Kabinet toch oliedom

Gisteren dacht ik heel even dat ik er toch naast zat met mijn stuk van afgelopen week over het totale gebrek aan aandacht van de politiek voor Peak Oil. Op het journaal kwam in het rijtje mogelijke crises waar het kabinet zich zorgen over maakt ook de oliecrisis voorbij.
Helaas, dit blijkt te gaan om een tijdelijke oliecrisis als gevolg van politieke instabiliteit:
Scenario 8. Olie geopolitiek
Het aanbod van olie op de wereldmarkt neemt af door het wegvallen van een deel van de productie uit het Midden-Oosten, als gevolg van een intern conflict. Het wegvallen van een aanzienlijk deel van de wereldproductie zal onmiddellijk leiden tot zeer forse prijsstijgingen van olie en olieproducten.

Jammer. Gelukkig hebben een paar van de preventieve maatregelen ook zin i.h.k. van Peak Oil.

Wel leuk leesvoer overigens, die scenario’s. Ter verleiding hier de koppen:
Scenario 1. Grieppandemie
Scenario 2. Grieppandemie ernstig
Scenario 3. Periode van extreme droogte-hitte
Scenario 4. Ergst denkbare overstroming
Scenario 5. Overstroming dijkring 14
Scenario 6. Landelijke black-out
Scenario 7. Moedwillige verstoring elektriciteit
Scenario 8. Olie geopolitiek
Scenario 9. Dierenrechtenactivisme
Vreedzame acties tegen bio-industrie zijn groot succes.
Scenario 10. Politiek salafisme
Moslims keren zich af van samenleving na rel rond imam
Scenario 11. Extreemlinks: grootschalige rellen
Linkse woede richt zich op symbolen van kapitalisme
Scenario 12. Rechtsextremisme: Grootschalige rel op lokaal niveau
Extreemrechtse rellen teisteren provinciehoofdstad
Scenario 13. Moslim extremisme
Vreedzame demonstratie loopt uit op drama

 1. 5

  In dit artikel meldt de NOS dat minister ter Horst benadrukt dat de bevolking niet moet denken dat de rampen snel zullen plaatsvinden.
  Andere woorden voor het citaat dat LB hierboven aanhaalde.

  Die scenariao’s zijn het produkt van een fraai staaltje vooruit denken. Geheel in stijl van de overheidscampagne “Denk vooruit“, waar de bevolking wordt geïnstrueerd met veelal “duck & cover”-achtige methoden op rampen voorbereid te zijn.

  Mooi dat je even wat dieper in de stukken van Binnenlandse Zaken dook, Steeph. Zal dan ook even doorlinken naar dit artikel hier.

 2. 6

  Er staat “olie-geopolitiek“. Dat klinkt als het beeld dat Van der Hoeven schetste: dat de olieprijs het gevolg is van politieke instabiliteit (en de weigering te investeren).
  Alsof bijvoorbeeld Indonesie er bewust zelf voor koos om olie te importeren in plaats van zelf op te pompen.

 3. 9

  Het doet me genoegen dat de schrijvers van het rapport problemen in verband met “linksextremisme” waarschijnlijker achten dan problemen in verband met “moslimextremisme” — hoewel voor “politiek salafisme” (nog waarschijnlijker, als we het rapport moeten geloven) wel weer een apart stipje op de grafiek staat.

  Volgend jaar moet er nog een stipje bij.

 4. 10

  Stel:
  1) ik ben Balkenende (au!)
  2) ik begrijp peakoil
  3) ik wil daar iets aan doen
  4) ik wil geen paniek
  5) en ook geen discussie met lui die peakoil niet begrijpen
  Dan:
  Zeg ik toch gewoon dat we ons moeten voorbereiden op geopolitieke olie problemen.

  Meer nog dan de gewone mens, bedenkt de politicus eerst wat hij wil doen, en zoekt daarna naar de meeste acceptabele redenering.

 5. 11

  Wat is PeakOil eigenlijk? Laten we eerst die veelgenoemde term fatsoenlijk defineren voordat we er mee gaan smijten naar het establishment.

 6. 13

  Okee. Dat lijkt me dus onzin. Aangezien van wat er bij Brazilië is gevonden recentelijk, wat er mogelijk onder de smeltende poolkap zit en (verder) onder Antartica lijkt mij ‘de maximale globale olieproductie’ nog lang niet bereikt.

  Ik wil Steeph best wel tegemoed komen: structurele veranderingen in de wereldeconomie en de olieproductie zullen de prijs van olie alleen maar doen stijgen. Maar een neo-Club van Rome argument a la Peakoil (gedefineerd als in #12) gaat mij te ver cq is doemdenkerij.

 7. 14

  Ok JSK, laten we het anders benaderen, stel dat de vraag toeneemt maar de toename in het aanbod is er niet, hoe noem je dat dan?

 8. 15

  Het blijft maar zeer de vraag of die voorraden in Brazilië en op de Noordpool de globale productie kunnen doen toenemen.

 9. 16

  Je moet alles niet zo willen regelen en controleren. Een hoge olie prijs is goed voor alternatieve energie bronnen. Bedrijven hebben geinvesteerd in technologieen en innovatieve bedrijven op basis van verwachtingen van olie prijzen, daar moet je je als overheid niet zo veel mee bemoeien, want dan maak je Venture Capital kapot en verstoor je nieuwe innovatieve ontwikkelingen.

 10. 17

  @14: Dan hebben we het niet meer over ‘PeakOil’ of wel? Vandaar dat ik een duidelijke definitie vroeg, niet eentje die wordt continue wordt aangepast om maar gelijk te hebben. En #15 is geen argument.

 11. 18

  @JSK:
  Peak oil is the point in time when the maximum rate of global petroleum production is reached, after which the rate of production enters its terminal decline. If global consumption is not mitigated before the peak, an energy crisis may develop because the availability of conventional oil will drop and prices will rise, perhaps dramatically
  http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil

 12. 19

  @17 Ik begrijp niet waar je het over hebt.

  Jouw #13 is ook geen argument, dat je zogenaamd met die paar extra moeilijk te bereiken velden de wereldproductie instantaan nog even verder kunt opschroeven. Productie is niet alleen nog een paar velden erbij vinden.

  Er komt gewoon een punt dat de productie structureel gaat afnemen.

  Het kan best zijn dat de daling na een aantal schommelingen nog even duurt maar ondertussen kan het aanbod de vraag niet meer bijbenen.

  Semantisch gesteggel is niet zo interessant, het gaat erom hoe je tijdig kunt reageren op dergelijke fenomenen. Waar mensen van mening verschillen is of je gaat anticiperen of niet. Marktfundamentalisten willen niet anticiperen die willen wachten tot de wal het schip keert. De economische schade is in mijn ogen dan veel groter dan wanneer je tijdig of makkelijk de overgang kunt maken naar andere (duurzame) bronnen, zie dat als een investering die zich later dubbel en dwars terug verdient.

 13. 20

  Peak oil & gas is een brede verzamelterm. Te breed.

  Het wordt al veel inzichtelijker als je de producten apart benoemt: kerosine, benzine, nafta enz, plus de takken/grondstoffen/produkten die het meest worden getroffen als de schaarste toeslaat plus wanneer dat is.

  De fabrikage van plastics loopt nog niet veel gevaar. Elektriciteit is op te wekken dmv teerverbranding. Automobiliteit loopt wel groot gevaar. Enz.

 14. 21

  @m44: Uh, het zijn toch allemaal derivaten van olie? Waarom loopt het ene dan meer gevaar dan het andere?
  En vergeet je niet rekening te houden met het feit dat je zaken moet omschakelen? Je kan niet zomaar alles dat op stookolie draait ineens op teer laten draaien.

 15. 22

  De vraag/aanbodverhouding van benzine is veel ongunstiger dan die van nafta, noem maar iets. En die weer veel ongunstiger dan die van teer.

  Omschakelen is vaak gewoon innoveren. Daar lig ik niet zo wakker van. Het gaat om de OP=OP-scenario’s.

 16. 23

  @18: Zo gedefineerd kan je pas spreken over ‘Peak Oil’ long after the fact. Elke toekomstige afname in de wereldwijde olieproductie kan jij zien als een oliepiek, terwijl een ander wellicht spreekt over een tijdelijke dip. En pas na decennia kan je bepalen wie er uberhaupt gelijk had.

  @MP:
  Er komt gewoon een punt dat de productie structureel gaat afnemen.

  Van Nederlands op de middelbare school kan ik mij nog een les over drogredenen herrineren. Argumenten in de vorm ‘Ooit zal..’ werden uitvoerig behandeld.

  Waar mensen van mening verschillen is of je gaat anticiperen of niet.Marktfundamentalisten willen niet anticiperen die willen wachten tot de wal het schip keert. De economische schade is in mijn ogen dan veel groter dan wanneer je tijdig of makkelijk de overgang kunt maken naar andere (duurzame) bronnen, zie dat als een investering die zich later dubbel en dwars terug verdient.

  Hmmm.. dat scenario doet zich alleen voor als de hoeveelheid beschikbare olie abrupt verandert cq van de één op de andere dag naar nul gaat. PeakOil in haar extreemste variant dus. Gezien het feit dat er nog altijd nieuwe bronnen worden gevonden en dat er nog potentiele wingebieden zijn, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat een dergelijk situatie zich gaat voordoen.

  Olie gaat niet van de één op de andere dag van $130 naar $oneindig. De prijsstijging zal min of meer geleidelijk zijn, denk ik. Dat geeft private partijen (consumenten, huishoudens, bedrijven) genoeg tijd zich aan te passen aan hogere energieprijzen, lijkt mij. Noem mij een marktfundamentalist, maar ik zie niet hoe een Groot Plan vanuit een (anticiperende) overheid het energietekort-leed structureel kan verzachten. Behalve als je gelooft dat de overheid kennis of kunde heeft die gewone stervelingen ontberen. Wat ik zelf betwijfel.

  @20: Mee eens.

 17. 24

  @m44
  Wanneer begin je met innoveren? En hoe lang duurt het voor je de stijgende prijzen goed kunt opvangen met innovaties?

 18. 25

  @JSK,

  Je bent best wel dom he haha, ik zeg dat er ooit een punt komt dat de productie structureel gaan afnemen, dat was dan PeakOil, en dan zeg jij dat dat een drogreden was. We hadden het over de definitie van PeakOil.

  Nou men probeert die prikkel waar jij het over hebt zo ver mogelijk voor zich uit te schuiven door te eisen accijns en belasting te verlagen.

  Je moet niet aankomen met een Groot Plan, dat heb ik nergens gezegd. Maar jij bent er al tegen om mensen ergens bewust van te maken, ergens op te wijzen, mensen te motiveren andere technieken toe te passen of te ontwikkelen. De overheid kan prima de inkomsten die verkregen worden met benzineaccijns investeren in duurzame energiebronnen en vervoerstechnieken. Geef ruimte (wetgeving) en investeer in bedrijven die zich hier op richten. Stimuleer gedrag dat ons onafhankelijker maakt van olie.

  Jij bent gewoon tegen elke verandering.

 19. 27

  @25: Nou men probeert die prikkel waar jij het over hebt zo ver mogelijk voor zich uit te schuiven door te eisen accijns en belasting te verlagen.

  Het zijn niet de gevreesde ‘marktfundamentalisten’ die daarvoor pleiten, in tegendeel.

  Je moet niet aankomen met een Groot Plan, dat heb ik nergens gezegd.

  Dat is de implicatie van jouw woorden. Als je zegt dat de tegenstelling tussen anticiperenden en niet-anticiperende is, impliceer je dat er een groep is die in haar passiviteit hogere brandstofprijzen op zich laat af komen. Bij dat maatschappijbeeld past de alleswetende overheid die wel even de burgerlijke kortzichtigheid recht zal zetten.

  Maar jij bent er al tegen om mensen ergens bewust van te maken, ergens op te wijzen,

  Ik ben tegen hypocriet gedonderpreek. Ga niks van mensen verwachten wat jij zelf al niet bereid bent om te doen. Daar vallen de meeste ‘consuminderen’-argumenten onder.

  Stimuleer gedrag dat ons onafhankelijker maakt van olie.

  En hoe doen hogere olieprijzen dat dan niet? Denk je niet dat private partijen zelf het beste weten hoe ze kunnen besparen op brandstofkosten?

  Jij bent gewoon tegen elke verandering.

  Ik vertrouw de Grote Maatschappij Hervormers niet. Hun Grote Plannen zijn zelden gebaseerd op rede vaker op hun persoonlijke voorkeuren en materiële belangen.

  Samengevat: wat kan de overheid in deze dat de niet-overheid niet kan? Ik las laatst dat capaciteit aan windenergie het snelst groeit in Noord-Amerika. Dat zijn private ondernemingen die duurzame alternatieven zoeken voor duurder wordende fossiele brandstoffen.

 20. 28

  @JSK: Het is inderdaad pas achteraf exact te bepalen wanneer peak oil is/was.
  En nee, het is inderdaad niet van de één op de andere dag.
  Maar er zitten een aantal aspecten aan die wel tot een stevige verstoring van de prijs (omhoog) kunnen leiden.
  Ten eerste is het niet zo dat alle bronnen die nu nog gevonden worden tot een significante verandering in de situatie leiden. Al helemaal niet in de tijd gezien. Het gaat vaak om lastig bereikbare bronnen of bronnen met moeilijke olie. Het duurt lang voordat daar productie op gang komt en de productie zal nooit zo makkelijk zijn als van de zelfspuiters in bijvoorbeeld het midden oosten.
  Verder is het zo dat de wereld op dit moment niet bezig is significant zichzelf van de olieafhankelijkheid te ontdoen. Sterker nog, de vraag stijgt. En in tegenstelling tot veel andere producten (bv speelgoed of televisies) is het niet zo makkelijk te stoppen met het gebruiken van olie. Een kleine daling (of zelfs gebrek aan stijging) van het aanbod kan dus al tot enorme verstoringen leiden.
  En nee, de prijs is dan niet oneindig. Maar het kan wel ergens tussen de 200 en 300 dollar uitkomen voor 2 tot 3 jaar. En dat levert best wel een hoop problemen op.

  En dan wat de regering kan doen. Dit is iets dat je kan zien aankomen (ook al doen veel mensen hun best het te negeren of weg te redeneren, als je je maar genoeg verdiept in deze materie zie je dat het niet anders kan). Dat betekent dat je (eigenlijk al een jaar of 5 geleden) kan bouwen aan alternatieven. Investeringen of stimulans (bv belastingverlaging) zou helpen om de afhankelijkheid te verlagen. Het is niet realistisch te verwachten dat je alles kan opvangen.
  Maar als je nu al ziet wat voor een onrust de stijging veroorzaakt bij vissers en vrachtwagenchauffeurs in het buitenland, weet je dat je daarvoor vast wat moet verzinnen. Misschien accijns sparen om later te verlagen (ja, ik spreek mezelf hier tegen).

 21. 29

  alu petje op

  Olie schaarste, boerenbedrog. Er is nog olie zat, enorme velden zijn nog niet ontsloten. Strategische reserves liggen te wachten in Alaska en Bush verzwijgt dit liever omdat de olieprijs eerst omhoog moet. Dan worden deze velden een goudmijntje. Olie zou trouwens volgens bepaalde wetenschappers helemaal niet ontstaan zijn door planten en dieren uit de oertijd maar gemaakt worden door bacteriën die in aardlagen. Deze bacteriën zouden zorgen voor een continu proces van olie en gasvorming! (althans volgens deze wetenschappers) Saoedie Arabie produceert zwavelhoudende olie soorten maar niemand wil deze opkopen. Deze oliesoort vormt in theorie de reserve produktiecapaciteit van dit land maar omdat niemand deze moeilijk milieuvriendelijk te maken brandstof wil hebben bestaat deze reserveproduktiecapaciteit dus eigenlijk enkel op papier. Betekent dit niet ook dat er geen echte schaarste is maar de olieprijs hoog wordt gehouden om de mensen geld af te zetten en de winsten van de oliemaatschappijen te vergroten?
  Verder zijn de uitvindingen van Tesla zo gevaarlijk dat ze weggestopt worden omdat Tesla wel een oneindige energiebronnen kon hebben aangeboord. De uitvindingen van Tesla zouden olie overbodig kunnen maken, tenminste als brandstof en dus de economische samenhang compleet kunnen verstoren op een voor de mensheid en het milieu gunstige manier! Helaas is Tesla’s uitvinding in de doofpot gehouden en komt zij daar nu pas langzaam uit maar zijn de uitvindingen zwaar gepattendeerd door anderen die geen interesse hebben bij het in de markt zetten van Tesla’s toepassingen! Tesla is dus gehandicapt en de mensheid waarschijnlijk ook. Door dit handicap zorgen de onderdrukkers dat wij ons niet zo snel ontwikkelen als ras als wij zouden kunnen. De onderdrukkers zorgen dat wij op alle vlakken en alle gebieden tegengewerkt en misleidt worden en dat wij ons niet kunnen focussen op de doelen die wij ons eigenlijk zouden moeten zetten. Welke doelen dat zijn? Ik denk de hogere doelen. Wetenschap, kunst, wijsbegeerte, ruimtevaart, biologie enz. en dan bedoel ik niet de vormen die door doctrine in een voorgekauwd eng keurslijf worden geperst en uiteindelijk bekrompen eindresultaten leveren maar de vrije vormen.
  alu petje af?

 22. 30

  JSK jij moet mijn woorden niet verdraaien. Ik ben voorstander voor het creëren van een innovatief klimaat in Nederland. Daar kan de overheid wel degelijk een rol bij spelen. En Nederland kan zich daarmee onderscheiden en economisch een voordeel mee doen. Ook moet het volk open staan voor vernieuwingen.

  Jij bent daarentegen voor het creëren van een conservatief klimaat. Jij bent reactief en niet pro-actief, jij wilt niet anticiperen of investeren, jij wilt niet voorop lopen, je wilt geen marktleider worden, jij bent voor de status quo. Je wilt het liefst de boot missen en de volgende nemen.

  Jij kijkt niet vooruit, je hebt geen enkele visie, slechts afwachten tot iemand iets doet geprikkeld door plotseling gestegen prijzen.

 23. 32

  ja larie het is allemaal een kontspiratie van de bilderberg en de rothschildjes.
  we stikken in de olie en steeph blijft leuteren over tekorten , tis ne hype ne twitter buzz waarvan ik denk dat topic is toch al uitgemolken blijkt dat steeph wederom een andere invalshoek heeft gevonden om in de spiegel te kijken.
  wij consument moeten leeg ge-zogen worden todatdat de prijs van alternatieve energie even hoog ligt.

  Wakker worden mensen , meer doodgaan
  minder je voortplanten is de zuinigste manier van eco wandelen op deze aardkloot.
  Als er iemand doodgaat in nederland dan pas weer eentje verwekken.
  rijbewijs van je opa etc ,alles in balans ying yang enzo. , een limiet.

  ik ga de politiek in.

 24. 33

  @MP#30

  creeren van innovatief klimaat … daar is Nederland, als je puur naar de centjes kijkt, zeer slecht in.Wij geven vanuit de overheid en vanuit de private sector heel weinig uit aan onderzoek.

 25. 35

  – Neem een willekeurige stelling/probleem (hoeft niet zo omvangrijk te zijn als peak oil)
  – Laat er een groepje mensen zonder restricties over discussieren.
  – Wacht geduldig af tot de discussie stopt
  – Evalueer
  – Resultaat: er is veel gezegd maar “overeenstemming” of “oplossingen” komen er meestal niet

  Vele organisaties die moeten overleven en zich de luxe van lange nergens-toe-leidende-discussies niet kunnen permitteren hebben daarom een hierarchische structuur ipv een democratisch poldermodel.

  *** pakt een kannetje, vult het met olie, beweegt zich in de richting van het vuur en maakt een gooiende beweging: ***

  Bij een peakoil scenario met hoge decline rates vraag ik me vooral af hoe lang het duurt totdat de democratie in de meeste westerse landen omvergeworpen wordt.

  *** wacht de reacties rustig af ***