KORT | Treurigheid

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
Serie:

OPINIE - Het was van een intense treurigheid, de nieuwsflash over het parlement, waarin de PVV de vrijheid van godsdienst voor moslims wilde afschaffen. De geschokte interrupties van ‘weldenkende’ partijen waren te verwachten. Geloofsvrijheid afschaffen, moskeeën sluiten?

Maar ze hielpen niet erg. Godsdienstvrijheid is in onze grondwet verankerd. Mag een politieke partij zich tegen de grondwet uitspreken? Misschien moet dat nog wel kunnen. Maar de voorzitter van de Tweede Kamer vond er niets van. Een ordedebat had wel gemogen.

Waarom kan de potentieel grootste partij van dit land rommelen aan onze nationale traditie? Is het de walging van het hoofden afsnijden in de Islamitische Staat, waardoor de PVV weer vol gas geeft? Laat de PVV zich dan terroriseren door de strategen van ISIS?

Ik heb het niet gezien in het nieuws, maar een serieuze bezinning op de vraag of wij verstandig doen door jihad met onze eigen jihad te beantwoorden, lijkt me nuttig en nodig. Onze luchtmacht doet mee aan een oorlog in het Midden-Oosten, opnieuw met een onhelder doel (vernietiging van elke vorm van fundamentalisme?) en een onheldere exit-strategie.

Ik deel de walging voor de moordlustige fundamentalisten, maar ze lijken me slim in het scheppen van bederf in onze politieke zeden.

Reacties (19)

#1 Inkwith Barubador

Blijkbaar is Zwarte Piet een belangrijkere traditie dan de Grondwet.

 • Volgende discussie
#2 Praatpaal

Hoofden afsnijden of hoofden bewust vullen met leugens en domheid: in sommige opzichten is de PVV walgelijker dan IS(IS).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Reinaert

Niks bezinning: ferm afstand nemen van beide haatzaaiende groeperingen.
Duidelijk maken in woord en daad, nogmaals en daad, dat je de opvattingen van deze mensen afwijst.
De PVV zou nooit meer een partner van welke politieke partij moeten kunnen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 dus

@0: Ik denk niet dat moordlustige fundamentalisten walging voelen. Hoe jij dat met hen kan delen is me dan ook een volslagen raadsel.

@2: de filmpjes met IS kindjes niet gezien? Die hoofdjes worden ook gevuld met leugens, domheid en nog erger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Tom van Doormaal

@4: dat is wel grappig. Ik deel de walging van iedereen over… Soms spant de taal een struikeldraadje.

Overigens: het is goed om bij de emotie te blijven, maar ik zeg nog iets: we doen mee aan een oorlog zonder helder doel (vernietiging ISIS, zei Obama) en zonder exit-strategie (wanneer is ISIS vernietigd?) De V.S. heeft leergeld betaald met dit soort oorlog: te weinig kennelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hans Custers

@0 Ik wil het niet voor de PVV opnemen, integendeel. Maar dit is wel een rare opmerking:

“Mag een politieke partij zich tegen de grondwet uitspreken? Misschien moet dat nog wel kunnen.”

Waarom zou een politieke partij zich niet tegen de Grondwet uit mogen spreken? De politiek verandert de Grondwet zelfs regelmatig en de politiek mag dat doen. Als enige. In Amerika is “The Constitution” zo’n beetje een heilig boek waar niemand aan mag komen (in de retoriek dan, want ze veranderen ‘m natuurlijk soms wel), maar in Nederland gaan we er veel pragmatischer mee om.

Dat de PVV godsdienstvrijheid af wil schaffen is walgelijk en stompzinnig (verbieden van godsdiensten heeft in de geschiedenis nooit zo goed gewerkt, meen ik), maar er is geen reden om de Grondwet erbij te halen.

En wat #5 betreft: bij mijn weten heeft Obama vanaf het begin gezegd dat hij bij wil dragen aan het bestrijden van ISIS, maar dat daar ook steun op de grond van lokale troepen voor nodig is. Dan is er ook een exit-strategie: als de regio het zelf af laat weten kan hij zeggen dat ze het dan ook maar zelf uit moeten zoeken, als de lokale troepen menen geen steun meer nodig te hebben is het ook klaar. Of het beter afloopt dan vorige oorlogen weet ik niet, maar dit is volgens mij wel een belangrijk verschil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

@6 De politiek verandert de Grondwet zelfs regelmatig en de politiek mag dat doen.

Dat is nogal overdreven. Grondwetswizigingen zijn zeldzaam, en onderhevig aan strengere procedures dan normale wetswijzigingen.

Ik denk dat het punt is dat het debat omtrent de begroting sociale zaken en werkgelegenheid niet de juiste moment is om de grondwetsartikel ter discussie te stellen. Daarvoor moet de Staten-Generaal een overwegingswet aan nemen. Je zou verwachten dat Henk en Ingrid ook liever zouden hebben dat hun volksvertekenwoordigers zich in zo’n debat ook met sociale zaken en werkgelegenheid zouden bezig houden in plaats van sabotage.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Tom van Doormaal

@ 6: je wordt door 7 (SU) bediend: ik zeg dat je terughoudend moet zijn met grondwet discussies, maar wel dat het moet kunnen. Fortuyn sneed ook een heilig onderwerp aan dat hem zijn positie kon kosten, maar het mag.
Over de exit strategie is het verschil wat groter. Ik geef toe dat je kunt discussieren over wat dat is, maar het inzetten van grondtroepen voor de genadeklap lijkt me niet te voldoen. Mijn indruk is dat ISIS daar op uit is.
Mijn simplisme zegt: we horen sinds Vietnam toch eigenlijk te weten dat sommige oorlogen niet te voeren en te winnen zijn. Deze hoort daarbij, denk ik. Ik vind het goed dat er nu bommen op halfgare jihadisten worden gegooid, maar oorlog moet het niet worden. Dat is een paradox waar Obama in zit en die Bush voor hem heeft achtergelaten. Waar is Saddam Hussein nu we hem nodig hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hans Custers

@8

Sorry, maar ik stoor me gewoon nogal aan de neiging die ik regelmatig zie om er in dit soort discussie de Grondwet bij te halen. Ik blijf erbij dat die niet zo relevant is in deze context. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die de PVV aan zijn laars wil lappen is veel relevanter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 AltJohan

Ik pleit al zo’n acht jaar voor het terugdraaien van artikel 1 vd grondwet naar de versie van voor 1980.

Theo van Gogh (vzmh) zag de hand van de stalinist Joop Wolf erin, dat we opgescheept zijn met zo’n – in mijn ogen – achterlijk artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mario

@10

Je pleit maar een end verder, ‘gutmensch’. En je bent zelf ‘achterlijk’. Schuilende achter je ‘vzmh’ geneuzel.

Theo van Gogh heeft, alreeds, ‘korte metten’ gemaakt met fascisme bepleiters (aka onheilsprofeten/ serpenten), zoals jij. Angstig, je helaas bent. (slechte raadgever, bro! 8 jaar, rlly?)

Oh, ken je pappenheimers enzo.

Psst: http://www.sikkom.nl/pvv-groningen-boehoe-moskee-likedt-dubieuze-paginas-oh-wij-ook/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Henk van S tot S

@6:
Eed Kamerleden:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 AltJohan
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Dante

De Islam is zelf in strijd met de grondwet. Letterlijke aanhangers van die onzinreligie hebben niet veel op met gelijkheid man vrouw homo hetero, dus…. Ja ook Staphorst kan er wat van, maar dat betekent niet dat de Islam heilig verklaard moet worden en zeker ook de aanhang ervan niet. Deze cultus zorgt voor veel ellende en verdeeldheid.
Ik zou zelf ook heel graag minder Islam zien in Nederland en meer atheïstische allochtonen. Is mijn wens in strijd met de grondwet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Spam

@14. Nee jouw wens is gewoon licht xenofoob en gebaseerd op ongegronde vooroordelen, maar volstrekt legaal. Artikel 1 van de grondwet is er om te garanderen dat de overheid geen willekeur toepast bij het uitoefenen van haar taken. Dat groene en paarse mensen even makkelijk een paspoort krijgen en dat soort dingen.

Onderscheid maken tussen groepen mensen is trouwens gewoon toegestaan. Als er maar een legitieme reden voor is. Niet op basis van generalisaties en vooroordelen, maar gewoon vanwege daadwerkelijk aanwezige en relevante verschillen. En met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van diegenen die anders behandeld worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Dante

15 diezelfde islam is nogal xenofoob lijkt mij en veel volgelingen ervan met haar. Vooroordelen natuurlijk tot het tegendeel blijkt, echter dat tegendeel blijkt maar niet.
Grondwet of niet, religie is mishandeling en sluit mensen uit. Elke moskee is daar symbool van. I.p.v. deze achterlijkheid te bestrijden, word je geacht tolerant te zijn. Je moet toestaan dat er moskeeën bijkomen, Islam onderwijs, uiterlijke symbolen van onderdrukking, enz, enz, terwijl we net zo goed op weg waren om religie uit te bannen. Kerken lopen leeg, God krijgt steeds minder aandacht en dan…. dan blijkt dat die zelfde onzin nog een keer te hebben met Allah. Net alsof je weer terugtieft de middeleeuwen in.

Dan worden zogenaamd grenzen overschreden als een kamerlid aangeeft helemaal geen zin te hebben in de Islam, in moskeeën, in de cultuur die erbij hoort. In ieder geval iemand die geen last heeft van een stockholmsyndroom als het deze cultus betreft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Spam

@16: wat is dat nu? eerst klagen dat moslims xenofoob zijn en mensen uitsluiten (onterecht. de meeste moslims hebben geen enkel probleem met anders- en niet-gelovigen) en dan klagen dat je zelf geacht wordt tolerant te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Dante

17 dat is zoals het is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JANC

@14: Volgens de RK zijn homo’s ook ziek. Maar jij meent dat dat wat anders is? Wij hebben de SGP, CDA en Christenunie. Die zijn dan naar jouw opvatting anti-grondwettelijk en dus moeten we kerken ook maar verbieden? Analoog aan dat er zogenaamd een probleem is met politieke partijen die de Sharia wil invoeren (bestaan er niet) hebben we een partij die daadwerkelijk vertegenwoordigd is in de eerste en tweede kwamer die de Theocratie wil invoeren. Dubbele moraal en je laat zien dat je je laat leiden door wat je voorgekauwd wordt door de PVV en bepaalde media.

 • Vorige discussie