Kaats Late Night Review – SNL deel 2: Dream on

RECENSIE - Ik kreeg het helaas pas mee toen ik de Saturday Night Live (SNL) van afgelopen weekend terugkeek: Kanye Ye West ging toch nog behoorlijk los – of nat – aan het eind van zijn optreden vorige week. In mijn eerdere ‘Kaats Late Night Review’ merkte ik verbaasd op, dat zijn optreden me nogal meeviel. Yeah right, dream on!

Want het niet geplande sluitstuk wordt door de SNL-redactie wijselijk niet uitgezonden in de online-aflevering, en werd naar ik begrijp zelfs afgebroken tijdens de live-uitzending.

My bad, want het was me een uitglijder, die ook breed uitgemeten werd in de Amerikaanse media. Nou ja, voor Kanye Ye (sorry, ik kan er niet aan wennen) is het allemaal heel normaal, en ik had op voorhand ook wel verwacht dat hij iets dergelijks zou doen; een speech houden ter verdediging van zijn goede Oranje Vriend in het Witte Huis, inclusief opmerkingen als: “If I was concerned about racism,” Mr. West said, “I would’ve moved out of America a long time ago.” He said Democrats were responsible for a plan to take “fathers out the home and promote welfare.” (quote uit The New York Times). En natuurlijk maakte hij zijn aspiraties voor het presidentschap in 2020 nog maar een keer duidelijk. Ook zei hij dat hem meermaals was gevraagd zijn MAGA-cap (petje met de slogan Make America Great Again) af te zetten door de crew van SNL.

Met dat laatste werd korte metten gemaakt in de afgelopen SNL-aflevering door Pete Davidson. Fake news ya’ll! Nou kunnen we dat natuurlijk niet controleren. Maar gezien de cultuur in Amerika geloof ik dat best. Er zal vast achter zijn rug om geluld zijn, maar zo’n grote ster wordt hoogstwaarschijnlijk niet direct voor het hoofd gestoten. Als er al iets gezegd is, zal dat tegen zijn manager zijn geopperd of iets in die geest. En die zou dan beter moeten weten dan het door te briefen aan zijn protegé, bij voorbaat wetende wat het antwoord is. Ik speculeer er maar wat op los, de waarheid zal wel nooit naar boven komen. Tenzij iemand een dergelijke confrontatie heeft gefilmd, maar dat zou dan allang naar buiten zijn gekomen. Het is hoe dan ook nogal gewaagd om als muzikaal artiest je politieke boodschap te verkondigen, die nogal (ahum) tegenstrijdig is ten opzichte van het platform waarop je dat doet.

Het zal me een rare toestand geweest zijn voor de SNL-crew, met zo’n snuiter een hele week in hun midden. En andersom ook trouwens. Misschien dacht mr. West (ik laat het Kanye Ye maar even achterwege) een strategische zet te maken, en ik weet wel zeker dat SNL die gedachte had. Een groot bereik is van enorm belang voor beide partijen. Hij wordt door velen gezien als muzikaal genie, en SNL is in progressieve kringen ontzettend populair. Dus beiden zouden wellicht een paar nieuwe zieltjes hebben kunnen winnen. Achteraf denk ik dat het toch niet zo’n win-winsituatie is geweest.

Hoewel; de (progressieve) Late Night-shows hebben zich er goed mee vermaakt. Breitbart en Fox c.s. hebben mr. West weer toegejuicht. Voor zover iemand dacht dat hier enige toenadering had kunnen plaatsvinden: Dream on.