Klooij, Prutsman en Van Suffen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Van staatswege: gekozenburgemeester.com
‘Hulp’ uit onverwachte hoek: gekozenburgemeester.web-log.nl

Het bureau Klooij, Prutsman en Van Suffen (KPVS) snelt Thom de Graaf te hulp:

Je kunt je ergeren aan de ‘Gekozen Burgemeester On Tour’, maar je kunt er ook een mooie grap van maken. (Willem Minderhout, PvdA)

..en wat vindt u Sargasso-lezer er eigenlijk van?
Is het gekozen burgemeesterschap een verrijking voor onze democratie of zet het de deur open voor (nog meer) populisme? U mening telt mee, soms:

Reacties (21)

#1 Raoul Duke

GEEN MENING

 • Volgende discussie
#2 walter

Een paar jaar geleden had ik gezegd: mooi, dan kan ik voor een burgemeester stemmen die koninginnenacht weer terugbrengt in Amsterdam, nu zeg ik: het zet de deur open voor populisme.
Ik ben zelfs ronduit tegen democratie op wat voor niveau dan ook, onderhand, geloof ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 larie

Wil je net je lokale suup binnenstappen wordt je besprongen door zo’n heer/damesschap die je een folder in je hand stopt, kijkende naar een of andere camera en dan heel klef tegen je kinderen gaat doen…tegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Alfred Apenhart

partijpolitiek = populisme? De minst slechte staatsvorm die er is, lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Crusher

Het moet zijn:

‘uW mening’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bart

Ben voor. Ik ben het vaak niet eens met de keuze van onze koningin.
Wat ik me afvraag is of het beter wordt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Dreknek

Tuurlijk ben ik voor, als ik maar burgemeester wordt. Anders ben ik tegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Dreknek

-t

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Degtyarev Pekhotny

Ik vind het een beter systeem dan wat we nu hebben. Maar met nog een hoop tekortkomingen. Wat volgens mij nog beter zou zijn is wanneer na gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij de burgemeester zou leveren. Vergelijkbaar met 2e kamer. En wachtgeld afschaffen en sollicitatie plicht invoeren voor politici om het extra spectaculair te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Edwin
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Grobbo

Ik ben op zich wel voor, maar ik vermoed dat het de volgende ondoorzichtige functie gaat worden waarbij we niemand kunnen wegsturen. Dan heb ik eigenlijk net zo lief een benoemd iemand die benoemd is.

Op zich voor, maar zonder al te veel vertrouwen in de toename van het democtratisch gehalte

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Pelayo

<MODE=zwarte humor>
Ik heb me meer dan eens voorstander betoond van een terugkeer naar het feodalisme. Een kleine elitegroep bestuurt de meute.

Men vergeet wel ’n dat de zo geroemde atheense democratie if feite een democratie voor de bovenlaag was. De gewone man stemde niet mee.
</MODE>

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Grobbo

Kunnen we dan stellen dat ook democratie in zijn huidige vorm geen ideale staatsvorm is, maar wel het meest levensvatbare tot op heden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 nove

Pelayo, dat was een slavenmaatschappij. Je kon het vege lijf redden door in de huishoudens van de overwinnaars te dienen en elke aanspraak op recht van (familie)bezit en opbrengsten uit voormalige bedrijsaktiviteit ( landbouw, artisan, ambachtsprodukten etc.) op te geven.
Men werd eerst bedreigd, overvallen, gechanteerd met de dood, de vrouwen ontvoerd en verkracht waarna bestolen en vernederd.
Hee, wie zei er ’the times are a changin’..

.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Opa-Buiswater

Hoe gaat zo’n campagne er uit zien in den toekomst. Een tocht langs de lokale kroegen annex feestzalen? Is de kwaliteit van de geschonken genever doorslaggevend voor den kiezer of is het de versheid van de krokante kaaskoekjes……..
Prangende vragen op de vroege morgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 ALO

Bij de vraag of het verstandig is een burgemeester te kiezen dan wel te benoemen, gaat het om taken en bevoegdheden. Op dit moment is een burgemeester de voorzitter van het college. Niets minder maar ook niet veel meer. In kleine gemeenten doet hij ook nog wethouderswerk. En in heel grote gemeenten is hij de baas van de politie in de regio, maar niet helemaal want de burgemeester in kleinere gemeenten hebben ook iets over de politie te zeggen. (Ik weet niet precies hoe dit zit).

Kiezen betekent een programma, een burgervader die het uitvoert, daarvoor een ploeg benoemt, en erop wordt afgerekend. Over de benoeming van de wethouders echter is nog niets geregeld. Op dit moment worden deze aangesteld door de gemeenteraad. Als dit zo blijft kan het zo zijn dat de gekozene geen enkele bevoegdheid heeft.

Als de gemeenteraad en de burgemeester beide worden gekozen, is er sprake van een duaal systeem. Dat kennen we nergens in Nederland, hoewel er af en toe sprake is om de kamer en het kabinet duaal te laten opereren. Onzinnig omdat het nu eenmaal een monaal (?) systeem is. De burger kiest het parlement en die benoemt de regering. Het parlement controleert de regering. Het is een beetje krom allemaal, maar dat functioneert al lang en als je het wilt veranderen moet je het hele systeem veranderen. De opmerking van Harry Wijnschenk, toen fractieleider van de LPF, dat er zelfs dualisme in zijn fractie was, laten we maar even buiten beschouwing.

Een duaal systeem kent zijn eigen eigenaardigheden. Stel: De raad wil de burgemeester wegsturen. Maar deze is gekozen en heeft dus een mandaat van de kiezers gekregen. Wegsturen is de wil van de kiezer negeren. Dit is niet denkbeeldig. Raad en burgervader worden tenslotte niet tegelijkertijd gekozen en kunnen dus wezenlijk van andere politieke signatuur zijn.

In de duale systemen die we kennen in de wereld (VS, Frankrijk) is dit op eenvoudige wijze opgelost. De gekozen president krijgt gewoon alle macht en het parlement mag alleen nog wat sputteren. In plaats dat we de burger meer bij het bestuur te betrekken door hem meer te laten kiezen, wordt het probleem alleen maar verplaatst: hij/zij kiest nu een sterke burgemeester en een zwakke raad. Vroeger was het andersom.

Over populisme is al genoeg gesproken. Ik dacht dat het hele idee daar op zou stranden. Maar nee, ik heb politici zonder blikken of blozen zien beweren dat het volk daar voor veel te verstandig was. Die zouden echt geen bekende Nederlander kiezen boven een bekwaam bestuurder met visie. Ik voorspel: als het volk de kans krijgt om Andre Hazes te kiezen, zal ze het niet laten (Ja, ik weet het, maar AH is wel in de gemeenteraad gekozen en echt niet om dat het zo een politiek licht was, vandaar het voorbeeld).

Dezelfde struisvogelpolitiek zien we als het gaat om vriendjespolitiek. Ook dit wordt gebagatelliseerd, maar in de US is het de reden om het kiezen van jan en alleman in het lokaal bestuur sterk te beteugelen. De gewoonte om rechters, politie en brandweermannen te kiezen heeft veel aanhang verloren. Een verkiezingscircus kan niet zonder geld. Voor een campagne moet de burgemeester bedelen bij de lokale bevolking. Die doen hun geld echt niet in de portemonnee van de aanstaande politicus zonder dat er een tegenprestatie wordt verwacht.

De burger betrekken bij de politiek. Dat is het credo, sinds Fortuyn sterker dan ooit. Maar volgens mij gaat het in de gemeente helemaal niet om politiek. Ik mag om de 4 jaar stemmen. Ik ken geen enkel lid van de raad. Ik volg niets van wat er gebeurt. Maar ik ga wel stemmen, op iemand van een partij die landelijk het best bij mij past. Ook al omdat het door de media toch al landelijk wordt vertaald. Wat grote onzin is, maar het gebeurt. Ik weet toch niet wie er in de raad zitten. Want dat interesseert me niet.

Onlangs is een gevaarlijk, van verkeerslichten voorziene kruising in mijn gemeente vervangen door een kloeke rotonde. Het gebeurde ineens en het was snel klaar. Ik had er niet om gevraagd en ik wist niet dat het ging gebeuren. Maar ik was er wel blij mee. Dat interesseert me aan een gemeente. Praktische zaken zonder politieke lading. Een rotonde is niet socialistisch, liberaal of christelijk-joods-humanistisch. Die is om over te rijden en niet om over te zeuren.

En ik wil hier nog het volgende aan toevoegen. Op het moment dat bekend was geworden dat er werkzaamheden aan het kruispunt zouden gaan plaats vinden, dan was er uitgebreid protest geweest. Van de mensen die aan de omleidingroute woonden namelijk. Moet je voorstellen hoe dat gaat in verkiezingstijd.

Ik ben tegen, geloof ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Alfred Apenhart

@ Degtyarev Pekhotny
Zijn we zo niet aan Balkenende gekomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 dreadloki

Hee ziedaar! Zag u dat?

Daar fietste toch mooi weer een mening voorbij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Degtyarev Pekhotny

@17: ja maar daar hebben “we” toch zelf voor gekozen nietwaar ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 dreadloki

En kijk; daar werd zojuist een nummertje getrokken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 mescaline

‘Iedereen’ weet misschien niet dat burgemeesters tot nu toe werden gerecruteerd uit de niet (meer) verkozen leden van de kamers van de grote politieke partijen. D’66 gooit dit helemaal overhoop, want nu mag iedere gast zich kandidaat stellen.

Weet zo’n gast waar hij aan begint ? Andre Hazes werd inderdaad verkozen maar bleef na drie keer helemaal weg wegens het oeverloze gelul. En dat is nou net de essentie van het burgemeestersvak, 24×7.

Volgens mij krijgen we er nu een uit meer van dezelfden.

Ik ben er wel positief over. Om burgemeester te kunnen worden is het (slaaflidm strike, sorry) partijlidmaatschap van PvdA enz. niet meer nodig.

 • Vorige discussie