Klimaat in verkiezingsprogramma’s | Forum voor democratie

Serie:

ANALYSE - Update 12 februari 2017: Tekst compleet aangepast omdat de laatste weken het nodige aan het programma van FvD is gebeurd.

Het programma is opgebouwd uit losse standpunten. We halen de relevante er uit.

Bij Economie lezen we:

Wegnemen van overbodige regulering die de bedrijvigheid en ondernemingslust remt.

Dit betekent over het algemeen dat de vrijheid tot vervuilen of energieverspillen vergroot wordt. Geen goed teken.

Onder Belastingen:

Radicale vereenvoudiging belastingstelsel

Het is niet duidelijk of zaken als accijns hier ook onder vallen. Dat zou nogal wat impact kunnen hebben op de consumptie van fossiele brandstoffen.

Onder de kop Duurzaamheid & innovatie wordt het interessant, te beginnen bij de inleiding:

Technologie heeft ons ver gebracht, en kan ons ook bij de juiste innovaties helpen de aarde te ondersteunen en duurzaamheid te bevorderen, zoals in het geval van alternatieve methoden voor energiewinning. Als kenniseconomie hebben we een kans voorop te lopen in de energietransitie en daar zelfs rendement op te behalen.

Forum voor Democratie steunt de energietransitie, onder meer om onafhankelijker te worden van het Midden-Oosten, om schonere lucht te hebben en om de schitterende koolstof-polymeren die nu worden opgestookt te behouden.

Dat klinkt goed. Hoe willen ze dat doen?

a. Stimuleren onderzoek naar duurzaamheid, milieu en innovatieve technologie.
b. Meer financieringsmogelijkheden voor start-ups in de circulaire economie en duurzame technologie.

d. Nul-tarief BTW voor elektrisch rijden en share-economie.
e. Forum voor Democratie wil op termijn een nieuwe luchthaven in zee aanleggen. Dit ontlast op termijn Schiphol, creëert extra werkgelegenheid en kan ook helpen bij het terugdringen van de geluidsoverlast rondom Schiphol en is goed voor de Nederlandse economie. In de tussentijd moet Schiphol verder kunnen groeien.
f. Gelet op het verder groeien van het landelijk autobezit en de veranderende gebruiksbehoefte van de Nederlandse automobilist, is autobezit niet langer de voornaamste relevante factor voor belastingheffing. Verwacht wordt dat de nadruk steeds vaker verlegd zal worden naar het daadwerkelijk gebruik van motorvoertuigen. Het is van belang deze maatschappelijke verandering in overweging te nemen.

De eerste twee zijn aardig. Maar zitten vooral aan de kant van de stimulatie. Dwingen dus niets af.
D. is een prima stimulans. Maar dan ontspoort het bij E. weer. Geen rem op groei Schiphol? Hoe duurzaam is dat?
Het voorstel bij F. helpt wel. Sturen op gebruik in plaats van bezit kan helpen. Het wordt alleen wat soft geformuleerd.
Al met al een teleurstelling onder de noemer Duurzaamheid.

En dat was het alweer.
Weinig doorwrocht. Maar goed, in eerste instantie stond er helemaal niets over duurzaamheid. Dus krijgen ze meer dan de nul van toen. Maar veel meer dan een 2 kunnen we er niet van maken. Daartoe moet het toch concreter worden.

Reacties (5)

#1 Herman Vruggink

En de VVD ?

  • Volgende discussie
#2 Steeph

Die was als eerste…
Klik op https://sargasso.nl/series/klimaat-verkiezingen/
Dan op meer berichten en dan….
https://sargasso.nl/klimaat-verkiezingsprogrammas-vvd/

Tadaaaaaa!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Herman Vruggink

@2: ohhhhh wonderbaarlijk. Die had ik even gemist. Dank Steeph.

Dus de VVD wil handelen naar bestaande afspraken zoals ETS hoe krom dan ook, en de rest van de partijen droomt van eigen veelal onhaalbare doelstellingen en zwijgen over niet werkende systemen van de EU en durven die blijkbaar niet aan te pakken of op te zeggen. En dan zijn er nog partijen die dan maar helemaal niets zeggen….

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Remco G

Letter voor letter gejat van de PVV!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Igor V

#3: Wat probeer je te zeggen?

  • Vorige discussie