Het Akkoord van Apeldoorn

kop koe in de weiHet klinkt als het akkoord van Wassenaar niet waar? En met de opening van het persbericht krijgt het gelijk al veel meer gewicht:
Een monsterverbond van Rijk, provincies, gemeenten en tientallen belangenorganisaties op het gebied van onder meer bouw- en infrabedrijven, milieu, natuur, landbouw, mobiliteit en recreatie ondertekende op zaterdag 27 september 2008 het ‘Akkoord van Apeldoorn’.
Gegeven het grote belang van het akkoord van Wassenaar, werd ik natuurlijk erg nieuwsgierig en ging eens polshoogte nemen.
Een half uur stuiptrekkend van de lach in mijn stoel hangen was mijn deel (ik heb anti-ROTFL-bars op mijn stoel gemonteerd, wijzer geworden na vele harde lessen na het lezen van overheidsstukken).
Misschien dat de overheid de bevolking meer plezier doet als ze verder door het leven gaat als cabaretgroep. Ze zouden het prima doen.

Maar goed, waar gaat dit over. Nadat een kabinet of wat geleden (volgens mij onder Pronk op VROM) besloten werd de regie op het landschap los te laten en aan de gemeentes over te dragen (die zouden immers NOOIT hun eigen omgeving verpesten…..) merkte men overal dat er een explosie aan bouwnijverheid in het groen ontstond. Enerzijds vanwege het geld (lucratief voor gemeentes) anderzijds door de corruptie ten behoeve van lokale notabelen werden er in hoog tempo industriegebieden en rijkeluistulpjes uit de grond gestampt. Met alle gevolgen van dien.
Maar dat was niet de bedoeling! (Hoe naïef kan je zijn).
Dus werd er drie (3) jaar lang intensief overleg gevoerd tussen verschillende partijen om iets te doen tegen de verrommeling en kwam er gisteren een akkoord uit. Leest u even mee?

Het Landschapakkoord 2008 treedt in werking op 27 september 2008 en eindigt op 27 september 2011.
– Drie jaar praten voor een akkoord dat drie jaar geldig is. Dat schiet op.

Zij nemen het initiatief tot het ontwikkelen en uitvoeren van samenhangende publiekscampagnes in de periode 2009 tot 2011, gericht op het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij het landschap via een voorhoede in samenleving en openbaar bestuur.
– Niets doen dus. Behalve dan publiciteit maken in de hoop dat iemand anders wel wat gaat doen.

Kwaliteitszorg: Zij bevorderen dat in 2011 de streekeigen landschappelijke waarden in de integrale ruimtelijke planvorming en in de uitvoering zijn gewaarborgd.
– Bevorderen! Geen opgelegde regels nee, bevorderen. Zodat je zeker weet dat er niets van terecht komt maar ook dat niemand daar de schuld van kan krijgen.

Verbreding van de financiering: Voor een goede uitvoering van de beoogde kwaliteitsimpuls in het landschap is een verbreding van de financieringsbasis nodig. Het Deltaplan Nederland Weer Mooi geeft een indicatie van de benodigde middelen voor inrichting en beheer. De ondertekenaars zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om met alle betrokken partijen zich in te spannen dat er een substantiële toename en verbreding van de financiële middelen tot stand komt.
– Hier tekent zich inmiddels een patroon af. Mensen gaan lekker belangrijk lopen doen, maar ze hebben eigenlijk geen geld om uit te delen.

Zij zetten zich in om knelpunten in het uitvoeringsproces van landschapsplannen op te sporen en weg te nemen. Zij spannen zich in te bereiken dat er een reële en duurzame betaling komt voor landschapszorg door boeren, grondeigenaren en beheerders.
– Inspannen en inzetten, need I say more?

Zij zien als doel dat de uitvoering van de extra impuls in het cultuurlandschap gereed is binnen maximaal 15 jaar (na 2011).
– 15 jaar, omdat je dan zeker weet dat alle ondertekenaars van nu ergens anders zijn en niet meer ter verantwoording geroepen kunnen worden.

In het hele stuk staan nergens harde afspraken of wetten genoemd. Er staat niets in dat meetbaar is en er staat ook niet in wiens hoofd er af gaat als er iets niet gebeurd. Vaagheid ten top gecombineerd met het principe “Iedereen verantwoordelijk, dus niemand aansprakelijk”.

Dit “monsterverbond” hadden ze beter “monsterlijk verbond” kunnen noemen. Het akkoord is het papier niet waard waar het op geschreven staat. En alle uren die de diverse instanties er in gestoken hebben waren tevergeefse moeite, veelal op kosten van de belastingbetaler.
Het zou fijn zijn als de overheid in het vervolg geen tijd meer zou steken in vrijblijvende akkoorden of convenanten. Dat soort zoethoudertjes bewaren ze maar voor de VN.

Reacties (20)

#1 Lord Flash

Zeg Steeph,

ik vind dit op z’n zachtst gezegd nogal een stevige uitspraak:

“anderzijds door de corruptie ten behoeve van lokale notabelen”

Ik vind dit een uitspraak die je niet zou moeten doen zonder een onderbouwing. Er zit geen link bij die hier een aanwijzing van zou geven, noch ga je er in je tekst op in.

Hoor graag waar je deze stelling op baseert.

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@Lord Flash: Volg eens wat vaker het lokale nieuws van kleine gemeenten. Geen zin op alle verhalen van de laatste jaren bij elkaar te sprokkelen. Ze zijn nooit groot genoeg voor het landelijke nieuws. Altijd “toevalligheden”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

@YP: Uh, verkeerde draadje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Yevgeny Podorkin

Ja, mag het weg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

Bij deze (en laat alle anderen in raadselen achter).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 MvL

Managerstaal. Net een leuk stuk gelezen over een instortende VS. Een groot voordeel van dat instorten is dat deze mensen dan gewoon op de tram zitten en geen tijd meer hebben voor dit soort prietpraat. Niets helpt beter tegen overbetaald geraaskal dan een goede crisis.

Het is fijn om een bèta te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Peter

Tja, het is dudelijk. De verrommeling van nederland ga je met een rommelig akkoord te lijf.
Wie het beter denkt te weten kan aan de slag bij het NAI, onder het motto Maak ons land.

Ik las trouwens even dat er stond “Zij zetten zich (…) het uitvoeringsproces van landschapsplannen op sporen weg te nemen.
Maar dat stond er dus niet….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hemaworstje

Ach het bluf accoordje was ook een monsterverbond bleek achteraf.
als de stedelingen nu eens in de stad bleven ,dan bleef het landschap zoals het was.
De plattelander voelt zich net een afrikaan die zijn land naar de ratsmodee ziet geneokoloniseerd worden door vage bestuurders terwijl de boer in de ogen van de mileukids een vervuiler is.
Vervolgens pakt die t geld en vertrekt met de noorderzon.
Dag natuur dag vogels dag bloemen. hallo importvoedsel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 MvL

@hemaworstje: Urbanofoob?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 m44

Ik begrijp enig cynisme rond dit akkoord wel, maar een echt bewijs dat dit een product van non-valeurs is zal er pas na 3 jaar (NIET) komen:

Het akkoord is meer dan een aantal handtekeningen op papier. De ondertekenaars maken concrete afspraken om de komende drie jaar de plannen en financiering voor de landschapsimpuls uit te werken in concrete maatregelen en verantwoordelijkheden voor publieke, private en maatschappelijke partijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lord Flash

@2

Ja, da’s makkelijk. Corruptie vind ik echt een hele zware beschuldiging die je als serieus weblog niet zo makkelijk zo moeten maken. En de suggestie dat het omdat het om kleine gemeenten gaat, het geen landelijk nieuws is, is flauwekul. Als het echt om corruptie gaat duikt men daar wel bovenop. Maar goed, misschien is de suggestie hard maken iets voor een aparte post ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hemaworstje

jurisprudentie wijst uit dat steeph dat gerust mag uiten, het komt neer als moskofiets voor mafia maatje uitmaken , niet netjes , maar soi.Hullie ook nie.

Ik ben urbanofoob jep ,
ieder mens is dat van nature.We zijn dieren.
Een dier moet vrij te zijn.

niks te zoeken in de stad ,daar zijn opgelegde authoriteiten regels normen en waarden,
Mentaal prikkeldraad dus.
een koe heeft daar geen last van, is ook wel een dier maar beseft dat niet en kan dus best in een flat wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bullie

Pronk wilde met de 5e nota ruimtelijke ordening de regie juist stevig in handen houden, een voornemen dat door Balk I naar de prullenbak werd verwezen. Het is dus wéér de schuld van Balkenende!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Crachàt

ach, zolang de urbanofoben met veel smaak en goesting op de computeren kunnen via vieze urbane uitvindingen van prikkeldraadbewoners als de internetkabel, loopt het wel los.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Crachàt

ontopic: het lijkt er op dat Nederland aan een Belgificatie is begonnen. Welkom in de plantrekkerij, en de ‘regels zijn voor alle anderen’.
Het gemeenteniveau is bij ons sinds Napoleon, de frontlinie tegen het gezag van bovenaf, en dat verzet heeft veel gezelligheid en puin veroorzaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 InvertedPantsMan

Het is inderdaad weer slappe ruggen galore. Wat mij betreft ook een impliciete goedkeuring van de corrupte praktijken zoals die nu plaatsvinden. Een beetje corruptie mag de pret van de vrijheid niet drukken natuurlijk.

Hema stelt zich in zake platteland graag op als Vinex bewoner of fundamentalistische gristen. Vinex bewoner als in: Ik wil wel de lusten van de stad maar niet de lasten. Gristen als in: Ik pluk graag de vruchten van de medische wetenschap maar verwerp de evolutietheorie. Zonder steden waar praktisch alle ontwikkelingen plaats konden vinden stond de boer nu nog steeds zijn land te ploegen met een os en een plank. Geen kunstmest, geen medicijnen, geen trektor, geen computer om lekker op te bloggen geen hotrods, geen blote vrouwen. Veel plezier op het platte land! En lekker consequent ook een mens is een dier en moet dus vrij zijn, maar alle andere dieren zijn te dom om te weten dat ze een dier zijn en hebben dus geen recht op vrijheid. Wel eens een koe gezien die na een winter in de stal weer de weide in mag hema? Te dom om blij te zijn of toch gewoon een dier dat ook vrij wil zijn? Om het nog maar helemaal niet over varkens te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Ongelovige Thomas

Geen blote vrouwen op het platteland? Waarom staan daar dan zoveel hooischuren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 mb

Erg hard klinkt het allemaal niet, en het rare is dat de wetten waar Steeph op duidt, er allemaal al zijn: nWRO, (nieuwe) Monumentenwet, Woningwet etc. Daarnaast kan men al drie jaar beleid voeren op Nationale Landschappen, en ook dat is nog door geen enkele partijen goed en concreet opgepakt. Wel wordt er heel veel overlegd.
Er kan al zoveel, dat weer nieuwe wetten misschien wel helemaal niets uitmaken.

Een veel groter probleem is volgens mij het handhaven. Gemeenten trekken te weinig (geld/tijd/menskracht) uit voor de handhaving van haar besluiten, vergunningen etc. Achteraf wordt het meeste gelegaliseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hemaworstje

Tuurlijk ivm, daarom als je je arts of autohandelaar vraagt waar hij woont zal hij antwoorden , oh vrij landelijk gelegen.

U heeft 50 m2 en stemt partij voor vrede en vrijheid, ik heb 1250 m2 persoonlijke vrijheid en stem niet. wanna swap evolutie?

Naar mijn beste weten zijn de belangrijkste uitvindingen gedaan door een plattelander, zonder vuur geen stroom ,zonder wiel geen auto.
Zonder stroom heb jj geen economie noch werk..
Ik dus wel.
Die koe is dom, hij mag van mij vrij loslopen maar als ik honger heb krijgt hij de slagpin.
We leven met 16 miljoen mensen , ik geef hem weinig kans gedurende zijn vrijheid.
Veel plezier in de stad waar anderen je verbieden te roken , je vertellen wat je normen zijn , sta stl voor een machine met een rood lampje
Veel plezier met het twitteren met je virtuele sociale noaberschap aangezien je je naaste buurman niet eens kent vanwege de 2.11 exact hoge Gamma schutting dit om te voorkomen dat je naar zijn wijf zit te kjken onder haar djelallabah en jouw pitbull er nét niet over heen kan springen.
Zo Hema trapt de motor maar eens aan stukkie crossen door ’t bos.
Jullie veel plezier in de file by the way op weg naar de spinning avond in het fittnes centre..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 InvertedPantsMan

“Naar mijn beste weten zijn de belangrijkste uitvindingen gedaan door een plattelander”

Klopt als een bus, jij weet niet beter.

 • Vorige discussie