QdJ – Moussaoui kanshebber doodstraf

In the case of the United States vs. Zacarias Moussaoui (a.k.a. Shaqil, a.k.a. Abu Khalid Al Sahraw) the jury has reached a verdict. As to Count I (Conspiracy to commit Acts of Terrorism Trancending National Boundaries) the jury was asked whether it unanimously finds that the Government has established beyond a reasonable doubt that:
1) the defendant was 18 years or older;
2) the defendant intentionally participated in an act, i.e. lying to federal agents on August 16-17, 2001;
3) the defendant participated in [that] act (..) contemplating that a life would be taken (..);
4) at least one victim died on September 11, 2001, as a direct result of defendant’s act.
The jury answered all these questions with ‘yes’.

As to count III (Conspiracy to Destroy Aircraft) and to count IV (Conspiracy to Use Weapons of Mass Destruction) the jury answered these four questions the same way. By this verdict the jury has found that death is a possible sentence in this case.

Negen mannen en drie vrouwen van de rechtbankjury in Alexandria, Virginia oordelen dat Al Qaeda-samenzweerder Zacarias Moussaoui in aanmerking komt voor de doodstraf vanwege zijn rol bij 9/11. In de aanloop naar dit oordeel werd de jury desgevraagd uitgelegd dat een vliegtuig als raket gebruiken, aan te merken is als een WMD.

 1. 1

  “In de aanloop naar dit oordeel werd de jury desgevraagd uitgelegd dat een vliegtuig als raket gebruiken, aan te merken is als een WMD.”

  Dit is waarlijk hilarisch!

 2. 3

  Als alleen het voornemen bestond, vind ik het een beetje dun. Maar we hebben nu gezien dat de vliegtuigen daadwerkelijk als raket zijn gebruikt. En met grote effectiviteit: 3000 doden met twee vliegtuigen. Ik vind het goed verdedigbaar om dat een WMD te noemen.

  Of iemand voor een voornemen de doodstraf moet krijgen, sterker nog of iemand uberhaupt voor wat voor misdaad dan ook de doodstraf moet krijgen, dat is een hele andere discussie.

 3. 4

  In het geval van 3000 doden kan ik me de doodstraf voorstellen. In Amerika zie je echter dat veel mensen ter dood zijn veroordeeld wegens een enkelvoudige moord. Dat vind ik niet te verdedigen.

 4. 6

  Is dan het hebben van een zak kunstmest ook niet wmd-en?
  Het is natuurlijk wel moeilijk, wanneer je Timoth McVain wèl, en den duischtere mohammedaan niet op het schavot zou brengen.

 5. 7

  Ik denk dat de discussie die in moet gevoerd worden inderdaad een andere is.
  Die over voor of tegen de doodstraf.

  Want alles wat die jury-leden beslist hebben is dat de maximum-straf mag worden uitgesproken. Hier is dat levenslang in de VS de doodstraf.

  Het feit dat hij schuldig is bevonden lijkt mij niet echt vreemd.

 6. 11

  Hmm, dus in principe kun je elk land dat een luchthaven heeft binnenvallen omdat daar WMD aanwezig zijn? USA is werkelijk een land van endless opportunities – grijns.

  Misschien kan hij na de veroordeling doen of hij tot christen bekeerd is en daarom de doodstraf krijgt?

  p.s. waar is de atheisten discussie gebleven?

 7. 13

  Zou de doodstraf krijgen voor fundamentalistische moslims ook nog gelden als ‘eervol sterven’ voor het geloof inclusief de 40 maagden?

 8. 14

  Tegen de doodstraf. Zeker in deze zaak. Er zijn nog teveel onduidelijkheden over de oorzaken. Maar mocht hij ter dood veroordeeld worden, moeten we dat in gedachten houden voor de toekomst. Mocht later blijken dat er toch meer achter de aanslagen zat, dan moet deze gedachtelijn doorgetrokken worden naar de andere betrokkenen.

 9. 15

  Ik wijs meer op de hypocisie van dat WMD-verhaal. Het amerikaanse leger gebruikt op dagelijkse basis wapens die onder gelijke omstandigheden meer dan 3000 mensen kunnen doden (oa. tomahawks), maar die worden niet als WMD benoemd…

  Daarnaast creer je een lijp juridisch precedent: Iedere kaper van een vliegtuig kan (ongeacht zijn doel) nu gezien worden als een persoon die wederrechtelijk een WMD bemachtigd en in gebruik heeft.

  Daarnaast missen jullie even dat deze man geen 3000 moorden gepleegd heeft. Hij werd een maand voor 11-09-01 opgepakt! Je kan em hoogstens medeplichting noemen omdat hij het wel wist maar niet vertelde voor 11-09. Overigens lijkt het me waarschijnlijk dat hij liegt, omdat hij gewoon graag de doodstraf wil krijgen.

 10. 16

  Ook leuk uit de oude doos:

  … gecondemneert hebben ende condemneren by desen geleyt te worden op het schavot, alhier voor ‘t stadthuijs opgerecht omme aldaer eerst zijn rechter hant, daer hij ‘t voorsseide verradisch, moordadige feyt mede bedreven heeft, met een gloijende, toesluytende ijser geschroeyt ende affgebrant te worden ende dat daernae met gloeijende tangen tot ses reysen ende verscheyden plaetsen -soe aen armen, beenen ende d’ gijen daer sijn lichaem meest met vleijsch becleet is- het vleisch uuijtgebrant ende affgenepen sal worden ende dat hy daernae levendich aen vier quartieren gehouden sal worden, beginnende van onderen ende ten laesten hem den buijck opgesneden ende zijn hart levendich uuijtgenomen ende in sijn ansichte geworpen ende daernae zijn hooft affgehouden zal worden ende dat zijn vier quartieren opten bolwercken van der Haechpoorte, Oostpoorte, Ketelpoorte ende Waterslootschepoorte deser stede uuijtgehangen ende zijn hooft opte Schooltoorn achter het logement des voornoemden heeren Prince op een staecke gestelt, sullen worden, verclarende alle syne goeden geconfisqueert ten proffijte van den Heer.

  Hoeveel moorden had deze man gepleegd?

 11. 17

  @15
  zo had ik het nog niet bekeken (dat precedent ding he)
  en wat de eervolle dood betreft, ik denk idd ook dat de man bekend omdat hij dan een martelaar wordt volgens zijn extremistische vriendjes

 12. 18

  Bram: Osama heeft toch in vriendenkring verteld dat alle kapers pas vlak vantevoren te horen kregen dat ze zich in bepaalde gebouwen moesten boren (1 of andere geluidstape van de CIA). Hoe kan deze gast dan meer dan een maand tevoren het wel weten als hij ook kaper moest worden? Het lijkt me nogal plausibel dat hij keihard liegt (hetgeen wat anders is dan bekennen).

 13. 20

  Een valse bekentenis is toch ook een bekentenis.
  Trouwens daar gaan ze zich in de VS denk ik niet te druk in maken.
  De nabestaanden van 9/11 wachten nog steeds op iemand waar ze hun wraakgevoelens op kwijt kunnen.
  Of hij nu een valse of echte bekentenis doet, wraak zullen ze krijgen

 14. 21

  Ach, ik snap ook nog niet zo goed waarom ze dat hele WMD verhaal nodig hebben. Medeplichtigheid aan meervoudige moord (en daar zijn we het toch wel over eens lijkt me), kun je in Amerika ook gewoon met de doodstraf bestraffen, dus die WMD’s zijn helemaal niet nodig.