Het Einde van de Geschiedenis

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Toen Francis Fukuyama in 1989 zijn befaamde boek ‘The End of History’ schreef, leek het een typische bestseller uit de States te zijn: een volume om kopieen te verkopen dat een populaire gedachte verwoordde maar over enkele maanden alweer achterhaald zou zijn. Echter, dat was gerekend buiten de waard. Want inmiddels lijkt het boek meer invloed te hebben gehad dan te hopen viel, en zit het hele stel Fukuyama-gelovigen inmiddels in het Witte Huis, die allemaal in de Self-Fulfilling Prophecy van hun profeet geloven. Dus moest Irak bevrijd worden en de geschiedenis zal haar einde bereiken wanneer de de gehele Axis of Evil is verwijderd, en er pro-Amerikaanse liberale democratische regimes van Teheran tot Noord-Korea huizen.

Maar er wijst meer op een Einde van de Geschiedenis. Het beginsel van de Westerse democratie werd in 1948 geformuleerd middels de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die lijken in het Westen nu grotendeels verwezenlijkt en daarmee lijkt de Existentiele Crisis in het Westen opgelost te zijn. Met die oplossing van de existentiele crisis in het Westen lijkt er ook een einde te zijn gekomen aan de door Marx geformuleerde theorie van de klassenstrijd als historisch principe, en met de oplossing van de klassenstrijd is de democratie overbodig geworden. Als bewijs daarvoor mag gelden dat het Westerse stemvee nog maar nauwelijks gemotiveerd is om deel te nemen aan het politieke proces dat immers inhoudsloos geworden is. Bij de Europese Verkiezingen kwam slechts 40 opdagen, terwijl bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer de opkomst in de laatste 20 jaar daalde van bijna 90% naar nog geen 80%, met een kleine opleving als gevolg van de moord op pedofascist Fortuyn, dat iets weg had van een existentiele bedreiging.

Maar de invloed van Fortuyn is niet blijvend geweest en inmiddels is de politiek weer aan haar historische einde. Desondanks, is de ‘kloof tussen burgers en politiek’ niet het gevolg van ‘wollig taalgebruik’ of ‘een gebrekkige visie’, maar een historisch succes van de politiek in Nederland: de complete oplossing van de existentiele crisis, en daarmee van de democratische politiek met als doel een opkomst percentage van 0% bij de volgende verkiezingen.

In de VS is inmiddels de betrokkenheid en het belang van de politiek weer sterk toegenomen juist, Al-Qaida, de oorlog in en bezetting van Irak en Republikeinse rhetoriek, doen de meeste Amerikanen geloven dat het land in een gevecht om leven en dood verkeert. Dat moet haast wel in Nederland ook kunnen, moet er zijn gedacht, en dus zitten we midden in een oranje-rood-groen cyclus van terrorische dreiging en een nerveuze politie, die geen idee heeft wat de bedoeling is van deze kunstmatige reanimatie van de Nederlandse politiek. Was de Nederlandse politiek juist op sterven na dood, was elke existentiele crisis in de geschiedenis dankzij de sociaal-democratie opgelost, was de kunstmatige existentiele crisis van het neo-fascisme die ‘buitenlanders’ als bedreiging voor het voortbestaan probeerde te formuleren weggeebt, krijgen we dit: een kleurencode voor de kleurenblinde massa. Ik verlang soms zooo terug naar het Einde der Geschiedenis!

Links:
Opkomst percentages bij Verkiezingen
Universal Declaration of Human Rights (1948)
Francis Fukuyama – The End of History [Amazon]

0

Reacties (38)

#1 phonkee

Ik stel voor dat we universeel actief en passief stemrecht invoeren. Dus voor alle mensen vanaf de geboorte. Ik ben serieus.

Maar ik vrees dat de babyboomers voorlopig de baas blijven… Heil grijsaard!

 • Volgende discussie
#2 caprio

Dat zullen de pre-natale foetussen niet ver genoeg vinden gaan, maar goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 phonkee

Pleonasme

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 caprio

extra nadruk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 name

goed werk, caprio! eindelijk weer eens een zinnig woord uit uw mond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 ALO

Ik denk dat het boek van Samual Huntington ’the clash of civilisations’ meer invloed heeft gehad dan het door Caprio vermelde boek van Fukuyama. Hierin wordt namelijk een beschrijving gegeven van het opkomend moslim-fundamentalisme en de mogelijke gevolgen daarvan.

Uit het boek van Huntington haalde de pedofascist zijn wijsheid over de Verlichting, die de moslims zouden ontberen. Mat Herben dacht nog wel dat de goddelijke kale dat zelf verzonnen had, maar die is gelukkig bijna geschiedenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Carlos

Mat Herben haalde al zijn kennis uit het Grote Vliegtuig Spotters boek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Gorg

Gezien het grote gebrek aan tieten op deze site denk ik dat het einde van de geschiedenis al op zijn hoogtepunt is.

Verder sluit ik me aan bij de voorgaande sprekers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 phonkee

Dikke Tieten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 SalonSocialist

Beste Mensen,

Het einde van de geschiedenis heeft precies twaalf jaar geduurd. De Berlijnse muur was gevallen en de Sovjet-Unie stond op instorten, de bevrijding van oost-europa was inzicht.

Zoals carpio het stelt is de klassenstrijd overbodig geworden en de democratie overbodig geworden. Het enige wat de voormalige communisten te doen stond was het volgen van het Amerikaanse voorbeeld. Fukuyama betoogde de definitieve overwinning van het westerse stelsel van liberale democratie gecombineerd met markteconomie. De politieke strijd was gestreden. De mensheid kon zich gaan richten op andere doel, zijn persoonlijke levensgeluk. Deze droom spatte op 11 september 2001, echter gruwlijk uit elkaar.

Fukuyama maakte echter de denktfout, door te denken dat het kaptalisme een stabiel systeem is. Kapitalisme heeft geen moraal en al geen enkele boodschap aan de gevestigde positie, zo’n systeem zorgt per definitie voor onrust en zijn eigen( tijdse ) tegenbewegingen. Het kapitalisme is duidelijk het beste systeem om welvaart te scheppen zo schreef Noreena Hertz al in haar boek de stille overname. Mijnsinziens, zijn de plukkers van deze welvaart vooral in het westen van de wereld (Amerika en Europa) gevestigd, en kan de die welvaart hier zo hoog zijn, aangezien het kapitalisme in vele derde wereldlanden niet veel anders is dan slavernij in de 21 ste eeuw, welke (door voorstanders van het kapitalisme)gepresenteerd wordt onder het mom “iets is beter dan niets”. Natuurlijk heeft kapitalisme ook welvaart in delen ten zuiden van de evenaar geschapen ,maar niet iedereen plukt er de vruchten van. Amerika verloor in de 21 ste eeuw weer een stukje van haar glans. Het cowboykaptalisme liet zich ook niet in eigen land onbetuigd in en tal van bedrijven gingen in Amerika op de fles vanwege hebzuchtige managers en accountants die met de boekhouding knoeiden. Vele tienduizenden werknemers zagen hun pensioentjes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Neerlands kapitalisme kent zich bovenal al door rondetafelgesprekken waarbij de ‘buit’ verdeeld wordt, en de klokkenluider ziek thuis zit.

Terwijl caprio de complete oplossing ziet (of zoekt van )de existentiële crisis, creerde en creert het kaptalisme tegenstanders van haar eigen systeem. En de tegenstanders of verliezers van het systeem zullen zich altijd organiseren. Sociaal-democraten, moslim-democraten, socialisten, romantici ,maar ook als nationalisten, fundamentalisten en zoals blijkt ook terroristen.De raterace naar beneden is begonnen bij Bush die de bewijslast omdraaide door te stellen wie niet voor ons is, is tegen ons. En wie zegt dat hij voor ons is, moet zijn loyaliteit wel kunnen bewijzen. Nederland liep als een schoothondje achter bush aan en stuurde zo 1300 nederlanders naar Irak. Als dank mag Jaap de hoop scheffer de Navo leiden. De oorlog tegen terrorisme wordt op hoog nivo gespeeld. Na 11 september werden er allerlei maatregelen genomen om zo het hogere doel te doen (terrorisme bestrijding), terwijl dit veelal ten koste is gegaan van burgerlijke vrijheden. Wie hier tegen protesteerde maakte zijn eigen land zwart en dat terwijl degene juist de westerse waarden probeert te redden. Groot onrecht schreeuwt om grote represailles. Maar ook hierin schuilt een groot gevaar. Amerika heeft zich sinds 11 september meer vijanden op de hals gehaald dan vrienden gemaakt. John le Carré stelde het in een paginagroot artikel in de NRC( 20.10.2001) als volgt voor:“ We kunnen namelijk niet voorkomen dat telkens wanneer er een onschuldig dorp door een verdwaalde raket wordt weggevaagd , een zelfmoordterrorist wordt geboren. En niemand weet hoe we deze duivelse cyclus van wanhoop, haat en –alweer- wraak moeten vermijden.”

En terwijl caprio ons wijst op de” ingedutte burger”gezien de dalende opkomstcijfers, zijn er echter vele tegenstromen op komst zo ook in Nederland. Niet iedere burger laat zich klakkeloos voorkouwen wat hem verteld wordt of slikt het geheel voor zoete koek. Het anti-kapitalisme is zo’n stroming waarbij kritsche vragen worden gesteld ten aanzien van het kaptalisme en de vraag of er een andere wereld mogelijk is. Het is beter om vooruit te kijken en kritisch te zijn ten opzichte van het nu aanwezige systeem in de wereld, dan te dagdromen over het einde van de geschiedenis zoals carpio.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 caprio

Er zijn altijd gekken, natuurlijk, die ondanks het gebrek aan existentiele crisis, lijden aan een vorm van nationale Weltschmerz.

Ik had het natuurlijk niet over het gebrek aan een internationale klassenstrijd, DAT socialisme duurt natuurlijk in alle hevigheid voort, dat begint al in Polen, Algerije/Marokko en omcircelt zo ons paradijsje Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 mark

Goeie pots!

Fukuyama zelf over zijn opname door het Witte Huis:
http://66.102.11.104/search?q=cache:9TKXAkJjXscJ:www.groene.nl/2003/0347/pvo_fukuyama.html

Francis Fukuyama: “Afgelopen zomer verscheen in Policy Review een artikel* van Ken Jowitt met een aardige en juiste analogie. Jowitt beweert dat ik voor Wolfowitz ben wat Marx was voor Lenin. Het moderniseringsproces dat ik waarneem, is een langzame sociaal-economische ontwikkeling die in verschillende tempi overal over de wereld plaatsvindt. Maar anders dan Wolfowitz ben ik uiterst sceptisch over de mogelijkheden om dit proces te versnellen. Ik denk dat het gebruik van militaire macht zelden kan bijdragen aan de ontwikkeling van democratische instituties.”

*http://www.policyreview.org/apr03/jowitt.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 caprio

@mark: overtreffende aanvulling weer eens!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sikbock

Caprio, houd je nu maar bij de Suske en Wiske. Ik begrijp dat je graag intellent wilt overkomen, maar ik vrees dat je het tegengestelde bereikt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Grobbo

Als je het niet allemaal begrijpt moet je niet je onkunde proberen te verhullen met dat soort opmerkingen. Zwaar offtopic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Arjan

Sikbock had gewoon slaap toen-ie dat typte… Toch?

Verder uitstekend stuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 caprio

Er is niks mis met Suske en Wiske en ook daar heb ik een mening over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 caprio

Wel lullig dat Sikbock zich vertikte bij het woord intellent, dat zul je altijd zien: je aarzelt weer eens, zoals je hele leven, maar dit maal voel je je om een of andere reden zo aangezet om iets te schrijven, je bent al twee keer naar de wc geweest, hebt goed nagedacht over wat je wilde zeggen, en … fuck, je vertikt je net bij DAT woord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Carlos

ALO noemt terecht: Huntington, ik denk dat zijn ideeen op dit moment actief zijn omarmt door de neo-conservatieven en passief door de neo-progressieven. Fukuyama is niet meer dan een dagdroom, een natte scheet. Opzich best een aardige natte scheet maar zolang religie nog niet de wereld uit is ze nog weinig relevant, die scheet. Misschien dat het overvoede duffe Nederland toe was aan Fukuyama, maar is de geschiedenis in Nederland niet al 400 jaar ten einde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Carlos

..en Sikbock is gewoon een zure zeikerd, die constant met valse insinuaties komt. ik zou tegen Sikbock willen zeggen: ga dan weg als je het zo’n kutsite vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 MMaas

Aardig bedenksel Caprio. Maar om bij een opkomst van 80 procent de Nederlandse democratie direct failliet te verklaren gaat mij een tikje te ver.

Ik hoorde dat verhaal over Fukuyama als huisfilosoof van Bush cs ook al vaker, maar ik snap daar niks van.
In zijn boek beschrijft F. de overwinning van het Westers liberalisme, of de liberale democratie, en niet zozeer het kapitalisme. Laat staan de overwinning van Halliburton. Uw argument snijd (in dit geval) dus weinig hout, SaSo.
Maar dat Fukuyama fout zat heeft de geschiedenis wel bewezen natuurlijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 caprio

@MMaas:
die 80% paste inderdaad niet zo goed in mijn argumentatie, maar kon m ook niet weglaten. Ik verklaarde m zelf doordat een groot deel van de kiezers nog wel degelijk crises heeft gekend (voor iedereen ouder dan 40 waarschijnlijk waren crises nog reeel, dus de kiezersgroep

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 caprio

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 MMaas

euuhh… wat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Sikbock

Ik zal even mijn eerdere post toelichten: Het artikel waar Caprio over schrijft verscheen in de eerste instantie in het blad Foreign Affairs in 1989. Pas later heeft Fukuyama het verwerkt tot een boek. Daarbij wil ik nog opmerken dat Fukuyama nadien nog twee andere boeken heeft geschreven die nog grotere bestsellers bleken en waarin the end of history gerelativeerd werd.

Mijn grootste bezwaar tegen het stuk van Caprio is( afgezien van de warrige argumentatie en opbouw van het stuk):

Het artikel van Fukuyama gaat over het einde der grote ideologieën. Een artikel met een filosofische grondslag bebasserd op bepaalde begrippen van Hegel. Dat Caprio vervolgens de slag maakt dat het boek de oplossing zou bieden voor een “existentiele crisis” in het westen of voor de oplossing van een “existentiële crisis” in de democratische politiek vind ik nergens op gebaseerd. Ten eerste veronderstelt Caprio dat er sprake is van een existentiële crisis en onderbouwt dat nergens, ten tweede vind ik dat hij daarmee de strekking van het artikel van Fukuyama niet goed heeft begrepen.

Tot slot vind ik dit geen kutsite maar een onderhoudende. Ik houd ervan dat hier mensen reageren met verschillende meningen. Mijn eerdere reactie op het stuk van Caprio was inderdaad wat beneden peil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 caprio

Warrige argumentatie: soi, mee eens, ik post hier geen weldoordachte stukjes waar ik een hele dag aan schrijf, maar dingen die rechtsstreeks uit de pen vloeien, vaak inclusief spelfouten en halve redenaties die ik graag door mijn persoonlijke copywriter eruit gevist zou zien, maar die zit al sinds jaar en dag op een permanent vakantie adres ergens in de Sargasso zee.

In een nadere toelichting, is Fukuyama niet meer dan een introductie op idee dat ik de sociaal-democratie een welgemeende veer in de kont wilde steken voor het oplossen van existentiele crises in Nederland, en door het goedkope uitbaten door rechts van de kunstmatige existentiele crises op de hak te nemen. Dat die redeneertrend een futuristische vorm heeft aangenomen moet ik op de koop toe nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Nove

Ach Sik, noem de War On Terror en het conservatieve, idealistische Project For The New Century maar non-existent en op geen enkele wijze verbonden met het zo geplaagde ‘militair-industrieel complex’.http://www.informationclearinghouse.info
Het valt ook allemaal niet mee. Het MI Complex is sinds WO I de meest kwetsbare achilleshiel van de kapitalistische liberale burgerij.
Voorwaarts, Mars ! Achilles de gevallen held zonder monument ,Mars de Griekse oorlogsgod, Jupiter de god van de Handel, een populair trio onder liberalen.Beschaving en welvaartsontwikkeling komt tot stand op basis van oorlog, handel is oorlog, de versimpelde cliche’s van alle rechts- nationale pers en politiek. Lardeer het met het giftige sausje van ‘lotsbepaling door god’ en voila.
Fukuyama had moeten wijzen op het gedoemde falen van extreme vormen van nationalistisch getinte ideologie, zoals het fascisme heeft uitgewezen.(imperialisme)
Krupp is vervangen door Halliburton.
Het komt neer op ‘schieten -in -de eigen -voet’, discriminatie, anti-politiek, anti-democratie uit doodsnood en angst voor het falen van de gekoesterde maar helaas kapitalistische dogma’s. Angst voor verlies aan imago (castratieangst) en wereldwijd gezichtsverlies speelt een eigen rol op de achtergrond.
Machtsmisbruik en onmiskenbare (im)morele chantage op grond van financieel-economische positie en seksueel fascisme(perversie als marktartikel) is ,als compensatie, even corromperend .
Abu Graib, Guantanamo, dat wil Fukuyama vast niet op zijn geweten hebben.Maar misschien heeft het allemaal wel een bedoeling en is de crisis inderdaad nog niet diep genoeg,zijn de slagvelden en oorlogsfronten nog te klein en is de omarming van de ter vernietiging aanwezigezgn. ‘non aktieve massa’s ‘ door de omnivore octopussen van de europese/ atlantische regeringscollectieven en hun geidealiseerd multi-nationaal bedrijfsleven nog niet voltooid en is hun honger nog lang niet gestild.De existientele crisis blijft nog wel even zolang hun ideaal en de pervers en hypocriete ideologische machtsstrijd nog niet is voltooid.Gedoemd zijn wij.Of is het nou gedumpt? In welke vorm van massagraf is niet zo relevant.Bedoel, de werkeloos geraakte massa’s zijn toch ook levende doden met een been al in hun massagraf.Idem voor gehandicapten , ouderen, vrouwen boven de menopauzegrens ( krijgen allemaal ineens borstkanker, ze baren niet meer, zit dat gen soms in de anti-conceptiekuren , de pil ?).
Ik noem het rechtse beleid, Restauratie, het is sluipmoord op het bestaan, het is meer van hetzelfde en is in historisch opzicht een ‘bijna- garantie’ op volgende crises en permanente oorlog. Maar dat is wellicht exact de bedoeling van de fascistische burgerij. Oorlog is hun handelsmerk, als ze het kunnen ontketenen, dan pas rinkelen de kassa’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 caprio

Prachtig Nove! Historische parallellen, pscyho-analytises, anti-burgerlijk en klassieke mythologie naar mijn hart.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 bicat

Hup Sikbock, laat je niet kisten.
Je mag alleen fel reageren als je tot de sprookjesgarde hoort, schijnbaar.

Alo, ben jij al geschiedenis? Je frustratie lekt door de luier.

De reactie van de salonsocialist is goed te pruimen, de reactie van Caprio is met het woordenboek in de hand getikt. Mooie woordkeuze, maar of ‘ie ze zelf kan reproduceren…

Zo. Vanavond nog wat bleke groenlinksers in elkaar rossen en mijn weekend kan beginnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 caprio

Grappig: bicat die zich als ruige peer probeert voor te doen (achter zijn tikbord), en vanavond weer stilletjes in de kroeg naar dat alternatieve meisje op de dansvloer zitten gluren, nog 1 bier dan spreekt ie ‘r ECHT aan, uiteindelijk rukt ie zich thuis dan maar af, en morgen schrijft ie nog iets veel gedurfder op Sargasso, we wachten allemaal weer met veel spanning af!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Grobbo

Bicat: De Hans Kraaij jr. van de commentaar analisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Sikbock

Ach, ik vind het wel grappig dat er nog Marxisten bestaan. Dat zal vast wel weer eens mode worden. Ik zit me al een debatingavond voor te stellen met dit soort lieden. Veel losse flodders en citaten van Marx waarbij je je dan regelmatig afvraagt of ze wel op deze wereld leven of al in het toekomstige arbeidersparadijs. Maar goed, ook een manier om je te onderscheiden van de rest..

@ Caprio: ik begrijp dat je eigenlijk zegt dat je niet goed over je stukje hebt nagedacht? Bovendien geef je dus toe dat die existentiële crisis uit de Marksistiese koker komt en niets met Fukuyama te maken heeft?

Het is weer fraai…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 ALO

Zoals de laatste week blijkt is bicat het prototype van de depressieve chattende puber. En nu heeft hij ook nog last van een lekkende luier.

ALO is tot het eind van de maand op vakantie. Hij speelt Catan met zijn kinderen. Sinds 2002 heet de struikrover bij ons Ad Melkert. De frustatie druipt er van af (ironische overdrijving a la Jan Mulder).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 caprio

De existentiele crisis is een natuurbegrip wat mij betreft. Je wordt in je bestaan bedreigd of niet, niet meer of minder dan dat.

En inderdaad, mijn posts zijn niet als wetenschappelijke toetsstenen te interpreteren, maar als losse flodders van de intellectuele fantasie.

Het Marxisme is qua analyse nooit afgeschreven geweest, slechts de utopische poot ervan was wat al te onbezonnen, zoals elke visionaire theorie niet op 4 poten en ongeschonden de geschiedenis doorkomt. Ik begrijp dat veel ‘rechtse’ types hoe dan ook alles wat neigt tot Marxisme ver van zich werpen, dat heeft de burgerlijke denkmachine immers zo gewild.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Sikbock

@ Caprio: ic. :-) In mijn optiek heeft Marx zijn theorie gewoon van Hegel gejat en er een materialistisch sausje overheen gegoten.

De verheerlijking die hem ten deel valt in arbeiderskringen is natuurlijk wel te begrijpen. Deze mensen zijn over het algemeen wat lager opgeleid ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 caprio

Marx heeft zijn theorie van velen gejat, zoals dat met het menselijke brein gaat. Zijn historische dialectiek komt dan misschien niet uit zijn eigen groentetuin maar toch echt wel uit zijn eigen keuken. Om Marx die uitvinding zelfs nog te willen ontnemen, getuigt wel van een erg grote burgerlijke obsessie om Marx uit de geschiedenis te revisioneren. Je zou er wat neutraler tegenaan kunnen kijken, vooral omdat het socialisme ook niet meer het Stalinisme or Leninisme van de jaren 1920 is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 bicat

Caprio, je kent me niet maar je bent er uitstekend in geslaagd je eigen debiliteit op mij te projecteren.

Ik ben blij dat ik de kunst versta jou op je verkankerde zak te trappen. Is je moeder al dood?

We gaan door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 caprio

ach bicat, iedereen heeft een functie in het leven, die van jou is blijkbaar dat van een debielen-projecteerschermpje.

 • Vorige discussie