Hoofdredactioneel commentaar NOVA op de ‘rechtse hetze’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (43)

#1 Sikbock

Links krijgt een koekje van eigen deeg.. houdt ze scherp

 • Volgende discussie
#2 minitrue

Zie ook de goede post van behanger op Retecool: Geenstijl’s verwrongen beeld van neutraliteit.

Van welk deeg krijgt links nu een koekje, Sikbock?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sikbock

Ik vind de post van behanger nogal onsamenhangend. Maar dat zal wel aan mij liggen..

Waar het voor mij om gaat is dat de huidige gevestigde (linkse) orde door trekken duwen en schoppen aan de “macht” is gekomen. Ze zijn aan de macht gebleven door elke echte “andere” discussie te smoren. Met hun morele gelijk als rechtvaardiging voor hun gedrag natuurlijk.

Als achteraf blijkt dat hun morele gelijk op drijfzand en dubbele standaarden berust krijgen ze het om hun oren. Ze hebben zich de afgelopen decennia nu eenmaal niet echt fatsoenlijk gedragen.

Wie uitdeelt moet ook kunnen incasseren. Paradigmawisseling dus. That’s all wat mij betreft

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ronald

Paradigmawisseling, mooi scrabble woord zeg, +10 kudos voor Sikbock.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Scrutinizer

@3. Je spreekt over een huidige gevestigde linkse orde. Dit duidt er mijn insziens eerder op dat je een paradigmawisseling bij jouzelf moet zoeken. Volgens welke maatstaven is de huidige gevestigde orde links? Ten opzichte van de Republikeinse partij uit de V.S?

Er is veel meer aan de hand. Er is een zuiver populistische golf bezig, met moedwillige verdraaiingen en beinvloeding waar geen relativerende journalist meer aan te pas komt. Tegen gegronde maatschappijkritiek door bijvoorbeeld iemand als een Paul Cliteur kan niemand bezwaar hebben. Maar wel tegen de hetzerige manier waarop nu tekeer wordt gegaan en waarvan je je af moet vragen welke krachten daar achter zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 minitrue

@Sikbock: Voor zover je het kabinet betiteld als “de huidige linkse orde”, whatever that may be, dan zijn ze nog altijd aan de macht door de verkiezingen te winnen.

Als er een groepering heden ten dage een moreel gelijk claimt, dan lijkt het me wel de rechtse media.

Of zullen we maar gewoon zeggen dat de rechtse media gewoon hebben liggen slapen in de periode voor Fortuyn? Ik heb ze toen niet gehoord hoor, of zijn ze de mond gesnoerd door de “linkse machthebbers”? Als je paars zo wilt noemen natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 gbh

[email protected] Sikbock
beetje verwrongen werelbeeld heb je,elke partij is door trekken, duwen en schoppen aan de macht gekomen en het kenmerk van politieke partijen is dat ze uitgaan van hun eigen gelijk, daar sta je voor, dat is het partijprogramma

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Crachàt

En kijk, Nederland haalt zelfs een keer het buitenlandse nieuws:
[uit een van de twee waardige Vlaamse kranten]
“Politici met een activistisch verleden worden tot ontslag gedwongen […] Zes jaar na de moord op Pim Fortuyn lijkt in Nederland het grote afrekenen met links definitief ingezet. De erfgenamen van Tolerant Nederland geven zich nog niet gewonnen. Of toch niet helemaal”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 S’z

Wat een lullig artikel … “De erfgenamen van Tolerant Nederland geven zich nog niet gewonnen. Of toch niet helemaal.” Kwaliteitskrant my ass, Larry. Maar bon, als NL hiermee in het buitenland in het nieuws komt, zal het wel daaraan moeten worden gekoppeld door de kortzichtige snelle hap buitenlandjournalist die het snel inzichtelijk zou moeten maken voor de binnenlanders zonder wereldbeeld of geschiedenis.

Waarmee het Grote Afrekenen tegen de Vlaamse pers is ingezet ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 ALO

Met het RaRa-bewijs van de directeur van de Terroristen Centrale Amsterdam, het niet kunnen aantonen dat Cramer inderdaad getekend had, het niet bespreken dat in haar naam 2 spelfouten zaten en het feit dat een onnodig kamerdebat alleen maar aantoonde dat Rita het meest last had van geheugenverlies, is het inderdaad nodig om scherp te blijven. Je valt zomaar van je stoel af van de lach.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Crachàt

Tijdsgeest, S’z, tijdsgeest.
Men kan ‘m voor de ongelovige honden niet genoeg illustreren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 S’z

Wanneer begint Rechts Nederland z’n eigen Ijzerbedevaart ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crachàt

Trotsche Oranje Vaanen rond de Ongevallen Soldaat 14-18.

Misschien komt deze heuglijke passage in sNeederlands’ historie nog het meest in aanmerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 S’z

Hm, “externe links” zie ik staat in die passage, dat gaat ze niet bevallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Plofkip

Het hele maatschappelijk middenveld, inclusief woningbouwcorporaties etc. wordt onevenredig beheerst door oerconservatieve, linkse types die daar blijven zitten door middel van subsidievriendjes, baantjespolitiek, en het in de weg zitten van werkelijk progressieve initiatieven.

Dat is wat hen, samen met linkse politieke partijen en linkse media, als wel hele linkse sosjale opleidingen, tot de Gevestigde Orde maakt.

Het maakt niet uit, want in zekere zin vaart nederland er wel bij, maar het valt me zo tegen dat er nog steeds zo hypocriet over gedaan wordt.

Het is trouwens ook gevaarlijk, op het moment dat een linkse elite zo ver het contact met de maatschappelijke werkelijkheid verliest en geen ander geluid toelaat. Maar dat terzijde..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 S’z

Plofkip uw terzijde is lulkoek. U repeteert de vitterijtjes op Carlos en u prevelt de mantra’s van op de begrafenis van Fortuyn.

Men prevelt die nu al jààààren in de hoop er received opinion van te maken, maar het zet geen constructieve zoden aan de dijk. Vitterijen aside en over naar de inhoudelijke analyse van de samenlevingsproblemen zonder ad hominem of partijem te denken, zou ik zeggen, en rap wat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 S’z

Die “oerconservatieve linkse types” alleen al. Rechtsige pubers ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 ALO

@Plofkip
En het bedrijfsleven wordt onevenredig vertegenwoordigd door het CDA en de middenstand onevenredig (heerlijk, zo’n woord, je hoeft het blijkbaar niet te onderbouwen) door de VVD, of misschien nu simpel rechts. Zo heeft ieder z;n meug en wordt ieder maatschappelijk veld in de politiek vertegenwoordigd en vice versa. Als je er iets aan wil doen dan volstaat het huilebalken over de linkse media niet. Rechtse media kunnen nu alleen maar met stront smijten en opportunistisch de mopperaars bedienen.

Het is maar net wat je links noemt en wat rechts. VVD, TON en PVV hebben nu eenmaal geen 30% van de kiezers achter zich. Op zich is dat niet te weinig om invloed uit te oefenen maar het blijven hangen in schreeuwen, in het maken van filmpjes voor de kleintjes en het populistisch zeuren over regenten, maakt nu eenmaal dat het niet overtuigend over komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Plofkip

@ S’z het onderzoek waar ik mij op kan baseren is onderzoek van rechtssocioloog de Bruin, die onderzoekt al meerdere jaren de perceptie van burgers van hoe recht wordt gesproken en de perceptie van rechters over de maatschappij.

Hij signaleert al decennia een verdere en verdere verwijdering van de recht sprekende elite groep van de samenleving en waarschuwde begin jaren negentig al voor de grote ontevredenheid die onder de bevolking groeit cq het gevoel dat er “niets”gedaan wordt aan “het onrecht”. Een ontevredenheid die volgens hem kon zorgen voor sterke afbreuk aan het gevoel van legitimiteit van de rechtsprekende macht.

De rechtsprekende macht is een intellecuele linkse elite, misschien uitsluitend in de perceptie van de bevolking, en uiteraard wees zij deze analyse met harde hand af.

Gevolg: de keiharde roep om minimumstraffen, lik op stuk, harder aanpakken, uitbreiden bevoegdheden, de populisten varen er wel bij!

Dit is in het klein wat ik steeds meen te kunnen ontwaren in verschillende delen van het maatschappelijk middenveld. Op het moment dat een groep niet in staat is voldoende verband te onderhouden met de sameleving, en onvoldoende interesse heeft in het zich uitleggen maar ook luisteren naar die samenleving, ontstaat er een leemte die gevuld kan worden door populisten.

Blijf vooral dom conservatief links doorgaan s’z et al. Dan zitten we over 5 jaar allemaal achter elkaars deur de zeden te controleren, hebben we allochtonen razzia’s en een totaal afgebroken verzorgingsstaat. Want op deze manier bied u uitsluitend gelegenheid aan wildersen rita’s en sp’s om er een bende van te gaan maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 ALO

@Plofkip
Ik denk dat hier oorzaak en gevolg door elkaar worden gehaald. Juist de roep om strengere straffen was de oorzaak van de misperceptie. En dat er tegengas wordt gegeven is niet zo verwonderlijk. Er was ook de roep om eigenmachtig optreden van winkelpersoneel. Tot er iemand ontere3cht werd ddodgeslagen. Niets meer over gehoord.

En al die linkse rechters en al die linkse journalisten en al die linkse bestuurders zijn ook onderdeel van de maatschappij. Simpel-rechts heeft nu eenmaal weinig aanhang en zeker geen meerderheid. Huilebalken gaat niet helpen, want is niet overtuigend genoeg.

En ook ter rechterzijde is er een grote kloof. Ik heb nog 26 LPF-kamerleden voor de JSF zien stemmen. Die hadden goed naar hun achterban geluisterd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Plofkip

@ Alo

hunnie doen het ook!

En welles – Nietes!

Ik ben blij met je bijdrage, Alo, zeer verhelderend.

Simpeler kan ik mijn verhaal niet maken. Sorry, daar moet iemand dan maar een poging toe doen.

Het gaat hier om een ontwikkeling van 25 misschien wel 30 jaar. En een gedachtengang die van de School van Vrij en die van Pompe af zich al ontwikkelt. Ik voel me niet geroepen om het jou verder uit te leggen, als jij je niet welwillend op stelt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Carlos

” De rechtsprekende macht is een intellecuele linkse elite, misschien uitsluitend in de perceptie van de bevolking”

Precies! En hoe komt dat? door de fair & balanced berichtgeving in de Telegraaf, de grootste krant van Nederland, gewoon een kwestie van valse voorlichting. Zoiets als de kerk in de Middelleeuwen de mensen deed geloven dat de aarde plat was en je naar de hel ging als je niet geloofde.

Straffen in Nederland zijn relatief hoog en de laatste jaren sowieso fors verhoogd en toch blijft Wakker Nederland tendentieuze stukken schrijven over korte straffen en gevangenissen die luxer zijn dan hotels. Het is een hetze, een machtsstrijd, maar ik weiger mij neer te leggen bij hun terreur. In een land van populistische heksenjagers wil ik niet leven.

Overigens is een hetze van de populisten, niet zozeer van CDA en de fatsoenlijke vleugel van de VVD. Het idee van een democratische rechtsstaat wordt dus gelukkig nog steeds breed gedragen, het zij de ongeletterde idioten die moord en brand schreeuwen.

U plofkip geeft u over, u buigt voor terreur. U bent zo iemand die tegen een horde hooligans zegt “oh jullie willen de boel slopen? ga je gang”. Jammer plofkip, met u winnen we de oorlog niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Plofkip

@ Carlos, ik ben het helemaal met je eens. De wereld is niet monocausaal, maar multi. Helemaal in de lijn van Pompe.

Ik denk dat onze uitspraken elkaar niet uitsluiten maar aanvullen.

Om het kort door de bocht te stellen:
Ik vind dat we voet bij stuk moeten houden met de strafmaat, geen minimumstraffen etc, maar mee moeten bewegen in die zin dat er, voor wat betreft de rechtspraak:

-. Een manier wordt gezocht waarop de bevolking meer geinformeerd wordt van de wijze waarop en waarom er op deze wijze recht gesproken wordt.
_. Rechtbank journalistiek van behoorlijk niveau.
-. Uitgebreid onderwijs op basisscholen en middelbare scholen over nederlandse grondrechten, kernwaarden van de rechtsstaat.

Voor wat betreft die hooligans.. ik zou hen inderdaad niet zwaarder bestraffen onder het strafrecht, maar hen wel volledig onder civiel recht vervolgen tot elke cent van de schade betaald is.

Een aanpak die trouwens vele jaren is tegen gehouden onder ….. regeringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Plofkip

Overigens is dat ook wat ik met andere verschijnselen in de maatschappij bedoel waar zo’n “hetze” tegen gevoerd wordt.

Niet meegaan met al die lynchpartijen maar wel zorgen dat alle schijn mee is.
Een systeem waarin bijna het hele maatschappelijke middenveld afhankelijk is van subsidie is ondemocratisch en een gevaar voor de rechtstaat. Op deze manier heeft de regering een onevenredige invloed op welke organisaties hun verhaal voor het voetlicht kunnen brengen en welke niet.

Daarnaast maakt de regering zich extra gevoelig voor al dit soort aanvallen waarbij weer wordt aangetoond dat de “linksminister een terreurcel ondersteunt”.

Teveel macht bij te weinig personen. Een te grote taakopvatting voor de overheid maakt de overheid veel te gevoelig voor allerlei, terechte, aanvallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Ab

In iedergeval werkt het wel wat geenstijl en co doen. Ook duidelijk hier te zien. Hoewel ‘links’ bijna nooit aan de macht is geweest (eigenlijk altijd rechts of centrum rechts/christenlijk (en de christenlijke zijn redelijk rechts)) overheerst er een beeld dat ‘links de gevestigde orde is’ die de schuld van alles is. Opzich best een machtige overwinning dat partijen als de VVD die meer jaren in het kabinet heeft gezeten dan welke partij dan ook de afgelopen 30 jaar altijd weer kan doen alsof als ‘zij gekozen worden alles anders wordt’.

Eigenlijk pecies wat McCain nu voor elkaar aan het krijgen is in Amerika. De republikeinen verkloten de boel zwaar, en vervolgens gaat McCain doen alsof hij de buitenstaander is en alsof de republikeinen de gene zijn die economisch juist beleid voeren (terwijl alleen Clinton het begrotingtekort wist terug te brengen).

De leugen ‘van rechts’ is groot en mensen als Plofkip en co trappen er met open ogen in. Roep lang genoeg dat ergens vuur is en mensen geloven het, de waarheid doet al lang niet meer ter zaken en de telegraaf en geenstijl beseffen dit als de beste. Regressie naar de middeleeuwen waar je het ‘domme volk’ kon ophitsen en de waarheid er absoluut niet toe deed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Plofkip

Aldus ab, een politieke analyse die het niveau van voetbalverslag niet ontstijgt. Bravo! Kletspraat van het laagste niveau.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 gronk

Getuigt altijd van grote klasse, om als antwoord niet veel verder te komen dan ‘kletspraat’ of ‘onsamenhangend geblaat’. Zonder dan precies aan te geven wat er dan zo kletspraterig is of wat er onsamenhangend is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 ALO

@Plofkip,
de teaser waar ik mee afsloot mag inderdaad gezien worden als een simpele ‘hunnie deden het ook’. Echter wel een sterke: ik hoor simpel-rechts het nooit als voorbeeld noemen bij het gehuilebalk ovr dat het parlement niet naar de bevolking luistert. In mijn bijdrage stond echter meer. Maat het is inderdaad makkelijk om er 1 dingetje uit te halen en het daar dan mee te doen.

Nog een teaser: de regering luisterde baar de bevolking en maakte een wet die het Nederlanderschap afpakte van iemand die bij de asielaanvrage had gelogen. Je blijft lachen.

En nog een teaser: de aanhang van TON is niet trots op Nederland. Ze vormen echter een minderheid maar eisen wel dat anderen wel naar hun ideeën luisteren. Moeten we nu allemaal TON gaan stemmen of passen zij zich aan. Om met Rita te spreken: het wordt tijd dat we niet meer rekening gaan houden met een minderheid. En zo is het maar net.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Dr.D

Diegene die in de jaren`30 in Spanje tegen de fascisten vocht raakte het nederlandschap kwijt,
de nederlandse waffen SS`ers kregen gewoon AOW.
Alles wat ‘links’ wordt genoemd is eigenlijk iedere vorm van protest tegen de schaduwregering die de werkelijke macht vormt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Plofkip

Polybius waarschuwde al bij zijn beschrijving van reginem mixtum voor de ochlocratie die zou optreden bij een langdurige welvaart. (Zoals nederland die nu kent)

Jouw uitspraken zijn tekenend voor het verval van de beschaving en luiden als we niet oppassen het einde van de rechtsstaat in: “het wordt tijd dat we niet meer rekening gaan houden met een minderheid.”

Als zelfs een vermeende linkse intellectueel-geinteresseerde de weg op wil die leidt naar macht van de meerdergeid, dan weet je dat er dingen écht fout beginnen te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Plofkip

dat was uiteraard @ Alo, de ADO supporter van sargasso

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 S’z

#15 : en dan nog … stèl … alsof die mensen dan opslag gaan nemen. Wat ook de strekking is, ze blijven zitten. Meer nog, dat is hoe organisaties werken, dat is het arbeidsrecht, enz. Ofwel moeten the powers that be ervoor zorgen dat de uitvoerende macht van koers wijzigt, in functie van beleidsdoelen, enz.

# 19 : zou dat ? In België werd met Dutroux een diepgaande malaise in het gerecht blootgelegd, een malaise die teruggaat op napoleontische cultuur, gebrek aan management, gebrek aan investeringen, gebrek aan politieke wil, enz. Een malaise, in elk geval, waarvan je al sporen kon terugvinden in de jaren ’70. Toen al was het gerecht in België duidelijk niet meer mee met de tijd, niet meer efficiënt, en mogelijk ook niet meer eh betrouwbaar. Welnu, in België kon en kun je die stand van zaken voornamelijk verwijten aan de christendemocratie (CVP / PSC), equivalent van de CDA waar ALO het over heeft. De PS heeft er niet echt veel aan veranderd, de SP / sp.a heeft het altijd gewild maar de portefeuille nooit gehad. Recente ministers van oVLD en CD&V (ex-CVP) strekking doen hun gewone ding met het gerecht sinds het post-Dutroux tijdperk, waarin vooral de politie maar nauwelijks het gerecht werd gemoderniseerd.

Welnu, binnen dat klimaat werd het VB groot, werd de kloof met de burger al in 1988 en 1991 vastgesteld, enz. M.i. valt vooral de centrumpartijen (typisch ‘van de stasis’) en niet de linkse partijen daarin iets te verwijten.

Tenzij je wil meehuilen met de wolven van de verrottingsstrategie, omdat dat tegenwoordig bon ton is. Omdat een zgn. Nieuwe Wereld wenkt waarin we allemaal weer trots en uit de zorgen zullen zijn. Ten koste van, dat wel, maar who cares, respect hoeft niet te gelden voor wie een deel van het probleem is, nieuwe bezems nietwaer.

Mijn punt van een aantal jaren hier is altijd hetzelfde : problemen in de samenleving zijn er om in samen-verstandhouding op te lossen. Je kunt dan kritiek hebben op het politieke model of op de stasis, maar als men zich buiten de democratie wil gaan plaatsen in z’n ijver om te moderniseren, i.e. de dialoog gaat vervangen door gescheld en verrottingsstrategie, dan dient men niet langer een democratische zaak of een samenleving.

Kortom, we blijven wel menselijk en respectvol en met dialoog (aka politiek) als een van de essentiële normen en waarden. Volwassen ipv puberaal (zie ook klikmelink).

Overigens heb ik ook kritiek op mens, maatschappij, overheid en politiek. Wie niet. Schrijnend gebrek aan innovatie, lateraal denken, enz. Desondanks vind ik dat men met de middelen die men heeft durft the facts facen, enz. Alleen heb je zo langzamerhand te doen met de oprechte werkmieren in overheid en politiek omdat ze constant op de korrel worden genomen en energie moeten steken in de ongegronde puberale klachtjes van mensen die de klok niet van de klepel kunnen onderscheiden.

Meer en beter voorlichten dan maar ? Als het over de EU gaat, zou ik zeggen : dringend. Als het echter over Nederland of Vlaanderen gaat, zou ik zeggen : aan voorlichting geen gebrek, dus hou op met zeuren of verrotten en documenteer u en stel u gvd constructief op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 S’z

#22 + #25 + #28 en nog enkelen : ik treed u bij. Meewarige groeten aan een NL dat in de voetsporen treedt van een VL oiv het leugenachtige discours van het VB en LDD. Mogen een aantal van de straffere Vlaamse politici (pakweg een Frank Vandenbroucke, wiens houding in het communautaire me nogal bevalt) tot inspiratie dienen. Burgemeesters Cohen en Janssens verstaan elkaar alvast heel goed, cf. “Wij Amsterdammers” & “’t Stad is van iedereen”.

Desondanks, fijn ’s een alvast meer-dan-anders genuanceerde Plofkip te lezen, zo een die niet de hele tijd kinderachtig zit te doen op de kap van Carlos c.s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 S’z

32bis erratum “ontslag” ipv “opslag”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Sytz

Nou het lijkt erop dat iedereen elkaar de hetze in praat, waarschijnlijk tot groot genoegen van GS/TG/Verdonk.

Ik doe er in ieder geval niet aan mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 ALO

Ik heb alleen maar Verdonk geciteerd. Grappig dat niemand het opvalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 ALO

Gisteren nog Reporter gezien over het militair industrieel complex. Hoe de industrie subsidie opslokt voor de bouw van een straaljager. Gesteund door de ministeries van Economische zaken en Defensie. Allemaal links natuurlijk.

Maar als je dit soort dingen aantoont ben je ADO-supporter. Schreeuwen en schelden. Plofkip heeft geen ander antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 S’z

@#36 mij viel het niet op. Er niet te veel op doorgaan tenzij wat betreft de essentie (détente en depolarisatie). Maar als je hier op Sargasso de hele tijd puberaal rechtsit gehetze om je heen hebt zoemen …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Plofkip

@ ALO
Hunnie doen het ook blijft dus je argument ALO?

Misschien had je intussen wel begrepen dat ik in het algemeen problemen heb met dergelijke subsidies. De toegang tot subsidie is ongelijk.

Voor het maatschappelijk middenveld geldt dat subsidies vooral in linkse grijphandjes vallen.
Voor het creëren van industrieën, werkgelegenheid, bouw, en het creëren van nieuwe markten en kansen zal dat zeker wel in “rechtse”handen vallen. Defensie is overigens nog steeds een overheids aangelegenheid. Of zou jij de aanschaf van wapentuig in burgerhanden willen zien? Hoe zie je dat voor je?

Zo nu hebben we links en rechts netjes benoemd.

Hoef je eventjes niet in de verongelijkte klaagzang door te tetteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 ALO

Defensie is een overheidsaangelegenheid. Dat klopt en ik heb ook niet anders beweerd. Ik snap ook niet waar je het vandaan haalt. Wat ik wel wil aangeven dat het net zo’n baantjespolittiek is en subsidievriendjes bolwerk is die jij alleen aan links toeschrijft. En ik zeg dat deze door CDA, VVD gevoerd word.

Jij heb kritiek, jij hebt eenzijdige kritiek. En commentaar op eenzijdigheid is altijd van ‘hunnie doen het ook’. Ik zou niet weten hoe het anders moet.

Tot zover ben je niet verder gekomen dan gescheld en geschimp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Plofkip

Ik ben tegen die subsidiemarkt, tegen dat oer nederlandse systeem van baantjes schuiverij.

We zijn het erover eens dat het maatschappelijk middenveld onterecht beheersd wordt door linkse subsidiegraaiers en baantjes schuivers.

We zijn het erover eens dat in het gebied van overheidssubsidies aan marktpartijen dat evenzo erg is met rechtse graaideals en baantjes gerommel.

Dat geldt voor links zowel als voor rechts.

We zijn het eens denk ik.

Mooi zo, daar hoef je dus niet zo kinderachtig over te doen ALO, gewoon de volgende keer een beetje zuiver en helder redeneren. Misschien een keer je kletspraatje op een feit baseren, dat zou leuk zijn!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 S’z

Plopperdeplop ! Ook #41 is bezeiden de waarheid. Jij noemt het gegraai en geschuif en dat is niet zwartwit zo, dat is slechts in een aantal van de gevallen zo. Bovendien, er is niet enkel “links” en “rechts”.

Heel veel binair denken zonder nuance, en dan nog ’s in een schelderig macho stijltje. Quite a teenager.

Get real.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 S’z

#5 §2 heeft gelijk : het is een doelbewuste verrottingsstrategie

 • Vorige discussie