Lucia de B. vrijgesproken

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (18)

#1 Loupe

En uiteraard vol frisse moed op naar de volgende gerechtelijke dwaling.

Misschien bij de volgende geruchtmakende zaak simpelweg willekeurig iemand de bak ingooien.. dat scheelt een hoop papierwerk en proceskosten, met hetzelfde resultaat.

 • Volgende discussie
#2 Taco Zip

“Het proces over de vermeende moorden op ziekenhuispatiënten loopt al sinds september 2001”.
En dan aansluitend nog 10 jaar ruzieën over schadevergoeding. Zo kom je de helft van je leven wel door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 mescaline

@1 het was toch echt een wetenschappelijke dwaling, het spijt me, warm hart voor de sciences en zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 S’z
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Martijn T

Eindelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Loupe

@3:
De zaak niet omdraaien, he? Zonder wetenschappers die in de rechtzaak optredende deskundologen, waarop rechters blijkbaar graag vertrouwen als die deskundologen het vermoeden van schuld kunnen aankleden met ‘bewijs’, in de gaten houden, zou Lucia de Berk waarschijnlijk nog vastzitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mescaline

@6 ik las destijds een kranteninterview met de wetenschapper die iets met medische statistiek deed en die het bewijs rondbreide. En hij kreeg steun van minstens een andere, een buitenlander.

Wikipedia noemt alleen een onbelangrijke rechtspsycholoog bij naam die die conclusie steunde. Niet deze twee.

Voor mij ligt dit wetenschappelijke falen in dezelfde hoek als de sleeptheorie van sperma in de Puttense moordzaak. Het recht is ook hier gaan dwalen door de falende wetenschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Loupe

@7:
Ik zie toch echt een levensgrote kloof tussen een door het OM aangedragen ‘deskundige’ en ‘de wetenschap’.. zie jij dat verschil niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 zmoc

@mescaline, #3 Als dit een wetenschappelijke dwaling was dan is de mening van de groenteboer op de hoek over de haalbaarheid van kernfusie zeker ook wetenschap?!

Een rechter die een statistisch bewijs dat is opgesteld door iemand die geen statisticus (maar rechtspsycholoog) is als rechtsgeldig bewijs beschouwt moet stante pede ontslagen worden. Temeer daar dat bewijs helemaal niets met de expertise van de opsteller (rechtspsychologie) te maken had.

Helaas is het geval van Lucia de B. waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg; als ze maar een paar jaar had gekregen, was het nooit zo ver gekomen als nu. Hoeveel onschuldigen hebben er wel niet in de bak gezeten?! Maar zoals gewoonlijk blijven de verschrikkelijk incompetente verantwoordelijken weer buiten schot en gaan we dus stug door naar de volgende gerechtelijke dwaling. Als je dit een dwaling durft te noemen; het lijkt er meer op dat er opzet in het spel was.

Los daarvan heb ik het altijd vreemd gevonden dat in het juridische team van Luca de B. blijkbaar niemand zat met de juiste capaciteiten om het statistische bewijs finaal de grond in te boren. Het is nou niet bepaald alsof je daar daadwerkelijk hoogopgeleid statisticus voor moest zijn. Het bewijs rammelde echt zo verschrikkelijk dat het lachwekkend was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 mescaline

@8,9 dat is waar.

Summa summarum:
Slechte rechtsadvokaat.
Slechte wetenschapsdeskundige.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Leven

@zmoc

Prof. Elffers heeft anders ook wetenschappelijk gepubliceerd over statistiek in de criminologie, in het book “Handbook of Quantative Criminology’, waarin zij bijdrage expliciet ging over de statistische analyse van ruimtelijke criminaliteitsdata.

Dus je kan niet stellen dat hij op dat moment voor de rechter niet als autoriteit had mogen gelden op dat gebied.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Klaplong

ik zou hier best een stuk over kunnen schrijven van de zomer, als sargasso daar behoefte aan heeft.. Hier heb ik echt mijn ogen uit mijn hoofd over gelezen in werken van rechters, rechtsfilosofen, wetenschapsfilosofen en rechtspsychologen… Of anders een tiplijstje boeken geven voor wie dat wil..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 zmoc

@Leven, #11 Ai caramba zeg! Maar dat is op zich een interessant vraagstuk: geldt het schrijven van een boek als afdoende bewijs dat je afdoende deskundig bent op het gebied van het onderwerp van dat boek?:P Blijkbaar niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 seven

Leestip: Het Openbaar Ministerie contra de wetenschap in de Lucia de Berk zaak http://bit.ly/dBZnTm (door dé ontlastend bewijs leverende en bloggende emeritus professor of Mathematical Statistics of Delft University and the Vrije Universiteit, Amsterdam, and Affiliate Professor of Statistics at the University of Washington, Seattle, USA)

ps Voor er statistici waren sprak het om van p= 1 / 7 mrd na eerste leken statistici werd het via 1/342mln , 1/50 en uiteindelijk met echte 1/9. Het OM overdreef bijna een factor miljard.. Zet 9 verpleegsters bij elkaar en een heeft een vergelijkbaar trackrecord.. Niet vergeten dat het aantal sterfgevallen in het ziekenhuis hoger was toen lucia er nog niet werkte. Toen ze er kwam daalde dit in totaal zelfs..

2 quotes;

“Dit soort berekeningen zijn natuurlijk überhaupt zeer twijfelachtig, want we moeten het doen met gegevens die wel of niet door de ziekenhuizen worden verstrekt, waarbij ook nog speelt of het ziekenhuis een doodsoorzaak als “natuurlijk” of “niet natuurlijk” heeft gekwalificeerd. In het geval van Lucia de Berk heeft het ziekenhuis achteraf doodsoorzaken die als natuurlijk waren gekwalificeerd als “niet natuurlijk” aangemerkt, als men dacht dat Lucia de Berk op het moment van overlijden van de patiënt dienst had. Vernietigend voor de getuige-deskundigen Elffers en de Mulder is echter dat in hun berekeningen allerlei elementaire fouten waren aan te wijzen, zoals het vermenigvuldigen van kansen die niet met elkaar vermenigvuldigd kunnen worden.

Wat hier echter nog meer van belang is, is het feit dat noch het OM noch de rechters en raadsheren de moeite hebben genomen echte experts op dit gebied te raadplegen, maar gewoon mensen uit de eigen kennissenkring hebben genomen. Dus als het hoofd van het OM, Harm Brouwer, zegt: “De deskundigen spreken elkaar tegen” (een geliefkoosde uitvlucht van zowel het OM als de rechterlijke macht), dan is dat een feitelijke onwaarheid: men heeft gewoon niet de moeite genomen om echte deskundigen te raadplegen. De deskundigen op het gebied van de statistiek zijn het allemaal eens dat de berekeningen van Elffers en de Mulder nergens op slaan.”
en
“Tenslotte lezen we ook nog steeds in de krant en horen we op het nieuws dat de “vermogensdelicten” van Lucia de Berk blijven staan. Waar gaat het hier om? Om bibliotheekboeken die ze niet zou hebben teruggebracht. Maar ze heeft deze boeken in feite wel teruggebracht en er was hier sprake van een fout in de overgang naar een nieuw elektronisch systeem in de bibliotheek. De bibliothecaris heeft uitdrukkelijk geweigerd aangifte te doen. En trouwens: zware woorden van het OM voor dit vergrijp. Het OM hoopt waarschijnlijk dat dit praten over “vermogensdelicten” helpt bij de negatieve beeldvorming over Lucia de Berk”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 HansR

Er ontstaat toch het beeld van een intellectueel uiterst incompetent, heksen jagend Openbaar Ministerie.

Een angstaanjagend beeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Loupe

Bedevere: (to a villager) So, *logically*…

Villager: (very slowly, with pauses between each word) If…she…weighs the same as a duck……she’s made of wood.

Bedevere: and therefore…

(pause)

Villager: A Witch!
All Villagers: A WITCH!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 KJ

@seven; Ik denk dat de eerste die nu nog bij de rechter gaat aankloppen om Lucia te vervolgen voor ‘vermogensdelicten’, heel hard gaat leren dat dit een moment is voor totale radiostilte, die van het typische soort om je carriere te waarborgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@11: Iemand met een Rechtenachtergrond die publiceert over statistiek, dat is al een gevaar op zich. Dat beschouwen als een bewijs voor deskundigheid op gebied van statistiek lijkt me al helemaal niet verstandig. Lijkt me dat je zoiets beter over kan laten aan mensen die daadwerkelijk professioneel bezig zijn met kwantitatief onderzoek (en dat zijn mensen op het gebied van rechten zelden). In dit geval was iedereen met een doctoraal/master in epidemiologie of aanverwante studie al competenter dan Elffers.

 • Vorige discussie