Hoogervorst en de vrijheid van Calendula

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Een liberale politicus die de burgers de keuzevrijheid van hun geneeswijze wil ontzeggen. Is dat niet wat tegenstrijdig? Alternatieve geneeswijzen zouden volgens Hoogervorst ‘klip en klaar’ moeten worden verboden. Maar de borrelpraat van deze VVD-er getuigt van weinig kennis van zaken en zicht op de realiteit, en dat is jammer want hij is wel minister van Volksgezondheid.

Hoe moeten we dan wel omgaan met gevaarlijke types als Jomanda? Gedogen? Of juist verbieden zodat de blauwe heks met haar hele imperium ondergronds gaat?

En is niet een beetje krom dat Hoogervorst de homeopathie erbij sleept? Op de site van VSM zeggen ze toch gewoon eerlijk dat zelfmedicatie bij kanker en AIDS niet helpt?

Reaguurder toinerz stuurde mij een uitgebreide mail over dit onderwerp, inclusief linkjes naar artikelen. Door tijdgebrek kan ik die mail niet even puntig samenvatten, dus leest u zelf maar alhier:


Ik las vandaag de Volkskrant en ik kwam dit stuk tegen:
http://www.volkskrant.nl/denhaag/1077087396104.html
un/pw: VidelaCastro / sigaar

Ik kan mij hier zeer over verwonderen. Misschien kan je op je log een discussie aanzwengelen. Ik ben erg benieuwd hoe anderen hier over denken. Ik heb namelijk het gevoel dat in de dingen die Hoogervorst zegt een vorm van debiliteit schuilt. Even aanhalen:

Hoogervorst maakte kenbaar dat hij niets moet hebben van alternatieve geneeswijzen, ook niet van homeopathie. ‘Hoe bestaat het dat huisartsen die jarenlang een wetenschappelijke opleiding hebben gevolgd, zich serieus bezighouden met homeopathie. Terwijl iedereen weet dat je mensen dan gewoon water voorschrijft.’

De minister noemt de verschillende alternatieve behandelingsmethoden van de genezers ‘een wonderlijk verschijnsel’. Het verbaast hem dat de wet hun ‘medische’ handelingen niet klip en klaar verbiedt. Volgens de huidige regels kunnen de genezers pas worden vervolgd als ze concrete schade hebben aangericht bij hun patiënten.

Maatregelen tegen homeopaten vindt de minister niet nodig. ‘Die druppeltjes die ze voorschrijven, kunnen geen kwaad. We hoeven er dus ook niet tegen op te treden.’

Ten eerste vraag ik mij af waar Hoogervorst zijn expertise vandaan haalt, vooral gezien hij ‘huisartsen die jarenlang een wetenschappelijke opleiding hebben gevolgd’ op de vingers tikt. Hebben deze goed opgeleide artsen hier niet VEEL meer verstand van? Verder verbaast het mij dat uitgerekend een liberaal als Hoogervorst het ‘klip en klaar’ wil verbieden dat mensen hun eigen geneeswijze mogen kiezen. Is dit een inbreuk op iemands vrijheid? Ja natuurlijk! Ik voel mij in ieder geval aangetast in mijn vrijheid.

Strenge regels zijn meer op zijn plaats, maar een doeltreffende aanpak valt moeilijk vast te leggen in de wet. Hoogervorst wil dat alleen artsen medische diagnoses mogen stellen. Maar zonder een officiële diagnose te stellen kan een alternatieve genezer net zoveel schade aanrichten.

Uit het NRC
www.nrc.nl/binnenland/artikel/1077087148860.html
un/pw: universele / login

“In artikel 40 van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) staat dat artsen, verpleegkundigen en beoefenaars van zes andere geregistreerde beroepen ,,kwalitatief verantwoorde zorg” moeten leveren. Volgens Kingma zou dat moeten gelden voor ,,iedereen die zegt zorg te verlenen”. Ook zou het stellen van een medische diagnose een voorbehouden handeling voor geregistreerde artsen moeten zijn, wat nu niet het geval is”.

Maar hoe wil je ‘iedereen die zegt zorg te verlenen’ controleren? Het lijkt
mij onmogelijk. De controle in de reguliere geneeskunde is verdeeld over
vier vlakken:

1. Door een volbrachte opleiding
2. Door collega’s
3. Door het Tuchtcollege/strafrecht
4. Door Inspectie voor de gezondheidszorg

Deze vier punten lijken moeilijk toepasbaar bij alternatieve geneeswijzen. Punt één. Welke opleiding zou Jomanda moeten volbrengen? En welke diploma’s erken je? Moet iedereen zonder een diploma dan maar het verlenen van zorg verboden worden? Dan druk je de alternatieve geneeskunde de illegaliteit in en heb je er al helemaal geen zicht meer op.

Ook punt twee kun je denk ik moeilijk toepassen bij alternatieve geneeswijzen. Algemeen kan aangenomen worden dat het alternatieve circuit meer gesloten is dan het reguliere circuit. Controle door collega’s lijkt miniem.

Alternatieve genezers kunnen wel degelijk door het tuchtcollege of hetstrafrecht veroordeeld worden, maar op dat moment is de schade natuurlijk al toegebracht. Overigens valt er op dit punt sowieso nog heel veel te verbeteren. Het is schier onmogelijk om een malafide reguliere arts aan te klagen.

De Inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op de gezondheidszorg doormiddel van, da’s logisch, inspecties. Maar ja, aan welke richtlijnen moeten alternatieve geneeswijzen voldoen?

Hoe mak het ook klinkt, goede voorlichting lijkt mij de beste oplossing. Als de overheid en de reguliere geneeskunde zich meer verdiepen in alternatieve geneeskunde, kunnen zij in ieder geval een betere voorlichting geven. Als patiënten deze raad negeren valt er helaas weinig meer te doen. Net zo goed als mensen niet gedwongen kunnen worden om naar de dokter te gaan kan je het hen ook niet verbieden om naar een alternatieve genezer te gaan.

0

Reacties (44)

#1 Carlos

Toinerz bedankt, eigenlijk is dit een beetje jouw postje ;-)

Ik heb nog logins bij de krantensites geplaatst.

 • Volgende discussie
#2 hexx

Wat we met Jomanda moeten doen? Gewoon smakelijk om lachen, lijkt me zo (wel voor zekerheid even de tourmalijn goed uitlijnen met het aardmagnetisch veld, want je weet maar nooit met die zwarte magiërs). Want alle spirituele, gebeds- en anderszins georiënteerde genezers voor het gerecht slepen om ze te verbranden aan de staak lijkt me ook weer zo’n gedoe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

Bovendien halen we met het verbranden van alle alternatieve genezers alsnog onze doelstellingen van het Kyoto-protocol niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ben Helder

Hoogervorst is een vogelgrieperige kip zonder kop. Zijn expertise bestaat – verklaart hij zelf in het nos-journaal van 19-2-2004 – uit een eenmalig consult bij een alternatieve genezer. Hoogervorst was zeer geschokt te ontdekken dat daar boeken over de magische krachten van edelstenen en astrologie op het bureau lagen.

Hoogervorst kakelt er maar op los. Hij suggereert dat iemand die een wetenschappelijke opleiding heeft gevolgd automatisch een beter en genuanceerder oordeel zou kunnen vormen. Dat is m.i. een idee fixe en ik zou graag willen weten welke feiten Hoogervorsts hypothese ondersteunen.

Natuurlijk kun je iemand niet verbieden hulp bij de schoenmaker te zoeken voor zijn kiespijn. Goede voorlichting zou deze persoon mischien op de idee kunnen brengen ergens anders zorg te proberen te vinden.

Ik denk dat naast voorlichting ook een goede behandelovereenkomst essentiëel is: dat hulpverlener/zorgverlener en patiënt/cliënt in een contract vastleggen waaruit de ’therapie’ bestaat en welke resultaten er van verwacht mogen worden.

Als je naar de schoenmaker gaat, verwacht je ook dat je schoenen er goed gestikt, genageld en gelijmd van terug komen, zodat het natte-voeten-probleem voorbij is. En als dat resultaat niet haalbaar is, wil je ook dat de schoenmaker dat vantevoren zegt. Toch!?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Siquo

Naar mijn bescheiden mening verlichten de alternatieve genezers de huidige zorg wel. Er zijn wel degelijk mensen die er baat bij hebben, en wat betreft homeopathie, onderschat nooit het placebo-effect.
Schadelijk wordt het wel als, zoals in het geval van wijlen miss Millecam, aangeraden wordt om niet meer aan reguliere gezondheidszorg te doen, of schadelijke middelen voorgeschreven worden. Elke hulpverlener die niet onder een erkend controle-orgaan functioneert (alle zelfbenoemde medici dus) zou in dat geval moord met voorbedachte rade moeten worden opgelegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Ben Helder

@ Siquo

Homeopathie helpt wel maar werkt niet. Als het effect is dat het verlicht of enige baat brengt, moet dat onderwerp van de contract-bespreking (het opstellen van de behandelovereenkomst) zijn. Genezing beloven is dan uit den boze.

Het placebo-effect mag niet onderschat worden. Maar dat effect duurt maar even en is beslist niet langdurig. Dus … tel uit je winst. In die tijd had namelijk ook een effectiever behandeling gestart kunnen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 MMaas

Hoogervorst heeft volkomen gelijk waar het gaat om artsen die, naast hun “reguliere” artsenpraktijk ook homeopatisch consult geven. Ik bestrijd niet dat homeopatie kan helpen (het placebo-effect), maar ik hoef geen arts die naast het wetenschappelijk benaderen van de mens en zijn ziektes ook blijk geeft van geloof in andere krachten. Homeopatie is vanuit wetenschappelijk oogpunt kul, en ik vind dat mijn arts dat moet onderkennen. Dat betekent niet dat hij het niet moet kunnen voorschrijven.

De wetenschap heeft lang niet alle antwoorden, maar natuurlijk heeft iemand die een wetenschappelijke opleiding heeft gevolgd meer mogelijkheden om een goede diagnose te stellen. Dat is een terechte idee fixe.

Ik zag iemand “uit de vriendenkring” van Millecam op TV, die beweerde dat “Silvia minstens zoveel over haar ziekte wist als de doktoren, want ze had enorm veel boeken gelezen”. Jomanda zal ook wel een hoop boeken hebben gelezen, maar ze heeft vanuit een positie als “autoriteit” een volslagen verkeerde diagnose gesteld, en daarmee iemand in ieder geval niet geholpen om de oplossing te zoeken in de reguliere geneeskunde. Daarmee is ze wat mij betreft strafbaar, en dat zou moeten gelden voor alle kwakzalvers die mensen zodanig beinvloeden dat ze geen hulp zoeken bij de reguliere geneeskunde. Want dat is vooralsnog de enige plek waar je een kans hebt om van kanker af te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 phonkee

Manieren van kwakzalvers om u om de tuin te leiden (zie mijn URL).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Grobbo

De verzamelnaam ‘homeopathie’ is in deze ook ietwat misleidend, aangezien deze zowel middelen omvat waarvan is aangetoond dat ze wel werken alsook middelen die niet werken.

Misschien dat we het kunnen hebben over Homeopatie- en Homeopathie+

Waarbij in het geval van – er wellicht sprake kan zijn van een placeboeffect, maar geen wetenschappelijk waarneembaar effect, en Homeopathie+ wel wetenschappelijk waarneembare effecten heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 edwin

Tis zo simpel.
Als de reguliere medische stand niet zo’n log en star instituut zou zijn kregen type ala Jomanda weinig kans.
Ik werk zo’n 13 jaar als ICU/SEH-verpleegkundige in grote ziekenhuizen en naar mijn mening zijn veel mensen beter af met de alternatieve geneeswijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Ben Helder

@Grobbo

Dat is echt onzin! Dat homeopathie mensen helpt is statistisch te bewijzen. Voor de werking van homeopathie bestaat geen enkel bewijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Ben Helder

@Edwin

alternatieve ‘geneeswijzen’ volgen beter het holistisch principe: ze kijken naar de gehele mens … Ze beschouwen hem niet alleen als (zielige) patiënt, als die blinde darm, of die hartinfarkt op kamer zoveel.

Dat is echter geen verdienste van de alternatieve ‘geneeskunst’, maar een tekortkoming van de reguliere genees- en verpleegkunde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Ben Helder

@MMaas

de discussie die het hersenloos haantje Hoogervorst aanzwengelt is terecht. Maar zijn redenering klopt niet: een wetenschappelijke opleiding is geen garantie voor een onbevooroordeelde of objectieve kijk.

Ook wetenschappers zijn mensen met hun eigen irreële gedachten en ideeën. De geschiedenissenboeken staan er vol van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 MMaas

Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die gebat zijn bij een homeopatische behandeling. Net als sommige mensen met sommige klachten eerst eens lekker een avondje vroeg naar bed moeten. Of eens mediteren om tot rust te komen.

Maar dat gezeik over “holisme”. Bah! Als het om een verkoudheid gaat mag je wat mij betreft de grootste luchtfietserige onzin uitkramen, maar in het geval van kanker is dat soort gezeik dodelijk.
Alternatieve geneeswijzen behandelen een kankergeval iderdaad niet als kankergeval. Ze behandelen helemaal niks!
Je gaat gewoon dood, maar – dat moet gezegd – wel als een “compleet mens”. Een hele opluchting!

En Edwin, zo simpel is het helemaal niet. De reguliere geneeskunst kan nooit de aandacht voor de “persoon” geven als alternatieve genezers en andere kwakzalvers doen. Bovendien zijn er mensen genoeg die geen verweer hebben tegen de emotionele chantage van een hoop van dit soort “genezers”. Daar verandert een “vriendelijker” zorgstelsel niets aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Carlos

Wetenschappers zijn inderdaad mensen, met ieder zo zijn of haar eigenaardigheden, onhebbelijkheden en zwakheden. Maar de wetenschap is wel degelijk een instrument om de wereld objectief te beoordelen. Dit komt omdat de weetenschap zelfkritiek toestaat (falsificatie is ingebouwd in het toetsen van hypotheses) en zodoende kan ze leren van haar eigen fouten en zichzelf verbeteren. Al het andere: religies, holistische theorieen gebaseerd op de onaantoonbare energiebundels van edelstenen of kamillethee is in feite onzin.

Ik zeg niet dat mensen niet beter kunnen worden van kamillethee, of dat de persoonlijke aandacht van een wiggelroede-lopende-voetzool-lezeres niet helend kan zijn. Net zo goed dat een arrogante machistische huisarts soms de wetenschap misbruikt om z’n persoonlijk gelijk te halen. Het blijft mensenwerk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 The Horse

Heeft iemand de film “finding nimo” gezien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Carlos

Horse, ik had van jou wel een meer inhoudelijkere reactie verwacht.

Zoiets als: “zolang het glijmiddel maar aftrekbaar blijft vind ik alles best”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 MMaas

Volgens mij is er niks homeopatetisch aan kamillethee hoor Carlos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Carlos

Ja sorry hoor, ik bedoelde ook calendula thee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 caprio

Niet medisch gecertificeerden zouden geen medische conclusies mogen trekken, en geen medische behandelingen mogen verrichten. Alles wat daar niet onder valt, mogen ze natuurlijk gerust uitoefenen. Als Jomanda zegt dat volgens de sterrenwichelarij je geen borstkanker hebt moet dat mogen, als ze ronduit beweert dat je geen borstkanker hebt zou ze vervolgd moeten worden als je dat wel blijkt te hebben. Volgens mij heeft Hoogervorst in principe gelijk maar door al dat gezeik dat politici geen feeling met burgers hebben, lopen ze nu allemaal maar praatjes rond te strooien die minder degelijk geformuleerd zijn, zodat het volk begrijpt waar het over gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Grobbo

@Ben Helder: Niet alles wat uit kruiden is gemaakt is bullshit, maar wordt wel onder homeopathie geschaard.

Ik ben helemaal geen aanhanger van homeopathie, maar sommige dingen werken volgens mij aantoonbaar wel. Vraag niet naar een bron svp, ik zag laatst iets op tv over succesvol verzet van VSM het niet registreren van bepaalde middelen via de Registratieregeling volgens de Wet Op de Geneesmiddelen. Het prutje werkte dus wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Lilith

Alle stoffen werken, of ze nu uit de natuur komen of chemisch zijn ontwikkeld, en ja inderdaad of ze genezen, is een ander ding. Ik denk dat bepaalde stoffen uit de natuur soms wel degelijk iets kunnen genezen (want de natuur is een kringloop van gebeurtenissen & anders zou het zichzelf vernietigen). Met citroen bijvoorbeeld kan je je huid zuiveren bijvoorbeeld, maar het kan geen kanker genezen. Kamillethee kan de keel verzachten en zo het geneesproces versnellen, maar het kan geen kanker genezen. Maar … zo werkt het ook vaak met chemische middelen. Je kan klachten wegnemen, verzachten maar verdwijnen doen ze bijna nooit. In dit geval hebben we het over kanker. In de reguliere geneeskunde is dit ook nog steeds één van de moeilijkste ziekten om te genezen. Bestralen, wegsnijden, medicijnen … vaak is maar voor even een oplossing en komt de kanker net zo hard weer terug (en vaak nog heftiger en door het hele lijf). Het zit in de genen, en daar kan geen alternatieve of reguliere geneeskunde tegenop. Daarnaast hebben nog te maken met het mens die de kanker heeft. Die heeft vaak een sterke drang om te leven of te overleven en dat is nóg nog moeilijker uit te roeien dan de kanker in het lijf. Dus zullen sommigen alles aangrijpen om te willen genezen (want hoop doet leven, vergeet dat niet: vaak geeft een kankerpatient het op en een week later is diegene dood) en sommigen zullen alles aangrijpen om die patient te ‘helpen’. Het is eigenlijk een ‘wat was er het eerst: de kip of het ei-discussie’, want de ‘genezer’ heeft nog altijd een patient nodig om zijn praktijk uit te oefenen, maar een patient met overlevingsdrang zoekt altijd naar alle mogelijkheden die voorhanden zijn. Maar om nu alle alternatieve geneeskunde over boord te gooien, vind ik een rigoreus gebaar. Een keurmerk zou iig het kaf van het koren (kunnen) scheiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lilith

rigoureus that is ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ben Helder

@MMaas @Carlos

Wat is de definitie van holisme?

Voor mij betekend ‘holisme’ niet meer dan dat de mens een wezen is met lichamelijke, sociale en geestelijke behoeften. Zo heb ik dat op school geleerd.

Dat holisme is al zo oud als de weg naar Rome.

De holistische mensvisie is een instrument in de verpleging en hulpverlening: een mens heeft meer nodig dan een bed, bad en brood.

Dat is niet vaag en heeft niks met alternatief, sektes en Jomandaas te maken.

Dat de alternatieve ‘genezers’ die term geconfiskeerd hebben, is wel een beetje verwarrend. Maar niet meer dan dat.

De alternatieve ‘genezers’ hebben geen enkel empirisch bewijsmateriaal dat hun beweringen ondersteund. En dat moet ook gezegd worden als het over eerlijke voorlichting gaat.

Gelukkig heeft mijn gebedsgenezende schoenmaker die nagel uit mijn schoen getrokken en is mijn kiespijn meteen over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Carlos

Ik ben bekend met het holisme, in de geografie wordt het vaak gebezigd door de landschapsecologen voor als ze iets niet kunnen duiden.

Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk met je uitleg van holisme als je die betrekt op de mens. Volmaakte gezondheidszorg zou in mijn ogen ook holistisch moeten zijn. Maar als een onstoken blindedarm op de juiste wijze wordt behandeld gaat het in het algemeen meestal wel beter met de gehele persoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 MMaas

Ik begrijp hoe de term holisme hier word gebruikt dankuwel. De mens als een geheel zien doen ze in ziekenhuizen ook hoor, maar als je een ingegegroeide teennagel hebt opereren ze dat. Ze geven je geen hoofdpijnpillen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Ben Helder

Dus … als cliënt afspraken maken met de hulpverlener! Je gaat niet mijn blinde darm eruit halen, als ik pijn aan mijn teen heb.

Laat de alternatieve ‘genezers’ daar aan werken: een behandelingscontract opstellen met cliënten. Zonder al die hocuspocus. Als die alternatieven serieus genomen willen worden, zullen ze afspraken moeten maken en controleerbare protocollen moeten ontwikkelen.

Want anders zullen ze altijd in de geur van misdadigen sujetten als Jomanda staan, die angstige cliënten aanpraten dat er mysterieuze en onnavolgbare wegen tot redding zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 caprio

“een behandelingscontract” in tegenstelling tot een wet: ja waarom 1 wet maken als je elke burger in Nederland bij elk bezoek zelf een contract kunt laten tekenen! Decentraliseren die wetgeving!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Ben Helder

@caprio

in tegenstelling tot een wet???

Die 1-ne wet is toch een goed kader waarbinnen je afspraken kan maken?

Decentraliseren heeft bij mij de connotatie: mensen in de steek en in de kou laten staan.

t Is heden ten dage wel goed dat zorg niet in handen is van een rechts-extremistische kliekjes…

Ik heb als anarchist geen wetgeving nodig om afspraken met mensen te maken!

Ik zit alleen te wachten op semi-wetenschappelijke theorieën die bewijzen dat allochtonen de sociale cohesie verstoren.

Dan kan iedereen weer gesanctioneerd achter vage ideeën aanhobbelen.

Je verstand gebruiken en dingen met gevoel doen, sluiten elkaar niet per definitie uit!

Mijn ‘boodschap’ is alleen: laat ook de alternatieve ‘gezezers’ verantwoording afleggen t.a.v. hun daden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Ben Helder

gezezers=genezers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 caprio

Ik dacht even dat je een behandelingscontract wilde voorstellen ipv een wet, misschien had ik minder satirisch moeten zijn. Ik ben je kwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Ben Helder

@caprio

t heerlijk, speelse satirische inspireert me.

Waarom denk je anders dat ik op Sargasso blijf komen.

Toch niet voor de diepzinnige discussies. Want als de discussie diep gaat haakt iedereen af! (Of gaat men vliegen vangen en woordgrapjes maken.)

on topic: Homeopathie is een misdaad tegen de menselijkheid!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Ini

Ik ben het niet eens met meneer Maas en daarnaast erger ik me aan hem. Ik erger me met name aan zijn uitgangspunt: “Homeopatie is vanuit wetenschappelijk oogpunt kul”.

Homeopathische middelen zijn in valide wetenschappelijke studies (double blind, de hele rataplan) onderzocht op dieren en babys en werkzaam bevonden ten opzichte van de placebo groep. Het probleem (= de bewijslast) ligt dus bij de wetenschap en niet bij de homeopathie.

De wetenschap kan dit niet verklaren vanuit haar eigen paradigma; de homeopathie is de wetenschap geen verantwoordelijkheid schuldig over het feit dat zij werkt.

Voorts erger ik me aan het strijdbare in meneer Maas zijn betoog. Dat strijdbare wil ik een naam geven, en wel pseudo-wetenschappelijk fundamentalisme. Pseudo-wetenschappelijk om de eenvoudige reden, dat het in mijn ogen uitermate onwetenschappelijk is, vast te houden aan een betwistbaar uitgangspunt: alles zal en moet fysiek verklaarbaar zijn, want anders kan het niet waar zijn. Overigens luidt het officiele paradigma anders, nl. zolang we het fysiek kunnen benaderen, kunnen we er iets mee. Kunnen we het niet fysiek benaderen, kunnen we ook geen uitspraken doen over de geldigheid ervan.

En dat kan de wetenschap ook niet: verklarende uitspraken doen over de werkzaamheid van homeopathie. Het is hetzelfde als wanneer een loodgieter aan de bakker gaat vertellen hoe hij zijn brood moet bakken.

Wat in de ‘maatschappelijke’ discussie ontbreekt is de differentiatie. Het is absurd dat hoogheidswaanzinnige wijf van een Jomanda over een kam te scheren met serieuze homeopathische artsen. En dat is wat er nu gaande is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Sik

Volgens mij heeft een patiënt ook eigen verantwoordelijkheid in handeling bij het vinden van een geneeswijze. Je volledig blind staren op één methode is voor mij te dogmatisch; en hierbij bedoel ik niet dat je volledig holistisch moet zijn. Kanker=kanker, genezen indien mogelijk op zo adequaat mogelijke wijze,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 boludo

Precies Sik, waarom Jomanda vervolgen als iedereen weet dat die zo gek als een deur is? ALs je daar toch je raad bij gaat halen, is het je stomme eigen schuld dat je de pijp uit gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 MMaas

Als je last hebt van een verstopte neus kan een spray met zout water helpen. Even snuiven en uw luchtwegen zijn weer vrij. Die boerenwijsheid behoeft geen wetenschappelijke onderbouwing. Het werkt gewoon. Is het dan een onderbouwing voor de Masopatie, die inhoud dat je twee keer per dag een snee ontbijtkoek moet eten, ’s avonds een borrel en iedere drie uur zout water snuiven? Helpt prima bij een verkoudheid hoor, maar mag de wetenschap dan niet zeggen dat de onderliggende theorie bullshit is?
Zo is het ook met sommige middelen uit het brede homeopatische assortiment. Bepaalde middelen werken gewoon. Niet door de filosofie die erachter zit, maar omdat de werkzame stoffen de goede zijn.
Dat betekent nog niet dat de homeopatische denkwijze niet op drijfzand berust. U kunt zich daaraan ergeren, maar dat heeft helemaal niks met wetenschap te maken. Als u me een beetje kent, weet u dat ik geenszins een fundametalist ben. Ik kan prima overtuigt worden door goede argumenten. Maar niemand heeft mij kunnen overtuigen dat homeopatie geen nonsens is. Ook niet die paar hoestmiddeltjes die toevallig blijken te werken. Als ik daarmee de Nysileen slikkende goegemeente voor het hoofd stoot, so be it.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Grobbo

Ik geloof zelf sterk in waarneembare resultaten, en ik hoor maar steeds dat de verschillen tussen gebruikers van homeopathie en de controlegroep niet waarneembaar zijn. Lijkt me een sterk argument.

Bovendien wordt er inderdaad veel door elkaar gegooid, aangezien kruidengeneeskunde wel werkzaam kan zijn. (zie ook mijn eerdere opmerking over al dan niet werkzame middelen waarin ik dat zelf ook deed).

Maar dat alles samen homeopathie noemen doet de discussie geen goed denk ik, want er zijn nog veel meer Alternatieve geneeswijzen, want dat is natuurlijk de juiste naam. (afgezien dan van jomanda, dat noemen we gewoon oplichterij)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Ini

@ meneer Maas: Hoe omschrijft u nu precies het drijfzand waar de homeopatische denkwijze op berust?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Nove

Geneeskunst is ge -industrialiseerde kunst.Basta !
Daar zit het vijandig hart en dat staat garant voor ondermijning van elke zorg als het aankomt op VOLKS gezondheid.
De eed van Archimedes is een dillemma want geen dokter mag de monsterlijke patient ooit laten overlijden onder zijn goede -met- wetenschap -doordrenkte zorg en alle machinerie,pompen, messen en bijlen heeft ie niet voor nix betaald gekregen.
Dokterszorg en artsenij is een ambacht ‘en retraite’ maar heeft een roemrijke historie en het zal altijd een toekomst houden, evenals leraren en de ruimtevaart.Allemaal piloten die het vliegwiel beheersen.Maar met welk doel ?
Klapbam alle cosmetische chrirurgenpraktijk bij elkaar op een paradijselijk eiland.
Het kaf en koren zoeken ze daar dan zelf maar uit. Op een eiland moet haast wel het holisme uitgevonden zijn.Scheelt weer een virus, for the thime beiing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Verbal Jam

Volgens mij zouden wij in de diverse soorten geneeskunde letterlijk het principe van ‘no cure, no pay’ moeten introduceren. Eens kijken hoe lucratief al die instraling, bloementherapie en healing dan nog is ;-)

Maar serieus: in het algemeen lijkt mij dat wanneer een bepaalde geneeswijze claimt te werken, zij dit ook zelf moet aantonen met gedegen onderzoek (dus met duidelijk reproduceerbare resultaten). Daar hebben patiënten recht op.

Anderzijds beroepen tegenstanders van ‘alternatieve’ geneeswijzen zich vaak op de wetenschap. Bijzonder irritant in dit verband is bijv. de vereniging tegen de kwakzalverij. Het is goed om kritisch naar zaken te kijken, maar men doet teveel alsof de wetenschap ‘alwetend’ is en men de absolute wijsheid in pacht heeft.
Gemakshalve gaat men eraan voorbij dat de wetenschap een evoluerend fenomeen is en dat veel zaken nog achter de horizon van onze kennis liggen.
Ik heb hier eens een uitgebreid artikelover geschreven dat m.i. goed aansluit bij dit onderwerp. Hopelijk is het dus toegestaan even naar mijzelf te linken zonder dat Bosboom weer gaat zeiken. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Sik

@Nove: Archimedes = Hippocrates

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 toinerz

@Ini en anderen: De homeopathische denkwijze berust zeker niet op ‘drijfzand’. Dat ons lichaam een zelfgenezend vermogen heeft is een feit. Sterker nog, veel reguliere geneeswijzen maken ook gebruik van dit vermogen. Het toedienen van de ziekmakende stof, verdund, helpt weldegelijk. De vraag is of het ALTIJD effectief is en of de stoffen in het homeopathische middel wel de juiste zijn.

Een keurmerk is in principe een goed idee, maar een keurmerk is vaak zo onzichtbaar. In dit geval is het juist enorm belangrijk dat de voorlichting heel zichtbaar is. Daar rust een taak voor de overheid. Overigens kun je homeopathie nog makkelijk ‘keuren’, maar deze discussie gaat over alternatieve geneeswijzen. Homeopathie vormt daar slechts een klein deel van, het overige deel valt heel lastig te ‘keuren’.

@Carlos: Bedankt voor het opstarten van de discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 toinerz

Dan nog verder.

Een resultatencontract, het lijkt mij onmogelijk. De geneeskunde is een vakgebied waar de afloop van een behandeling nooit voorspeld kan worden, zelfs als de geneeskundige alles goed doet. Je kunt de zorg, ook de reguliere, niet afrekenen op hun resultaten, daarvoor is het vak te onberekenbaar. Het enige realistische contract is eentje waarin duidelijk de behandelingsmethode wordt omschreven en waarin de patiënt de risico’s die deze met zich meebrengt aanvaardt. Maar zo geef je de geneeskundigen juist meer armslag.

Veel oplossingen die hierboven genoemd worden zijn gebaseerd op het naderhand straffen van de malafide geneeskundige. Achteraf is niet genoeg. De patiënt is dan al permanent beschadigd. Je moet de patiënt al eerder beschermen, maar zonder zijn recht aan te tasten om zijn eigen geneeswijze te kiezen.

Zoals Lilith al goed aangaf, onderschat de kracht van de angst om dood te gaan niet. Deze doet veel mensen alles aangrijpen om te overleven. Geen enkele VVD-politicus zal die angst kunnen wegnemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Siquo

Het achteraf straffen van malafide geneeskundigen gebeurt al wel in de US van A. Met als consequentie dat een dokter jou lekker laat creperen langs de kant van de weg als je bent aangereden, want als ie je leven redt, maar daarbij per ongeluk een iets te groot litteken achterlaat, kun je hem al aanklagen…

 • Vorige discussie