Het globale beurssentiment | Update november 2009

Hier weer de driemaandelijkse update over het globale beurssentiment. Met behulp van de inbreng van vast reaguurder MP hebben we de gegevens geactualiseerd voor 85 beurzen voor alle tussenliggende weken. De koersen zitten nog steeds in de lift. De stijging geldt voor alle beurzen, al gaat het bij sommige wat harder dan bij anderen natuurlijk.

wereldbeurs_20091101_470

  1. 2

    Zo’n index lijkt altijd harder te stijgen dan de waarde op de beurs zelf. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat sommige beursindexen herbeleggingsindexen zijn. Waarbij het uitgekeerde dividend wordt meegenomen in de stijging en geherinvesteerd wordt. (het Rente op rente effect, maar dan met dividend. ) Bv de DAX is zo’n index. Deze indexen lijken dan ook altijd harder te stijgen dan andere indexen maar dat is schijn omdat andere indexen zoals de AEX niet met herbelegging werken maar alleen met de waarde van de aandelen an sich. (Zie ook http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=DAX-index&oldid=18815880#Begripsomschrijving )

  2. 3

    Beurzen zeggen niet veel over de reële economie (zonder die foute ideologie was deze huidige crisis nooit voltrokken op deze schaal). Ik hoop dat onze pseudo beursgorrilla’s dit begrijpen.