Intellectuelen – Sporters: 2 – 15

Gisteravond zat ik voor het eerst sinds tijden weer eens een stuk van de avond ongegeneerd te zappen. Het sporten eerder op de avond zorgde ervoor dat ik tot niets anders meer in staat was.
De ervaring was niet echt een genoegen. In ieder geval voldoende reden om de TV voorlopig uit te laten. Maar dat terzijde.
Wat mij nog het meeste opviel was de enorme aandacht die geschonken werd aan fysieke prestaties van mensen ten opzichte van de intellectuele prestaties.
Het beste is dit te illustreren door de programma’s die zich heel expliciet op het een of het ander richten op een rijtje te zetten met de tijdsduur erbij. Even alleen voor de Nederlandse zenders tussen 16:00 en 24:00 uur gisteren.

Fysieke prestaties:
NL2: Studio Sport/BNN: WK voetbal tot 20 jaar, 00:30
NL2: Sportjournaal, 00:20
NL2: Studio Sport/BNN: WK voetbal tot 20 jaar, 00:40
RTL5: Wimbledon (incl Today), 10:30
RTL5: Autosport, 01:00
Veronica: Fight Master, 01:00
Veronica: Veronica’s lekkerste, 01:10

Intellectuele prestaties:
NL1: That’s the question, 00:30
NL2: Wereldlingo, 00:30
RTL4: Win ’t & in ‘t, 01:00

Daarmee kom je op ruim 15 uur voor fysieke prestaties tegenover 2 uur voor intellectuele prestaties. En dan heb ik programma’s als Extreme Makeover, Beter in Bed en Oprah Winfrey over “hoeveel is Kirstie Alley afgevallen” even buiten beschouwing gelaten.
Om nog maar niet te spreken over het niet bijster hoge niveau van de quizzen.

Ligt het aan mij, of worden de intellectuelen weggedrukt door al dit fysieke geweld?
En ik kan me voorstellen dat het als kind zijnde niet echt een aanmoediging is om te gaan studeren als je TV kijkt. Als sporter krijg je immers veel meer aandacht en dus beloning en waardering.

Slechte observatie of echt probleem voor onze samenleving?

 1. 1

  Goede observatie (welhaast onderzoeksjournalistique).

  U bent alleen vergeten de belspelletjes mee te tellen.

  “Het is geen achterbinddildo, o, ik mag van de regie niks meer zeggen.
  VO.RB.NDDILDO”

 2. 5

  Allemaal gemist…ja ik zat naar de avonden te luisteren op 747am.
  Daar werd verslag gedaan van een wandeling langs de Slachte, een middeleeuwse dijk van 42 kilometer in het hart van Friesland.

  dus interlectueel en sportief..wat wil je nog meer

 3. 8

  Ik denk dat de gemiddelde Nederlander zich meer kan identificeren met een sporter dan met een “denker”.

  Vaak is het ook gewoon leuker om te kijken naar mensen die tegen een bal aan trappen dan naar mensen die ergens over nadenken en met elkaar in discussie gaan.

  Je moet wel een beetje realistisch zijn en je bedenken dat de gemiddelde Nederlander niet dezelfde is als de gemiddelde Sargasso bezoeker. Op Jacobine na dan misschien ;-)

 4. 9

  Leuk ‘onderzoekje’, op één ding na: in een onderzoek is het vooralsnog gebruikelijk om neutrale constateringen danwel observaties te doen.

  Het slotzinnetje “Slechte observatie of echt probleem voor onze samenleving?” maakt dan ook alles weer kapot: waarom de presumptie dat meer aandacht voor het fysiek een ‘probleem’ zou zijn? De VS doen niet anders en die rulen de world, met het voormalige -succesvolle- keizerrijk Rome was het al niet anders. En laten we het oude Hellas maar even helemáál verzwijgen, want dat téérde op ‘fysiek’.

  Ergo 1: ‘probleem voor de samenleving’ kan niet duiden op de invloed die het zou hebben op het succes van die samenleving in haar totaliteit, want juist de fysieke naties hebben dat succes: ze investeren relatief weinig in ‘intellectuele praktijken’ (op sociaal vlak althans, want bijvoorbeeld wapenontwikkeling door topintellectuelen staat dan weer heel hoog op de agenda) waardoor er een sociale plicht om bij de sterken te horen ontstaat (een soort van ‘american dream’). Daar kun je voor of tegen zijn, maar je kunt er niet omheen dat het een systeem is dat wèrkt voor de maatschappij in het algemeen (niet voor alle individuen) en dat haar kracht en succes al vele malen bewezen heeft in de loop van de geschiedenis.

  Ergo 2: Een ander gegeven is dat fysieke mensen gemiddeld meer kinderen hebben dan de intellectuals. Evolutionair gesproken hebben de ‘fysieke genen’ dus meer overlevingskansen. Als je in deze context gaat zeggen dat meer aandacht voor de fysieke aspecten van het mens-zijn ‘een probleem voor de maatschappij’ zou zijn, dan kom je in een wel héél gevaarlijk onderwerpencircuit terecht.

  Ergo 3: Aangezien een natie draait op belastingbetalers en kanonnenvoer moet ze wèl een groeiend aantal inwoners hebben, en wil een maatschappij succesvol zijn dan kan ze zich dus beter richten op de fysiek ingestelde mensen. In die zin zou je dus kunnen stellen dat die twee uur aandacht voor ‘intellectuele programma’s’ in feite nog twee uur tevéél is, en dat dat het wèrkelijke ‘probleem voor de maatschappij’ is.

  Al met al: je voor-onderstelt dat intellectueel zijn ‘beter’ is en fysiek georienteerd zijn ‘slechter’, ‘minder goed’.
  De grond daarvoor kan alleen maar een morele verontwaardiging zijn – immers, de historische, de staatkundige, maar ook de evolutionaire praktijken tonen elk op hun eigen wijze aan dat elke maatschappij er baat bij heeft om zich fysiek op te stellen en om juist de fysieke mensen meer te stimuleren. Dat is de objectieve praktijk.
  Morele overtuigingen zijn per definitie niet objectief, dus in die zin vind ik je stukje een ‘slechte observatie’.

  Maar last but not the least: het zijn ‘de intellectuelen’ die de programma’s maken, het zijn ook ‘de intellectuelen’ die de programmeringen maken, en toestaan. Intellectuelen kenmerken zich door te bewegen in de achtergrond; zij zijn het die in de schaduw aan de touwtjes trekken.
  Het belangrijkste verschil tussen sociaal succesvollen en sociaal niet-succesvollen zit dan ook m.i. niet in intellectueel of fysiek zijn, maar in intro- of extravert zijn. Al beschik je over de vermogens en capaciteiten van een halve godheid, als niemand erover te weten komt blijf je je leven lang wegkwijnen in een hoekje. Het zijn diegenen die hard blèren over dat kleine beetje wat ze kunnen en doen die individueel succes behalen. Stil zijn, dát is het ‘probleem voor de maatschappij’.

  Gelukkig is er nu, voor de stillen en de introverten, het internet… :-)

 5. 10

  @Spuyt12: Nou, ik kan anders heel erg genieten Mastermind of University Challenge (met Paxman) op de BBC.
  Maar je hebt wel een punt. Het aantal uren zou een reflectie moeten/kunnen zijn van het aandeel denkers en doeners in de bevolking.
  Maar aangezien tegenwoordig bijna 25% van de mensen een hogere opleiding heeft genoten, zijn de verhoudingen toch nog scheef.

 6. 11

  @TheRule: Ahhh, wat een weelde zo’n reactie!
  Onderzoek is trouwens een groot woord. En objectief zijn was al helemaal niet mijn bedoeling. Dan lok je zo weinig reacties uit.
  Bij Ergo2: Hogeropgeleiden hebben over het algemeen hogere inkomens. Hogere inkomens hebben minder kans op ziektes en leven langer. Dat compenseert weer een deel van de genetische “kracht” van de fysieken.

  En het ging me niet over goed of slecht bij fysiek. Het ging er om dat de verhouding zoek raakt. Het slaat (in het voorbeeld) door naar fysiek.

  En, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de maatschappij meer mee opschiet als de eeuwen geleden ingezette verschuiving van fysiek (ongeschoold, analfabeet) naar naar intellectueel nog een tijdje volhoudt.
  Maar ik vrees nu voor een kentering in die trend.

 7. 13

  @Steeph
  Waarom moet de televisie nu uitzenden in een bepaalde verhouding. Je neemt 2 begrippen, die je verder niet definieert en gaat dan zitten turven en trekt een conclusie. Waar je vervolgens niets mee kunt. Inhoudsloos als de televisie zelf.

  Ga naar Diergaarde Blijdorp en turf de dingen die je daar ziet in intellect en fysiek. Conclusie: ik ben in een dierentuin, daarom is de uitkomst (en de verhouding) zoals die is.

  Kijk naar de begrippen die hier over tafel gaan. Als het over intellectuelen gaat dan wordt daar mee een discussie bedoelt. Documentaires tellen blijkbaar niet mee mee. Discussies en grote delen van het nieuws en zelf documentaires komen op de radio prima tot hun recht. Daarom luister ik vaak en veel naar de radio. Sport behoeft beeld en is daarom op televisie. Daarom kijk ik ook veel televisie.

 8. 17

  Trouwens, tennis kan je ook niet beschouwen als “sport der dommen”. Past wel in het rijtje met golf en hockey. Allemaal sporten die bovengemiddeld veel door de “intellectuelen” worden beoefend.

  En verwijder Tennis uit bovenstaande vergelijking en je houdt niets meer over… (zomerstop, he)

 9. 18

  @Steeph: in je reactie (11) ga je in op mijn ‘Ergo 2’ door te stellen: Hogeropgeleiden hebben over het algemeen hogere inkomens. Hogere inkomens hebben minder kans op ziektes en leven langer. Dat compenseert weer een deel van de genetische “kracht” van de fysieken.

  Mag ik je erop wijzen dat, evolutionair gesproken, langer leven met minder nageslacht altijd het onderspit delft tegenover korter leven met meer nageslacht?

  Verder ben ik er niet zo van overtuigd dat de verhouding zoek is hoor: zoals Alo met zijn/haar (?) ‘Diergaarde Blijdorp’-opmerking (13) terecht constateert is alles afhankelijk van de omgeving waarbinnen je observeert. In dit geval is de omgeving ‘tv’, en die is als omgeving per definitie niet gericht op ‘intellectuelen’ (het spreekt dus niet voor je dat je zo hebt zitten zappen hahaha). Er is bij het medium tv (evenals bij andere media, internet voorlopig nog uitgezonderd) geen motivatie om te ‘onderrichten’; overigens is er evenmin een motivatie om te ‘amuseren’: hooguit is er een motivatie om kijkcijfers te behalen (om advertentieruimte duur te kunnen verkopen), en dat doe je door je te richten op de grootste kijkersgroep.

  Dus je observatie van ‘scheve’ verhoudingen is juist, maar je constatering van ‘scheve’ verhoudingen is ónjuist. Het is, om met Alo te spreken, net alsof je een ‘onderzoek’ hebt gedaan in Diergaarde Blijdorp waarbij je constateert dat er in die dierentuin zo weinig te doen is voor mensen die niet zo in dieren geïnteresseerd zijn.

  Ja dûh… :-)

  Maar goed, einde discussie wat mij betreft, ik ga in de zon zitten. Dank voor je leuke stukje in ieder geval, het stemde toch weer tot nadenken!

  TheRule: logoff

 10. 22

  Interrectuele exercitie:

  1. Zet beargumenteerd uiteen wat intellectueler is:
  “Alleen types als Bolkestein noemen zich intellectueel.”
  of
  “Alleen types als Bolkestein noemen zichzelf intellectueel.”

  2. Zie vraag 1.

 11. 29

  Hoe meer van die rotzooi op tv, hoe minder ik zap en hoe meer ik de radiobode erbij pak om alleen maar tot de conclusie te komen dat er steeds meer van die rotzooi op tv is.

 12. 30

  Een kind krijgt geen impuls om te gaan studeren omdat er veel fysieke aktie op de TV is.
  Want als sporter krijg je veel (of meer) aandacht, beloning en waardering zo lijkt het.

  Het was erg warm zeker, Steeph ?

  Een gemiddeld kind weet heel goed dat het zich nooit kan meten met die onvoorstelbare zwoegers en het laat het wel uit zijn hoofd om van fietsen of voetballen zijn beroep te maken. Trouwens, zien ze vaker Battlefield-2 dan de Tour de France of Studio Sport. Think and run ;)

 13. 31

  Het was erg warm. En heeeeel saai. Dan ga je vanzelf rare dingen doen :-)
  Maar de reacties waren het wel waard.

  Overigens heb ik ergens gelezen dat al die games die ze spelen helega nog zo slecht niet zijn voor de ontwikkeling (afgezien van het sociale dan).
  Zoek ik nog eens op.

 14. 32

  Uit NY Times
  “Watching TV Makes You Smarter”

  “This is what I call the Sleeper Curve: the most debased forms of mass diversion — video games and violent television dramas and juvenile sitcoms — turn out to be nutritional after all.

  I believe that the Sleeper Curve is the single most important new force altering the mental development of young people today, and I believe it is largely a force for good: enhancing our cognitive faculties, not dumbing them down.”
  http://www.stayfreemagazine.org/public/tv-smarter-johnson.html