KSTn | 1 jaar wet kraken en leegstand

Foto: copyright ok. Gecheckt 25-09-2022
,

Een wet is een relatief zwaar instrument om iets gedaan te krijgen. En als er eenmaal gekozen is voor een wet, zal je laten zien dat die werkt ook. Dus is dit de conclusie van de Minister na 1 jaar werking wet kraken en leegstand:
Resumerend meen ik dat met betrekking tot de vraag uit de motie Anker, in hoeverre pakken gemeenten het leegstandbeleid actief op, gesteld kan worden dat de overgrote meerderheid van de onderzochte gemeenten dit doet.

Klinkt goed, toch?
Echter, de wet is al in juni 2010 aangenomen. En het was al eerder duidelijk dat de wet het zou halen. Dus waar die periode van 1 jaar nou vandaan komt?
Tweede punt is dat er al in oktober 2009 (tijdens de behandeling van de wet) een motie is aangenomen waarin gesteld wordt dat gemeenten moeten worden “gestimuleerd” om van de mogelijkheden van de wet gebruik te maken. Dat is dus al ruim 2 jaar geleden.
Derde punt is dat de conclusie uit het onderzoeksrapport subtiel verschilt van wat de minister zegt:
De gemeenten in deze inventarisatie zijn het eens dat de Wet kraken en leegstand niet dé oplossing biedt voor de leegstandsproblematiek – niemand die bekend is met de problematiek, denkt dat. Veel gemeenten wijzen erop dat ‘de sleutel’ ligt bij de vastgoedeigenaren. Zij, en niet de gemeenten, zijn eerstverantwoordelijk, zo is de gedeelde overtuiging. Tegelijkertijd kan de wet wel een bijdrage leveren aan het bestrijden en voorkomen van leegstand. De Leegstandverordening wordt in vrijwel alle onderzochte gemeenten gezien als een ‘extra zetje’, als een stok achter de deur.

En nergens in het rapport staan harde cijfers over de verminderde leegstand.

Kortom, het voorlopige resultaat van de wet is meer beleid, meer regeltjes, meer overleg en meer papier. Maar dat hoor je de minister niet zeggen.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (5)

#1 Dehnus

Natuurlijk ging het bij die wet niet om leegstand, maar om de vastgoed lobby tegemoet te komen. Dat was toch eigenlijk wel al bekend?

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

Subtiel verschil? Ik zou eerder dag en nacht zeggen. Gezien het kraakdeel van de wet denk ik eerder dat leegstand nu meer wordt gestimuleerd dan voor de wet. Krakers worden immers makkelijker opgepakt en de gemeenten hebben wel een extra instrument tegen leegstand, maar gebruiken dat (lees ik uit de quote) niet, dreigen er hooguit mee. Of dat dreigen daadwerkelijk iets geholpen heeft is nergens uit op te maken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 jim

Men zag het enorme overschot aan panden dat nu leegstaat dus al jaren terug aankomen .. Wow daar is een hoop geld mee verdient .Zou junkie Goldman Sachs ook een vingertje in de pap hebben ?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Toko Senang

Of heeft de wetgever ingezien dat kraken een bijzondere vorm van diefstal is

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4.1 pedro - Reactie op #4

Nee, dat is al lang bekend. Het probleem is, dat woningen bewust leeg laten staan, terwijl er nog steeds woningnood is, niet als misdadig gezien wordt. Zodra dat verandert, is het afgelopen met het kraken, en kunnen we het kraken van woningen, die dan toch nog gekraakt worden, zonder meer diefstal noemen. Tot die tijd is kraken een bijzondere vorm van diefstal, die ten doel heeft het maatschappelijke en asociale misbruik van eigendomsrechten aan de kaak te stellen.