KSTn – de farmaceutische industrie aan banden?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagKSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Dit keer puur op omvang geselecteerd. Dit was het grootste stuk van gisteren. Vijfentwintig voorstellen van de SP tegen de te grote macht van de farmaceutische industrie. Een lovenswaardig maar vrij kansloos stuk. Het gaat, uiteraard, geheel in tegen de trend van de verzelfstandiging en het overlaten aan de markt.
Dat neemt niet weg dat het een interessant stuk is om te lezen. In de onderbouwing wordt veel informatie gegeven over de problemen met het huidige systeem. Maar de volgende voorstellen zorgen ervoor dat het bij lezen blijft:
17. Openheid van zaken door de industrie over de werkelijke kosten van geneesmiddelen.
23. Geen commerciële artsenbezoekers.
24. Geen nascholing door de industrie.

Alle voorstellen waren wel begrijpelijk en theoretisch uitvoerbaar. De volgende leek me echter heel lastig:
21. Aanscherping van de regels voor symptoomreclame.
De verschillen tussen reclame en voorlichting, evenals de kenmerken van goede voorlichting, moeten wettelijk worden vastgelegd.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

NB: De links naar de kamerstukken wijzen naar een aparte site. Omdat het nog niet mogelijk is rechtstreeks te linken in Parlando, moeten we tijdelijk deze optie gebruiken. We wachten op een nieuw systeem. Meer informatie.

Reacties (12)

#1 Chinaman

Zwaai zwaai naar alles wat naar geneesmiddelen onderzoek ruikt in Nederland.

Kom op SP, Nederland is geen grootmacht op geneesmiddelen gebied, Nederland doet nauwelijks mee. Als deze voorstellen zouden worden aangenomen wordt Nederland een eilandje waar nieuwe geneesmiddelen nauwelijks zullen worden geintroduceert en verdwijnt alle onderzoek. Ik hoop dat de SP uitlegt aan de patienten waarom ze in Nederland wel doodgaan en in Belgie wel de juiste medicijnen zouden kunnen krijgen? Dit omdat de eigenaar van het geneesmiddel geen trek heeft in deze nieuwe rompslomp voor een ziekte die slechts enkele mensen per jaar in Nederland treft?

Wil ik dat de overheid als big brother exact gaat bijhouden welke medicijnen ik in mijn leven slik? Dat ik op je 45ste geen minster president voor de SP kan worden omdat de Aivd heeft uitgevonden dat ik rond mijn dertigste een antidepresivum hebt geslikt?

Hoe kan je als industrie aangeven wat de kosten zijn van een geneesmiddel als het overgrote deel van je onderzoeken niet eens leiden tot een registratie? Er bestaan op dit moment al een hele reeks berijfjes die nog nooit een geneesmiddel op de markt hebben gebracht. Ze doen enkel onderzoek en hopen over 5 tot 10 jaar iets te kunnen verkopen. Hoe ga je met deze zeer risicovolle investering om? Of kijk je alleen naar de paar bedrijven die het wel lukt om iets op de markt te zetten?

Alle touwtjes in handen van de overheid, geen enkele invloed van farmaceutische industrie op marketing of onderzoek en dat terwijl het huidige systeem voor een heel stelsel van de beste en meest diverse medicijnen van de wereld heeft geschapen. Landen met een systeem zoals de SP het voorstaat kunnen slechts proberen om enkele van de toppertjes te kopieren.
Ik hoop van harte dat deze voorstelen getorpedeerd zullen worden.

 • Volgende discussie
#2 HansR

Prima voorstel van de SP (zonder verder in detail te gaan of er wel of iets niet goed is aan die 25 voorstellen) maar het zal het inderdaad waarschijnlijk niet redden. Toch is het als signaal dat er iets niet goed zit op zijn plaats. Er moet een keer over gesproken worden.

Het medisch/pharmaceutisch complex lijkt soms bijna nog machtiger dan de militairen. In elk geval vele malen meer ingeburgerd (net het stukje van DP gelezen dus ik ben nog in de mood). Als je geen medicijnen slikt tel je niet mee. En artsen doen lekker mee. Het geldelijk belang gaat voor.

@Chinaman
Jij bent al helemaal gespoeld door het complex zie ik.
Wat slik jij allemaal?
Geloof me: er is een leven zonder medicijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Chinaman

@HansR

Ik slik niets. Voor sommigen is er echter geen leven zonder medicijnen. Daarom bestaan ze.

Keerte over problemen praten is ok, maar niet direct alle creativiteit uit een industrie halen die van levensbelang is voor veel mensen. Wat heeft het voor zin om voor deze mensen de macht over hun eigen leven over te geven aan een betweterige overheid?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 HansR

@Chinaman
…maar niet direct alle creativiteit uit een industrie halen die van levensbelang is voor veel mensen. Wat heeft het voor zin om voor deze mensen de macht over hun eigen leven over te geven aan een betweterige overheid?

Hier zeg je in essentie dat de positieve werking van de pharmaceutische industrie van groter belang is dan de de negatieve werking. Een paar dagen geleden werd hier op Sargasso verwezen naar The Constant Gardener. De signalen dat de praktijken van die industrie die van levensbelang is voor veel mensen niet zo fraai zijn nemen toe. Die praktijken zouden wel eens zeer negatief kunnen zijn voor de mensen voor wie de industrie niet van levensbelang is.

Omdat die signalen toe nemen zijn de vragen van de SP relevant en dient de discussie gevoerd te worden. Jou stellingname is die, dat het belang van de profiteurs groter is dan de ellende die door de industrie wordt veroorzaakt. Lijkt me een discussie waard!

Creativiteit prima, maar dan wel met zo min mogelijk negatieve effecten en niet de creativiteit ten koste van alles bevoordelen omdat het maar creatief is. Het is dat ongebreidelde element in je stelling die stoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Chinaman

Beste HansR

De SP stelt geen vragen. Ze stellen keihard beleid voor. Ze doen dat in de tweede kamer, dus heeft het enkel betrekking op Nederland. Nederland als eiland in de wereld en de overheid is top.

Weet je trouwens dat al die verschillende eilandjes van deze aardbol op geneesmiddelengebied er juist voor zorgen dat er alleen maar rijke organisaties geneesmiddelen op de markt kunnen brengen? Alle landen hun eigen eisen, onderzoeken en patentsystemen. Mocht jij morgen het wondermiddel tegen aids verzinnen, dan heb je de hulp van het farmaceutisch complex hard nodig om het over 5 jaar op de markt te kunnen zetten. Jammer voor de mensen die het in de tussentijd nodig hebben.

Dat het een bedrijfstak is waar fouten worden gemaakt, lijkt me duidelijk. Dat er veel aan gelegen is om die fouten zoveel mogelijk te beperken lijkt me ook. Dat er bedrijven zijn die bij de laatste testen van een nieuw geneesmiddel wat minder kritisch zijn over de (bij-)werkingen omdat ze ervoor al tientallen miljoenen hebben gespendeerd in het voortraject, lijkt me bijna onvermijdelijk.

Oplossing: Eenreldwijd systeem voor de registratie van medicijnen. Artsen bepalen ism patienten wat ze voorschrijven en goede, volledige informatie op bv internet aangevuld met spontane weblogs met gebruikerservaringen.

Nederlandse overheid schaft alle clubjes, subsidies en andere kostenposten af en houdt zich verder bezig met het inrichten van het land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

@Chinaman
Duidelijke stellingname, slechts zeer ten dele mee eens.

… en houdt zich verder bezig met het inrichten van het land.

En wat mag dat dan precies inhouden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

@Chinaman: “…bezig met het inrichten van het land”.
Volgens de grondwet hoort ook de volksgezondheid tot haar taak:
Artikel 22
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

Dus zijn dit soort voorstellen passend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Chinaman

Beste Steeph en HansR,

Er zijn zaken waar de overheid in Nederland zich mee bezig dient te houden, maar dit wordt snel minder. Voor medicijnen dient de nationale overheid zich terug te trekken en dit over te laten aan supernationale organisaties als de minimaal EU of UN (oid).

Mijn chinese vriendin gebruikt dezelfde pil als mijn laatste nederlandse ex en nog ettelijke miljoenen andere vrouwen. Waarom zou een pil die goed genoeg is voor een amerikaanse niet goed genoeg zijn voor een nederlandse of een duitse of rus of fransoos of chinees?

In de grondwet staan wel meer zaken waar de overheid zich mee bezig zou dienen te houden maar die niet uitvoerbaar zijn. Wat wordt bedoeld met bevordering van de volksgezondheid? Af en toe een sire spotje uitzenden? Een schijf van 5 samenstellen en communiceren?

Duidelijker was geweest om erin te stellen dat iedere inwoner van Nederland minimaal 80 jaar oud dient te worden. Willen we dat echter wel? Zou een aantal zeer draconische maatregelen vergen… Zelfde geld voor de vage artikelen over betaalbare huisvesting, milieu, spreiding welvaart, etc. etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 HansR

@Chinaman
Ruled by companies and corporations?

Of dat nu z’n goede optie is waag ik nog te betwijfelen. Je dan weet echt niet meer waar je je recht moet halen. Het trackrecord van de pharmaceutische industrie is dacht ik toch niet zodanig dat ze het beste met de mensheid voor heeft. Het beste met een klein groepje wellicht.

In zijn algemeenheid is de moderne keuze voor het terugtrekken van de overheid ten gunste van bedrijven (in wat voor vorm dan ook) naar mijn mening een onjuiste keuze.

De overheid geeft zijn macht weg die divers en amorf wordt. Er ontstaat weer een soort feodalisme. Alleen nu geinstitutionaliseerd in bedrijven. Dat lijkt leuk maar het is een institutionalisering van verdeel en heers. Er is werkelijk niemand meer die dadelijk weet waar hij zijn recht kan halen.

De moderne staat is ooit ontstaan ter bescherming van (de rechten van) het individu. De bedrijven nemen die rechten over. Het individuele recht verdwijnt. Ik weet niet of ik daar een voorstander van ben.

Eigenlijk weet ik het wel: tegen de corporele samenleving. Maar dat staat deels los van het pharmaceutisch probleem van dit log.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Chinaman

Beste HansR,

Ik ben het in zoverre met je eens dat de nationale staat een aantal rechten van een individu dient te beschermen. Op wereldniveau werkt het echter eerder tegen het individu als voor als de Nederlandse staat teveel regeltjes blijft opstellen. Een eilandje met 16 miljoen mensen is daar gewoon te klein voor. Natuurlijk dient zo’n organisate wel onder democratische controle te staan (meer als nu de eu).

Het track-record van de farma-industrie is mede door die versnippering zo slecht. Nieuwe medicijnen introduceren is te duur en kost teveel tijd. De giga-investeringen die daar voor nodig zijn maakt de industrie super schimmig.

Dat machtiger bedrijven de rechtsstaat uithollen verwacht ik niet. Mensen kunnen nog steeds gewoon hun recht halen bij een rechtbank. Juist overheden maken regelmatig van hun macht een zooitje en zijn maar moeilijk op het rechte pad te brengen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 HansR

@Chinaman
Mensen kunnen nog steeds gewoon hun recht halen bij een rechtbank.

Ooit geprobeerd een bedrijf van enige afmeting te bestrijden? En beviel het? Hoe dik is je portemonnee nu?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Chinaman

@HansR

Het rechtssysteem is erop gebaseerd om mensen hun recht te kunnen laten halen. Niet om bedrijven van welke afmeting dan ook te bestrijden.

Recht halen is helaas niet goedkoop. Ik kan je een DAS rechtsbijstandsverzekering aanbevelen.

 • Vorige discussie