In de VS heeft elke gevangene in feite levenslang

Foto: Photo by Chris Yang on Unsplash.

Desmond Meade is directeur van de Florida Rights Restoration Coalition, een club die vecht voor stemrecht van gevangenen die hun straf erop hebben zitten. In 2018 werd de staatswet aangepast nadat Meade meer dan een miljoen Floridianen wist te enthousiasmeren om in een referendum vóór de wetswijziging te stemmen. De staat liet het er niet bij zitten en twee jaar later bepaalde het hooggerechtshof dat alleen die herintredende burgers die al hun boetes hadden betaald, hun stemrecht terug konden krijgen. Kat en muis: FRRC verlegde hun focus en haalt sindsdien veel geld binnen waarmee de non-profit zoveel mogelijk boetes voor herintredende burgers betaalt. 

Stemrecht is niet het enige recht dat in Florida blijvend vervalt voor herintreders. Zo was Meade, die met succes een studie rechten afrondde, wettelijk gebannen zijn beroep uit te oefenen, kon hij geen huis kopen of huren, mocht hij niet in een jury plaatsnemen noch zich verkiesbaar stellen in de politiek. “Ik was Central Floridian van het jaar, Floridian van het jaar, een van TIME magazine’s 100 meest invloedrijke personen en ik ben een MacArthur Genius. Als een persoon zoals ik zijn burgerrechten niet terug kan krijgen, wie dan wel?”, vraagt Meade zich af . Op 13 oktober jongstleden kwam het goede nieuws. De clementie commissie herstelde zijn burgerrechten–met uitzondering op het recht een wapen te dragen.

Discriminatie

Florida is geen uitzondering. Overal in de VS is terugkeren in de maatschappij een helse uitdaging. Ex-felons worden zwaar gediscrimineerd. Grootste uitdagingen voor een succesvolle terugkeer in de samenleving zijn werk en woning. De check-box waarmee je op formulieren moet aangeven dat je ooit veroordeeld bent, betekent vaak het einde van je kansen. Woningbouwverenigingen en particuliere verhuurders die een woning weigeren, hebben de wet aan hun zijde.

De overheid verlangt van sociale woningbouwverenigingen een restrictief en controlerend beleid ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik en criminele activiteiten. Dat maakt het voor herintredende burgers welhaast onmogelijk een gesubsidieerd huis te bemachtigen. Familie die een herintredende burger in huis neemt, kan onmiddellijk de huurwoning verliezen vanwege potentiële overlast voor andere bewoners.

Ofschoon er subsidies bestaan die werkgevers kunnen overhalen tot het aannemen van een herintreder, is het werkloosheidscijfer bij deze groep 28%,  vijf maal zo hoog als bij de gemiddelde bevolkingsgroep–en zelfs hoger dan tijdens de Grote Recessie in de jaren ’30. Er is voor sommige werkzoekenden nog een extra nadeel: de werkloosheid onder African American vrouwen bedraagt 43,6%, onder African American mannen 35,2%. De cijfers voor witte vrouwen en mannen zijn respectievelijk 23,2% en 18,4%.

Verplichtingen

Tegenover die hoge werkloosheid staat een betalingsverplichting die voor velen niet haalbaar is. Veroordeelden worden vaak verplicht een bijdrage in de rechtsgang te betalen. Daarnaast kan gesteld worden dat er bij vrijlating een vergoeding voor het verblijf in de gevangenis verschuldigd is. Verder moet de reclassering betaald. Drugstesten moeten betaald. Verplichte cursussen moeten betaald. De reiskosten naar die verplichte nummers moeten betaald. En soms zijn er huurkosten tot wel een paar honderd Dollar per maand wanneer iemand aangewezen is op een halfway house, een tijdelijke eerste opvang tot werk en woning gevonden zijn. Hoe iemand het in die eerste tijd kan redden is een legitieme vraag want een bijstandsuitkering is geen vanzelfsprekend recht voor herintredende burgers.  

De familie springt waar mogelijk bij. Maar dat blijft niet zonder gevolgen voor henzelf. Veel families hebben al jarenlang moeite gehad de kosten van gevangenschap te betalen. Groots onderzoek uit 2014 toont dat 48% van de families niet in staat was zulke kosten te betalen. Daarbij gaat het niet alleen om gerechtskosten maar ook om kosten voor levensonderhoud, bezoeken en communicatie met hun familielid achter tralies. Het zal geen verrassing zijn dat van de familieleden die voor deze kosten opdraaien, 83% vrouw is. 

Falend systeem

Je zou bijna gaan denken dat het juridische systeem bewust op falen gericht is. Om de herintegratie in de samenleving verder te bemoeilijken bestaan er talloze “technische” overtredingen die een terugkerende burger direct richting draaideur voeren. Onderzoek uit 2017 geeft aan dat er dagelijks minstens 61.000 mensen in de gevangenis zitten, niet omdat ze een nieuw misdrijf hebben gepleegd, maar vanwege een technische overtreding van hun voorwaardelijke vrijlating. Denk aan het missen van een afspraak of het niet slagen voor een drugstest.

Die voorwaarden die aan voorwaardelijke vrijlating zitten, zijn meestal ingrijpend en dat geldt natuurlijk ook voor de elektronische enkelband die daarbij komt kijken. Community supervision heet het met een mooi woord, al zien sommigen het als eenzelfde soort straf als “zitten”. Het is een gebruik dat breed wordt ingezet in de VS. Momenteel staan ongeveer 5 miljoen mensen onder deze vorm van toezicht. Samen met de meer dan 2 miljoen gevangenen betekent dat dat 1 op 55 burgers onder justitieel toezicht valt. Ter vergelijking de situatie in Nederland waar in 2020 bijna 6800 mensen onder toezicht van reclassering stonden en zo’n 10.000 in de gevangenis huisden; Omgerekend betekent dat 1 op de 1054 inwoners.

In 20 staten van de VS zijn meer dan de helft van nieuwe veroordelingen het resultaat van voorwaardelijk toezicht overtredingen. Wat wil je, wanneer het hebben van woning en werk een voorwaarde voor het verkrijgen en behoud je vrijheid is en woning en werk welhaast niet te vinden zijn voor deze groep. Wat wil je, wanneer het verboden is alcohol en drugs te gebruiken en je niet met iemand mag verkeren die omgaat met iemand die tot een gang behoort. En wat wil je als het betalen van een vergoeding tot een voorwaarde wordt gemaakt en je een instabiel inkomen hebt.

Stigma

Herintredende burgers in de VS hebben hun gevangenisstraf er weliswaar op zitten, maar worden in feite tot lang erna nog altijd gestraft. Is het niet door de voorwaarden die aan community supervision kleven, dan is het wel door het stigma dat de term ex-felon over hen afroept. De kans op succes is klein. Kans op succes zonder familie is minimaal. De draaideur politiek die miljoenen werkelijke vrijheid ontneemt, staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Maar de molens malen traag. Verandering zal moeten komen vanuit organisaties als die van Desmond Meade. Kijkend naar het aanzienlijk aantal herintredende burgers dat een non-profit start en daarmee nieuwe herintredende burgers ondersteunt, is er in elk geval een start gemaakt met maatschappelijke bewustwording van dit onzichtbare levenslang.

Aanpassing: na een opmerking van een lezer is de toevoeging in Florida in de 2e alinea gemaakt, omdat niet alle staten hetzelfde stemverbod toepassen.


Karin Tex Rijnders is sinds 2020 nauw betrokken bij een Amerikaanse nonprofit die vanuit de Restorative Justice gedachte heling wil brengen aan zowel slachtoffers als daders–die zelf vrijwel altijd ook slachtoffer zijn.

Reacties (12)

#1 KJH

Ik dacht dat het niet overal in de VS zo was, toch? *doet Googlen*

Ah. https://en.wikipedia.org/wiki/Felony_disenfranchisement_in_the_United_States

Zijn we nou bewust met zo’n tendentieuze titel de boel weer eens lekker wij-tegen-zij over een kam aan het scheren? Tsk tsk tsk. Populistisch hoor…

  • Volgende discussie
#1.1 Jos van Dijk - Reactie op #1

Het artikel gaat over veel meer dan alleen het stemrecht. En wat het stemrecht betreft lees ik dat Florida geen uitzondering is, precies zoals het kaartje in je link laat zien. Dus wat is je klacht?

#1.2 KJH - Reactie op #1.1

Dat de hele VS over een kam geschoren wordt, per de kop van het artikel. Wat dus, per mijn link, gewoon pertinent niet waar is.

#1.3 Jos van Dijk - Reactie op #1.2

Ik vind het een keurig kop. De discriminatie is niet overal hetzelfde en niet overal even zwaar misschien. Maar er zijn overal problemen. Zoals er meer problemen zijn met pogingen om bepaalde kiezersgroepen uit te sluiten.

  • Volgende reactie op #1.2
#1.4 KT - Reactie op #1.2

KJH,
Het artikel is veel breder getrokken dan stemrecht. Ik geef je graag twee titels als tip te lezen opdat je kunt zien dat het probleem van terugkeer in de samenleving echt een ‘nationwide’ probleem is: Halfway Home van Rueben Miller en Convicted and Condemned van Keesha Middlemass. Enjoy! Tex

  • Vorige reactie op #1.2
#2 beugwant

Zonder de gratis arbeidsproductiviteit in de meestal geprivatiseerde gevangenissen zou de Amerikaanse economie instorten, zo heb ik begrepen. Dan mag je blij zijn dat Teeven hier op de bus zit en niet meer op een positie waar hij dealtjes kan sluiten (al lobbiet hij nog wel).

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#2.1 Frank789 - Reactie op #2

Precies, ik mis de rol van het grotendeels geprivatiseerde gevangeniswezen. Die lobbyen voor die regels die zoveel mogelijk mensen in het gevang houden. Er was een geval dat rechters werden omgekocht om zoveel mogelijk gevangenisstraf uit te delen.

In 2008, judges Michael Conahan and Mark Ciavarella were convicted of accepting money in return for imposing harsh adjudications on juveniles to increase occupancy at for-profit detention centers.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kids_for_cash_scandal

#2.2 KT - Reactie op #2.1

De hoeveelheid geprivatiseerde gevangenissen is veel kleiner dan de staatsgevangenissen–die overigens ook geld verdienen aan detentie. Die rol ga ik zeker nog beschrijven in een ander artikel.

#2.3 Frank789 - Reactie op #2.2

Ok, ik had een verkeerde indruk: Statistics from the U.S. Department of Justice show that, as of 2019, there were 116,000 state and federal prisoners housed in privately owned prisons in the U.S., constituting 8.1% of the overall U.S. prison population.

https://en.wikipedia.org/wiki/Private_prison

#3 Ronzhu

Wacht, is het argument nu dat we onmogelijk van ex-cons kunnen verwachten dat ze nuchter blijven, geen overlast veroorzaken en zich niet inlaten met bendeleden? Die lat is onredelijk hoog? Er is theedrinken en dan is er dit. “Ach, je bent vervroegd vrijgelaten, maar je kunt het niet helpen je oude maffiamaatjes op te zoeken? Geen probleem hoor, gezelligheid kent geen tijd, en, oh ja, hier is nog een uitkering voor wat drinkgeld, je bent immers maar één keer jong”.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3.1 Frank789 - Reactie op #3

Als je eerst nergens een woning kunt krijgen, dus terug bij je moeder moet inwonen, is de kans groot dat dat dezelfde buurt is waar de gangs zitten waar je zelf in zat, dus je komt ze de hele dag op straat tegen. Je hebt geld nodig om je gevangenisverblijf af te betalen, maar werk krijg je ook niet dus waarom zou je niet een biertje nemen na de hele dag op straat hangen en niks doen. Je wordt in een uitzichtloze situatie gestopt waar je zonder hulp van buitenaf moeilijk uitkomt.

Hier is geen sprake van een hoge lat maar van een kat, die op het spek gebonden is.

Als alcohol of drugs de oorzaak van het delict waren, kun je een gebruiksverbod nog billeken, anders is het gewoon pesterij en een goed werkende val om je terug in het gevang te krijgen.

  • Volgende reactie op #3
#3.2 KT - Reactie op #3

Verwacht je hier een serieuze reactie op? KT

  • Vorige reactie op #3