Het wordt Rutte II

Het blijft nog enige uren koffiedik kijken, maar op basis van de laatste peilingen is er maar één coalitie mogelijk. We doen een slag in de lucht.

Paars III hangt in de lucht, maar het wordt Rutte II. PvdA en VVD worden gedwongen samen te werken en een meerderheid in de Tweede Kamer is alleen mogelijk met D66 of het CDA. Met D66 als partner komt Rutte II echter een paar zetels tekort in de Eerste Kamer. Dus mag het CDA weer aanschuiven.

Een unicum, want nooit eerder zaten VVD, PvdA, CDA en D66 gezamenlijk in een kabinet. Het dichts bij deze variant kwam Drees I (1948 – 1952), waarin KVP, CHU, PvdA en VVD aan de opbouw van het naoorlogse Nederland werkten. Ook kabinet Den Uyl 1972 – 1977) kwam in de buurt met de PvdA, KVP, ARP, D66 en PPR.
Daarna bleef altijd een van de vier buiten boord, waarbij de Paarse kabinetten uniek waren, omdat het CDA ineens niet mee mocht doen.

Rutte wordt weer premier, omdat de VVD net aan de grootste partij wordt. Diederik Samson mag, als vice-premier, in de voetsporen van Wouter Bos treden. Het zou een aardige grap zijn als Samson fractievoorzitter bleef en Job Cohen als vice-premier naar voren schuift.

En de SP en de PVV dan? Die worden er weer listig buiten gehouden. SP en PVV halen genoeg zetels om in plaats van D66 en CDA een coalitie in beide Kamers aan een meerderheid te helpen. VVD en PvdA zijn echter niet zo happig op de SP en de PvdA moet niets van de PVV hebben. Alleen CDA samen met D66 kunnen dat gat vullen.

Tot zover de voorspelling. E mogen geen verrassingen verwachten. Tenzij de SP toch meer dan dertig zetels scoort of een van de nieuwkomers met meer dan 20 zetels binnenstormt en dus een serieus moet worden genomen bij de onderhandelingen.

Hoe zal Rutte II tot stand komen? Zal de formatie kort of lang duren? Daar zullen de media ons wel van op de hoogte houden. Maar dat is berichtgeving nadat binnenskamers de piketpaaltjes zijn geslagen en dus uit tweede hand.

De informatie- en formatiebesprekingen zouden direct en ongecensureerd uitgezonden moeten worden, Tenslotte kijkt ‘Big Brother’ naar ons, dus waarom mogen wij niet naar grote broer kijken? Zodat we ‘live’ getuige kunnen zijn hoe eerst de SP wordt gepiepeld en daarna mogen aanschouwen hoe de partijen hun kroonjuwelen inleveren. En omdat we het allemaal zelf hebben gezien, kunnen er ook geen draaikonterige verklaringen achteraf worden afgestoken.

De VVD: “Ja, de hypotheekrenteaftrek wordt inkomensafhankelijk, maar in beperkte mate en wat belangrijker is: we hebben de HRA weten te behouden voor iedereen”.
De PvdA: “Ja, de lonen gaan niet achteruit. Op nul is ook een mooi resultaat en het is fantastisch dat de JSF-straaljager nu echt definitief van de baan is, in ruil voor versoepeling van het ontslagrecht”.
D66: “Ja, het terugvorderen van bonussen bij de banken is iets ingewikkelder geworden dan wij het voorstelden, maar fraude met de PGB’s wordt nu krachtig bestraft, zoals wij hebben beloofd”.
Het CDA: “Ja, eh nee, of nou ja, we bedoelen nee, maar ja, dus toch en nee, ja, daar gaan we voor”.

Nederland transparant. Wij eisen directe inzage in de formatiebesprekingen.

 1. 1

  [1] “Het zou een aardige grap zijn als Samson fractievoorzitter bleef en …” Samsom heeft al aangekondigd alleen als premier in een (komend) kabinet zitting te nemen.

  [2] Ach onzin eigenlijk, Rutte II komt er niet. Het wordt een patstelling, VVD en PvdA beide 36 zetels. Na twee jaar formeren krijgen we weer nieuwe verkiezingen in de herfst van 2014.

 2. 2

  PVDA en VVD in 1 kabinet kan alleen werken als Rutte en Samsom gewoon in de kamer gaan zitten en niet samen in het kabinet, daarvoor zijn hun ego’s te groot, beide willen namelijk kapitein zijn en dat gaat niet.

 3. 7

  Vanwaar het verhaal dat het CDA nodig zou zijn voor een Eerste Kamermeerderheid? Dat probleem kan namelijk op een heleboel andere manieren opgelost worden dan het weer binnenslepen van de gedecimeerde trouwe sidekick van de VVD.

 4. 8

  De huidige Eerste Kamer is helemaal niet zo relevant. Het duurt nog een hele tijd voordat er weer een nieuwe regering is en die zal eerst de nog liggende begroting uit moeten voeren. Tegen de tijd dat een nieuwe regering ook echt nieuw beleid kan maken zit er ook weer een nieuwe Eerste Kamer.

 5. 9

  Ik zou niet verbaasd zijn als Rutte meteen na de verkiezingen terugtrad. Zijn gedrag is de laatste weken zó irrationeel geweest dat het wel lijkt alsof hij het contact met de werkelijkheid kwijt is. (Denk aan liegen tegen Roemer, aan wie je geen zetels kunt kwijtraken, en zo Samson helpen, die wél gevaarlijk kan zijn.) De stress van het samenwerken met de PVV en SGP kan zijn tol hebben geëist. Hoe dan ook, hij lijkt mentaal op te zijn. Ik sluit daarom niet uit dat hij zich terugtrekt, zodat alle speculaties ijdel zullen blijken te zijn.

  http://mainzerbeobachter.wordpress.com/2012/09/07/madness-in-great-ones/

 6. 10

  Rutte II lijkt het inderdaad te worden. Tenzij de VVD ergens langs de weg buiten spel komt te staan, niet waarschijnlijk maar het zou kunnen.

  Begrijp alle drukte om de Eerste Kamer niet. De Eerste Kamer toetst wetgeving zonder politiek te bedrijven. Of althans, zo zou het moeten zijn.

 7. 11

  Het aantal zetels in de Eerste Kamer was vroeger irrelevant. Het is interessant geworden omdat we een minderheidskabinet hadden. Nu we weer een meerderheidskabinet kunnen vormen, moeten we de zetelverhouding in de Eerste Kamer gewoon weer negeren voor het vormen van een kabinet.

  De Eerste Kamer moet alleen kijken of een wet uitvoerbaar is en niet in strijd met grondwet en verdragen. Partijpolitiek moet helemaal niet terzake doen.