KSTn – afluisteren mobieltjes

Logo kamerstukken van de dagHet zal u hier inmiddels niet meer verbazen dat er weer een klein beetje van uw privacy verloren gaat als morgen de Tweede Kamer instemt met een wijziging in de telecomwet:
1. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, toestemming geven tot een gebruik van de frequentieruimte dat afwijkt van het bepaalde bij of krachtens dit hoofdstuk, wanneer dit noodzakelijk is:
a. ter voorkoming, beëindiging of opsporing van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere strafbare feiten een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert;
b. ter vaststelling van de verblijfplaats van een aan te houden persoon op de voet van het bepaalde in artikel 565, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;…

Oftewel, ze mogen de gesprekken afluisteren als er een vermoeden is van het kunnen gaan plegen van een ernstig misdrijf, zulks ter bepaling van de twee ministers.
Het is maar dat u het weet. Veel illusies over uw privacy had u trouwens toch al niet meer waarschijnlijk.
Hopelijk stellen de kamerleden morgen iets steviger vragen dan de vorige keer. Dat kon de minister makkelijk afwentelen met:
Zowel bij de toekenning van strafvorderlijke bevoegdheden als bij de toestemming tot het maken van inbreuk op de frequentieruimte zal worden getoetst aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.
Bij deze toetsing wordt de privacy van betrokkenen zorgvuldig tegen andere relevante belangen afgewogen.

Lang voor: Terrorisme is altijd belangrijk, dus flikker op met je privacy.

Fijn stukje koppelverkoop ook trouwens. De zeer gewenste aanpassingen in de wet waardoor je makkelijker onder je abonnement uit kunt zitten er namelijk ook in. En wie kan daar nou tegen zijn.

Update (15-1)
: Behanger bij RC gaat er nog wat dieper op in.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat de Tweede Kamer altijd hoofdelijk moet stemmen en dat alle stemmeningen direct online beschikbaar moeten zijn.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Kom aan @Steeph..niet zo somber. Allereerst worden gesprekken al heel lang getraced , opgenomen en uitgetypt naar believen. Of ff een gps magneet onder een auto stoppen..niet veel nieuws onder de zon toch? De maatschappij kan voortbestaan door gelaagdheid altijd zo geweest..helaas, ‘we’ beginnen ook maar net :(

  BTW een beetje boef encrypt alles op z’n mobiel..fluitje van een paar centen. Met de iPhone FireVault, geheel gratis.

 2. 4

  “Overigens ben ik van mening dat de Tweede Kamer altijd hoofdelijk moet stemmen en dat alle stemmeningen direct online beschikbaar moeten zijn.”

  huh? Het is inderdaad wel vreemd dat het nu nog niet het geval is. Lijkt me ook zonder veel bureaucratie zo door te voeren. Speerpuntje voor de verkleining van de kloof?

 3. 5

  Hoe heet dat Handboek voor Ministers ook al weer? 1984?
  Ach, het is ook een vorm van prestatiedrang, we moeten alles doen om onze nummer 1 positie op de wereld als het gaat om afluisteren te handhaven.
  De nieuwste Google Maps voor mobiele telefoon al geïnstalleerd? Kun je zelf ook tracen waar je bent zonder GPS. Je ziet dan wat Bromsnor ook kan zien.

 4. 6

  @6 Ik zag gisteren op het laat avond nieuws (VTM, maar kom …) nog een (kleine) reportage over één van de vele ‘anti-terroristen’ patrouilles in Londen. Een echt veiliger-gevoel-op-de-straat krijg je daar niet van, en vrijheid, word een woordje voor in in het woordenboek.
  Het begint bij het één, maar waar gaat het allemaal eindigen ?

 5. 8

  Ik voel me altijd zo naief als ik zulke stukjes lees. Ben ik de enige wie het werkelijk niets kan schelen of de overheid mij mogelijk afluistert, gegevens bewaart enz enz? De criminaliteit wordt steeds gehaaider, dus moet de overheid dat ook wel lijkt me. Maar misschien is dit een van die dingen waar ik te weinig over heb doorgedacht. Maar toch, Steeph, kan je me uitleggen wat er precies erg aan is, dat mijn privacy geschonden wordt?

 6. 9

  @Gezellig: U bent niet de enige. Voel u vrij u bij uw mede-schouderophalers met dito ongefundeerde angsthazenmeningen over criminaliteit te voegen. De criminaliteit neemt de laatste jaren namelijk juist af.

  Maargoed. Ik ben nooit te beroerd uit te leggen waarom we hier in Europa met zijn allen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben ondertekend. Een voorbeeld: wellicht kunt u zich die dikke muur in Berlijn nog herinneren? Weet u nog waarom men die met zoveel lol omhakte? Omdat men aan de voormalige andere zijde van die muur zijn privacy weer terug had.

  Men hoefde ineens niet meer de incompetente lerares die de carriere van uw kind verkloot de hand boven het hoofd te houden omdat u anders een aantekening als ‘incompetentie ouder’ in uw dossier kreeg met het risico de voogdij te verliezen. Men kon weer gewoon uw route naar huis door dat donkere bos lopen zonder verantwoording af te leggen aan oom buurtvader over waarom men niet de kortste route liep. En bij het boodschappen doen hoefde men zich ook geen zorgen meer te maken over de dekking van de ziektekostenverzekering als men weer eens een grote zak friet haalt. En u hoeft zich ineens geen zorgen meer te maken om de voogdij van uw kinderen als u weer eens een uurtje porno zit te klikken.

  Daarom is privacy van belang.

 7. 11

  @Gezellig: De vraag die jij stelt, komt hier vaker voorbij hoor. Op zich heel begrijpelijk.
  1984 is natuurlijk een mooi standaard werk om in dit verband te lezen.
  Hier nog wat leesvoer over dit onderwerp:
  http://www.smirkingchimp.com/thread/10547
  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998565

  Uit eerdere stukken alhier:
  https://sargasso.nl/archief/2007/11/05/kstn-exit-privacy/
  https://sargasso.nl/archief/2007/07/18/kstn-kafkas-kinderen-verdwijnen/

 8. 14

  @Steeph

  Stemmingen direct op het net lijkt mij een goed punt. Tijd om dat eens aan te kaarten bij Kamerleden!

  Dat idee over hoofdelijk stemmen kost wel heel veel tijd. Elke dinsdag stemt de Kamer over zo’n 100 moties, amendementen, wetten et cetera. Een hoofdelijke stemming kost zeker 10 minuten: 100×10=1000 minuten… Dat kan alleen als er elektronische stemkastjes komen, zoals in het Europees parlement.

 9. 15

  @Sailor: Uiteraard met elektronische stemkastjes. NL is een van de weinige parlementen die daar nog niet mee werkt.

  Kom zeer binnenkort uitgebreid op dit punt terug.