1. 1

  Die David Biello met zijn artikel in Scientific American heeft nog niet helemaal begrepen wat er aan de hand is.
  Probeert manipulatie van cijfers door klimaawetenschappers goed te praten omdat die arme mensen zo onder druk stonden van sceptici met een politieke agenda.

 2. 2

  Als je kijkt naar de twee artikelen dan valt sterk het verschil in opzet.

  De Scientific America bouwt haar betoog op bronnen, terwijl Times Online dat niet doet. Komt natuurlijk rechtstreeks van een papieren editie, naar zo kan je niets nagaan.
  Neem de volgende uitspraak in de Times:

  SCIENTISTS at the University of East Anglia (UEA) have admitted throwing away much of the raw temperature data on which their predictions of global warming are based.

  Oh ja???? Ik lees op de site van UEA:

  “It is well known within the scientific community and particularly those who are sceptical of climate change that over 95% of the raw station data has been accessible through the Global Historical Climatology Network for several years. We are quite clearly not hiding information which seems to be the speculation on some blogs and by some media commentators,” commented the University’s Pro-Vice-Chancellor, Research Enterprise and Engagement Professor Trevor Davies

  Het is opmerkelijk hoe vaak dit soort tactieken wordt gebruikt. Sceptici -je ziet het ook bij mensenhaters en dat zijn vaak dezelfden- gebruiken heel vaak dit soort manieren of verwijzen naar bronnen die op zichzelf weer onduidelijk zijn of gebruiken menselijke bronnen die heel duidelijk te veel in de zon hebben gezeten of te veel kosmische straling hebben opgelopen.

  Helaas zullen dit soort mensen het winnen in het publieke debat. Ik ben blij dat ik geen kinderen heb.

 3. 3

  Grappig de mouseover, lees vooral Copenhagen …

  Dit schreef ik al eerder over dat rapport:

  seven | 28 November 2009 | 03:00

  Zie ze haast hebben zeg, ze willen de afkoeling door de zon voor zijn om daarna te stellen dat het door de emissieverlaging komt hahaha
  “The report concludes that global emissions must peak then decline rapidly within the next five to ten years for the world to have a reasonable chance of avoiding the very worst impacts of climate change.” http://www.copenhagendiagnosis.com/press.html
  ps ik sta niet achter deze link, het is om aan te tonen hoe leugenachtig ze geworden zijn in hun claims.. (Sealevel is namelijk down, temp is max 2 graden volgens KNMI, hier in pressrelease staat 7 graden!!111!!!) pure propaganda, jammer dat de nasa geïnfiltreerd is.

  Wat ook raar is, is dat het eerst moet pieken??

  Volgens mij is het moment aangebroken waarbij degene die eerlijk zijn zich achter de sceptici scharen en de anderen een financieel of anders (milieugroepen, communisten) belangen hebben en weten dat ze het publiek voorliegen. https://sargasso.nl/archief/2009/11/26/de-zon-is-dood-not/#comment-395658

 4. 5

  Twintig jaar geleden werd de noodklok geluid over de gevolgen van zure regen. Dramatische voorspellingen werden gedaan. Maar nu al tijden niks gehoord over zure regen. Was de paniek overdreven of valt er soms geen zure regen meer?
  Bosbouwkundige Frits Mohren: ,,Ulrich had een aannemelijk verhaal. We realiseerden ons dat de Nederlandse bossen vooral op kwetsbare, arme zandgronden staan. Toen we in Nederland gingen kijken, vonden we ook zwaar aangetaste naaldbomen.”
  Achteraf blijkt dat er nauwelijks iets bekend was over hoe het ging met het bos en hoe dat het best onderzocht kon worden. Er werd gekeken naar onder andere naald- of bladbezetting, kroondichtheidsbepaling en verkleuring. Nu weet men dat deze factoren niets zeggen over de gezondheidstoestand van bos. Bovendien was er zeer weinig bekend over bossen die wel in een schone omgeving leven. In de Verenigde Staten werd in 1980 gestart met een groot onderzoeksprogramma dat tien jaar duurde en zeshonderd miljoen dollar koste. Ook enkele Europese Universiteiten en onderzoeksinstellingen hielden zich bezig met soortgelijk onderzoek. De uiteindelijke conclusie luidde dat zure regen geen ernstig milieuprobleem is. Daarna werden de uitkomsten alleen maar positiever.
  http://www.scholieren.com/werkstukken/26913

  We moeten oppassen dat we met z’n allen niet achter de verkeerde hypothese aan te hollen, net als twintig jaar geleden, toen zure regen werd aangewezen als oorzaak van grootschalige bossterfte. Later bleek dat we vooral te maken hadden met de gevolgen van enkele droge zomers.’ http://www.uva.nl/onderzoek/onderzoeksfocus-archief.cfm/651C62AF-5141-4332-9975F0C1674947CD

 5. 7

  @DJ Misschien moet je het niet te simpel maken. Zwavelrijke brandstof wordt gewoon opgestookt in zeeschepen. De industrie is er nog steeds (in China) etc. Echter de bossen zijn er ook nog.

  “In 1995 herriep Ulrich zich en trok zijn waarschuwing voor het Waldsterben in, vanwege het ontbreken van wetenschappelijk bewijs. Hij schreef: “The hypothesis, however, of large-scale forest dieback in the near future is not backed by data and can be discarded”.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zure_regen#Geschiedenis

 6. 9

  DJ Maar ik begrijp dat je na 20 jaar nog steeds in die vorige hoax gelooft? Terwijl de bedenker van die verkeerde voorspelling (hoax dus) hem zelf al heeft ingetrokken op basis van het feit dat de wetenschappelijk feiten hem tegenspraken?
  Dat belooft dan nog wat voor de overdreven aandacht voor AWG wat een veel kleiner effect heeft dan sommige CO2 hypers denken. Een heel groot deel van het effect, de opwarming van tot 10 jaar geleden (want in 1998 is het gestopt en daarna zelfs gedaald qua temperatuur http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8299079.stm ) valt te verklaren uit onder andere de veranderingen in zonneactiviteit en andere effecten . We zetten gewoon richting een 100.000 jarige piek, en daarna komt er een ijstijd. Dat was altijd al zo.

  ver long periods in this data, it is temperature that comes first and and by several thousand years (except for a short period about 340,000 years ago). Al Gore, in his film, seems not to have noticed this detail.

  5. One explanation might be: when the world gets warmer, the oceans expel CO2 and, some hundreds to thousands of years later, the gas concentration rises. When the world get colder the oceans absorb CO2 and, some time later, the concentration falls. For some reason, when the temperature is rising, CO2 tracks quicker than when the temperature is falling.

  ps Voor zeeschepen is geen beperking van het zwavelgehalte opgelegd.

 7. 10

  Seven, loop niet zo dom te trollen hier. Je snapt overduidelijk geen drol van wat je allemaal oprakelt en loopt maar wat wild om je heen te maaien.

  Voor welke partij ben jij politiek actief seven?

 8. 23

  Interessant vond ik wel het plaatje dat Seven toonde in post 85 van “de zon is dood! Not!”

  Dit beschrijft het temperatuurverloop op Groenland over de laatste 15.000+ jaar. Is duidelijk veel kouder, maar ook warmer geweest dan nu. Ik heb overigens geen idee hoe die temperatuurcijfers er voor bv. onze streken uitzien.

  Maar voor mij is wel duidelijk geworden dat mbt de veranderingen in de gemiddelde jaartemperatuur veel factoren meespelen en dat niet één van die factoren zonder diepgaander onderzoek dan nu het geval is, aangewezen mag worden als “de boosdoener”. Dat laatste is pure demagogie en een breekijzer voor sektarische groepen die ons hun agenda willen opdringen. Ook onze regering doet hieraan vrolijk mee omdat ze een nieuwe leugen in handen hebben om de bevolking te verarmen en daarmee de eigen hobbies te bekostigen.

 9. 24

  @23 Esgigt

  Het is ook interessant om er vanuit te gaan dat oplossingen kosteloos zijn?

  Verder is de discussie niet of er vroeger perioden van afkoeling/opwarming zijn geweest.

 10. 25

  @esgigt,

  Vreemde opmerking dat slechts een factor aangewezen wordt als “de boosdoener”, heb je dat van weblogs of heb je daadwerkelijk literatuur bestudeerd?

  Bovendien is de grafiek van seven manipulatief omdat de laatste 100 jaar niet afgebeeld wordt. Het is dan ook opvallend dat jij de reconstructie van Kaufman (zelfde draad) negeert, want daar zie je na een eeuwenlange daling pas echt een trendbreuk.

  Het “Holocene Climate Optiumum” wordt gewoon beschreven en besproken in de literatuur.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_climatic_optimum

 11. 26

  @Seven
  Over Monckton:

  “During the autumn of 2009, Monckton embarked on a tour of North America to campaign against the December 2009 United Nations Climate Change Conference. His warning that US President Barack Obama intended to sign a treaty at the conference which would “impose a communist world government on the world” was picked up by numerous commentators on the American right and “rocketed around the fringe” of right-wing websites, prompting Glenn Beck to invite him on his radio show again. Writing in Salon, Alex Koppelman criticized Monckton’s assertions about the conference’s framework for negotiation as being “woefully inaccurate. And that’s a nice way of putting it.” [21][22] The St. Petersburg Times’s PolitiFact.com described his assertions as “not only unsupported but preposterous” and awarded him a special rating of “britches on fire”.[23] Ethan Baron of the Canadian newspaper The Province criticized Monckton’s assertions as the product of a “whacked-out, far-right ideology, combined with an ego the size of the Antarctic ice sheet.”[24]”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Monckton,_3rd_Viscount_Monckton_of_Brenchley

 12. 29

  @26 Over wikipedia

  “In Wikipedia wordt bijna uitsluitend aandacht geschonken aan het broeikasevangelie, zoals dat door het Klimaatpanel van de VN (IPCC) wordt verkondigd. Afwijkende meningen worden geweerd.

  Lawrence Solomon kwam daarachter toen hij op Wikipedia las dat de Amerikaanse wetenschapster Naomi Oreskes in het blad ‘Science’ een inventarisatie had gepubliceerd van klimaatstudies. Volgens haar overzicht was er geen een die in strijd was met de menselijke broeikashypothese. In zijn film ‘An Inconvenient Truth’ refereerde Al Gore aan deze studie om zijn punt dat alle wetenschappers het daarover eens waren te onderstrepen. Maar Solomon, die daar zelf grondige studie van had gemaakt, wist dat dat niet juist was. Hij had zelf honderden artikelen gelezen van eminente wetenschappers, die die hypothese verwierpen.

  Tegen deze achtergrond was hij verbaasd op Wikipedia te lezen dat de inventarisatie van Oreskes correct was en dat haar belangrijkste criticus, de Britse wetenschapper Benny Peiser, het bij het verkeerde eind had en al tegenstribbelend had erkend dat hij ongelijk had. Solomon informeerde bij Peiser of dat juist was. Deze ontkende dat, waarop Solomon de betreffende ‘entry’ corrigeerde, waarvan hij Peiser op de hoogte stelde. Maar Peiser liet hem daarna weten dat hij daarvan niets kon terugvinden. Solomon stuurde weer een e-mailtje met dezelfde correctie naar Wikipedia. Maar die correcties waren al snel verdwenen. Hij probeerde het nog een paar keer – met hetzelfde resultaat. Daarna hoorde hij dat collega’s dezelfde ervaringen hadden.

  En dit is de gebruikelijke gang van zaken op Wikipedia waar het klimaat betreft.

  En wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor deze noeste redactiearbeid van Wikipedia, waarbij opvattingen die op gespannen voet staan met de menselijke broeikashypothese stelselmatig binnen een mum van tijd worden gewist? En wie is er uiteindelijk, naast Al Gore, de machtigste man achter de schermen van het klimaatdebat? Dat is William Connoley, die wiskunde en filosofie heeft gestudeerd aan Oxford en die tevens elk jaar van 2001 – 2005 kandidaat heeft gestaan voor de Groenen in de ‘South Cambridgeshire District Council’ en ‘Cambridgeshire County Council’.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/03/19/hoe-wikipedia-stelselmatig-en-prompt-informatie-over-klimaat-manipuleert/

  Turns out that on Wikipedia some folks are more equal than others. Kim Dabelstein Petersen is a Wikipedia “editor” who seems to devote a large part of his life to editing reams and reams of Wikipedia pages to pump the assertions of global-warming alarmists and deprecate or make disappear the arguments of skeptics.

  I soon found others who had the same experience: They would try to squeeze in any dissent, or even correct an obvious slander against a dissenter, and Petersen or some other censor would immediately snuff them out.

  Now Petersen is merely a Wikipedia “editor.” Holding the far more prestigious and powerful position of “administrator” is William Connolley. Connolley is a software engineer and sometime climatologist (he used to hold a job in

  http://www.cbsnews.com/stories/2008/07/08/opinion/main4241293.shtml

 13. 32

  @31 En weer een herhaling. Kan ook niet anders, want veel bronnen heb je niet en je recycled jezelf een slag in de rondte, net als de blogjes waar je die bende van af trekt.

 14. 35

  Wist je dat de term ontkenner slaat op holocaustontkenning? Mensen die strooien met termen als deniers of ontkenners zijn niet serieus te nemen. Het is een Godwin. Daarbij hoe kan je het klimaat ontkennen? Het klimaat is er altijd. Het enige waar discussie over is, is wat de oorzaak is van de verandering van het klimaat en in welke mate. Het blijkt gewoon uit de recente feiten dat degene die altijd met de term ontkenner strooiden hoogstwaarschijnlijk fout zaten en dat de sceptici , paleo klimatologen, sterrenkundige etc echte wetenschappers dus, het meer bij het juiste eind hadden. De invloed van CO2 let wel totaal 0,04 procent waarvan de concentratie met 0,01 %. is gestegen van de atmosfeer op het klimaat is verwaarloosbaar tegenover de normale fluctuaties. De daling in temp is allang begonnen. Misschien dat de El Nino’s nog wat verwarring kunnen zaaien, maar voor de kenners is het over. Het is kennelijk moeilijk om een overtuiging die je lang hebt gehad op te geven, maar als de feiten daar zijn, nml 11 jaar stop in opwarming terwijl de CO2 blijft groeien kan je niet anders dan concluderen dat de ippc klimaatmodellen gebaseerd op slechts 4 rapporten er naast zaten. (slechts 4 ja! geen 2500, het lezen of citeren van rapporten wil nog niet zeggen dat ze gebruikt zijn)

 15. 37

  @ majava Je draait hier pas sinds het verhaal over de co2 hype mee, niet echt lang, maar toch langer dan een maand ofzo. Jij komt alleen met afzeik reacties. Kennelijk kan je niets anders dan dat. Probeer het eens van de positieve kant te benaderen, maak je standpunt duidelijk, want alleen verwijzen naar rc is makkelijk. Waarom is het nu zo koud? Waarom warmt het dan niet op terwijl wel de co2 niveau’s zijn gestegen? Kennelijk is de relatie helemaal niet zo sterk.
  Lindzen and Choi 2009 beweren dat de relatie nu niet meer is dan 0,5 graden na een verdubbeling van de co2 hoeveelheid. Te verwaarlozen grootheden.

 16. 39

  Hieronder een meer objectieve grafiek van de globale temperatuurtrend. De methode van Hans Erren (zie grafiek #31) geeft een vertekend beeld omdat hij over steeds kortere periodes en niet gecentreerd de trends berekent. Ook start hij in 1989, waarom?

  n.b. de verschillende temperatuurreeksen zijn opgeschoven zodanig dat ze het best over elkaar heen liggen, dit verandert de trend niet, alleen de offset. Er zijn geen grote verschillen tussen de datasets.

  Voor elk punt is de trend uitgerekend over een periode van 10 jaar (121 maanden, 60 maanden naar links en 60 maanden naar rechts), daarom stopt het in 2005. 10 jaar is gekozen omdat dit ongeveer overeenkomt met de ENSO en zonnevlekken periodiciteit.

  Het moge duidelijk zijn dat er enorme variaties zijn en dat de huidige vertraging normaal is vergeleken met andere periodes. Deze variaties zijn heel goed te verklaren met ENSO, vulkaanuitbarstingen en variërende zonnesterkte.

  Datasets via vindbaar op http://www.climate4you.com/

 17. 40

  Een heel mooi al iets ouder verhaal van iemand in NL met een goed inzicht in de feiten

  http://www.tegenwicht.org/12_moraal/aarde.htm

  “Interview met
  Adriaan Broere, woonachtig in het Twentse Goor, is geofysicus van beroep en keerde na een wetenschappelijke carrière in het buitenland in 1997 in Nederland terug. Gedurende de afgelopen 35 jaar werkte hij in Europa, Afrika, Noorden Zuid-Amerika.

  In 1978 stichtte hij in Houston (Texas) onder meer een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd was in satelliettechnologie. Samen met universiteiten, laboratoria en wetenschappelijke instituten zoals NASA deed hij onderzoek op het gebied van klimatologie en meteorologie.”

  http://www.tegenwicht.org/12_moraal/aarde.htm

  (link via GS http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/11/cramer_de_kopenhagen_comedy_co.html )

 18. 41

  @MP toeval of niet volgens Scafetta is er ook een 60 jarige zonnecyclus en jouw grafiek is exact 60 jaar… Guess why?
  Scafetta … A cooling is expected until 2030 – 2040 because of a 60 year cycle

 19. 44

  @seven, het gaat erom dat er statistisch gezien geen global cooling is. De grafiek van Hans Erren is manipulatief. Hij gebruikt steeds kleinere trend periodes en doet dan net alsof je die trends met elkaar kunt vergelijken.

  En als je ook maar een beetje op de hoogte zou zijn dan zou je weten dat de piek rond WOII gerelateerd is aan de manier waarop de temperatuur is gemeten in die tijd. Er zit een systematisch fout in die nog gecorrigeerd moet worden.