1. 3

  Ik was er.
  Thomas van der Dunk hield een ingekorte lezing.
  Powjanneke en Jelte van Geenstijl/Pownews waren er ook. Op zoek naar de excentriekelingen voor een quotje om de prachtige lezing belachelijk te maken. Zal vanavond wel op Pownews komen.

  Vond der Dunk betoogde in essentie dat we moeten waken dat er aan de rechtstaatgemorreld wordt.

  Als er eenmaal gemorreld wordt aan het beginsel dat iedereen gelijk is voor de wet ontstaat er een verschil in mensen met wettelijke grondslag. Artikel 1 zou gewijzigd moeten worden volgens de PVV, een directe onmiskenbare aanval op de eerste pijler van de rechtstaat.
  Wilders voorstel voor een beoordeling na 5 jaar op streng genoeg straffen is een directe aantasting van de tweede pijler van de rechtstaat, de Trias Politica.

  Democratie en rechsttaat worden vaak in een adem genoemd maar democratie is verder nadrukkelijk buiten beschouwing van de lezing gebleven .

  Punt van Von der Dunk is dat andere partijen zich fel moeten verzetten tegen een politieke partij/stroming die de rechtsstaat willen ondermijnen. Het wordt echter steeds normaler gevonden een onderscheid te maken, onze premier sprak onlangs nog van Nederland voor de nederlanders. Ook al slechts uitgesproken als onschuldige populistische uitspraak dan draagt het nog wel bij aan normalisering van het onderscheid maken tussen mensen. Von der dunk pleit louter voor krachtiger verzet. Niet per se uitsluiting maar een absoluut verzet tegen wetsvoorstellen die aan één van de twee pijlers van de rechtstaat morrelen. Nu is dat nog min of meer vastgelegd door het CDA bij het aangaan van deze coalitie. Het is de vraag hoe dat over 4 jaar zal zijn.

  Waarom Von der Dunk als historicus de voorstellen van de PVV alleen maar kan vergelijken met nazisme en de NSB beargumenteerd Von der Dunk nog uitvoerig. Er is veel over te zeggen maar het staat los van de inhoud van de hagepreek.
  Ik wil er één ding over zeggen: in de hal van de Hoge Raad is gebeiteld: waar het recht faalt, begint de oorlog: ubi iudicia deficiunt incipit bellum.

  Femke Halsema heeft geageerd tegen de lezing, ik denk toch echt dat ze een foutje heeft gemaakt.
  Femke Halsema zorgt met haar politieke levenswerk, het schrappen van het grondwettelijke toetsingsverbod, dat er geen wetten gelanceerd mogen worden die in strijd zijn met de grondwet. Haar politieke levenswerk gaat uit van dezelfde grondgedachte en de pointe van de lezing van Thomas von der Dunk. Geen gemorrel aan de rechtsstaat.

 2. 4

  @sjap; Pim wilde ook artikel 1 wijzigen. Ik wil dat ook: maar ik wil ‘m niet weg hebben – ik wil die tweede zin eruit! Die is belachelijk, namelijk. Overbodig en modieus en absurd specifiek. Voer voor verkeerde en willekeurige interpretatie, IMHO. ‘Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’ is meer dan genoeg.

 3. 5

  @KJ
  ‘Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’ is meer dan genoeg.

  Daar denk de PVV heel anders over:

  In de Grondwet bestaan aparte artikelen over de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Kunnen we het niet gewoon bij de vrijheid van meningsuiting laten?

  Geert Wilders: “Nee, daar ben ik niet voor. Maar ik vind de islam dan ook eerder een ideologie dan een godsdienst. Ongelijke gevallen moet je niet gelijk behandelen, daar gaat het om voor mij. Dat kan door het afschaffen van het huidige artikel 1 in de Grondwet. Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen. In het leger best joodse en christelijke geestelijk verzorgers, maar geen islamitische… ”
  bron: http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=11

 4. 11

  @Prediker
  Begeleidende tekst filmpje
  Marck Burema:
  “Thomas von der Dunk (…)die direct verantwoordelijk kan worden gehouden zodra het linksfascistoïde krapuul Geert Wilders popt.”

  Nog even op een walgelijke manier zinspelen op een moordaanslag op Geert Wilders. Hoe zullen we dat noemen, een moordwin ?

 5. 12

  Lijkt me toch vrij logisch.

  Wie heeft er niet gespeculeerd over de vraag: Als je nou in 1920 had geweten hoe Hitler zou ontpoppen, zou je hem dan hebben omgelegd? Als het antwoord op die vraag ‘Ja!’ luidt, en Wilders = de nieuwe Hitler, dan volgt daaruit dat Wilders zo snel mogelijk omgelegd dient te worden. QED.

  En dat dit zo is, valt te illustreren aan de hand van Pim Fortuyn. Die werd ook omgelegd voor een linkse autist met het argument dat de zwakkeren in de samenleving beschermd dienden te worden.

 6. 13

  Ach ja zo is het natuurlijk :)

  Idem voor:

  Wie heeft er niet gespeculeerd over de vraag: Als je nou in 1920 had geweten hoe Hitler/fascisme zou ontpoppen, zou je hem dan hebben omgelegd? Als het antwoord op die vraag ‘Ja!’ luidt, en Islam = het nieuwe fascisme, dan volgt daaruit dat de islamieten zo snel mogelijk omgelegd dienen te worden. QED.

  En dat dit zo is, valt te illustreren aan de hand van 9/11. Duizenden westerlingen werden ook vermoord door islamieten met het argument dat de islamieten in de wereld beschermd dienden te worden tegen het agressieve, imperialistische Westen.

  :)