Help, die zwartjes praten terug!

OPINIE - Aangezien we tegenwoordig allemaal antiracisten zijn, zou je verwachten dat de simpele vraag wat iemand bedoelt uit te drukken, wanneer deze in verband met Afrikaanse bootvluchtelingen het woord ‘zwartjes’ in de mond neemt, nauwelijks als een verrassing zou komen.

Laten we wel zijn: ‘zwartjes’ dat is taal die je uit de mond van kapitein Haddock in de Kuifje-albums zou verwachten. Het woord ademt een koloniale mentaliteit waar we ons tegenwoordig voor generen.

Šimekgate wordt Sylvanagate

En misschien is dat ook wel wat Martin Šimek bedoelde toen hij het woord in de mond nam in zijn vertelling over hoe het dorp aan de Italiaanse zuidkust waar hij tegenwoordig woonachtig is, aangespoelde bootvluchtelingen opvangt: dat hij ondanks al zijn goede bedoelingen en pogingen om contact te leggen toch niet ontkomt aan zijn koloniale blik. “Ik maak mijzelf met dat woord belachelijk!” zo gaf hij na veel vijven en zessen te kennen.

Wie schetst echter mijn verbazing, dat het niet Šimeks woordgebruik was dat gefronste wenkbrauwen opriep (‘Hmm, wat zegt ‘ie nu?’), maar dat de agressie zich richtte op Sylvana Simons, die er de vinger bij had gelegd dat ‘zwartjes’ nogal een beladen uitdrukking is, die om enige nadere uitleg vraagt?

De commentatoren vielen over elkaar heen om Šimek in verdediging te nemen, Simons te beschuldigen van kwaadsprekerij en goedkoop opportunisme, er op te hameren dat de charmante Nedertjech er toch zeker niets kwalijks mee had bedoeld om tegelijkertijd met een vilein genoegen raciaal geladen schimpscheuten richting Simons te maken.

GeenStijl kwam o.a. met een Nederlandse kaart te voorschijn waarop was aangegeven waar de meeste ‘zwartjes’ zich bevonden; Maarten Spanjer sneerde dat ze haar boekenprogramma destijds heel kundig had gepresenteerd ‘ook al is ze zwart’; en op The Post Online en Jalta werd er een flink nummer van gemaakt dat Simons een slaatje zou slaan uit het aanklagen van racisme.

Frappant. Volgens mij had ze slechts een vraag gesteld.

Twitter liet zich ook niet onbetuigd: Simons moest maar snel teruggestuurd worden met de bananenboot en meer van dat soort fraais.

Wij zijn toch zeker niet racistisch?!

Het merkwaardige is: als je het deze critici van Simons zou vragen, zouden ze waarschijnlijk antwoorden dat ze natúúrlijk tegen racisme zijn, en dat ze alle mensen gelijk vinden, ongeacht kleur. Hetgeen de vraag oproept: waarom gaat men dan zo frontaal in de aanval als een zwarte mevrouw een kritische vraag stelt aan een blanke coryfee over zijn gebruik van het woord ‘zwartjes’?

Men lijkt zich vooral nijdig te maken over het impliciete verwijt van racisme dat in Simons vraag besloten ligt. Zelfs Han van der Horst, huiscolumnist van het progressief-linkse Joop, maakt de denkfout dat wat Simons aan de orde stelt het innerlijk leven van Martin Šimek zou zijn.

Dat is echter helemaal de issue niet. Wat Simons aan de orde stelt, gaat veeleer over de rol die uitdrukkingen als ‘neger’ en ‘zwartjes’ hebben gespeeld in de perceptie van Afrikanen en hun afstammelingen als vreemdsoortig en inferieur en daarmee als rechtvaardiging van koloniale machtsverhoudingen, onderdrukking en uitsluiting.

Emancipatie

Beschouw het maar als teken van emancipatie. Goed opgeleide, mondige zwarte Nederlanders eisen vandaag de dag het recht op zichzelf te definiëren in plaats van met allerlei termen en uitdrukkingen gedefinieerd te worden door blanke Europeanen. Geef hen daarin eens ongelijk.

Zwarte Nederlanders laten zich vandaag de dag niet meer vertellen wat nog wel als racisme mag gelden en wat niet, door leden van uitgerekend die bevolkingsgroep die het meest profijt trekt van institutioneel racisme en blanke bevoorrechting (en die daar dus doorgaans blind voor is en/of het wel best vindt zo). Geef hen daarin eens ongelijk.

Zwarte Nederlanders laten zich vandaag de dag al niet meer intimideren door onverholen politierepressie; laat staan door verontwaardigd boegeroep van bevoorrechte blanken die vinden dat zij zelf het ware slachtoffer van racisme zijn, en/of dat alles van hen afgepakt wordt dat hen dierbaar is (Zwarte Piet vooral dan). Geef hen daarin eens ongelijk.

Blanke bevoorrechting

‘Uppity’ negers, niet iedereen blijkt daar mee om te kunnen gaan. Die bedreigen namelijk de status quo, en daarmee de blanke bevoorrechting (die uiteraard juist verzwegen moet blijven om deze te kunnen handhaven).

Vandaar dat beroepshufterig rechts steevast moord en brand schreeuwt als een zwarte Nederlander die status quo ter discussie stelt, en vandaar ook dat het elke stok aangrijpt om kritische zwarte stemmen monddood te slaan, of het nu Sylvana Simons betreft, Quinsy Gario, Anousha Nzume, Harriet Duurvoort, Verene Sheperd; of wie verder ook maar een podium heeft of dreigt te verwerven.

Want hé, we zijn geen racisten, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat die zwartjes teveel praatjes krijgen! De in de grondwet verankerde gelijkberechtiging mag dan de superioriteit van onze cultuur bewijzen, maar kleurlingen moeten wel gewoon hun plaats kennen, zoveel moge duidelijk zijn.

 1. 1

  Jammer dat je het weer eens niet kunt laten zwarte Piet hierin te betrekken, Prediker. Elke roep om verandering van een traditie zal weerstand oproepen. Dat is hier eerder de verklaring dan racisme. Als het om vermeend racisme gaat, is Sargasso helemaal niet genuanceerd. Net zoals dat je niet moet denken dat schreeuwers op Twitter heel wit Nederland representeren. Dat doen ze niet.

 2. 2

  Zouden al die twitteraars en andere mensen, die zo “correct” zijn, ook voor opvang van de van de “zwartjes” in hun eigen dorp of wijk zijn?
  Zo ja prachtig, maar ik ben bang dat de meesten maar wat voor de show kletsen/schrijven ;-)

 3. 3

  @1:

  Elke roep om verandering van een traditie zal weerstand oproepen.

  En die van een door-en-door racistische traditie des te meer, zo blijkt wel weer…

 4. 4

  @1 – Wat nu? Ga je nu bepalen dat een discussie over Zwarte Piet niet thuishoort in een stuk over racisme in Nederland? Ben je soms blank, ofzo? (Zie cartoon bovenaan het artikel)

 5. 5

  @3 Ik probeer aan te geven dat er meer aan de hand is dan racisme. Sargasso zoekt de nuance, maar niet als het op vermeend racisme aankomt: zwarte Piet is door-en-door racistisch. Punt, klaar, uit. Jouw reactie illustreert mijn punt.

 6. 7

  “‘Ik ben geen racist, maar… al die zwarte pieten (…lol) zijn corrupt.’
  ‘Ik ben geen racist, maar… met een zwarte vrouw naar bed gaan lijkt me echt ranzig.’
  ‘Ik ben geen racist, maar… zwarten zijn een gevaar in het verkeer omdat ze geen diepte kunnen zien.’
  ‘Ik ben geen racist, maar… tijdens de apartheid was het wel stukken beter.’”

  Oh, stuk gaat ook over Martin Bosma (PVV).

  http://debuitenlandredactie.nl/2015/05/martin-bosma-is-geen-racist-maar-die-kutnegers-hebben-het-wel-gedaan

 7. 8

  Sargasso zoekt de nuance, maar niet als het op vermeend racisme aankomt: zwarte Piet is door-en-door racistisch. Punt, klaar, uit.

  @5 Even los dat ik me zelf niet in dat ‘punt, klaar, uit’ herken; ik geef toe dat ik zelf een heldere mening heb dat Zwarte Piet een koloniaal stereotype is en daar stevig over heb gedebatteerd met diverse reaguurders; maar is mijn persoonlijke mening daarmee dús representatief voor ‘Sargasso’?

  Sowieso: ‘Sargasso’, wie of wat is dat? Zijn dat de redactieleden? Zijn dat de stukken die hier op het blog verschijnen? Zijn dat dat reacties van redactieleden? Of is dat incluis de reacties van het gros van de reaguurders? Over wie of wat heb je het precies als je verwijst naar ‘Sargasso’?

  Het lijkt me, kortom, dat je veel te veel generaliseert.

  Maar verder ging het me nu even niet over Zwarte Piet zelf, ik stipte dat even aan omdat ik in de agressieve reactie op zwarte Nederlanders die de figuur van Zwarte Piet ter discussie stellen een vergelijkbaar verschijnsel ontwaar als in de agressieve reactie op Sylvana Simons (en meer recent: Harriet Duurvoort omdat ze het woord ‘bakra’ in een column verwerkte; nota bene als iets dat anderen haar noemden).

  Die agressie jegens zwarte Nederlanders die het wagen hun mond open te trekken, daar gaat het me in dit stuk om.

 8. 9

  @5

  De vergelijking met Zwarte Piet is meer dan terecht. Want ook in die discussie krijgt iedereen die, hoe genuanceerd dan ook, begrip probeert te krijgen voor het feit dat sommigen het niet zo’n fijne traditie vinden, bakken met stront over zich heen. Precies hetzelfde als wat Sylvana Simons overkwam.

  De boodschap is glashelder: wij bepalen wel of je je beledigt of gekwetst mag voelen.

 9. 10

  Ik denk eerder dat artikel 1 van de grondwet wordt afgeschaft dan dat zwarte piet wordt afgeschaft.

  Op een gegeven moment hebben mensen genoeg van al die multi-culti onzin. Dat ons heilige zwarte piet uit de kinderjaren zo wordt bezoedeld! En elke keer weer.

 10. 11

  In diezelfde aflevering viel me nog iets anders op, dat ik eigenlijk nog veel betekenisvoller vond. Tijdens dit fragment, dat direct vóór ‘Zwartjesgate’ zat.

  Bij Zoolander aan tafel zaten vier televisierecensenten die voor de gelegenheid ook dienstdeden als juryleden voor de Nipkowschijf: Jean-Pierre Geelen, Hans Beerenkamp, Marcel Peereboom Voller en Henk van Gelder.

  Wat de meeste blanke mannen misschien niet, maar een meerderheid van de rest van de mensheid misschien wel zou opvallen, is dat het hier alle vier blanke mannen betreft. (Die waarschijnlijk ook allemaal ongeveer D66 stemmen.) Aan hen de taak om onderling namens een diverse samenleving uit te maken wat goede televisie is en wat niet.

  Ik heb daar persoonlijk al een tijdje een issue mee: recensenten zijn idealiter zo divers mogelijk omdat, hoe goedwillend ook, mensen kunnen zich nooit helemáál in een ander verplaatsen … daardoor zijn vrouwelijke feministen altijd gevoeliger voor seksisme (van het anti-vrouwelijke soort) dan mannen, hoe galant die mannen zichzelf ook vinden; daardoor zijn gekleurde mensen (in een overwegend blank land althans) altijd gevoeliger voor racisme, zelfs nog dan de verlossendste Blanke Verlosser; zijn ver-rechtse mensen het gevoeligst voor ‘linkse propaganda’, en -linkse het meest voor ‘rechtse propaganda’; daarom zijn christenen het meest gevoelig voor films en televisie die ‘traditionele waarden’ ondermijnen … etc., etc.

  Omwille daarvan is diversiteit – qua godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht en op welke grond dan ook – in het recensentariaat een verrijking op zich. Het blanke-mannengenootschap dat er nu zit valt sommige dingen gewoon niet op, hoe goed ze het misschien ook bedoelen.

  En dat werd aangetoond in het fragment dat direct vóór ‘Zwartjesgate’ zat. Door twee feiten.

  1. Er zat ook vrouw in de jury (die er nu niet bij was) en zij was de reden dat Maxime Hartman niet werd genomineerd. Diversiteit deed er in dit geval toe. De mannen onderling vonden Maxime alleen maar grappig en helemaal niet seksistisch, maar een vrouw (in elk geval deze vrouw) kijkt daar schijnbaar toch met andere ogen naar.*

  2. Een van de nominaties was Het Sinterklaasjournaal. Waarom? Omdat Zwarte Piet zo’n ontzettende hete kastanje was het afgelopen sinterklaasseizoen, en het Sinterklaasjournaal heeft het allemaal heel deftig aangepakt. Vond wie, voor de duidelijkheid? Vond een volledig blanke jury.

  Sylvana Simons, die dus ook aan tafel zat (en die zoals we inmiddels weten geen blanke man is) was er dan ook vrij verbaasd over … die vond namelijk helemaal niet dat het Sinterklaasjournaal dat deftig heeft opgelost.

  En de vier blanke heren waren dáár juist weer verbaasd over.

  Nu, het punt is niet dat Sylvana Simons gelijk had (full disclosure: ik kijk het Sinterklaasjournaal niet) het punt is dat een niet-divers genootschap altijd – onvermijdelijk – bepaalde voelsprieten mist.

  Want een diverse recensentenklasse heeft diverse voelsprieten — terwijl een recensentenklasse van blanke mannen alleen blanke-mannenvoelsprieten heeft.

  De recensentenklasse móét met andere woorden divers zijn, want hun maatschappelijk taak is die van voelspriet.
  __________
  * hiermee en hiervoor is uiteraard niet gezegd dat vrouwen per definitie gelijk hebben als ze iets als seksisme aanwijzen, overigens … of dat een linkse zeikerd altijd gelijk heeft wanneer hij ‘rechtse propaganda’ bespeurt’, etc., etc. …

 11. 12

  @5
  “zwarte Piet is door-en-door racistisch. Punt, klaar, uit.”

  Nee, want:

  Na de door jou gefabriceerde conclusie (‘punt. uit.’) blijft racisme nog altijd aanwezig binnen iedere maatschappij, waar ook ter wereld. Zolang ‘zwarte piet als zodanig’ aanblijft, blijft dat *ahum* latent sluimeren binnen dit kille kikkerlandje.

  Zoals inmiddels al meerdere decennia gaande is.

  Maar ja, met (extreem)rechtse politiek binnen datzelfde tijdperk, verbaas ik mij er eigenlijk ook niet over dat er nogal wat “gezeur” is, over ‘racisme’ (en de geldende definities, naast al dan niet opgedrongen interpretaties van/ via ‘debielrechts’.

  http://www.dbnl.org/tekst/hovi002cult01_01/hovi002cult01_01_0011.php

  Je eerdere verwijt aan het adres van Sargasso deel ik overigens niet. Na de https://nl.wikipedia.org/wiki/Palingoproer weet bijna iedereen toch dat traditionalisten altijd het nakijken hebben? Dat heet, volgens mij, evolutie.

 12. 13

  @10

  “Ik denk eerder dat artikel 1 van de grondwet wordt afgeschaft dan dat zwarte piet wordt afgeschaft.”

  Geconditioneerd Juichaapje!

  Tevens een zelfbenoemde woordvoerder van ‘alle PVV-stemmers’ enzovoorts. Iemand die het, op basis van een rwnj (Rightwing Nutjob) Amerikaans legerofficier, tevens filosoof ‘enzo’, zou toejuichen wanneer ‘mensenrechten’ worden afgeschaft, louter en alleen omdat deze (extreem)rechts -nota bene ‘populistisch’ – beleid in de weg staan.

  Uiteraard dook altJohan weg, direct na plaatsing van het hierboven beschrevene.

  Exact hetgeen waar ‘Henk en Ingrid’ (de ‘echte’ PVV-stemmers) overigens ook veelvuldig gebruik van maken.

  “Op een gegeven moment hebben mensen genoeg van al die multi-culti onzin.”

  Op een door God gegeven moment (kuch), kreeg ik genoeg van je wegkijken. Nederland is immers al eeuwen een multi-culturele samenleving. Het blijft evengoed “grappig” om debielrechtse figuren te zien spartelen om geschiedkundige feiten te ontkennen. Mensen hebben altijd wel ergens ‘genoeg van’,altJohan. Zo ook jij met je ‘afschaffing van’

  Is (veelal) een luxeprobleem…ook nog eens.

  “Dat ons heilige zwarte piet uit de kinderjaren zo wordt bezoedeld! En elke keer weer.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance

  ^ bitch meet slap

 13. 14

  Niemand die mij een beetje kent, zal mij scharen in het kamp van “ik ben geen racist maar–“-racisten. Als je dat bedoelt, @6, zit je ernaast, en ik zal die mensen ook niet verdedigen.

 14. 15

  @8 “Sargasso” is inclusief het gros van de reageerders, behalve de paar rechtse lieden als AltJohan, dante, etc. die de buitenstaanders vormen. Zij vinden het blijkbaar leuk om tegen de stroom in te zwemmen, maar hun ideeën vinden hier geen tractie.

  Ik zie de overeenkomst tussen wat Quinsy Gario ten deel viel en wat Sylvana Simons nu overkomt, maar er zijn ook zeker verschillen. Waar Sylvana inderdaad niet meer doet dan een vraag stellen, zocht Quinsy heel erg de confrontatie en heeft die gekregen. Quinsy is een provocateur. Zonder het goed te praten, viel het te verwachten dat de echte racisten daar op in zouden gaan. Door heel hard “zie je wel!” te roepen, vereenzelvigde Quinsy vervolgens de gematigden, de natuurlijke weerstand tegen traditieverandering, met keihard racisme. Dat is echt een heel ander verhaal dan Sylvana Simons die niks heeft gedaan om racisten aan te trekken behalve zwart te zijn en een mening te hebben.

  Het belangrijkste, echter, is mijn opmerking waarom Twitter zo belangrijk gemaakt wordt. Er bestaan racisten en zij plaatsen nare reacties. Vooral tegen zwarten, daar zijn het immers racisten voor. Racists be racist. Het is wel steeds openlijker, maar echt verrassend vind ik het niet. Iedereen met een mening op Twitter krijgt bagger te verduren, zwart of wit, links of rechts. Het zit daar vol met trollen en extremisten.

 15. 16

  @15:

  rechtse lieden als AltJohan, dante, Bolke etc.

  Leave Bolke alone. Is wel een merkwaardige kerel, maar hoort in dat rijtje beslist niet thuis.

 16. 17

  @16 Hij hoort er inderdaad wel wat meer bij. Ik edit altijd nog heel veel als ik heb gepost :) Overigens doel ik meer op in hoeverre ze binnen de consensus vallen dan of ze echt abjecte bagger spuien zoals HPax vroeger.

 17. 18

  @10

  Dat ons heilige zwarte piet uit de kinderjaren zo wordt bezoedeld! En elke keer weer.

  Weet je wat? Als jij ophoudt met Islam-bashen, dan laat ik Zwarte Piet voortaan met rust. Deal?

 18. 19

  @Mario: Nederland is op een bepaalde manier al heel lang multi-culti, maar niet op een zo’n softe manier.

  We hebben een geschiedenis van o.a. gedwongen schuilkerken en andere niet politiek correcte praktijken. Ook van slavenhandel (ook multi-culti??).

  En we zijn onmogelijk veel rijker dan een eeuw terug, dat maakt de situatie ook totaal anders.

 19. 20

  Het belangrijkste, echter, is mijn opmerking waarom Twitter zo belangrijk gemaakt wordt.

  @15 Als dat het belangrijkste is dat je te melden hebt, dan heb je er blijkbaar overheen gelezen dat allerlei commentatoren in veelbezochte online media zoals GeenStijl, The Post Online, Jalta frontaal de aanval op Sylvana Simons openden (en dat vaak niet met een enkel postje) en het nodig vonden haar kleur er op de een of andere (uiteraard negatieve) manier bij te betrekken.

  Twitter krijgt van mij precies twee regels.

  Dus je punt heeft maar zeer ten dele betrekking op mijn stuk.

 20. 21

  @20 Je hebt gelijk. De reacties van GS, TPO en Jalta zijn dusdanig voorspelbaar dat ik het niet eens heb opgeslagen. Abject, maar voorspelbaar. Ik denk wel dat zij op hun beurt ook weer reageren op Twitter en dingen groter doen lijken dan ze zijn. Maar goed, dat is ook maar een vermoeden.

  Ik krijg telkens zo’n jeuk van de zwarte-Pietconnectie die altijd wordt gemaakt als het over racisme gaat. Er is echt racisme te bestrijden en dan richten ze hun pijlen uitgerekend op een traditie waar de racistische intentie al jaren nauwelijks meer aanwezig is. Puur het symbool zwarte Piet aanvallen en dan raar opkijken als mensen in de verdediging schieten. Maar goed, het ging je dus alleen om dat rechtse media zwarte mensen met een mening als een makkelijk doelwit zien. What else is new? Daar kijk ik helaas niet eens meer van op. GS, TPO en Jalta zijn niet te redden.

 21. 22

  Dat is echter helemaal de issue niet. Wat Simons aan de orde stelt, gaat veeleer over de rol die uitdrukkingen als ‘neger’ en ‘zwartjes’ hebben gespeeld in de perceptie van Afrikanen en hun afstammelingen als vreemdsoortig en inferieur en daarmee als rechtvaardiging van koloniale machtsverhoudingen, onderdrukking en uitsluiting.

  WTF? Is ‘neger’ ook al een racistische uitdrukking? Hoe moet ik mensen met een donkere huid noemen? Zwarten mag niet meer, negers dus blijkbaar ook niet. Afro-Nederlanders, donkerhuidigen, overdadig gepigmenteerden?

 22. 23

  @22 Het is een regionaal dingetje. Waar ik vandaan kom, is ‘neger’ ook een neutraal woord voor iemand met een zwarte huidskleur, maar in andere steden is het een scheldwoord. Soms zit het in de context: het woord “dobbernegers” bijvoorbeeld legt onnodig de nadruk op dat Afrikaanse bootvluchtelingen vaak zwart zijn. Dan ligt het niet aan het woord zelf, maar waarom het überhaupt relevant is te vermelden welke kleur ze hebben.

 23. 24

  Maar goed, het ging je dus alleen om dat rechtse media zwarte mensen met een mening als een makkelijk doelwit zien.

  @21 Nee, daar ging het me niet enkel om: die media geven daarmee namelijk uitdrukking aan en legitimeren onuitgesproken attituden die veel breder leven, en het is daarom de moeite waard die attituden nader te ontleden.

  En dat is dus wat ik in dit stukje doe.

 24. 25

  Is ‘neger’ ook al een racistische uitdrukking? Hoe moet ik mensen met een donkere huid noemen?

  De mens heeft zijn (m/v) oorsprong in de Rift-vallei in donker Afrika. Vanuit biologisch en geografisch opzicht kun je er dus vanuit gaan dat de oorspronkelijke mens per default een donkere huidskleur had. De genetische diversiteit is in die contreien ook nog altijd vele malen groter dan over de rest van de wereld. Met andere woorden: donker is de norm. Mensen met een donkere huidskleur zouden dus gewoon mensen genoemd moeten worden. Het zijn de blanken die abnormaal en afwijkend zijn. Daarom is het beter om juist die een specifiekere benaming te geven.

  ‘Witjoekel’ lijkt me wel wat. Of bleekmans. Kaaskop. Spookie is ook een mooie. (Zul je zien dat al die kleinpiemeligen daar ook weer wat over te zeiken hebben.)

 25. 26

  @24 Jammer dat je daar dan toch weer dat zwarte-Pietgedoe bij moet betrekken, want dat is veel complexer en genuanceerder dan die attitude die je probeert te ontleden.

 26. 27

  @26 Ik heb in bovenstaand stuk exact vier (!) woorden besteed aan Zwarte Piet.

  Vervolgens spring jij daar bovenop als een kat die een veldmuis voorbij ziet rennen.

  Dus wie van ons twee kan het nu werkelijk niet laten om een big issue van Zwarte Piet te maken? Kijk eens in de spiegel, vriend.

 27. 29

  @27 Zwarte Piet is gewoon een ander verhaal. Jij begint erover. Daar reageer ik inderdaad heftig op, want ik ben het daar heel erg niet mee eens en je kunt er gewoon op wachten dat iemand er weer over begint. Als het gaat over echt racisme wordt er terloops even opgemerkt dat het weer hetzelfde liedje is als met zwarte Piet. Nee, dat is niet hetzelfde. Schijtirritant.

 28. 30

  …en je kunt er gewoon op wachten dat iemand er weer over begint.

  @29 Dus maak je er zelf maar een punt van (terwijl ik het slechts terloops aanstipte). Volstrekt logisch inderdaad ;-)

  Verder ben ik het niet met je eens dat dit een ander liedje is. De reactie op zwarte activisten die Zwarte Piet bekritiseren heeft weliswaar meer en complexere oorzaken (jeugdsentiment, gehechtheid aan traditie, het verlies van nationale symbolen, de persoonlijkheid van Gario, etcetera) maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat de dominante blanke meerderheid vindt dat zij het hier voor het zeggen hebben en dat ‘die zwarten’ niet voor hen uitmaken wat hier wel en niet kan.

  Dat zou namelijk de omgekeerde wereld zijn. Zwarten zijn hier te gast (eigenlijk horen ze hier namelijk helemaal niet) en moeten zich dus aanpassen; lees: zich ondergeschikt opstellen.

  ‘Hé, Zwarte Piet is er ook; haha, geintje man, dat snap je toch wel?’
  – ‘Ja meneer, goed meneer.’
  ‘Goed zo!’

  Zo ziet men het graag. Natuurlijk zal men dat nooit met zoveel woorden uitspreken, maar dat zit er wel degelijk onder.

 29. 31

  @29: “zwarte piet” is typisch een onderwerp waarover de meningen van veel zwarten niet serieus genomen worden door veel blanken.
  Daarom vind ik dit een relevant voorbeeld in het betoog van prediker.

 30. 32

  Quinsy is een provocateur. Zonder het goed te praten, viel het te verwachten dat de echte racisten daar op in zouden gaan. Door heel hard “zie je wel!” te roepen, vereenzelvigde Quinsy vervolgens de gematigden, de natuurlijke weerstand tegen traditieverandering, met keihard racisme.

  @15: Inderdaad heeft Quincy Gario geprovoceerd, in de oude traditie van Provo:
  Iets onschuldigs doen om onder de aandacht te brengen dat de maatschappij veranderen moet.

  Dat vervolgens de racisten zo hard te keer gaan dat ze gematigden overschreeuwen, ligt niet aan Quincy.

 31. 33

  @30 Ik ben het niet met je eens dat het daar op neer komt. Het gevoel van “er mag ook niks meer tegenwoordig” is volgens mij veel sterker. Jouw karikatuur speelt alleen bij de echte verstokte racisten. Die bestaan ook, maar dat is echt niet de hoofdmoot.

  @31 Dat is statistisch. Er zijn maar weinig mensen die pleiten voor afschaffing van zwarte Piet, en van die kleine groep is een groot deel zwart. Dus ja, veel mensen zijn het daar niet mee eens, maar dat is niet omdat ze zwart zijn.

 32. 34

  Het gevoel van “er mag ook niks meer tegenwoordig” is volgens mij veel sterker.

  @33 Dat verklaart dan niet waarom Quinsy zowel op social media als op huftersites zo vaak racistische sneren aan zijn adres krijgt. Zelfs nu nog.

  Ook verklaart het niet waarom Anouk voor ‘negerhoer’ uitgemaakt wordt als ze iets zegt over Zwarte Piet.

  Ook verklaart het niet dat bij Sylvana hetzelfde ritueel zich voltrekt als die een terechte vraag stelt over iemand die het woord ‘zwartjes’ gebruikt.

  Nee, Kevin: het onderliggende sentiment is dat zwarten hier niet thuishoren (“buitenlanders”); dat ze als groep inferieur zijn (want: sociaal-economische achterstand, alleenstaande moeders, jongetjes die met pistolen naar school gaan); en dat ze gewoon hun klep moeten houden en dankbaar mogen zijn dat ze hier überhaupt wonen (“Je mag wel dankbaar zijn voor de slavernij, anders had je nog in een rieten rokje in het oerwoud rondgelopen.”)

 33. 35

  Aha een artikel over wat iedereen vindt van de mening van iemand over de uitspraak van iemand over iemand anders. Als dat niet enorm interessant is weet ik het ook niet meer!

 34. 36

  @25:
  “Mensen met een donkere huidskleur zouden dus gewoon mensen genoemd moeten worden.”

  Eens. Mensen kun je moeilijk apen of walvissen noemen. Knap dat je die conclusie trekt.

  “Het zijn de blanken die abnormaal en afwijkend zijn.”

  Waarschijnlijk in jouw – haat alle blanken – ogen. Niettemin zou het de voorkeur hebben die ook gewoon mensen te noemen. Misschien in evolutionaire zin zelfs meer aangepaste mensen.

  Hoe noem jij nu Aziaten trouwens? Of is deze vraag ook al te racistisch voor je? Aangezien je kennelijk moeite hebt om mensen op kleur of achtergrond te duiden. Iets dat bij alle, behalve links van links, mensen van alle kleuren normaal is.

  Persoonlijk zou ik niet de term zwartjes gebruiken om zwarten te duiden. Zwartjes heeft iets neerbuigend, nergens voor nodig. Zwarte Piet is iets dat de meerderheid van de bevolking prima vind, behalve een paar negroïde aandachtstrekkers en natuurlijk links van links.

 35. 37

  @34 Het correleert wel, maar dat wil toch niet zeggen dat alle voorstanders van zwarte Piet racisten zijn? Nee, het betekent dat vocale racisten en rechtse media die hen bedienen, graag misbruik maken van de populariteit van zwarte Piet. Dat “onderliggende sentiment” is helemaal niet voor een grote groep, maar wel voor een hele vocale groep.

  Je zou dezelfde redenering die jij nu hanteert, kunnen toepassen op een heel ander probleem: kritiek op Israël versus antisemitisme. Er zijn antisemieten die legitieme kritiek op Israël bevuilen om eens lekker de Joden te pakken. Dan zou je nu kunnen beweren, zoals dat in rechtse kringen nogal eens gebeurt, dat kritiek op Israël voornamelijk voortkomt uit antisemitisme. Dan zou #6 het hebben over “ik ben geen antisemiet, maar–“. Dan zou jij zelf in #34 belerend zeggen “nee, Kevin, het onderliggende sentiment is dat Joden als groep inferieur zijn”. Dat verwijt van #6 is daarin heel belangrijk: iedereen die het eens is met de kritiek op Israël, is gewoon een antisemiet die het niet durft toe te geven. Daarmee wordt iedereen verdacht, gematigd of niet.

  De vergelijking gaat niet 100% op, maar wat ik wil zeggen is dat het heel makkelijk is voor de extremen om de gematigden te overschreeuwen. De extremen zijn helemaal niet representatief. #32 heeft gelijk dat het ook aan die extremen te wijten is, maar het feit blijft dat door alleen op de extremen in te gaan en de gematigden niet te horen, men de boel alleen maar polariseert. Datzelfde doe je als je het hebt over echt racisme en dan terloops even zwarte Piet noemt, alsof dat hetzelfde is. Net zoals je in een stukje over antisemitisme ook niet zou moeten noemen dat JOOP zo veel stukjes schrijft met kritiek op Israël. Dat is gewoon niet hetzelfde. Er speelt veel meer.

 36. 38

  @25: het punt van je post is volledig niet ter zake doende, want ook als een donkere huid de norm zou zijn, doet dat niks af hoe je mensen met een donkere huid zou moeten noemen. Of geldt andersom dan ook dat ‘blanke’ een racistische omschrijving is?

 37. 39

  waarom gaat men dan zo frontaal in de aanval als een zwarte mevrouw een kritische vraag stelt aan een blanke coryfee over zijn gebruik van het woord ‘zwartjes’

  De hypothetische vraag die mij bezigt, is wat er gebeurt zo zijn als een blanke man, laten we zeggen een Jan Mulder, Erben Wennemars of Theo Maassen dezelfde kritische vraag had gesteld.

 38. 40

  @36

  Waarschijnlijk in jouw – haat alle blanken – ogen

  Dat is nogal een vooroordeel, denken dat ik alle blanken haat. Weet je wie ook vooroordelen had?

  [Blanken zijn m]isschien in evolutionaire zin zelfs meer aangepaste mensen.

  Weet je wie blanke mensen in evolutionaire zin óók meer aangepaste mensen vond?

 39. 41

  Het correleert wel, maar dat wil toch niet zeggen dat alle voorstanders van zwarte Piet racisten zijn?

  @37 Maar dat beweert toch ook niemand?

  Wat ik wel beweer is dat de barrage aan racistische sneren en verbale agressie aan het adres van zwarte Nederlanders die hun mond opendoen over zaken die zij als (mogelijk) racistisch ervaren – niet enkel op social media maar ook op veelgelezen blogs en krantencolumns, of in tweets van redacteuren voor dergelijke media – iets blootleggen over de attituden van nogal wat blanke Nederlanders jegens Surinaams-Creoolse en Antilliaanse Nederlanders.

  Je kunt er verder over discussiëren welke attituden dat dan precies zijn, en hoe prevalent ze zijn, maar dat nogal wat commentatoren en lezers van veelgelezen media zwarten blijkbaar niet voor vol aanzien, dat kun je toch moeilijk ontkennen?

 40. 42

  @40: Goh haat je niet – alle – blanken? Hoe noem je degenen die je niet haat? Gewoon blanken of….

  Nee weet ik niet. Wie vond blanke mensen ook meer aangepast?

  Maar aangezien je enkel zwarte mensen de term mensen toekent en blanken als abnormaal beschouwd, hoe benoem je nu Aziaten?

 41. 43

  @37

  maar wat ik wil zeggen is dat het heel makkelijk is voor de extremen om de gematigden te overschreeuwen. De extremen zijn helemaal niet representatief.

  Precies. En daarom is het zo onzinnig om steeds weer Quinsy Gairo erbij te halen als de representant van de tegenstanders van Zwarte Piet (zoals je bijvoorbeeld doet in #15).

  Als je in plaats daarvan eens naar de gematigde tegenstanders zou hebben geluisterd had je allang begrepen dat jouw “zwarte piet = racisme” riedel een stropop is. De argumenten van de gematigde tegenstanders zijn veel genuanceerder. Ze vragen vaak niet meer dan een beetje begrip voor het feit dat ze zich niet prettig voelen bij die traditie.

 42. 45

  @34: ik vindt het onbegrijpelijk dat Sylvana iedere gelegenheid aanpakt om haar punt te maken, ze kent Simek neem ik aan, in elk geval zo goed als de meeste Nederlanders hem kennen, dan kan ze weten dat deze man uit volstrekt onverdachte hoek zijn uitspraak deed, een uitspraak (zwartjes) overigens die wij Nederlanders in het verleden regelmatig bezigden, maar nooit als racistisch ervaarden, eerder als iet wat vertederend. vindt daarom ook geen terechte vraag van Sylvana hoe hij dat bedoelde; dat wist ze donders goed, maar ze zal geen gelegenheid ongebruikt laten om goedkoop te scoren en er niet alleen Simek er mee in verlegenheid bracht maar zelf daardoor ook aan sympathie inboet

 43. 46

  @45 Ja, dat is dus dezelfde denkfout die al die critici van Simons maken: ze denken dat Sylvana het innerlijk leven van Martin Šimek aan de orde stelt.

  Maar dat is dus een misvatting: Sylvana slaat gewoon het piketpaaltje aan waar Šimek aan morrelt door onbekommerd het woord ‘zwartjes’ op zwarte Afrikanen toe te passen.

  Ze had hetzelfde ook zo kunnen zeggen:

  ‘Hé, zeg, niet om ’t een of ’t ander, maar je weet dat ‘zwartjes’ een denigrerende term is over Afrikanen uit het koloniale tijdperk, toch?’

  ‘Want ik ken je lang genoeg om te weten dat jij dat niet zo zult bedoelen, maar door dat woord onbekommerd van stal te halen, loop je wel het risico dat je dergelijk taalgebruik over zwarte mensen weer een beetje normaler maakt; nou ja, en je snapt wel waarom ik dat persoonlijk niet zo’n goed idee vind.’

 44. 47

  @37:

  Het correleert wel, maar dat wil toch niet zeggen dat alle voorstanders van zwarte Piet racisten zijn?

  @41:

  Maar dat beweert toch ook niemand?

  Ik zou dat wel aandurven, heb dat hier ook wel eens gedaan.

  Maar veel mensen denken dat als je iemand een racist noemt, of zijn/haar denkbeelden en uitspraken racistisch, dat je de persoon dan meteen volledig afschrijft en veroordeelt. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Iemand kan best een goeie peer zijn, en toch een beetje een racist. Bijvoorbeeld: erg gehecht aan de racistische karikatuur van Zwarte Piet. Niet alle racisten willen negers terug op de plantage, of zoiets. Maar ze zijn altijd wel op zijn minst ongevoelig voor de pijn en gevoelens van vernedering bij mensen die er anders uitzien/praten dan zij zelf, en blind voor de reële problemen van die ander.

  Dat gaat onbewust natuurlijk. Het zou inderdaad voldoende moeten zijn om er even op te wijzen: “joh, wat je nu zegt is nogal kwetsend/racistisch”.

  “Maar zo bedoelen we het helemaal niet!” en “Ik ben toch geen racist!” is dan geen valide verweer.

 45. 48

  Aangezien we tegenwoordig allemaal antiracisten zijn

  GeenStijl […] The Post Online […] Jalta

  en dan toch schrijven

  Wie schetst echter mijn verbazing,

  Als je daar verbaasd over bent….

  Wat mij betreft negeren we die sites trouwens zoveel mogelijk. Sargasso wordt me veel te veel een podium voor dergelijke meningen. De strategie van herhalen (zelfs al weerleg je het) bewijst toch meer diensten aan het verspreiden van de ideeen dan het bestrijden ervan. Ik lees liever andere dingen.

 46. 49

  Zelf in het vergelijk tussen Simek en Sylvana wordt zwaar gediscrimineerd. Hier is het de keuze tussen `Echt Zwart“ en een ´´Beetje Zwart“. Voor een racist is de keuze dan snel gemaakt. Hoe dichter bij de kleur van het zichzelf superieur wanende ras des te makkelijker de acceptatie/keuze schijnt te worden om voor een van hen te kiezen.

 47. 51

  Nederland op zijn smalst; elke week verzuipen er heel veel mensen vlak voor Europa maar het enige waar de Nederlandse media zich druk over maakt is wat voor term je aan deze mensen bindt.

  Het had zowaar een lugubere Monty Python sketch kunnen zijn.

 48. 52

  @51: Onzin. Alsof zonder deze discussie er dan maar ook een greintje meer aandacht zou zijn voor het leed van de bootvluchtelingen.

 49. 53

  @52: Onzin? Waar beweer ik dan iets anders? Er is duidelijk meer oog voor semantiek dan verdronken vluchtelingen. Wellicht een cursus begrijpen lezen nemen?

 50. 54

  Was de kritiek op Sylvana niet meer in de trand van kritiek op een woorden-politie. Die kerel mag zelf weten hoe hij die bootvluchtelingen omschrijft. Blijkbaar kiest hij daarvoor voor de kleur die ze hebben. Dat je kleur ziet betekent vervolgens niet dat je racist bent.
  Op Sargasso lijkt er een klimaat te heersen dat enkel zwartjes mogen beoordelen wat racisme is, dat hun perceptie en gevoel leidend zijn. Daar tegenin gaan schaar je je onder de racisten.
  Neehoor, die man mag gewoon zeartjes gebruiken zonder daarvoor aangevallen te moeten worden.

  PS: in de provincie Groningen gebruikt men ook veelal de term Zwartjes. Nou niet bepaalt een bolwerk van racisme….

 51. 55

  Het woord ademt een koloniale mentaliteit waar we ons tegenwoordig voor generen.

  Verheffing van de negroïde mens door middel van grote uitgaven, een poging om beschaving brengen in het hart der duisternis? Nee, ontwikkelingshulp is zelden een bron van schaamte.

  Het is ook raadselachtig waarom honderdduizenden Negers hun leven riskeren om naar Europa te komen, het fascistische continent, de dictatuur van white privilege, het hol van de blanke leeuw. Wees eens humaan, doe deze arme schepsels dat niet aan en verhoed ze om nog een stap op dit continent te zetten.

 52. 56

  @54: Nee hoor in de Provincie Groningen gebruikt men niet “veelal” de term “zwartjes”. Dat is misschien in bepaalde groepen zo, maar als een Groninger Hollands spreekt dan zegt hij of zij vaak “donkere mensen” en als hij/zij negatief is (of zelfs racist) “Zwarten!”.

  Maar het verklein woord word niet vaak gebruikt. Ook in het Gronings (“Grönn’gs/Grunnegs”) zelf is het “Zwaart’n/Zwaarten” en zelfs dat heeft een negatieve ondertoon gezegd. Meestal heb je het namelijk gewoon over “mensen” of “meensen/meensker” (in het Gronings). Het zal dus niet veel anders dan Hollands of Fries zijn hoe ze een uit Suriname afkomstige Nederlander noemen.

  Ja er zijn laag opgeleide groepen (nogal wat aangezien oost Groningen nogal achtergesteld word bij de rest van Nederland, het blijft natuurlijk een wingebied en halve Kolonie voor de Hollanders, dan mogen de inlanders niet te veel zeuren natuurlijk), en die zullen het Hollandse verkleinwoord gebruiken, maar dat is niet “gebruikelijk” of “veelal”.

 53. 57

  @54:
  Ik heb net het Dagblad van het Noorden uit en was geschokt door de keren dat ik het woord zwatjes en negers ben tegengekomen.
  Op RTV Noord hoor je ook al niets ander ;-)

  Voor de kwaliteit van je commentaar gebruik ik de eerste drie letters van “jouw Groningse woord”:
  Zwakzinnig ;-)

 54. 58

  @54 Je doet nu net alsof jij niet weet dat de term ‘zwartjes’ stamt uit een tijd dat Afrikanen en zwarten in de koloniën als onmondige kinderen werden gezien, die door de blanke man beschaving bijgebracht moesten krijgen.

  [img]http://2.bp.blogspot.com/-s5ssZPN38vQ/T2nIqmsPNtI/AAAAAAAAAEA/pEmiy-NCsiY/s1600/KuifjeAfrika.jpg[/img]

  Dat soort beelden werkt lang door: Guus Hameleers deed in 2012 op zijn blog verslag van een sponsorfietsrit om geld in te zamelen voor onderwijsprojecten in Zambia.

  Hameleers denkt terug aan zijn kindertijd in de jaren zestig, toen er bij hen thuis een blikken negertje stond waar ze geld mee ophaalden voor de missie in Afrika. En op school werden de aluminium doppen van de melkflessen ingezameld. Die werd dan weer in bulk verkocht en de opbrengst ging naar de kindertjes in Afrika.

  Mijn lijf is nu 51 jaar. Ik heb me verlost van de beelden van Afrika die me gevormd hebben. Ik heb me verlost van de foto’s van in witte habijt geklede missionarissen die aanbeden worden door de hen omringende inheemsen die overduidelijk blijk geven van grote dankbaarheid en nederigheid. Ik heb me verlost van Kuifje die een schoolklas negertjes probeert uit te leggen hoeveel 2 + 2 is. Ik heb me verlost van de Tarzan films met Johnnie Weismuller waarin de wild bewegende negers nooit raak mikken met hun kromme speren en steeds maar weer “Yes Bwana” roepen.

  Dat milieu met haar koloniale blik op Afrika, daar hoort het woord ‘zwartjes’ thuis. Maar dat is onze werkelijkheid toch niet meer? Het is inmiddels 2015. We zijn een halve eeuw verder. Hebben we in die tijd dan helemaal niets geleerd? (Nou ja, sommigen willen weer terug naar de goeie ouwe tijd, blijkbaar).

 55. 59

  @58:
  net zoals wij, is ook het woord geëvolueerd. Simek bewijst dat zelf door het woord te gebruiken. Je mag best het woord gebruiken, ook als dat iemand doet herinneren naar lang vervlogen tijden. Hypersensitief overal op reageren en direct de racismekaart trekken wekt enkel weerstand op.
  Het doet me denken aan de oranje blanje bleu vlag discussie. Omdat die 60 jaar geleden een andere betekenis gekregen.had, is nog steeds iedereen schuldig die hem hijst. Dat is gewoon jagerig gedrag. Guilty by association, in dit geval fout woordgebruik.
  Correleert ook met andere fanaten discussies: bijv mensen als klaplopers aanvallen omdat ze eruit zien als hippies en geen 9 tot 5 baan hebben en andere woorden gebruiken.
  Het is oppervlakkig om zo te reageren. Oppervlakkig om mensen ander woordgebruik af te dwingen omdat het in hun milieu/groep negatieve gevoelens oproept. Dat is gewoon doorgeslagen particularisme. Jezelf te belangrijk vinden.

 56. 60

  @59 Dat woord is niet geëvolueerd, wij zijn iets geëvolueerd in dat we nu snappen dat dat woord stamt uit een koloniaal tijdperk en zwarte Afrikanen omschrijft als onmondige kinderen.

  Dus als wij het woord al gebruiken, dan zouden we het tussen haakjes zetten, zoals Simek ook doet.

  Maar dat betekent natuurlijk niet dat iemand geen kanttekeningen kan maken bij het gebruik van dat woord. Want als je het woord maar lang genoeg onbekommerd gebruikt, dan raakt het vanzelf weer ingeburgerd, en dan zouden die ironische haakjes er vroeger of later wel eens vanaf kunnen slijten.

  Oppervlakkig om mensen ander woordgebruik af te dwingen omdat het in hun milieu/groep negatieve gevoelens oproept.

  Het gaat niet om gevoelens. Het gaat om de perceptie en de connotaties die het woord oproept en normaliseert.

  Dat is gewoon doorgeslagen particularisme. Jezelf te belangrijk vinden.

  Behalve dat het woord ‘zwartjes’ net zo goed betrekking heeft op Sylvana Simons zelf. Want die is ook zwart. Is dat dan ook een ‘zwartje’? Of zijn alleen hulpbehoevende, zielige bootvluchtelingen ‘zwartjes’?

  Nogmaals: helemaal niet zo gek dus dat zij er de vinger bij legt dat dat woord allerlei connotaties, subtekst en geschiedenis heeft. Lijkt me zelfs alleszins redelijk om dan even te vragen wat iemand daar nu wel en niet mee bedoelt.

  Sowieso is het de omgekeerde wereld dat leden van de dominante, bevoorrechte, blanke meerderheid in dit land menen dat zwarte Nederlanders niet mee mogen praten over de denigrerende terminologie waarmee zij worden omschreven door die blanke Nederlanders. Want anders ben je een ‘beroepsslachtoffer’ en een ‘zeurpiet’.

 57. 61

  @60:
  “Dat woord is niet geëvolueerd, wij zijn iets geëvolueerd in dat we nu snappen dat dat woord stamt uit een koloniaal tijdperk en zwarte Afrikanen omschrijft als onmondige kinderen”

  Taal staat nooit los van andere maatschappelijke aspecten. Als wij evolueren, dan volgt taal vanzelf. Het is het 1 of het ander in geval. En het woord zwartjes heeft niets koloniaals meer in het gebruik. Het wordt gebruikt om de kleur van donkere mensen te benoemen.

  “Want als je het woord maar lang genoeg onbekommerd gebruikt, dan raakt het vanzelf weer ingeburgerd, en dan zouden die ironische haakjes er vroeger of later wel eens vanaf kunnen slijten.”

  Hier impliceer je zelf wel dat de ontwikkeling van taal een gevolgtrekking is van een maatschappelijke. En wat zou daar erg aan zijn? Laatst op het nieuws: kinderen in MAsterdam met witte kleding waarop staat: “is dit soms wit genoeg voor u?” Dat waren zwarte kindertjes die een onderscheid maakten tussen tussen Hollanders en buitenlanders/allochtonen toen de interviewer vroeg waarom ze dit deden. Als ik datzelfde woordgebruik zou bezigen hier op sargasso wordt ik ingedeeld bij de dante’s. Maar die kinderen zeiden het in al hun onschuld, zonder de door jouw waarschijnlijk geassocieerde connotaties die eraan vastkleven. Taal betekent voor een ieder wat anders..

  “Behalve dat het woord ‘zwartjes’ net zo goed betrekking heeft op Sylvana Simons zelf. Want die is ook zwart. Is dat dan ook een ‘zwartje’? Of zijn alleen hulpbehoevende, zielige bootvluchtelingen ‘zwartjes’?”

  Context is alles. Als Simec praat over zwartjes valt Sylvana er waarschijnlijk niet onder. Als de leider van de KKK de term bezigt, dan wel. Maar goed, als ik word gevraagd in een gesprek over seksuele voorkeuren of ik wel eens een zwartje heb gedaan, dan wordt er weer wat anders bedoelt natuurlijk. Of als je het over zwarten in de muziek hebt……Context context context.

  “Sowieso is het de omgekeerde wereld dat leden van de dominante, bevoorrechte, blanke meerderheid in dit land menen dat zwarte Nederlanders niet mee mogen praten over de denigrerende terminologie waarmee zij worden omschreven door die blanke Nederlanders. Want anders ben je een ‘beroepsslachtoffer’ en een ‘zeurpiet’.”

  Want? Ik ga als rechtse bal ook op een muur van weerstand botsen als ik wil afdwingen dat PVDA ers de HRA geen villasubsidie willen noemen. Waarom je nou moet benadrukken dat het hierbij gaat om dominante, bevoorrechte, blanke Nederlanders is mij een raadsel. Vind je dat leden van die groep een verplichting hebben naar anderen? Omdat ze waarschijnlijk een dikkere spaarrekening hebben moeten ze dat goedmaken door zichzelf te muilkorven?

  Maar goed, de ware aard toont zich door de verontwaardiging van “omgekeerde wereld”. Alsof zwarten meer inspraak hebben in wat racisme is dan blanken. Alsof je gelijk en gewicht in deze afhankelijk zijn van je maatschappelijke positie of kleur. Dat is totale onzin.

 58. 62

  Niet om het één of ander, Prediker, maar hoeveel Nederlanders gebruiken dat woord “zwartjes” eigenlijk? Hoe groot is dit serieuze probleem?

  Een paar? Het gros? De overgrote meerderheid of gewoon een enkele Twitteraar?