Kunduz en onze politieke zeden

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Voor iedereen met een beetje pacifistisch sentiment in zijn lijf, moet het wel voelen als verraad aan de goede zaak, het steunen van de missie naar Kunduz. De scheiding der geesten loopt onbehaaglijk: D66 en GL hadden per motie om een trainingsmissie gevraagd, oude partners CU en PvdA werden uit elkaar gespeeld, het huidige oppositieblok toont grote barsten, PvdA en PVV staan aan dezelfde kant van een scheidingslijn.

Die druiven zijn zuur: zo zuur dat de PvdA sprak van een ‘one-night-stand’ van Sap en Rutte: het kan moeilijk zuurder en kwaadaardiger. Maar voor de oude PSP-ers in Groen Links is het ook niet leuk; zij bereiden zich voor op een stevige interne discussie, als zij al niet in drommen de partij verlaten.
Wat mij bezig houdt is de vraag waar de hartstochten vandaan komen? Om te beginnen bij de PvdA: ik heb eerder gesproken van de Afghanistan-crisis als een bedrijfsongeval. Maar dat beeld verdient bijstelling door Wikileaks: Bos en Verhagen zijn misschien onhandig geweest, maar Bos was slim genoeg om te merken dat hij gepiepeld werd en hield, al of niet op de hoogte van onjuiste manipulaties, zijn rug recht. Soms zijn trucs contra-productief.

En inderdaad; bij de G-20 mocht Nederland niet meer aanschuiven. Maar hoe erg is dat precies? De status van trouwe bondgenoot ben je toch niet zo maar kwijt? Het beeld van Hillary Clinton en de kwispelende Verhagen zit diep. En in de Navo hebben we toch niet alleen een rol als er een Nederlandse Secretaris Generaal zit? Welk Nederlands belang wordt nu precies gediend met het leveren van een inspanning in Afghanistan, waar b.v. de Duitsers en de Amerikanen ongeveer een zelfde wegloopneiging hebben als Nederland?

Het roept alle vragen op over de strategie: de ingewikkelde sheet waarvan Mc Crystal zei: “als we die sheet begrijpen, hebben we de oorlog gewonnen”. Of de speech van Obama in West Point, waar hij een “surge” aankondigde, waarna de grote terugtocht zou beginnen. Helaas, de verkiezingen brachten een verschuiving in richting republikeinen, die met hun macho-sentiment denken dat de Pax Americana en de bail-out van de financiele wereld wel kunnen worden betaald. Misschien zijn ze daarom tegen een verzekering van ziektekosten. Over een schema waarbinnen de oorlog zou worden beeindigd is sindsdien weinig meer vernomen.

In de brief van de regering Rutte stond dat een politiemacht zou bijdragen aan een gesloten justitiele keten, maar daarmee werd een keten naar onze snit bedoeld. Maar of die wenselijk en haalbaar is, werd in het debat niet opgehelderd. En of de trainig daar effectief aan bijdraagt, blijft de vraag. Niettemin waardering voor Sap en Pechtold: zij bereikten wel wat fundamentele veranderingen in de opzet van de missie. Maar wat zijn garanties waard van de regering in Kabul?

Maar dan wordt het pas echt ingewikkeld. Rutte is terecht terughoudend, want de meerderheid is klein. Moet je met een kleine meerderheid besluiten nemen die mensen het leven kunnen kosten? Waar ligt een grens? Als het parlement in overgrote meerderheid besluit tot een gewapende actie, dan kun je gemakkelijker zeggen dat het volk vindt dat het risico moet worden genomen. Maar als die meerderheid dicht bij de helft plus 1 ligt, wordt het moeilijker.

Helaas hebben we een mooi systeem van opinie onderzoek. Wij weten al dat een ruime meerderheid van onze bevolking tegen de missie is. Nu ben ik niet van oordeel dat je altijd moet doen wat het volk wil. Zoals Reve zei: “Wat wil het volk? Niet veel goeds, dat staat wel vast…” Maar er is een partij die dat wel vindt: de vaak populistisch genoemde PVV. Alleen, die partij, tegenstander van de missie, heeft zich verbonden aan deze regering en zal deze beslissing niet blokkeren. Zelfs als de garanties van de regering Karzai blijken te worden geschonden en Jolande Sap per motie tot terugtrekking oproept, moet de PVV de missie blijven ondersteunen en daarmee deze regering. Dat is een vreemd parket, waar Wilders zich in heeft gewerkt.
Onze politiek werkt met “hapklare brokken”, of nogal digitaal: er wordt een voorstel ingediend en daarover moet een ja of nee komen van het parlement. Dat is in het algemeen verstandig: meer voorstellen, die met elkaar kunnen concurreren, leveren veel gecompliceerder afwegingen op en daardoor onvoorspelbare processen.

Toch zou dat, in de huidige politieke verhoudingen, te verkiezen zijn geweest. Stel je voor:
– De missie wordt ingezet, met een bepaalde verhouding van militairen en civiele mensen;
– De missie krijgt een combinatie van humanitaire en beschermende taken;
– De missie wordt ook gekarakteriseerd door steun van/aan allerlei NGO’s.

Als de Kamer daarover had kunnen discussieren, was er ongetwijfeld een richting uitgekomen, die vervolgens in een plan had kunnen worden uitgewerkt. Dat plan was een betere afspiegeling geworden van wat het weldenkende deel van deze natie zou willen.

Misschien moet Rutte van zijn minderheidsregering een kracht maken en het debat met het parlement wat vrijer en richtinggevender voeren, dan tot dusver is gedurfd.

Reacties (29)

#1 KJ

Dat plan was een betere afspiegeling geworden van wat het weldenkende deel van deze natie zou willen.

Het is echt een reflex waar jelui niet meer van af komt, he ?

 • Volgende discussie
#2 esgigt

Afghanistan? Nee, het gaat alleen maar om de bodemschatten… en daarvoor laat Nederland zich misbruiken omdat ze op een krukje bij de G20 willen zitten. Stelletje politieke hoeren hier in Den Haag!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Reinaert

Van Doormaal schrijft:

“Stel je voor:
– De missie wordt ingezet, met een bepaalde verhouding van militairen en civiele mensen;
– De missie krijgt een combinatie van humanitaire en beschermende taken;
– De missie wordt ook gekarakteriseerd door steun van/aan allerlei NGO’s.”

Inderdaad een dergelijke uitkomst zou veel meer recht doen aan de hartstochten van waaruit door verschillende groepen wordt gereageerd.

Maar dat gebeurt niet.
Als Rutte een staatsman was geweest dan had hij daarmee partijen tot elkaar kunnen brengen.
Nu gaat het om oncontroleerbare toezeggingen op papier.

En inderdaad als Sap straks een motie moet indienen dat het toch niet allemaal zo loopt als de bedoeling was dan zal onze grote gedoger de regering niet laten vallen. Hoongelach is dan haar deel.

Onertussen ben ik woedend, onthutst, teleurgesteld, en verdrietig om een “oplossing” zoals alleen zielloze managers deze kunnen kiezen.

Let op de toevoeging: zielloos.

Levens in ruil voor regeringsdeelname straks.

GroenLinks bestaat niet meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 hanedop

Waar de hartstocht vandaan komt? zomaar ideetje… kan de heftigheid waarmee nu op Sap gereageerd wordt, vooral vanuit haar eigen partij, toch te maken hebben met een aftershock van het plotse vertrek van partijmoeder Halsema?
Ik lees zelfs dat er GL’ers zijn die het Kunduz-besluit van Femke nog wel geaccepteerd hadden, maar van ‘nieuwkomer’ Sap niet.
Valt de zwaarte van het besluit niet ongelukkig samen met een erg abrupte wisseling van de wacht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Tjerk

De VVD heeft Mariko Peters als agent provocateur Groenlinks laten infiltreren :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 ,/.

“Het is echt een reflex waar jelui niet meer van af komt, he ?”

@1, is het ‘weldenkend’ wanneer men hun mening/ opinie vormt o.b.v. de Telegraaf etc? Nogal wat Nederlanders die ‘doktur andurs’ denken te zijn, omdat ze Google kunnen intikken in hun browser? Dat terwijl hun IQ/ EQ/ rationeel denkvermorgen dermate laag is, dat het enkel triest te noemen is. Dit zie je dan ook vooral bij de peanutbrains van de PVV. Het trappen tegen alles wat in hun optiek “links” is, is daar een uitmuntend voorbeeld van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 ,/.

weldenkend
1) Bedachtzaam 2) Correct 3) Doordacht 4) Fatsoenlijk 5) Goed 6) Goedgezind 7) Nadenkend 8) Pienter 9) Raadzaam 10) Verstandig 11) Wijs 12) Wijselijk 13) Zinnig ‘

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jan van Rongen

“Maar wat zijn garanties waard van de regering in Kabul?” Die aan de macht is gekomen met grootschalige vervalsing van stemmen in de verkiezing? Met een president aan het hoofd die vroeger één van de “krijgsheren” was met een eigen legertje en zich van geen wetten en afspraken aantrok?

Tja, het weldenkende deel van onze natie gelooft dat het verstandig is 1000 man op te leiden, kosten 0,5 miljard in drie jaar, dat is een half miljoen per opleidingsplaats (van 18 weken). Het weldenkende deel van de natie denkt dat het helpt om 4 F16’s mee te sturen ter bescherming van een paar honderd opleiders, die het risico lopen in hinderlagen te belanden of op bermbommen te rijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 InvertedPantsMan

Er mist nog een satie tussen wel en denkend, voor de rest prima artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 tom van doormaal

“Weldenkend” is net zo iets als “wakker Nederland”; maar gelukkig slaat iemand even een woordenboek na.
@3; dat is inderdaad de kern van het verhaal. Het gaat er om in onze gebruiken de ruimte te vinden voor een richtinggevende sturing vooraf gaand aan ambtelijke ontwikkeling van voorstellen.
In de lokale politiek wordt een raadscommissie dan meegetroond in idee-vorming. Als het parlement dat ook zou doen, zou deze minderheid nog wel even mogen en kunnen blijven.
Links is toch niet klaar voor de macht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KJ

1) ‘Weldenkend’ voor Ons-Soort-Mensen claimen is arrogant.
2) Volgens mij is weliswaar 70% van de bevolking tegen de missie, maar volgens mij is dat percentage niet gekruisd geworden met het ‘weldenkende deel’. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het ‘weldenkende deel’ in zijn volle totaliteit *voor* de missie is. Want volgens mij zouden jullie crypto-snobjes er een boel bezwaar tegen hebben als jelui gelijkgesteld zou worden met het ‘griebus’ of het ‘Telegraaf-volk’ op basis van verhouding die anders lag dan, pak ‘m beet, 10/90, right ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 AntonB

“Soms zijn trucs contra-productief” De truc van Bos is tijdelijk redelijk goed gelukt, de PvdA heeft weliswaar verloren in de gemeenteraads verkiezingen, maar gezien de peilingen zouden ze zonder de truc veel ernstiger schade hebben opgelopen, ze hebben nu nipt de grote steden in handen gehouden. Wel heeft de PvdA door zijn truc de macht verloren en heeft het Cohen niet het premierschap gebracht die de truc zou moeten opleveren, dus in die zin is het wel mislukt.

Traditioneel stemt de PvdA voor dit soort buitenlandse missie’s, zouden ze dat nu ook doen dan was de truc echter helemaal doorzichtig geworden en dus moest de PvdA nu noodgedwongen met het nationalistische kamp meestemmen. Nu levert de populistische houding een paar stemmen op, maar de PvdA heeft een stuk van haar identiteit voor moeten opgeven, en nadert steeds dichter concurrenten SP en PVV, dus of het op lange termijn zo goed uitpakt is maar de vraag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Reinaert

0,5 miljard voor 1000 plaatsen
Momenteel blijft 30% “agent”.

Dat zijn er 300.
Laten we zeggen dat dit er 400 worden. Vooruit we zijn positief.

Dat is 1.250.000 euro per agent/paramilitair!

Wat zou je met dat geld nog meer kunnen doen mevrouw Sap?
En zou dat misschien zinvoller kunnen zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Flatser

Opbouwmissie of afbraakmissie, oorlog of training, het maakt niet zo veel verschil. Als het huidige kabinet ten einde komt, om wat voor reden dan ook, hoopt mevrouw Sap op een plaats naast Rutte aan de onderhandelingstafel bij de formatie van Rutte II. Die plaats heeft ze nu alvast gereserveerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 boyke

Door het instemmen met een nieuwe missie in het wespennest Afghanistan is het voor mij duidelijk geworden dat Jolande Sap Rutte’s hoer is geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 JSK

Traditioneel stemt de PvdA voor dit soort buitenlandse missie’s

Ja dat hoor ik wel vaker de laatste tijd maar volgens mij is dat helemaal niet zo.

1) ‘Weldenkend’ voor Ons-Soort-Mensen claimen is arrogant.

Nauwelijks zo arrogant als iedereen die niet cool is met moslimbashen een vijand van de vrijheid noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@15: Probleem is alleen dat haar partij tegen die tijd irrelevant geworden is. Verder zou ze eens kunnen bedenken wie er nog meer aan die tafel zitten. Daar moet uiteindelijk toch ook de PVV, CDA of de PvdA bij zitten. In de eerste twee gevallen zou GL er slecht aan doen erbij te gaan zitten, in het tweede geval blijkt tegen de missie stemmen helemaal geen regeringsdeelname uit te sluiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hans Verbeek

@8 : de F16’s worden ook ingezet om andere ISAF-tropen te ondersteunen in acute noodsituaties.

In de praktijk betekent dat zinnetje dat de F16’s dagelijks met bommen en boordwapens de Taliban (het zijn nog altijd mensen) bestoken.
NB. de Taliban hebben geen vliegtuigen en geen afweergeschut.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 KJ

@JSK; Nauwelijks zo arrogant als iedereen die niet cool is met moslimbashen een vijand van de vrijheid noemen.

Afgezien van het onvergelijkbare verschil in mogelijkheden om je uit te drukken tussen een redacteur en een reactant – dat doe ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 JSK

@19: Ze hebnen toch stingers

@20: Ik laat je wel weten wanneer je bij het volgende moslim/integratie/’verlichting’ topic iemand naiviteit verwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 su

@21: In 2001 misschien, maar 10 jaar verder zijn er geen meldingen van vliegtuigen die ermee neergehaald zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 KJ

@JSK; Is goed. Vind je het erg als ik in de tussentijd ook andere dingen doe ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 JSK

Ik zou het erg vinden als je geen andere dingen zou doen dan preken over Vrijheid en Verlichting!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

@19/21/22: Ik vind de vraag of de Taliban luchtafweergeschut hebben niet zo relevant. Wel relevant is dat die F16’s luchtsteun gaan geven aan gevechtsoperaties. Daarmee wordt al een kwart van de inzet betrokken bij een vechtmissie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 tom van doormaal

Leuk, allemaal die reacties. Ik geef toe dat ik ook niet zie hoe je met F-16’s de corruptie moet tegengaan.
Ik geef toe: door over weldenkend te spreken zette ik degene die voor interventie is als stommeling neer. Ironie is niet schrijfbaar.
Alleen: ik ben zelf ook voor inspanning in Afghanistan; met wat kleine verandering van onze politieke zeden zou in het volk een meerderheid voor een andere inspanning te vinden zijn geweest.
Schrijf ik nu zo ingewikkeld dat alleen reactie drie dat begreep?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Olav

Tom: Ik geef toe: door over weldenkend te spreken zette ik degene die voor interventie is als stommeling neer.

Maar daar is niets mis mee, je hoeft je daar niet voor te verontschuldigen. Wie voor deze missie is in de voorgestelde vorm is ook gewoon een stommeling. Of een kwaadaardige manipulator, dat kan ook.

Ik weet wel dat je er geen vriennden mee maakt, maar soms mag de waarheid best gezegd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Yevgeny Podorkin

De omarming van de trainingsmissie in Kunduz met zoveel militair personeel en materieel inclusief 4 F-16s doet denken aan het willen voorkomen van een Srebenica-situatie. Kunduz is een oorlogsgebied. Taliban heeft zich uit het zuiden teruggetrokken om zich te hergroeperen in Kaboel, Kunduz en andere plaatsen. Kunduz ligt strategisch op de alternatieve toevoerweg naar Kaboel, daarom wil de gewapende oppositie dat gebied controleren. De trainers zullen in een oorlog terechtkomen…

http://echt-susteren.groenlinks.nl/node/59797

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 René

dat het gaat om een militaire en niet een politie-missie gaat, mag duidelijk zijn. De kamer heeft zitten slapen, zie: http://www.youtube.com/watch?v=q4G4_7wvclY

 • Vorige discussie