lijkt verdacht te worden van medeplichtigheid aan, ehh, wat eigenlijk?

ik heb een kwartier naar je site gekeken en heb een indruk als dat je een interessante gesprekspartner zou zijn, vandaar mijn voorstel. Wandelen ervaar ik als een prettige vorm om gesprekken in te voeren

mn je laatste reactie maakt echter duidelijk dat je geen zin hebt

kom ik wel overheen

zullen de discussie sluiten?; het lijkt me dat we verder weinig waarde kunnen toevoegen met deze thread

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 S’z

@ #30 : achterhoedegevecht dat me doet denken aan de trieste verdeeldheid van (klein) links, of tussen groen en rood en en en. Je wil toch niet dat alles perfect zit vooraleer er maatschappelijke veranderingen komen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 HansR

@32
ik heb een kwartier naar je site gekeken en heb een indruk als dat je een interessante gesprekspartner zou zijn
Lees eens wat…
Ik praat niet als ik wandel.

De discussie sluiten?
Hij lijkt me net begonnen. De essentie van wat jij inbrengt is nl niet de verbetering van de wereld met alternatieve energie of wat dan ook. De essentie is de spiritualiteit die jij als noodzakelijke basis beschouwd voor een verbetering. Als je het anders beschouwd mag jij mij uitleggen wat nummer 16 te zeggen heeft.

@S’z
Hoezo achterhoede gevecht? Wat denk jij dan dat ik zeg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Pepijn

@20:
Emil, mijn vraag in je vorige stukje was “Dus met “EV > CSP” bedoel je iets als:
“(Meer gebruik van) elektrische voertuigen impliceert (meer gebruik van) geconcentreerde zonne-energie” ?”
. Daarop kan je gewoon JA of NEE zeggen. In beide gevallen kan je er nog een verklaring bij geven. Jij komt met een antwoord over dat “een trotse early adapter […] wil dat wat dat ding in positieve zin onderscheidt niet door de 1e de beste wordt gedebunked.”
Nou, dat is dus geen antwoord op mijn vraag, en ik begrijp eigenlijk helemaal niet wat die trotse early adapter ermee te maken heeft. We hebben het over een relatie tussen elektrische voertuigen en geconcentreerde zonne-energie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Emil Möller

@34: Hans, ik ben geen boksbal

als je belangstelling hebt voor minder lijden op deze planeet, dan stel ik voor een positieve toonstelling te gebruiken

dat is wmb een voorwaarde voor iets van kwaliteit te laten voortkomen uit een dialoog

@35: ceteris paribus geldt hetzelfde voor jou Pepijn. Lees alsjeblieft de verhalen achter de links waar ik reeds eerder naar verwees + de posting op Eurotrib die ik eerder hier weergaf. Het op deze plaats herhalen van wat daar staat lijkt me een verspilling van moeite.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 HansR

@Emil
Jij geen boksbal, ik geen bekeerling.

Voorwaarde voor kwaliteit uit een dialoog?
Je predikt hier als een dominee op de kansel en ik heb allerminst de indruk dat je met een dialoog bezig bent. Je geeft pseudoverlichte (denkend dat je Zen bent) antwoorden op reacties maar gaat werkelijk nergens op in.

Ah oui, c’est le ton qui fait la musique maar je bent een arrogante betweterige kwast die Zen en andere spirituele richtingen aanwendt om een punt te maken waar ik absoluut niet in mee wens mee te gaan. Je hebt de afgelopen 16 afleveringen je geen moer aangetrokken van welke kritiek dan ook. Moet ik denken dat als ik mijn toon verander jij werkelijk een open discussie aangaat? Ik ben te oud voor die flauwekul. Teveel gezien en gediscussieerd. Spirituelen en religieuzen kennen alleen hun eigen gelijk en niet dat van een ander.

Wat mij betreft inderdaad discussie gesloten maar niet omdat ik denk dat er geen waarde uit dit draadje zou kunnen komen maar omdat jij vertrouwen in een goede discussie niet hebt opgebouwd.

Je hebt je kans gemist met je native perspectives. Ik heb daar verder niets mee te maken, ben daar niets in. Een oneindige kleinigheid die als alles voorbij is vergeten en verrot is. Mijn mening doet er niet toe en die van jou net zo min.

Maar ik ben de beroerdste niet dus ik geef een een citaatje, een kleine persoonlijke noot (maar niet de persoon):

De [Europese – HR]grondwet is helemaal niet bedoeld om leesbaar te zijn. Niemand die voor de rechter komt, zal nog begrijpen wat er gebeurt. Mogelijk zelfs de rechter niet. Het hoogste gerechtshof neemt altijd beslissingen die gunstig zijn voor de heersers. Dat hadden we al gezien bij de inquisitie. Er is niets veranderd. Monniken in het zwart gekleed, managers in het zwart gekleed.
Het is de historische traditie van Europa.
Ah. Nu begrijp ik het. Het volk moet weer in de ketenen. Terug naar God.
Alles dat de mens niet begrijpt.
Europa gaat bezwijken onder het gewicht van de grondwet.
Onder de belasting van God en de geschiedenis.
En vermoedelijk ook onder de dichtheid van de bevolking.

Ik weet wie Santiago is.
Ik weet wat de route representeert.
Het is genoeg.

Als ik terug ben zal de wereld een ander aanzien hebben.
Ik heb haar veranderd.
Ik heb het boek opnieuw gelezen.
Het was een boeiende reis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Emil Möller

Hans, je bent een schatje

het beste met je been en struikel niet over de drempel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 S’z

Dat ieder de keien in zijn rivier verlegge ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 HansR

Emil je bent een eikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Pepijn

@36:
Emil, je bent een hopeloos geval. Je baseert een hele promotie rond een stelling die je na herhaaldelijk vragen nog steeds niet kan beantwoorden. Zeg dan gewoon dat je er ook geen reet van snapt, maar dat het wel goed verkoopt. Ik denk dat je beter een baantje kan gaan zoeken in een new-age winkel dan een promotie gaan doen. Uitleggen is zeker niet je sterkste kant, en dat heb je nou net wel nodig om een proefschrift te schrijven.

Of ik word hier gewoon beet genomen, en die Emil blijkt gewoon een pseudoniem te zijn voor Steeph als ‘ie peyote op heeft. In dat geval hoop ik dat dit de laatste aflevering was, en dat Steeph volgende week zijn onderzoeksresultaten toont.

 • Vorige discussie