1. 4

    Gorgeous pic. De luier onderaan de crook. Een arm vrij en werkend. Het geheimzinnige viertal met de mic feeding back. Voterdevoterdevoter.