KSTn – debat vrijheid van meningsuiting

Logo kamerstukken van de dagKSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Hier op Sargasso wordt met enige regelmaat een stevige discussie gevoerd over zowel het onderwerp vrijheid van meningsuiting als het onderwerp religie (of gebrek daaraan).
De deelnemers van deze discussies kunnen hun hart ophalen met het verslag van het debat over de vrijheid van meningsuiting zoals dat op 22 maart jl. door de kamer werd gevoerd.
Het is even doorbijten, maar dan heb je ook wel genoeg voer voor 10 jaar discussie.

Het is voor mij moeilijk om een samenhangend stuk over het verslag te schrijven. Daarom beperk ik mij tot enige losse observaties en een tweetal citaten.
De eerste observatie is dat het debat niet sec over de vrijheid van meningsuiting ging. Het ging zeker ook over de vrijheid van godsdienst en de rol van godsdienst in een samenleving. Maar het ging ook over paarse krokodillen.
Er was een interessante connectie tussen zij die geloofden in de fundamentele rechten (grondwet) en zij die spraken over fundamentalistisch geloven.
Verder bedacht ik me dat vrijheid van meningsuiting erg betrekkelijk wordt wanneer je dat wat als mening geuit wordt niet meer kan begrijpen. Het lezen van het verslag gaf daar een paar keer aanleiding toe.
Last but not least was ook dit debat weer doorspekt met partijpolitieke steekspelletjes. Wat jammer is wanneer er over zo’n belangrijk onderwerp gesproken wordt.

Dan een citaat van minister van Ardenne:
Fundamentele secularisten bestaan niet en paarse krokodillen ook niet. Ik neem die term terug. Ik heb daar in de Kamer grote verwarring mee veroorzaakt en dat was absoluut niet de bedoeling.

En een één-tweetje:
De heer Ormel (CDA): Ik ben verheugd over het artikel van de minister in de Volkskrant en over de woorden die hij nu spreekt over religie. Is hij het met mij eens dat religie ook in Nederland een duidelijk publieke functie heeft en dat die niet alleen in het private domein thuishoort?
Minister Pechtold: Een scheiding tussen kerk en Staat behoeft nog niet een scheiding tussen kerk en maatschappij te betekenen. Het gaat mij erom dat in het dagelijks leven religie voor velen – ik behoor er overigens zelf niet toe – een mogelijkheid is om te participeren.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

NB: De links naar de kamerstukken wijzen naar een aparte site. Omdat het nog niet mogelijk is rechtstreeks te linken in Parlando, moeten we tijdelijk deze optie gebruiken. We wachten op een nieuw systeem. Meer informatie.

  1. 1

    Ha! een knieval van vanArdenne: “Fundamentele secularisten bestaan niet en paarse krokodillen ook niet”

    Maar had ze niet fundamentalistische secularisten gezegd?
    En als ik nu niet besta… wat ben ik dan wel ? ;-)