Maatregelen tegen jeugdwerkloosheid geldverspilling

OPINIE - De EU stelt maar liefst acht miljard euro beschikbaar voor projecten om jongeren beter naar de arbeidsmarkt te begeleiden, las ik vorige week in dit stuk van mijn Sargasso-collega Jos van Dijk. Ook lidstaat Nederland laat zich niet onbetuigd. Onlangs maakte de overheid bekend dat er ter bestrijding van de oplopende jeugdwerkloosheid nog eens vijftig miljoen euro extra zal worden geïnvesteerd in leerbanen, stageplekken en beter onderwijs voor jongeren.

Hoewel sympathiek, is het nutteloze geldverspilling. Als we bijvoorbeeld kijken naar deze publicatie (pdf) van het CBS, dan zien we dat tussen 2002 en 2009 zowel de kort- als langdurige werkloosheid voor alle leeftijdsgroepen min of meer gelijk opgaat met de macro-economische conjunctuur. Ook na 2009 is deze relatie natuurlijk gewoon intact gebleven.

Overigens is het natuurlijk helemaal niet vreemd dat met name de jeugdwerkloosheid sterk conjunctuurgevoelig is. Jongeren zijn immers afhankelijk van nieuwe of nieuw openvallende banen. In een periode van laagconjunctuur zullen er daar vanzelfsprekend maar weinig van zijn.

We kunnen er veilig vanuit gaan dat sinds 2009, toen de jeugdwerkloosheid nog onmiskenbaar conjunctuurafhankelijk was, de arbeidsvaardigheden van de Nederlandse jongeren niet wezenlijk zijn veranderd. Het probleem zit ‘m dus niet in het aanbod van arbeid, maar in de vraag naar arbeid. De maatregelen die de onze overheid voorstelt – kort gezegd: betere training voor jongeren – lossen op dit moment dan ook geen enkel probleem op.

Hoewel het in een periode van economische hoogconjunctuur wel degelijk zin heeft om te investeren in (de kwaliteit van) het aanbod van arbeid, zijn in een periode van laagconjunctuur investeringen in het aanbod van werk noodzakelijk. Maar jammer genoeg zijn juist dat soort investeringen meer Keynes dan Friedman. En dus mag het niet; niet van Rutte en niet van Europa.

 1. 2

  Er zullen vooral arbeidsconsulenten mee aan werk worden geholpen. Als we het quotum invoeren dat al die consulenten jongeren zijn (die dan hun medejongeren aan werk proberen te helpen) dan kan nog resultaat mee worden geboekt ook.

 2. 4

  Arbeidsconsulenten hebben de neiging alles als hun eigen succes mee te tellen. Dus een jongere die zelf een baan heeft geregeld, maar wel ingeschreven staat bij zo’n consulent, telt als “succesvol bemiddeld”.

  Het probleem is dat bedrijven in een laagconjunctuur niet het risico willen nemen om onervaren krachten in te zetten. Dat kost inwerktijd en het risico op een tegenvallende medewerker is groter dan bij een ervaren iemand.

 3. 5

  Startkwalificatie is hét woord. Dat er geen werk is is niet het probleem, het probleem ligt bij de werkloze/werkzoekende – hij heeft geen startkwalificatie, en dat blijkt ook uit de statistieken, dat het aantal mensen zonder werk, inderdaad veelal mensen zijn met onafgemaakte opleidingen dan wel vroegtijdige schoolverlaters:

  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/31B62F76-21E2-40C8-86AB-230589D4F9EA/0/2007k3v4p23art.pdf

  Op gemeentelijk niveau zijn er veel projecten nu bezig om deze jongeren zonder startkwalificatie in beweging te krijgen.

  http://www.vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/vsvleerplichtwet/brieven/beleid-jongeren-zonder-startkwalificatie

  Ik vraag me af of dat allemaal nutteloze geldverspilling is. Zolang er targets worden gesteld – x aantal mensen aan het werk krijgen, en daarop gecontroleerd kan worden, dan zie ik geen probleem.

  Er zijn veel slechtere vormen van re-integratie naar de arbeidsmarkt. Plus dat jongeren als ze al vroeg geen werk hebben, grote kans hebben langdurige werklozen te worden.

 4. 6

  @5: das er eentje voor de bullshit-bingo, het laat zo lijken alsof alleen lager opgeleiden geen kans maken op de arbeidsmarkt, weer een typische politieke spin. De realiteit die ik als recent afgestudeerde MSc. meemaak is echter compleet omgekeerd.

  Werkgevers zijn zeer inflexibel met het aannemen van mensen en laten gerust hun huidige werknemers wat extra hooi op de vork nemen. Er is voor hoog opgeleide starters genoeg werk hoor. In de vorm van stages, vrijwilligerswerk, co-schappen. Zolang de werkgever er maar geen cent aan hoeft uit te geven. Ik ben uiteindelijk maar voor mijzelf begonnen, dat kan dan gelukkig nog in mijn veld. En nee, het starten van een onderneming levert ook weinig op qua inkomen. Maar altijd nog meer dan een stage. En het geeft mij alsnog meer voldoening.

  en het kan natuurlijk altijd erger: http://motherboard.vice.com/nl/read/je-stage-kan-altijd-erger-bijvoorbeeld-als-je-ps4s-in-elkaar-moet-zetten-voor-foxconn

 5. 8

  Geen verspilling, de EU kan roepen dat de EU wat doet, en allerlei bemiddelingsclubjes raken afhankelijk van de EU.
  Een oude koloniale wijsheid, toegepast door Brussel ‘laat de bezette volkeren betalen voor de bezetting’.

 6. 10

  @9 Je bedoelt waar de VUT voor bedoeld was?

  @5 Startkwalificatie is niet echt het geval als er meer werkzoekenden (694.000) dan vacatures (krap 100.000) zijn. Het begeleiden van jonge werkzoekenden naar werk is momenteel dan ook als het leiden van een kudde koeien naar een glas water. Desalniettemin, er zijn inderdaad slechtere vormen van (re-)integratie. Zoals je zelf al geldt dat jongeren niet te lang werkzoekend moeten zijn: dan hebben ze meer kans om langdurig werkloos te zijn. Leuk geprobeerd dus, maar er is niet genoeg werk.

  Verder wat #4 ook zegt: het aannemen van nieuwe mensen brengt een risico met zich mee, alsook een mindere ‘productie’ in de tijd dat de werknemer nog moet leren. Ook geldt dat bedrijven als een van de eerste dingen zullen gaan bezuinigen op het aantal arbeidskrachten: ook als een werknemer niet werkt, kost die het bedrijf geld. Beter kun je dan 10 werknemers hebben die voor 60 uur in de week aan de slag gaan, dan 20 die elk 30 uur per week draaien. Er zal wel genoeg werk zijn, alleen betalen? ho maar, daar is er het geld niet voor (#6).

  All in all zou de politiek op de korte termijn er beter mee af zijn om nu banen te creëren (in plaats van in 2040 of 2050). Meer aanbod van werk dus, niet hogere kwaliteit van werkzoekenden (die elkaar op basis van opleidingsniveau (?) moeten verdringen). Er zit nog een gat van 600.000 gevraagde vacatures.

 7. 11

  Maatregelen tegen jeugdwerkeloosheid zijn vrijwel per definitie geen geldverspilling. Ineffectieve maatregelen zijn dat natuurlijk wel en daar gaat het hier om. Training is juist de sleutel. Maar de vraag is wat is training? Het is natuurlijk niet het aanleren van vaardigheden die in het huidige systeem passen, en dat is wel wat hier bedoeld wordt. In werkelijkheid gaat het juist om de vaardigheden die nodig (gaan) zijn, er zijn nu echter geen bedrijven die om die vaardigheden vragen. Dat is juist waarom het crisis is: de middelen zijn verkeerd geinvesteerd. Ik zie momenteel juist enorme mogelijkheden. Maar ik zie geen / niet genoeg mensen met de capaciteit om de mogelijkheden te grijpen. Een van de oorzaken is slecht onderwijs en in de verkeerde vakgebieden.

 8. 12

  @10

  En als er wel weer werk is? Juist, dan hebben we een verloren generatie. Daar werkt niets tegen. Ook niet dat geld. Maar ja, je mag ook niet meer positief zijn, in de zin dat deze economische crisis/neergang een keer ophoudt en er wel weer werk is.

  Zijn in de statistieken de bananen meegenomen die vrijekomen als de oudjes stoppen?

  De werkgever is altijd de lachende derde: heel het beleid is aangepast op de kapitalist, die mensen nodig heeft. Daarom hebben we stages, flexwerk, en steeds meer werk met behoud van uitkering. Ken zelf mensen die dat naar eigen zeggen al tien jaar doen.

 9. 13

  Ik heb ontdekt dat gemeentes ook inzicht in je medische gegevens krijgen door de bankafschriften en de uitgaven bij de gene te controleren zodat ze totale inzicht krijgen in het zorg traject