Interview met Blair over energie- en klimaatpolitiek

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Sargasso: “Goedendag meneer Blair, dank dat u wat tijd heeft kunnen vrijmaken voor ons weblog.”
Blair: “Geen dank, graag draag ik onze mening uit naar het buitenland opdat ze er nog wat van kunnen leren.”
S: “We begrijpen dat de regering van het Verenigd Koninkrijk nu eindelijk in staat is om een lange termijn politiek op het vlak van energievoorziening te formuleren”
B: “Ja dat klopt. We zien dat er nu toch wel duidelijk is dat de afhankelijkheid van olie onze economie over 10 tot 20 jaar veel te kwetsbaar maakt. We moeten dus nu grote stappen zetten om meer alternatieve energiebronnen te hebben voordat het te laat is.”

S: “Begrijpen we goed dat u daarbij stevig inzet op Kerncentrales.”
B: “Jazeker. Kerncentrales zijn inmiddels bekende technologie. Ze zijn veilig en leveren geen vervuiling op. En zeker als we kijken naar de problematiek van de klimaatverandering is het belangrijk dat we energiebronnen hebben die geen CO2 produceren.”
S: “Ah, dus de regering erkent dus ook de impact die de mens heeft op het klimaat en de daarmee gepaard gaande gevolgen zoals stijging van de temperatuur en de zeespiegel”
B: “Ja, die erkennen we inderdaad. Het is onze verantwoordelijkheid om er alles aan te doen dat deze klimaatverandering niet nog erger wordt dan het zich nu al laat voorzien. Daarom moeten we nu al maatregelen nemen die onze toekomst over 50 jaar veiliger maken.”
S: “Meneer Blair, hoe verklaart u dan de huidige voorkeur voor locaties voor de nieuwe kerncentrales?”
B: “Ik ben u even kwijt. Wat is er mis met die locaties.”
S: “Nou, u bouwt ze zoveel mogelijk op de bestaande locaties waar reeds kerncentrales staan.”
B: “Ja, dat is logisch. Dat is het makkelijkst. Nieuwe locaties leveren veel meer problemen op en we willen geen tijd verliezen met vergunningen gedoe.”
S: “Klopt het dat die locaties voornamelijk aan zee liggen.”
B: “Ja, hoezo?”
S: “Als u klimaatverandering accepteert, accepteert u dan ook de waarschijnlijkheid van zeespiegelstijging de komende eeuw.”
B: “Ja, het lijkt erop dat die twee gekoppeld zijn. Maar het gaat maar om een paar tientallen centimeters.”
S: “Dat kan zijn, maar de worst case scenario’s praten over meters in 2100.”
B: “Dus?”
S: “Dan staan de meeste kerncentrales onder water, met alle gevolgen van dien.”
B: “……”
S: “Tot zover uw lange termijn visie.”
B: “Uhhh…”
S: “Dank voor het interview meneer Blair.”

Geïnspireerd door een kort artikel op Comment is free.

Reacties (24)

#1 HansR

What’s new?

 • Volgende discussie
#2 Raven

@Steeph

2100? Wat is de gemiddelde levensduur van een kerncentrale volgens u?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

40 tot 60 jaar. En daarna moet een kerncentrale er nog een tijdje staan voordat hij afgebroken kan worden.
En de stijging van de zeespiegel kan al ruim voor 2100 te groot zijn.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontmanteling_van_een_kerncentrale

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 TRS

Kunnen ze tegen die tijd als waterkracht centrale worden gebruikt. Of werkt dat zo niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 yopper

Onze welvaart is 1 op 1 afhankelijk van het voorhanden zijn van voldoende redelijk goedkope energie. Fossiele brandstoffen alsook Uranium zijn eindig. Goede raad is duur. Windmolens en zonnecellen zijn ontoereikende lapmiddelen. Met de verdere ontwikkeling van de economieen van de 3e wereld landen zal er alleen meer fossiel spul worden opgestookt. We zullen dus met Blair wel eerst aan de kernenergie moeten en een prijsvraag uitschrijven voor de uitvinding van de brandstofloze motor. Ondertussen het gemiddelde hoog-hoogwater water bij springtij in de gaten houden om optijd de dijken te verhogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 mescaline

@yupper 5. Door de verwarming stijgt de zeespiegel. Wat een energie daar in zit ! Aftappen dus. En je zeespiegel daalt weer. Problemen opgelost. Biertje, iemand ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 troebel

@mescaline 6. het plutonium van afgedankte kerncentrales heeft een halfwaardetijd van iets als 20.000 jaar. De energie die bij dat vervallen vrijkomt gebruiken we voor energievoorziening van de brouwerijen,
een vaasje graag

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mescaline

20.000! Dat is ook geen kattepies @troebel. Je vaasje is verdiend hoor ;)

En dan de waterleidingdruk, hoeveel motortjes daarvan kunnen draaien. Of de opwaartse groeikracht van planten, hebben we zat van. Dat zijn er weer twee, ik moet oppassen met dat bier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Yevgeny Podorkin

Inventief zijn! Niks weggooien! Genetische manipulatie moet het mogelijk maken dat elk lijk na het waaien gaan spontaan chemisch transformeert !
En van deze uiterst brandbare overblijfselen rookt de schoorsteen ook nog es CO2 vrij!

Думайте вперед!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Tesoro_nl

Brandstof voor kerncentrales is over 40-50 jaar toch fini ?
Dus 2100 halen ze toch al niet…

Waarom blijven investeren in eindige vervuilende (in het geval van kernenergie; kernafval) energie terwijl schone (schijnbaar) niet eindige energie voorhanden is ??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 mescaline

@Yev hehe

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 RennieB
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Spuyt12

@RennieB: Een halfwaardetijd van 4,5 miljard jaar? Laat me niet lachen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bram VL

@Yevgeny Podorkin 9

Gooi nog is een stukje oma op het vuur kheb het wat koud.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 troebel

@RennieB 12:
http://www.nrg-nl.com/public/plutonium/index.html
Een beetje natuurkunde
belangrijkste isotopen
De belangrijkste isotopen plutonium zijn:
Pu-238, (halfwaardetijd 88 jaren)
Pu-239, splijtbaar (halfwaardetijden 24 000 jaren)
Pu-240, (halfwaardetijd 6 500 jaren)
Pu-241, splijtbaar (halfwaardetijd 14 jaren)
Pu-242, (halfwaardetijd 37 600 jaren)
Halfwaardetijd is de tijd waarin een radionuclide de helft van zijn

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

Mwoa, de meeste landen hebben de gewoonte om hun kerncentrales niet midden in hun land neer te zetten. Opvallend vaak vind je ze zelfs tegen de grens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 RennieB

Around 99.284% of natural uranium is uranium-238, which has a half-life of 1.41 × 1017 seconds (4.46 × 109 years, or 4.46 billion years). Depleted uranium consists mainly of the 238 isotope, and enriched uranium has a higher-than-natural quantity of the uranium-235 isotope.

Uraranium, het afgdedankte, verarmd uranium van afgedankte kerncemtrales

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 RennieB
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 troebel

Beste slimme RennieB als ik PLUTONIUM schrijf welk element zou ik dan bedoelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bram VL

@troebel
ik weet het ik weet het
plutonium.

Maar om nu even je optimisme van 20.000 jaar te temperen.
Het hangt er van af welke plutonium

Van plutonium zijn 21 radioactieve isotopen bekend. 244Pu is met een halfwaardetijd van ruim 80 miljoen jaar het meest stabiel. 242Pu en 239Pu hebben een halfwaardetijd van respectievelijk ruim 373 duizend en 24 duizend jaar. Alle overige isotopen halveren in minder dan 7000 jaar.
(wikipedia is de max)

En verder troebel denk ik dat de meeste kerncentrales Uranium gebruiken ipv Plutonium

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 RennieB

Hear hear, maar Uranium is wat ze gebruiken idd…

Maar dank dat je me slim noemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 RennieB

When hit by a neutron, it becomes uranium-239, an unstable element which decays into neptunium-239, which then itself decays, with a half-life of 2.355 days, into plutonium-239.

Ik ben de weg even kwijt. Bij het verrijken van Uranium komt dus neptunium en plutonium vrij?

Oprechte vraag dit… Bram VL?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 RennieB

Van DU weet ik dat ze er wapens van maken. Wat gebeurt er dan met Plutonium?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 troebel

Plutonium
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
94 neptunium ? plutonium ? americium
(—)
Plutonium is a radioactive, metallic, chemical element. It has the symbol Pu and the atomic number 94. It is the element used in most modern nuclear weapons. The most important isotope of plutonium is 239Pu, with a half-life of 24,110 years. It can be made from natural uranium and is fissile. The most stable isotope is 244Pu, with a half-life of about 80 million years, long enough to be found in extremely small quantities in nature. Nuclear materials workers sometimes call it “plute”.

 • Vorige discussie