Minister Cramer: Van top naar flop

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Cramer (Foto: Flickr/roel1943)

Soms neemt een minister een besluit dat voor de buitenwereld volstrekt logisch lijkt en soms neemt deze een beslissing waar je met de pet niet bij kunt. Soms lijkt het dan ook alsof de ogen gesloten worden, omdat er belangen spelen die niet uitgesproken mogen worden. En soms zorgt dat er dan weer voor dat een minister binnen een week van top naar flop kan afzinken.

Zo kreeg minister Cramer vorige week nog een compliment van de GroenLinks-fractie, omdat ze haar poot stijf had weten te houden rondom de toekomst van kernenergie in Nederland. Er zijn immers nog te veel problemen met de veiligheid en het opslaan van afval en dat leidt logischerwijs tot een voorlopige pas op de plaats. Het compliment was dan ook deels bedoeld als steun in de rug voor Cramer omdat ze ?zich nog wel eens omver laat blazen door Maria van der Hoeven, de minister van Economische Zaken?.

Amper een week later lijkt diezelfde Cramer toch weer door de knieën gezakt voor haar collega Van der Hoeven: Het kabinet geeft namelijk geen gevolg aan de kritiek op biobrandstoffen. Zo wees een onderzoek van het Milieu- en Natuur Planbureau de Europese Commissie er nog terecht op dat het nog maar de vraag is of biobrandstoffen voor een vermindering van de CO2-uitstoot zorgen. Simpel- weg omdat er in Europa te weinig grond beschikbaar is om deze gewassen te laten groeien. Gevolg: de gewassen moeten worden geïmporteerd en per saldo levert dit een zo goed als verwaarloosbare besparing op. Het schaadt zelfs het milieu volgens de onderzoekers. Amerikaanse onderzoekers, in Science, wezen er op hun beurt op dat grootschalige inzet van biobrandstoffen als alcohol en biodiesel het broeikaseffect dramatisch versterkt.

Maar helaas: het heeft niet mogen baten. De minister heeft het onderzoek allang weer diep verstopt in haar la en zet het huidige beleid voort. Want: ?Door het gebruik van biobrandstoffen te blijven ondersteunen, is er de kans dat zogenoemde tweedegeneratie-biobrandstoffen worden ontwikkeld?. En daar zit hem de crux die minister Cramer binnen een week van top naar flop laat afzakken.

Want, als het in gebruik nemen van kernenergie eerst nader onderzoek verdient, waarom besluit Cramer dan op dit vlak om wél door te gaan op de huidige lijn? Ze lijkt dan ook door de knieën te zijn gezakt voor de immer aanwezige economische belangen. En dat is meer dan jammer. Te meer omdat ze eigenlijk aangeeft dat het bedrijfsleven dit probleem hopelijk zal gaan oplossen. Terwijl een pas op de plaats en een Europees onderzoek naar deze tweedegeneratie-biobrandstoffen met behulp van subsidies net zo logisch was geweest. Misschien is Europese samenwerking dan ook alleen maar mogelijk als dit niet conflicteert met het Europese bedrijfsleven?

Reacties (2)

#1 Domino

Biobrandstoffen vermeerderen ook nog eens de uitstoot van CO2 als je de hele productieketen bekijkt. Het is de bekende fopspeen, maar dit keer met kwalijke gevolgen voor de voedselvoorziening EN de vergrote uitstoot van CO2.

Heeft u de peertjes al vervangen door spaarlampen op de plee en in de koelkast?

  • Volgende discussie
#2 Micha

Biobrandstof is goed maar alleen als het direct concurreerd met voedsel. Geen extra landbouwgrond dan gaat het wel goed.

Het grootste probleem is nog steeds overbevolking. Zelf al zou alle energie co2 neutraal zijn dan blijft de co2 stijgen.

Leuk dat men naar klimaatveranderingen kijkt maar eigenlijk hebben we hetzelfde probleem als apollo 13.

  • Vorige discussie