It’s happiness, stupid!

Een van de redenen dat Bill Clinton zijn verkiezingen won, was schijnbaar omdat hij zijn campagne een duidelijke focus gaf. Een belangrijk deel van de focus lag toen op de economie. Een bordje met “The economy, stupid” zou op zijn bureau gestaan hebben om hem daaraan te herinneren.
Mochten de Nederlandse campagneleiders dit als lichtend voorbeeld zien voor de komende verkiezingscampage in 2007, moeten ze misschien eerst even kennis nemen van dit onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk.
Als meest opvallende gegeven komt daaruit naar voren dat 81% van de mensen vindt dat het hoofddoel van de regering geluk moet zijn, tegen 13% van de mensen die voor welvaart gaan.
En bij de factoren die zouden kunnen bijdragen aan het geluk komt voldoening op het werk als laatste uit de bus.
Opstekertje voor het CDA is dat trouwen en familie nog steeds bovenaan de lijst staan als brengers van het meeste geluk. Kunnen ze lekker op scoren.
In het Verenigd Koninkrijk zijn ze tussen 1957 en 2005 drie keer zo welvarend geworden. Maar het aantal mensen dat “heel gelukkig” is, is in diezelfde periode gedaald van 52% naar 36%.
Dus beste campagneleiders, It’s Happiness, stupid!

  1. 2

    Dat was ook het gevoel dat ik bij de eerste Clinton-campagne had: enthousiasme, lol, “”Don’t Stop Thinking About Tomorrow”, kortom, fun. Een politicus die dat teweeg brengt, krijgt denk ik meer aanhang dan een doemdenker…

  2. 4

    Och, natuurlijk is de economie niet alles… maar de gelukkigste landen ter wereld (Nederland, VS en Canada, Scandinavië) zijn wél de meest welvarende. Geld is toch niet volledig irrelevant lijkt me.

  3. 6

    Ik bedenk me nu dat ze in Bhutan goed hebben geluisterd naar een wijze nederlander: “Geluk moet je afdwingen!”